Home

Reparace Německa

Povinnost platit reparace byla Německu uložena na základě výše zmíněné Pařížské dohody o reparacích. Mezi 18 signatářskými státy byly mj. USA, Velká Británie, Francie a také Československo. Celková výše reparací, resp. výše reparací určená jednotlivým státům, je uvedena v části I. článku 1.. Náhrady válečných škod. Bylo poválečnému Německu vítěznými mocnostmi uloženo vyplatit ČSR nějaké reparace? Německu bylo na konferenci v Paříži v prosinci 1945 uloženo vyplatit ČSR, jako signatářskému státu pařížské Dohody o reparacích od Německa, válečné reparace. Dohoda počítala s tím, že cituji.

Reparace francii — na druhou stranu mnoho britských vojáků

Plnění válečných reparací Německa vůči České republice na

  1. EXKLUZIVNĚ Německo doposud nezaplatilo reparace za škody, které způsobilo Československu ve druhé světové válce. České Ministerstvo zahraničí uvádí, že nároky na reparace existují ve výši 306 mld. Kčs, vyjádřeno v dobové měně, přičemž Československu bylo ze strany Německa vyplaceno pouhých 230,1 milionu Kčs. Otázku reparací vrátilo na světlo denní hnutí.
  2. Reparační podíly. A. Německé reparace (s výjimkou prostředků, které budou přiděleny podle ustanovení článku 8 části I této dohody) se rozdělí na tyto kategorie: kategorie B, zahrnující všechno průmyslové a jiné provozní zařízení odvezené z Německa, jakož i námořní obchodní lodě a plavidla pro vnitrozemskou.
  3. Nyní k faktům, která zakládají náš nárok na reparace od Německa. 1. Pařížská reparační dohoda (dohoda č. 150 / 1947 Sb., o reparacích od Německa ze dne 21. prosince 1945) zakládá náš nárok na reparace od Německa. Jde o mnohostrannou mezinárodní smlouvu, která nebyla změněna a stále trvá
  4. O osudu Německa podruhé: Válečné reparace po 2. světové válce. 18. 03. 2021 kategorie: Vojenská historie 64 komentářů. V polovině roku 1944 bylo celkem zřejmé, že nacistické Německo společně s ostatními mocnostmi Osy již nedokáží zvrátit průběh 2. světové války ve svůj prospěch. V táboře Spojenců se proto tou.
  5. Luboš Palata: Reparace od Německa řešit nemusíme. Odškodnili jsme se na našich Němcích Přestože po vznesení nároků na reparace sousedním Polskem se hlasy o tom, že bychom měli reparace požadovat také, objevily i u nás, tak dokonce i prezident Miloš Zeman dospěl k závěru, že se Praha k Varšavě připojit nemá
  6. Československé reparace a restituce z Německa. Poválečné československé reparace a restituce z Německa byly součástí Morgenthauova plánu na poválečné uspořádání Německa. Po létě 1944 a osvobození Francie se stala otázka poválečného Německa aktuální. K jedním z návrhů na jeho uspořádání patřil plán.

Náhrady válečných škod Ministerstvo zahraničních věcí

Německo musí zaplatit válečné reparace, Polsko se nároku nevzdá, řekl Duda Prosím o odpuštění. Německý prezident se v Polsku omluvil obětem nacismu Vymáhání reparací od Německa nepovažuje vláda za aktuální, tvrdí Babiš Válku jste zavinili i vy, řekl ruský vyslanec Polákům. Jde na kobereče Když se obě části Německa 3. října 1990 spojily, rozběhla se dvacetiletá lhůta, v níž musela být tato poslední část reparací splacena. U této poslední části reparací šlo o splátky úroků mimo jiné z obligací Dawes a Young z dob takzvané Výmarské republiky. Reparace platila po první světové válce i Praha

VIDEO: Vladimir Putin odtajnil 75 let staré a utajované

Německo dluží České republice reparace ve výši 15 tisíc

Dohoda o reparacích od Německa - pokec2

Německo patřilo k těm státům, kdo rozpoutaly první světovou válku. Miliony mrtvých a obrovské materiální škody šly na vrub agresorům. Jejich povinností bylo zaplatit alespoň reparace svým obětem . Bohužel Německo zaplatilo jen část svých reparačních povinností Německu bylo uloženo, aby zaplatilo státům Dohody značné válečné reparace. Postupně mělo Německo splácet 132 miliard zlatých marek, což podle Londýnského rozvrhu plateb (London Schedule of Payments) z roku 1921 odpovídalo 33 miliardám USD. Později však byla Německu část uložených reparací prominuta Polské reparace byly vyměřeny z majetku a prostředků tzv. východní okupační zóny Německa, pozdější Německé demokratické republiky, která byla pod plnou kontrolou SSSR.Takže Polsko, i jako stát v tzv. sovětské sféře vlivu, v období 1945-1989 nemělo svobodu mezinárodního jednání a svobodu reparace vymáhat, navíc. Willy Brandt v 70. letech minulého století v Praze nárokované reparace explicitně slíbil, ovšem podmínil je sjednocením Německa s odůvodněním, že »přece západní Německo nebude platit i za Německo východní«. Tato podmínka byla v 90. letech, jak známo, splněna A. Německé reparace (s výjimkou prostředků, které budou přiděleny podle ustanovení článku 8 části I této dohody) se rozdělí na tyto kategorie: kategorie A, jež bude zahrnovati všechny druhy německých reparací vyjma ty, které jsou zahrnuty v kategorii B

První světová válka oficiálně skončí až tuto neděli

Namibie odmítla jako nedostatečnou nabídku německé vlády na odškodnění za masakry domorodých obyvatel v době, kdy byla tato africká země kolonií Německé říše. Na Twitteru to uvedl namibijský prezident Hage Geingob. Berlín nabídl odškodnění deset milionů eur (262 milionů Kč), informovala agentura DPA. Geingob věří, že dojde k revizi návrhu, vadí mu například. Ogňan Tuleškov: Na zaplacení reparací od Německa máme nárok. 6. 10. 2018. 7. 10. 2018. Před nedávnou dobou jsme mohli číst názor jednoho našeho odborníka na reparace. V podstatě prohlásil, že od našich reparačních nároků musíme odečíst hodnotu majetku, který jsme konfiskovali německému obyvatelstvu Poválečné československé reparace a restituce z Německa byly součástí Morgenthauova plánu na poválečné uspořádání Německa.Po létě 1944 a osvobození Francie se stala otázka poválečného Německa aktuální. K jedním z návrhů na jeho uspořádání patřil plán amerického ministra financí Henryho Morgenthaua Reparace sice nebyly nikdy formálně zrušeny, ale usnuly a staly se zcela nerealistickými. Lausannská konference znamenala faktický konec reparací, ale nikoli konec problémů, které měly vyřešit. Konečný důsledek toho, že Německo odmítlo platit reparace, bylo přenesení břemene válečných škod na vítěze války Od konce druhé světové války již uplynulo 72 let a Česká ani Slovenská republika neobdržely od Německa plné válečné reparace, keré dnes, jak bylo výše uvedeno, dosahují výše 3,5 biliónu Kč, což pro ČR představuje cca 2 134 000 000 Kč a pro SR cca 1 366 000 000 Kč, což je cca 506 150 000 euro

Souhrn argumentů - reparace a narovnání vztahů s Německem

Petice - Požadujeme reparace narovnání vztahů s Německem a referendum! Vážený pan Ing. Andrej Babiš, předseda vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 V souladu s čI. 18 Listiny základních práva svobod a petičním zákonem se na Vás obracíme s žádostmi a návrhy s prosbou o vyjádření se k nim v souladu s § 5 odst Polská vláda požaduje od Německa odškodnění za druhou světovou válku. Proto si myslím, že polsko-německé vztahy se mohou dokonce zlepšit, pokud Německo nakonec reparace vyplatí replace: Определение replace: 1. to take the place of something, or to replaceable Německé reparace. Článek 1. Reparační podíly. A. Německé reparace (s výjimkou prostředků, které budou přiděleny podle ustanovení článku 8 části I této dohody) se rozdělí na tyto kategorie: kategorie A, jež bude zahrnovati všechny druhy německých reparací vyjma ty, které jsou zahrnuty v kategorii B

A když se pak posunuly hranice Polska a východ Německa ztratil obrovskou část území, pořád to ale zůstávalo tak jedna k jedné. A najednou to na východě spadlo na pouhé dvě pětiny původní síly. Za tím vším hledejme jedinou věc - válečné reparace, dodává ekonom. Válečné reparace Z reakce některých diskutujících je zřejmá jejich nedostatečná informovanost. Takže: 1/ nároky na válečné reparace vyplynuly ze smluvního uspořádání na konci války, kdy tyto reparace byly uloženy vítěznými mocnostmi poraženému Německu. Německo někomu platilo, někomu ne, neboť mezitím byla stažena železná opona Sjednocení Německa 3.10.1990 vedlo k obnovení jejích povinností reparace podle smlouvy z Versailles. Na to, aby splatilo dluhy, bylo odpuštěno Německu 20 let, na která si Německo vzalo úvěr ve výši 239,4 milionů marek. Německo dokončila splácení reparací svým nejbližším spojencům až koncem roku 2010 Versailleská mírová smlouva přehledně: Tvrdé podmínky a šílené reparace vedly k nové katastrofě. Osmnáctého ledna 1919 začala v Paříži mírová konference, mající za úkol vojensky degradovat poražené Německo na téměř bezvýznamnou mocnost. Sjelo se na ni přes tisíc delegátů doprovázených obrovským množstvím. Polsko se oficiálně vzdalo nároků na reparace v prohlášení z roku 1953. Podle současné vlády bylo ale takové prohlášení protiústavní, protože si ho vynutil Sovětský svaz, a jeho adresátem bylo navíc jen socialistické východní Německo (NDR). Polské vlády ale ani po roce 1989 toto prohlášení nerozporovaly, s nároky přišla znovu až konzervativní strana Právo a.

O osudu Německa podruhé: Válečné reparace po 2

Reparace od Německa řešit nemusíme

Německo mělo po válce dostatek financí z úvěru, kterej byl nabízen i Československu, ale pod nátlakem SSSR jsme ho museli odmítnout. Válečné reparace Německo platilo ve splátkách a co jsem se dočetl, tak zatím platilo víceméně jen za I. světovou. Astronomické částky za II. světovou nikdy nikomu nesplácelo Německé válečné reparace. 362 To se mi líbí · Mluví o tom (2). Kdy nám Němci zaplatí reparace? Od války jen výmluvy. Naši politici dělají, že se jich toto téma netýká. Proč asi Z německé strany zní argumenty, že Polsko se nároků na reparace a odškodnění v minulosti opakovaně zřeklo: nejprve v roce 1953, pak v roce 1970 při uzavření smlouvy o německém uznání polské západní hranice na Odře a Nise, jakož i při potvrzení polské hranice při sjednocování Německa na přelomu let 1989 a 1990 a.

Německé reparace byly upraveny postupimskou konferencí 2. 8. 1945 a pařížskou smlouvou z 21. 12. 1945 o německých náhradách. Účastníkem těchto smluv však nebylo Německo, ale jen vítězné státy. Ovšem plnou moc v Německu vykonávaly čtyři vítězné mocnosti - Británie, Francie, USA a Sovětský svaz, které mohly. Německé válečné reparace nejsou promlčené. Poslanci hnutí SPD interpelovali ministra zahraničí ve věci reparací Německa za škody způsobené Československu za druhé světové války. Z odpovědi jasně vyplývá, že tento nárok reálně existuje, ale vláda ho nepovažuje za vhodné vymáhat, napsal Okamura Německé reparace nejsou promlčené. Poslanci hnutí SPD interpelovali ministra zahraničí ve věci reparací Německa za škody způsobené Československu za druhé světové války. Z odpovědi jasně vyplývá, že tento nárok reálně existuje, ale vláda ho nepovažuje za vhodné vymáhat. Vzniká otázka, kdo vlastně prohrál válku Tak ČSSR mimochodem odpustila reparace Německu s tím že to bude Německo kdo na sebe vezme veškeré závazky s odškodněním odsunutých Sudetských Němců. jinými slovy - bude li vznesen jeden jediný požadavek sudetských němců proti benešovým dektretům je třeba je zcela odpálkovat k německé vládě s tím že České se.

Před 100 lety i Československo řešilo válečné reparace ze strany poraženého Německa. Republika si chtěla z válečné kořisti také něco ukousnout. video: iDNES.tv, R, lidovky.cz. Články s tímto videem na iDNES.cz. Sdílet video na FB »Případné rozhodnutí válečné reparace vymáhat bychom nepovažovali za šťastné, protože by to mohlo narušit skutečně klima vzájemné důvěry v Evropě s našimi sousedy. Stejně jako v případě Polska by však platilo, že tyto reparace bychom od Německa nevymohli,« zdůraznil Petříček

Československé reparace a restituce z Německa 402

Německo musí začít opět reparace platit, míní Okamura. Vzniká otázka, kdo vlastně prohrál válku. Poslanci odmítli Okamurův návrh na dodatečné reparace od Německa, podpořili ho jen komunisté | iROZHLAS - spolehlivé zpráv Německá vláda dnes odmítla stále hlasitější požadavky Polska, aby mu Německo zaplatilo válečné reparace v řádu stovek miliard eur. Vládní mluvčí Steffen Seibert dnes poukázal na to, že Polsko se dalších požadavků vzdalo už v roce 1953. Německo však svou odpovědnost za zločiny 2. světové války přijímá, zdůraznil reparace die Reparation. reparační Reparations-reparát die Wiederholungsprüfung. repasovaný überholt. repasovat überholen. repatriace die Repatriierung. repatriační Repatriierungs-repatriovat repatriieren. repelent das Repellen

Němci můžou Polsku uhradit reparace i jinak, uvažují o

MuZ - úspěšná záchrana značky | Motorkáři

Německo zaplatilo poslední část dluhu z první světové

Nasnadě je otázka: Proč vlastně evroé státy nepožadovaly po Německu reparace dřív? Západní spojenci dali po válce přednost usmíření před trestem. Dohodli se, že Němce nebudou drtit reparacemi jako po válce první a na konferenci v Londýně v roce 1953 jim odepsali 55 procent dluhu (v tehdejších markách 32,3 miliardy) Reparace požaduje nově i Řecko, česká vláda se však k požadavkům nepřipojí, i když Německo zatím uhradilo České republice jen 4% z celkových reparačních nároků po II. sv. válce! Česko-německá deklarace z roku 1997 se snažila reparační nároky zahladit, ale explicitně se jich Česká republika nevzdala Německá vláda v pátek odmítla stále hlasitější požadavky Polska, aby mu Německo zaplatilo válečné reparace v řádu stovek miliard eur. Vládní mluvčí Steffen Seibert během pátku poukázal na to, že Polsko se dalších požadavků vzdalo už v roce 1953. Německo však svou odpovědnost za zločiny 2. světové války přijímá, zdůraznil A to je právě pro některé dnešní Harare a Nama problém. Že Německo o masakrech mluví jako o genocidě, není nic nového, oficiálně už se termín používá nejméně šest let. Berlín nicméně odmítá platby označovat za reparace, na které by si někdo mohl dělat právní nárok

dějepis

Česká vláda nemá v tuto chvíli za aktuální otázku požadavku na vymáhání reparací od Německa. Případné rozhodnutí odškodnění vymáhat by nepokládala za šťastné. Uvedl to předseda vlády Andrej Babiš (ANO) v odpovědi na písemnou interpelaci poslance KSČM Jiřího Valenty, která se týkala nároku české strany na případné reparace od Německa. Valenta svojí. Schacht věděl, že Německo dokáže reparace stěží ufinancovat. Věřil v to, že se podaří vyjednat změnu, ale to se nedařilo. Nakonec za deset minut dvanáct z funkce prezidenta Říšské banky odstoupil, aby se později vrátil. To už ve službách Hitlera, na poli financování zbrojení

Německá vláda v pátek odmítla stále hlasitější požadavky Polska, aby mu Německo zaplatilo válečné reparace v řádu stovek miliard eur. Vládní mluvčí Steffen Seibert poukázal na to, že Polsko se dalších požadavků vzdalo už v roce 1953. Německo však svou odpovědnost za zločiny 2. světové války přijímá, zdůraznil Polsko požaduje válečné reparace od Německa. Jde o naši čest, prohlásil Kaczyński. 22:13, 11. listopadu 2017 Autor: Globe24.cz / ČTK Krakov - Šéf polské vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslaw Kaczyński dnes prohlásil, že požadovat reparace po Německu za jeho počínání v Polsku za 2. světové války je pro Varšavu věcí cti Z německé strany ale zní argumenty, že Polsko se nároků na reparace a odškodnění v minulosti opakovaně zřeklo: nejprve v roce 1953, pak v roce 1970 při uzavření smlouvy o německém uznání polské západní hranice na Odře a Nise, jakož i při potvrzení polské hranice při sjednocování Německa na přelomu let 1989 a 1990 a nakonec v roce 2004, kdy Sejm, dolní komora. Rovněž řecká vláda žádá reparace, zejména splacení vynucené válečné půjčky. Obdobný požadavek o reparace nyní zaznívá i u nás. Důvodem je, že z výše československých reparačních nároků 306 mld. Kčs v dobové měně, ČSR bylo ze strany Německa vyplaceno jen 230,1 mil. korun

Navrhujeme proto jménem všech našich petentů, jménem 360 tisíc obětí německého teroru, a milionů dalších, kteří po šest let trpěli v tzv. protektorátu, abychom urychleně a s velkou naléhavostí požádali Německo, aby nám začalo splácet reparace, které nám dluhuje Současně by vláda Spolkové republiky Německo měla s takovým soudem dobrovolně souhlasit, protože hovoříme o událostech před více než 70 lety. Válečné škody za 300 miliard eur. Řecko začátkem června 2019 zaslalo do Německa diplomatickou nótu a oficiálně vyzvalo Berlín, aby vyjednal reparace Reparace od poraženého Německa sledovaly více cílů. Kromě náhrady materiálních škod způsobených válkou a okupací měly být podle českých představ též nástrojem k osla­bení německého hospodářského potenciálu, který byl pokládán za conditio sine qua non německé výbojnosti Musíte zaplatit za válku, nutily velmoci před 100 lety Německo. 21. 4. 2021 14:22 Technika | Před 100 lety. Právě před 100 lety vrcholilo vyjednávání Německa s dohodovými mocnostmi ohledně výše válečných reparací. video: R, AP, Wikimedia. Články s tímto videem na iDNES.cz

Reparace byly vyčísleny na 132 německých marek, proti čemuž protestovalo celé Německo. Vítězové však dali německé vládě ultimátum - pokud Německo neuzná výši reparací, průmyslová centra u hranic s Francií budou obsazena Požadujeme, aby Německo nám zaplatilo reparace. Jde o téměř 3,5 bilionu korun. Požadujeme, aby Německo nám zaplatilo reparace. Jde o téměř 3,5 bilionu korun. Vážení přátelé! Vlastenci! Chceme-li se zbavit těch, kteří posluhují cizím zájmům nebo dokonce kolaborují ke škodě republiky a jejího lidu, musíme jít k volbám válečné reparace mají i mírotvorné dopady a odrazují mocné od válek dalších,proto musí být reparační nároky zcela uhrazeny. Západní reparace za II.WW Německo doplatilo, v r.2010!!! ČSR doplatilo za I.WW reparace v květnu 1938 a v září nás Mnichov odepsal ZAPLATÍ NĚMECKO, RAKOUSKO A DALŠÍ STAMILIARDOVÉ REPARACE ZA ROZVRAT ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ? 19. ledna 2021. Druhou nejčastější zemí je Německo, kde v roce 2015 pracovalo 1 014 českých lékařů

Vítová (ANS): Žádost na vymáhání reparací od Německa

Kdyby chtěli reparace Rusové, nestačilo by jako náhrada ani celé Německo! Měli by je chtít a vyřešil by se celosvětový problém. Německo by přestalo být Německem, EU by ostrouhala kolečka a zanikla, Evropa složená z národních suverenních států by se stala silnou velmocí, která by vyvážila možné budoucí mocenské. V něm sice československé nároky uznal, ale jejich vyplácení podmínil sjednocením Německa. Tehdy prohlásil, že by nebylo spravedlivé požadovat aby Německo platilo reparace za situace, kdy nebyly naplněny dohody a sliby spojenců o obnovení sjednoceného Německa. Podobně pak v dalších letech vystupovaly i další vlády Německa Reparace . V právu mezinárodním dnes rozumíme tímto pojmem peněžní částky, které mají platit státy, které byly ve světové válce poraženy, státům zvítězivším. Z toho vznikl celý reparační problém, který se řeší od konce světové války až dodnes, a teprve budoucnost ukáže, jakým způsobem bude upraven s.

Okamura by chtěl od Německa válečné reparace

PPT - Versailleský systém PowerPoint Presentation, free

Versailleská smlouva z roku 1919, která zajišťovala poměry po válce tvrdě dopadla na Německo. To se muselo vzdát řady území (celkem cca 70.000 Km2) především Alsaska-Lotrinska ve prospěch Francie a byly mu předepsané tvrdé válečné reparace. Tím bylo Německo hospodářsky oslabeno, vypukla vysoká hyperinflace Německo nám reparace zaplatí, jakmile bude opět sjednocené. A k tomu zatím nedošlo, ač Německo je sjednocené již 30 let a samo sebe označuje za právní stát. Naši málo stateční či laxní příslušní činitelé, místo aby již dávno na Německu požadovali zaplacení reparací K našim reparačním nárokům vůči Německu. Když W. Brandt byl v 70. letech v Praze, tak nám slíbil, že od Německa dostaneme reparace zaplacené. Uvedl však jednu podmínku. Nejdříve Německo musí být sjednocené a pak zaplatíme reparace. Západní Německo přece nebude platit reparace i za Východní Německo Německé válečné reparace. 357 likes. Kdy nám Němci zaplatí reparace? Od války jen výmluvy. Naši politici dělají, že se jich toto téma netýká. Proč asi Trikolóro, Svobodní a SPD: zaplatí Německo, Rakousko a další stamiliardové reparace za rozvrat českého zdravotnictví? Druhou nejčastější zemí je Německo, kde v roce 2015 pracovalo 1 014 českých lékařů. V Rakousku pracovalo 106 českých lékařů. Dnes je to daleko víc včetně pendlerů, kteří berou západní platy.

Video: Němci doplatili válečné reparace až 92 let po konci 1

Premiér Andrej Babiš (ANO) loni v této souvislosti uvedl, že případné rozhodnutí vymáhat válečné reparace po Německu by nebylo šťastné, protože by mohlo dojít k výraznému narušení klimatu vzájemné důvěry v Evropě. Připomněl také, že už v roce 1997 v Česko-německé deklaraci se obě strany dohodly, že křivdy. Smlouva požadovala, aby Německo přijalo plnou odpovědnost za vypuknutí první světové války, a aby zaplatilo značné válečné reparace Státům Dohody (Německo muselo splácet 132 miliard marek). Dále Německo ztratilo část svého území, a všechny své kolonie v Africe. Německá armáda byla omezena na 100 000 mužů Porážka Francie v roce 1871 vedla k obrovskému toku zlatých peněz do Německa. Válečné reparace měly oslabit Francii a financovat německý hospodářský růst. A ekonomika skutečně rostla, ale až příliš. Toto období vešlo do historie jako Gründerjahre, zakladatelská léta

Operace Barbarossa byla jedním z nejambicióznějších nacistických plánů z období druhé světové války. Často se však také považuje za rozsudek smrti, který Adolf Hitler podepsal sám sobě i celému nacistickému Německu ve chvíli, kdy napadl Sovětský svaz. Operace Barbarossa započala přesně před 80 lety a mělo se jednat o rychlou a agresivní vyhlazovací válku. Německo podle tisku může také argumentovat tím, že Polsko se již opakovaně nároků na reparace a odškodnění zřeklo: nejprve v roce 1953, pak v roce 1970 při uzavření smlouvy o německém uznání polské západní hranice na Odře a Nise, jakož i při potvrzení polské hranice při sjednocování Německa na přelomu let 1989. Německo v pátek poprvé uznalo, že během své koloniální okupace spáchalo v Namibii genocidu, přičemž Berlín slíbil finanční podporu v hodnotě více než jedné miliardy eur na pomoc projektům v africkém státě, informuje agentura AFP a nejspíš chce dosáhnout stavu, kdy se Německo stane hrozbou minimálně pro celou Evropu! Klidně se přiznám, že nejsem žádným fandou Polska. A od té doby, co v téhle zemi vládne Kaczynského partaj už vůbec ne. Nehodlám se nijak míchat do vnitropolských záležitostí. Mám příliš málo osobních zkušeností, abych dokázal posoudit, do jaké míry znásilnil Kčs, vyjádřeno v dobové měně, přičemž Československu bylo ze strany Německa vyplaceno pouhých 230,1 mil. Kčs. Německu bylo na konferenci v Paříži v prosinci 1945 uloženo vyplatit ČSR, jako signatářskému státu pařížské Dohody o reparacích od Německa, válečné reparace

Když se v poslední době začalo opět připomínat, že Německo zcela neuhradilo ČSR reparace za škody druhou světovou válkou a okupací s tím, že by nyní je mělo ČR doplatit, čekal jsem, že někdo povolaný se tohoto tématu v médiích ujme a vysvětlí, jak to vlastně s reparacemi bylo a uvede vše na pravou míru Po druhé světové válce oba západní Německo a východní Německo byli nuceni zaplatit válečné reparace k Allied vlád , v závislosti na Postupimské konferenci . Nejprve dočasně, ale později nakonec Německo postoupilo čtvrtinu svého území vymezeného hranicemi z roku 1937 Polsku a Sovětskému svazu 2. Reparace problémy Německa jen více zhoršují. 3. Nezaměstnanost velice stoupla. Ve volbách roku 1930 získali nacisté 107 křesel a roku 1932 získali téměř 200, což z nich udělalo největší stranu. Komunisté si ve volbách vedli také dobře. (Hospodářská krize napomohla úspěchu obou stran. Německo splatí poslední reparace V neděli 3. října Německo udělá tečku za jedním z nejkrvavějších konfliktů 20. století. Uhrazením poslední splátky reparací nařízených versailleskou smlouvou z roku 1919 definitivně skončí první světová válka

Německo zavádí taneční bohoslužby a má skvělé nápady: Green New Deal, reparace pro oběti kolonialismu a intenzivnější import migrantů. V polovině srpna mě zaujala zpráva Bavorského rozhlasu, že jakýsi Sebastian Kühnel pořádá během evangelických bohoslužeb terapeutické tance Řekové zabaví Němcům majetek, Berlín nechce platit válečné reparace Řecko vyhrožuje zabavením německého majetku, protože Berlín odmítá zaplatit válečné reparace z 2.světové války. Německo využívá různé právní triky, aby se vyhnulo placení, tvrdí řecký premiér Alexis Tsipras Hyperinflace v Německu nebyla nejvyšší v moderní historii. Nejrychleji běžela mezi srpnem 1922 a prosincem 1923, a to tempem 20,9 % denně. Tři nejvyšší příčky v tomto žebříčku patří Maďarsku po druhé světové válce (207 % denně), Zimbabwe před 14 lety (98 %) a Jugoslávii v letech 1992-1994 (64,6 %)