Home

Ervaringsleren onderwijs

Krachtig onderwijs helpt concreet om te investeren in een klimaat waardoor veilige en positieve klasgroepen ontstaan. Krachtig onderwijs richt zich daarbij o.. Open opleiding ervaringsleren in het onderwijs Een aanbod voor leerkrachten, zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders 3-daagse + 3 opvolgdagen. De onderwijswereld staat de komende jaren voor een aantal belangrijke uitdagingen Ervaringsleren is een werkwijze die al decennialang wordt uitgevoerd in de praktijk van opvoeding, onderwijs en zorg. Er is een breed gedeelde overtuiging dat het leren van ervaringen, kort gezegd 'het leren door doen', de ontwikkeling van zowel jeugdigen stimuleert als de opvoedingsvaardigheden van ouders versterkt John Dewey is een van de grote namen in de geschiedenis van onderwijstheorieën. John Dewey was invloedrijk in tal van gebieden, en had veel ideeën op het gebied van onderwijshervorming. De verzameling van opvattingen, filosofieën en radicaal andere ideeën over educatie zijn samengevoegd in de John Dewey theorie

2019 11 23 Trailer ervaringsleren in onderwijs een verhaal

Open opleiding ervaringsleren in het onderwijs - Krachtig

 1. Verwant aan concepten als impliciet leren, ervaringsleren en leren door te doen, is het duo informeel en formeel leren. De begrippen formeel en informeel zijn eind jaren zestig van de vorige eeuw ontstaan, toen er grote zorgen ontstonden over het verschil in snelheid van ontwikkelingen binnen en buiten het onderwijssysteem
 2. BuBaO/BuSO Ervaringsleren Het Buitengewoon Basis- en Secundair onderwijs organiseert onderwijs voor kinderen en jongeren met een ernstig meervoudige beperking, zowel op vlak van motoriek als cognitieve mogelijkheden. Men kan hier terecht vanaf de leeftijd van 2.5 jaar tem 21 jaar. Krachtige leer- en leefomgevin
 3. Leren is volgens Dewey een sociaal proces van ervaring, interactie en participatie. Onderwijs en actief burgerschap zijn daarom onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dewey reisde de hele wereld af om zijn toen revolutionaire gedachtegoed uit te dragen
 4. De derde pijler is de ervaringsgerichte dialoog. Hierbij is het van groot belang dat de leerkracht een goede band opbouwt met de kinderen. De ervaringsgerichte dialoog is gebaseerd op aanvaarding, echtheid en empathie. Door een empatische houding van de meester of juf voelen kinderen zich begrepen en kan de leerkracht hen beter begeleiden
 5. Auteur Herman van den Bosch Geplaatst op 23 april 2015 22 april 2015 Categorieën Hoger onderwijs Tags Dublin descriptoren, Ervaringsleren, knowles, Volwassenen onderwijs Leave a comment on Wetenschappelijk onderwijs kent zijn studenten niet Hoger onderwijs hoort midden in de samenleving[1
 6. Humus geeft ruimte aan teams uit het bedrijfsleven, onderwijs en de zorg. Ervaringsleren. Ervaringsleren in een outdoor omgeving of op uw bedrijfslocatie. We zetten iedereen in uw groep door middel van spelactiviteiten aan het denken en (samen-) werken rond praktische thema's die in uw organisatie spelen. Feedback geven en ontvangen en active.

Ervaringsleren: een ontwikkelingsgerichte visie op

 1. Krachtig Onderwijs gebruikt het ervaringsleren om een positieve leeromgeving te creëren, waarin teamwerk de norm is en gewerkt kan worden aan 21 e eeuwse vaardigheden
 2. g en opleiding, de socio-culturele sector, onderwijs, hulpverlening, een orthopedagogische setting, de bijzondere jeugdzorg, gezondheidswerk, de politionele of justitiële wereld, of 'adventure education'. We richten ons tot.
 3. Deweys theorie van het ervaringsleren. Onderwijsvernieuwers laten zich vaak inspireren door het werk van filosoof en pedagoog John Dewey. 'Ervaring' is daarbij een kernbegrip. Paul Jeunhomme legt uit wat dit begrip precies betekent. Onderwijs moet volgens Dewey niet draaien om kennisverwerving, maar om doorgaande ervaringsverrijking
 4. Ervaringsleren wordt gebruikt om gedrag te begeleiden en ontwikkelingsprocessen bij individuen en groepen in gang te zetten. Ervaringsleren is een ijzersterke trainingsmethodiek voor bedrijven en personen, die willen veranderen en het beste uit zichzelf willen halen. Met name door te ervaren kom je uiteindelijk tot nieuwe inzichten
 5. De veranderende ouderenzorg vraagt om levenslang leren. De waarde van informele leerprocessen wordt onderkend, maar nog weinig is bekend over hoe, wat en in welke mate daarmee geleerd wordt. Dit onderzoek beschrijft de bevindingen van een non-formeel, ervaringsgericht leerevent waaraan zorgmedewerkers en studenten deelnamen. De gekozen vorm van ervaringsleren blijkt een aansprekende.
 6. De 'Experiential Learning Theorie', ook wel de theorie van het ervaringsleren genoemd, biedt handvatten om het leren te verdiepen. In dit onderzoek zijn de leerstijlen en de leercyclus van Kolb (1984) expliciet in de lessen toegepast

Ervaringsleren bevordert de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van leerlingen. Het helpt kinderen ook om op een positieve manier samen te werken. Leerkracht Irma Pas van de Eben-Haëzerschool in Rhenen ging hiermee aan de slag. 'Een leerling die vooraf riep 'Juf ik weet niet wat ik moet doen', komt later stralend vertellen dat het toch is gelukt Ervaringsleren laat je dat voor heel even voelen. Natuurlijk is dat niet te vergelijken met wat mensen met een beperking hun hele leven ervaren. Toch ontdek je met ervaringsleren wat het betekent om een beperking te hebben. Door je letterlijk in de wereld van de ander te verplaatsen Resultaat. Het ervaringsleren is geen methode om gedrag te veranderen, maar zorgt voor een aanscherping van je attitude. Het is een bewustwordingsproces waarbij de deelnemer zijn of haar gedrag onder de loep neemt, hier bewust van wordt en zélf de keuze maakt of hij er iets mee doet of niet

Wat is de John Dewey theorie van het ervaringsleren

Ervaringsleren. Recent onderzoek heeft aangetoond dat buitenlessen en ervaringsleren een groot verschil kan uitmaken voor het leervermogen van de leerlingen en de ontwikkeling van met name beelddenkers. Er zijn diverse manieren om ervaringsleren en buitenlessen vorm te geven op je school Ervaringsleren beklijft! Een dag heerlijk met elkaar buiten bezig zijn, plezier hebben en tegelijk verdiepen, groeien en verbeteren. Maar ook een groep collega's en / of leerlingen die na een aantal weken nog praten over wat ze geleerd hebben en dat in de praktijk brengen

Onderwijs algemeen, Ervaringsgericht onderwijs, Onderwijsvernieuwing, Ervaringsleren, basisonderwijs, onderwijsvernieuwing, Overige onderwerpen, ervaringsleren, Onderwijs, Opvoeding, Basisonderwijs Taal Nederlands Serie Educatief Meer informatie Uitgever Garant, Antwerpen Verschenen 2005 ISBN 9044118307 Kenmerken 132 pagina's, ill, 24 cm. Onderwijs is niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur. Plutarchus. Vertel het me en ik vergeet, laat het me zien en ik onthoud, laat me ervaren en ik leer Ervaringsleren in de natuur. Voor jouw leerlingen zetten we natuureducatie en outdoor vaardigheden in om op basis van ervaringsleren jezelf en de wereld te ontdekken.

ERVARINGSLEREN - Onderwijsdataban

Opleiding Ervaringsleren in het onderwijs. Outward Bound Belgium · Leuven, Belgium. 32 people interested. Krachtig Onderwijs. March 17, 2020 · Omdat wij aan de gezondheid van iedereen willen denken, kan het feestje van Krachtig Onderwijs wel even wachten. Van zodra we een nieuwe datum hebben, volgt een nieuwe uitnodiging Onderwijs, zorg en therapie worden op een 'geïntegreerde wijze' verweven en sluiten aan bij de noden van elke jongere. Om dit te kunnen bereiken hebben de leerlingen nood aan een leertraject op maat, d.w.z. aansluiten op de individuele mogelijkheden en ondersteuningsnoden van de leerling, zijn/haar belevingswereld en ervaringsordening

ervaringsleren - Beter Onderwijs Nederlan

De voordelen van CAS - Onderwijs door ervaringsleren Lees verder Een essentieel onderdeel van het IBO DP programma op ISR International School on the Rhine is CAS (Creativity, Activity and Service). CAS is een aanvulling op het academische curriculum op ISR en geeft leerlingen de kans om wat ze geleerd hebben toe te passen in de praktijk. Onderwijs van Morgen is een initiatief van Malmberg Onderwijsvanmorgen.nl is hét inspiratie- en kennisplatform voor iedereen met passie voor het onderwijs. Onze ambitie: leerkrachten ondersteunen en faciliteren in de dagelijkse lespraktijk om het onderwijs beter te maken Ervaringsleren, het 'leren door doen', is een van de vele hulpvormen die we binnen de zorg voor jeugd kennen. Er is de afgelopen decennia een brede ervaring opgebouwd. Wetenschappers als Juul, Hahn, Kolb en Dewey hebben de eerste oriëntaties gedaan

het Buitengewoon onderwijs (leren rekening houden met vele gedragsaspecten van kinderen); het leiden van het volledig klasgebeuren in het vijfde en zesde leerjaar (volledige klaswerking op zich nemen, volwaardig teamlid zijn, ideale mogelijkheid voor reflectief ervaringsleren). Dit wordt dan ook ingroeistage genoemd Bij het doceren, trainen en oefenen gaat het om ervaringsleren in plaats van pure kennisoverdracht. Daarom bieden we je onze unieke aanpak. We gebruiken een grote variatie aan werkmethoden zodat alle leervoorkeuren aan bod komen. De deelnemers gaan continu aan de slag met casussen en korte, bondige opdrachten. Snel en veel oefenen Ervaringsleren en procesbegeleiding : Zesdaagse opleiding Deze zesdaagse opleiding is gebaseerd op het aanleren van de basisvaardigheden voor een ervaringsgerichte begeleider/leerkracht. De deelnemer vangt de cursus aan in een groepsgrootte van maximum tien deelnemers om voldoende tijd en ruimte te

Ervaringsleren In de sessies creëren wij een situatie, waarin mensen met een bepaalde verantwoordelijkheid binnen een organisatie aan de slag gaan. Ik zorg ervoor dat de deelnemers reflecteren op hetgene wat gebeurt en wat het met ze doet Ervaringsleren op Kameleon. Wijzer in het onderwijs is een initiatief van diverse onderwijsinstellingen in de omgeving Tilburg. Samen geven wij vorm aan jouw talent in het onderwijs. Neem contact op met Aline van Stiphout voor meer informatie. Jouw talent krijgt vorm in 01

Kennis- en ervaringsleren - Netwerk10

De inventaris leerstijlen, ILS, is een vragenlijst die het mogelijk maakt zicht te krijgen op een groot aantal studieactiviteiten en studiemotieven van studenten. Dankzij de ILS kan men als student maar ook als docent de leerstijlen van studenten leren kennen. Daarna kan men het studeergedrag bijstellen en kan de docent het onderwijsgedrag hierop afstemmen Wat is de betekenis van Ervaringsleren? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 1 betekenis van het woord Ervaringsleren. Door experts geschreven Zondag 13 april schoot een rechts-radicale activist in Kansas City drie willekeurige mensen dood, die hij kennelijk voor joden aanzag. Naderhand werd bekend dat die zelfde man twee jaar geleden was uitgenodigd op een werkcollege van de University of Missouri om zijn extremistische opvattingen toe te lichten (Chronicle H.E. 15/4/2014).De docent had deze vorm van ervaringsleren ingezet om zijn.

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in het onderwijs, ons aanbod, acties en meer! Naam: E-mailadres: * Geen titel * Ik wil graag op de hoogte blijven van cursussen, werkvormen, praktische onderwijstips, etc. Ik wil graag op de hoogte blijven van incompany trajecten, subsidiekansen, leiderschapsadvies, etc KickFit! is een programma waarbij het accent ligt op ervaringsleren, waarbij weerbaarheid samengaat met de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Naast mentale oefeningen wordt er extra accent gelegd op het fysiek ervaren door middel van sport uit verschillende disciplines. Sporten is dus niet het doel van deze training maar een middel om te komen tot verbeteren van vaardigheden want ons motto is

Beïnvloedt ervaringsleren de examenresultaten van vmbo

De 'Experiential Learning Theorie', ook wel de theorie van het ervaringsleren genoemd, biedt handvatten om het 2014 Opvoeding & Onderwijs Bachelor Open Access Op weg naar toekomstperspectief: een scriptie over de leerconcepten: ervarings- en informeel leren bij kwetsbare jongere Ervaringsleren. Typisch voor onze opleiding orthopedagogie is dat je leert in nieuwe contexten, door uitdagingen aan te gaan en dat wat je leerde meteen toepast in je eigen leven.. Wij noemen dat ervaringsleren.. door stages doordrongen. Stages zijn in élke opleidingsfase ingebed

Waar ervaringsleren en impliciet leren elkaar raken en

Professionals in de zorg, het onderwijs of begeleiding in bredere zin die hun levens- en beroepservaringen als bron van kennis willen onderzoeken en verder ontwikkelen tot ervaringsdeskundigheid. weet je wat ervaringsleren, hersteltrajecten, organisatie- en beleidsvraagstukken rond ervaringsleren inhouden; ben je bekend met de begrippen. vraaggericht onderwijs door gebruik te maken van de onderwijsfilosofie van competentiegericht onderwijs, ervaringsleren, het instructiemodel 4C -ID én het vertalen van de bedrijfscontext naar specifieke (zoals apps) onderwijsvormen. Er wordt een gestandaardiseerde onderwijsinfrastructuur opgezet waarbij doc enten me onderwijs, zoals de invoering van student-gecentreerd onderwijs, vragen echter om nieuwe docentrollen en andere visies op leren en onderwijs. Korte cursussen bie-den doorgaans weinig gelegenheid stil te staan bij de onderliggende principes van onderwijsvernieuwingen en opvattingen die ten grondslag liggen aan docentge-drag. Daarom worden.

Showing all editions for 'Ervaringsleren : praktijkinformatie voor vorming en onderwijs' Sort by: Date/Edition (Newest First) Date/Edition (Oldest First) Displaying Editions 1 - 1 out of Ontdek het grootste aanbod nascholing voor het onderwijs. Kies uit ééndaagse congressen, meerdaagse cursussen en online modules. Bekijk hier het complete aanbod voor de komende maanden

Toon alleen de eerste 3 punten. In het boek Ervaringsleren, Theorie en Praktijk schetst van der Ploeg de principes van het ervaringsleren en geeft hij aan hoe deze kunnen worden gebruikt bij het opstellen van ervaringsleer projecten, specifiek ten behoeve van jeugdigen met problemen. De ontwikkeling van het ervaringsleren vanaf 1920 wordt. De BM-Academie begeleidt groepen kinderen, individuele kinderen en professionals binnen onderwijs en zorg. Onze diensten worden zowel preventief als curatief ingezet. Daarnaast bieden we ondersteuning om sociale veiligheid, weerbaarheid en vitaliteit beleidsmatig uit te werken Cesim business simulaties hoger onderwijs succes verhalen. Meer dan 300 000 mensen uit verschillende culturen en landen over de hele wereld hebben Cesim Business Simulatie Games gebruikt om kennis en inzicht op het gebied van de bedrijfskunde (zoals: strategie, marketing, HR, logistiek, productie, financiën) en leiderschapsvaardigheden te oefenen. . Een simulatie is niet enkel en alleen een.

BuBaO/BuSO Ervaringsleren - windekindleuven

Dewey: ervaringsleren en actief burgerscha

Groepsdynamica In een positieve groep hebben leerlingen ruimte om te leren. Groepsvorming heeft alles te maken met goed onderwijs. Door alle ontwikkelingen rondom passend onderwijs neemt de diversiteit in een klas toe, en de leerkracht komt daardoor voor andere vragen en uitdagingen te staan Karin Jacobs. Hoe ervaar je Samen Onderwijs Maken? Als coördinator van het lerend netwerk Ris+K streef ik met veel onderwijs- en welzijnspartners naar het bieden van maximale onderwijskansen voor kinderen en jongeren. Deze ervaring neem ik mee naar het labo Zerotolerantie tegen schooluitval. Telkens opnieuw merk i You searched for: ervaringsleren secundair onderwijs Remove constraint ervaringsleren secundair onderwijs « Previous | 21 - 30 of 2,027 | Next » Sort by relevanti Paulien Rutgers. Paulien Rutgers is sinds 1972 als vrijwilliger verbonden aan het aangepast paardrijden. In 1984 behaalde ze haar diploma als Instructrice Paardrijden gehandicapten terwijl ze al werkzaam was in het onderwijs en zette ze zich zowel beroepsmatig als op vrijwillige basis in voor het aangepaste paardrijden

Ervaringsgericht onderwijs: werkvormen - welbevinden

Samen-werkt zorgt ervoor dat de groep meer verbindingen krijgt. Zo zal het kind baat hebben bij deze dagactiviteiten, omdat zo zijn eigen talenten worden ontdekt en beter kunnen worden benut. Voor de docent zullen deze activiteiten ervoor zorgen dat de kwaliteit van de lessen zal verbeteren. Deze bijzondere bijeenkomst zal een blijvende indruk. Goed en beroepsgericht hoger onderwijs. Relevant en kwalitatief hoger onderwijs geeft studenten de kennis en transversale kernvaardigheden die zij na hun afstuderen nodig hebben. Hoger onderwijs. Beleid. Mobiliteit en samenwerking. Doeltreffende en efficiënte stelsels voor hoger onderwijs. Inclusief en samenhangend hoger onderwijs

Op donderdag 16 mei 2019 van 12.00 tot 13.00 uur vindt de onderwijslunch 'Ervaringsleren in het hoger onderwijs' plaats in lokaal B014 (gebouw B, Campus Elfde Linie). In British Columbia Canada kwam Sylvia Ruts, lector in het departement PXL-Business, voor het eerst in contact met 'experiential learning' of ervaringsleren Ervaringsleren is een belangrijke vorm van leren, niet in het minst bij het uitoefenen van een beroep. Beroepsvaardigheden -kennis en -houdingen, zowel m.b.t. eigen taken als m.b.t. het functioneren in de organisatie, worden mede verworven door het directe ervaringsleren Coach Michiel - innovatief bewegingsonderwijs, Roermond. 683 likes. Michiel Hermans verzorgt training en coaching voor individuen en teams De VR brillen, randapparatuur en logistiek. 1. Interactiviteit. Een virtual reality training is passief of (semi)interactief/ Bij een passieve variant krijgt de deelnemer content te zien en neem hij informatie op. Bij de interactieve variant beantwoordt hij vragen, maakt hij keuzes of voert hij acties uit die invloed hebben op het verloop Studiedag 'Kansrijk en zorgbreed onderwijs voor iedereen' UCLL, Hasselt, 29 mei 2018 johan.deklerck@gmail.com EXISTENTIEEL LEREN probleemgedrag als verrijkende leerkans johan.deklerck@gmail.com Studiedag 'Kansrijk en zorgbreed onderwijs voor iedereen' UCLL, Hasselt, 29 mei 2018 1. INLEIDING 2. TWEE LEVENSSFEREN 3. INSTRUMENTEEL EN.

ERVARINGSLEREN IN HET ONDERWIJS We zien een ontwikkeling naar meer persoonsgerichte zorg, nog meer afgestemd op persoonlijke wensen en behoeften van mensen met een beperking. Dat vraagt ook iets van onderwijsinstellingen en van de stagebegeleiding bij zorgorganisaties. Hoe zetten zi Ervaringsleren wordt gebruikt om gedrag te begeleiden en ontwikkelingsprocessen bij individuen en groepen in gang te zetten. Met name door te ervaren kom. Ervaringsleren is een boek van A. Erkamp. Ga naar zoeken Ga naar hoofdinhoud. lekker winkelen zonder zorgen. Gratis verzending vanaf 20,- Onderwijs & Didactiek. Onderwijstechnieken. Ervaringsleren praktijkinformatie voor vorming en onderwijs. Auteur:.

Probleem oplossen en ervaringsleren, een didactisch model voor docenten in het voortgezet onderwijs. In Wald A, editor, Kennis en Kwaliteit, opleiding en nascholing van leraren. Apeldoorn: Garant Uitgevers. 2000 Onderwijs en Gezondheidszorg Juni 2017, Jaargang 41, Nummer 4, pp. 8-9 De ontmoeting. Ervaringsleren in de Participatiekliniek Lees Online Download PDF Stef Verhoeven is een van de bedenkers van de Participatiekliniek van V&VN; Betsy van der Camp (opleidingsadviseur/trainer bij Zorggroep Elde in Boxtel e.o.) werd hier voor 24 uur opgenomen met. Ervaringsleren is een wijze van leren waarbij deelnemers zich actief engageren in het exploreren van voor hen relevante en zinvolle vragen. De lerende is deelnemer in plaats van toeschouwer en het geleerde is niet alleen momenteel maar ook in de toekomst relevant voor de lerende en de maatschappij waarvan hij lid is ervaringsleren, voor gebruik binnen het inleidend psychologieonderwijs. In een ZAP kunnen studenten het behandelde onderwerp eerst ervaren, ontdekken of experimenteren Hoewel er vanwege deze redenen in het verleden binnen het psychologie onderwijs wel eens gebruik werd gemaakt van deze onderwijstechnieken, kleefden hier toch een aantal nadele

Er moeten meer mogelijkheden komen voor onderwijs op maat. Bijvoorbeeld door het kunnen versnellen in de opleiding. Verschillende onderwijsinstellingen zetten steeds meer in op ervaringsleren door (mobiele) labs zoals het GET-lab bij Avans of het Future Care Lab van het ROC Midden Nederland. In deze labs leren studenten en werknemers. Ervaringsleren Verkoudheid. Het is winter. De vraag of je van kou vatten verkouden kan worden, verdeelt dus weer hele volksstammen. van Kennis Imre Lakatos Isaac Newton Karl Popper Kennis Kennismetaforen Kennistransfer Memen Mementheorie Metaforen Netwerken Onderwijs Onderzoek Taal Technologie Toekomst Vooruitgang Waarheid Wetenschap. bloom. Bij Bloom geloven we in de kracht van ervaringsleren. We zijn op zoek naar het herkennen en erkennen van vaardigheden die opgedaan worden en relevant zijn voor actieve participatie in de maatschappij, zoals het vinden van een baan. Bloom verbreedt de leermogelijkheden door formele en niet formele leermethoden te combineren

2 Van vakmatig onderwijs naar integratief competentiegericht leren 41 2.1 Ontwikkelingen 41 2.2 Knelpunten 51 greren van gecodificeerde kennis in ervaringsleren en het bevorderen van transfer door voortdurende recontextualisatie van kennis en vaar-digheden in steeds weer nieuwe, gevarieerde toepassingssituaties van. Inspirerende congressen, praktische cursussen en de allerbeste e-learning. Speciaal voor onderwijsprofessionals en goed beoordeeld! Al 50.000 collega's kozen voor Medilex Onderwijs Bokscoaching voor het onderwijs. Onze trainingen bestaan uit elementen van Rots en water, boksen, ervaringsleren en groepsdynamiek. Zowel voor de doeners van VMBO basis/kader, als TL, HAVO en VWO is het fijn om eens niet stil te zitten. Mensenlevens veranderen door impactvolle leerervaringen, dat is onze missie.. Leerkrachten, schoolleiders, zorgcoördinatoren en IB-ers in PO, VO en speciaal onderwijs. Professionals werkzaam in jeugdzorg en als pedagoog, psycholoog, therapeut, arts, praktijkondersteuner GGZ, zorgboer, gedragsdeskundige, orthopedagoog, speltherapeut en leerplichtambtenaar. Twitter mee over het Congres met #ervaringsleren @logacom

Leercyclus van Kolb - Outing HollandOpleiding

ROC Nijmegen, de HAN University of Applied Sciences en het Radboudumc versterken de rol van ouderen in het onderwijs. Ouderen gaan in gesprek met studenten, organiseren workshops en denken mee over lessenseries. Deze participatie is sterk in ontwikkeling en de organisaties wisselen de opgedane ervaringen met elkaar uit. Impressie kennisbijeenkomst 'onderwijs met ouderen' In 2017 vond [ We doen dit binnen jeugdwerk, onderwijs, welzijn en op levensdomeinen die voor jongeren van tel zijn. We bieden de jongeren een plek waar ze zich thuis voelen en verbinden ons met hun eigenheid en leefwereld. We bouwen samen aan hun netwerk en slaan bruggen tussen jongeren, hun directe omgeving en de bredere samenleving Ervaringsleren staat centraal met welbevinden, betrokkenheid en verbondenheid als richtsnoer. Ook in zijn rol als coördinerend en algemeen directeur ondersteunde en coachte hij mensen en teams en leidde hij, als gecertificeerd AI-coach , grote-groeps-conferenties, steeds vanuit een waarderende insteek - Geaggregeerde voor het onderwijs in 2001 - Jongerencoach binnen de bijzondere jeugdzorg en het onderwijs 2002- 2018 - 4-jarige opleiding tot erkend psychotherapeut in de Integratieve Psychologie, afgestudeerd in 2015 aan de Academie voor Integratieve en Humanistische Psychologie Hoe is het om te leven met een beperking? Hoe voelt het als je niet altijd zelf kunt beslissen wat er gebeurt? Niet op welk moment en niet door wie? Ervaringsleren laat je dat voor heel even voelen. Natuurlijk is dat niet te vergelijken met wat mensen met een beperking hun hele leven ervaren. Toch ontdek je met ervaringsleren wat het betekent om een beperking te hebben. Voor de meeste mensen.