Home

1 lf Harmonogram

Kontakt. 1. LF UK Praha Kateřinská 32 121 08 Praha 2. IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208. Úřední hodiny podatelny: Po-Pá: 8:00 - 12:00 Úřední hodiny pokladny: Po. Harmonogram zápisů ak. roku 2021/2022 naleznete v Opatření děkana č. 6/2021. 1. října 2020: zahájení akademického roku 2020/21: 29. září 2020: Den otevřených dveří 1. LF je stanoven na sobotu 9. ledna 2021 1.LF UK. en; Úvod|Harmonogram výuky. 15.01.2021 Harmonogram výuky. Rozvrh distanční výuky z hygieny a epidemiologie 18-5_5-6-2020 . počet zobrazení: 970 poslední aktualizace: 15.01.2021 Hodnocení: Kliknutím na. Studijní oddělení. Zajišťujeme veškerou agendu spojenou se studiem na 1. LF UK pro bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy, celoživotní vzdělávání v oblasti teoretických základů studijních programů a univerzitu třetího věku. Kontaktujte nás Harmonogram akademického roku 2021/2022. Zimní semestr výuka: 1. 10. 2021 - 7. 1. 2022 zkouškové období: 10. 1. - 13. 2. 2022. Letní semest

Harmonogram přijímací zkoušky - 1

 1. Harmonogram akademického roku. Harmonogram je platný pro prezenční studia. U kombinovaného studia se liší zejména začátek výuky. Pro bližší informace o harmonogramu kombinovaného studia sledujte platný Studijní katalog. Období. podzim 2020. jaro 2021. Zveřejnění rozvrhu. 31
 2. Znak 1. LF UK Etický kodex 1. LF UK Výroční zpráva Úřední hodiny Partneři fakulty Časopisy Akademický klub 1. LF UK Volná pracovní místa Propagační předměty Video o 1. LF UK Virtuální prohlídka Objekty 1. LF UK v novém Socha Černé Madon
 3. ářů
 4. Harmonogram akademického roku 2020/2021. 1. října 2020: zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2020/21. 23. prosince 2020 - 3. ledna 2021: vánoční prázdnin
 5. . Studium v I.-V. ročníku (organizace studia v kreditovém systému, související studijní předpisy, Studijní a zkušební řád UP, Směrnice děkana ke Studijnímu a zkušebnímu řádu UP, webové stránky atd.) vedoucí studijního oddělení. (8.10 - 8.40) 30

Od: Do: Fakulta: Název: Poznámka: 2020/2021 - Říjen: 01.10.2019 00:00: 30.09.2020 23:59: LFP: Elektronická přihláška - akademický rok: Elektronická. Akademický rok 2020/2021. Harmonogram akademického roku stanovuje celouniverzitně platné termíny plnění studijních povinností, zahájení a ukončení výuky v zimním a letním semestru, prázdniny a rektorská volna. Na jednotlivých fakultách může být harmonogram upřesněn o další data. Akademický rok 2020/2021. 1 Výuka|HARMONOGRAM PRAKTICKÉ VÝUKY MEDIKŮ . Jelinkova 14.10.2016 HARMONOGRAM PRAKTICKÉ VÝUKY MEDIKŮ . Počet studentů v dvoutýdenním bloku: cca 25. Oční klinika 1.LF UK a VFN U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2 Doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc. tel.: 224 962 981, 224 963 00 Akreditované programy (Ph.D.) Imatrikulace. Harmonogram roku pro DSP. Zápisy pro DSP. Studijní informace. Bloková výuka. Průběžné zkoušky, praxe a stáže. Průběžné zkoušky, praxe a stáže od AR 2020/21. Průběžné zkoušky do AR 2019/2020 Harmonogram zápisů do 1. ročníku studia na LF OU pro ak. rok 2018/2019. UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela. Místo konání: budova Děkanátu LF OU, Syllabova 19, Ostrava 3, učebna ZZ 12

Den otevřených dveří pro uchazeče o studium na 3. lékařské fakultě se koná v pátek 8. ledna 2021 od 14.00 hod v budově fakulty. Fakultní ples v pátek 5. března 2021. Rektorský den: 12. května 2021. Studentská vědecká konference v úterý 20. října 2020 a květen 2021. Poslední změna: 14. srpen 2020 13:25 Harmonogram akademicke ho roku 2020/2021 Akademický rok 2020/2021 na Lékařské fakultě Ostravské univerzity trvá od 1. září 2020 do 31. srpna 2021. Zápis předmětů na zimní semestr - 1. krok (registrace)* 07. 05. - 17. 05. 2020 Zápis předmětů na zimní semestr - dodatečná registrace za předmět Harmonogram akademického roka 2020/2021. Harmonogram akademického roka 2019/2020 [zmena 7.5.2020] Harmonogram akademického roka 2018/2019. Harmonogram akademického roka 2017/2018. Harmonogram akademického roka 2016/2017. Harmonogram akademického roka 2015/2016. Dodatok č.1 ku Harmonogramu akademického roka 2015/2016 Harmonogram akademického roku 2018/2019. Děkan fakulty stanovil rozložení výuky a zkouškového období po projednání s rektorem UK v souladu se Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy takto: 1 Harmonogram akademicke ho roku 2021/2022 Akademický rok 2021/2022 na Lékařské fakultě OU pro výuku v ČR trvá od 1. září 2021 do 31. srpna 2022. Zápis předmětů na zimní semestr - 1. krok (registrace)* 06. 05. - 16. 05. 2021 Zápis předmětů na zimní semestr - dodatečná registrace za předměty zrušen

Harmonogram výuky - Ústav hygieny a epidemiologie 1

From: To: Faculty: Name: Comment: 2020/2021 - October: 01.10.2019 00:00: 30.09.2020 23:59: LFP: Elektronická přihláška - akademický rok: Elektronická. Klub Alumni 1. LF UK. Alumni 1. LF UK, klub absolventů, vznikl při 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v roce 2015 pod záštitou děkana Aleksiho Šeda. Jeho cílem je zachování vazby mezi fakultou a jejímu absolventy i po promoci Výuka na Oční klinice 1. LF UK a VFN. V zimním i letním semestru probíhá výuka 4. ročníku oboru lékařství včetně anglické paralelky (celkem 50 hodin pro každého studenta). Výuka ve 4. ročníku stomatologického směru je v rozsahu 25 hodin. Ve výuce jsou probírány v rámci seminářů a praktického výcviku základní. Od roku 2013 uděluje 2. lékařská fakulta dvěma studentům či pracovníkům fakulty do věku 35 let za vynikající práci Cenu Vlasty Adamové a Cenu Ervína Adama. Nominace pro rok 2021 lze podávat do 1. října. Číst dál Pregraduální výuka - 1. LF UK ***** Informační dopis medikům 6. ročníku 1.LF UK - stáže a zkouška z UROLOGIE ve stavu všeobecné karantény . Vážené kolegyně a kolegové, z důvodů všeobecné karantény nemůže probíhat výuková stáž klasickým způsobem a jsme nuceni využít distanční způsob výuky

Studenti - 1. lékařská fakulta Univerzity Karlov

Lékařská fakulta v Plzni Univerzita Karlov

Harmonogram akademického roku Lékařská fakulta

Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze. Vážení návštěvníci webových stránek Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze! Vítejte na webových stránkách Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze!Obnovená verze našich internetových stránek vznikla právě v období (léto 2014), kdy naše pracoviště získalo. Sylabus a časový harmonogram přednášek Biofyzikální metody v medicíně Letní semestr akademického roku 2015/16. začátek je v místnosti praktik na Ústavu biofyziky a informatiky 1. 3. 2016 Út 13,00-15,00 hod Ústav biofyziky a informatiky, U nemocnice 5, přízemi vpravo. 1. Prof. Beneš: úvod organizace předmětu 2. Prof

Promoce - 1. lékařská fakulta Univerzity Karlov

Harmonogram akademického roku 2020/2021 Název období od do PODZIM 2020 1. 9. 2020 31. 1. 2021 Zápis předmětů 1. 8. 2020 4. 10. 2020 Změny v zápisu předmětů 5. 10. 2020 18. 10. 2020 Žádost o zápis do semestru = začátek zkouškového období předchozího semestru 4. 10. 2020 Zápis do semestru 1. 8. 2020 4. 10. 2020 Výuka 5. 10. 1. červenec 2021 362 Antigenní testování pro studenty a zaměstnance LFP Antigenní testování na Ústavu hygieny a preventivní medicíny pro studenty a zaměstnance LF UK v Plzni bude vzhledem k současným vládním opatřením od 1.7.2021 do odvolání PŘERUŠENO

Teenage blindness helped inspire me to become

Stránka byla naposledy změněna 12. 8. 2017. WikiSkripta, projekt 1. lékařské fakulty a Univerzity Karlovy, příspěvek UK k výukovým zdrojům sítě lékařských fakult MEFANET • ISSN 1804-6517 • e-mail: info@wikiskripta.eu.Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte původ 4.0 při dodržení případných autorských práv a dalších podmínek Harmonogram štúdia. Univerzita Komenského > Štúdium > Harmonogram štúdia. O úroveň vyššie. Harmonogram štúdia. Elektronická prihláška na štúdium na AR 2020/2021. Školné a poplatky spojené so štúdiom v akademickom roku 2020/2021. Školné a poplatky spojené so štúdiom v akademickom roku 2021/2022. Vydávanie dokladov z. The Faculty of Medicine in Hradec Kralove is the oldest institution of higher education in East Bohemia. It was established as the first of the new medical faculties immediately after the end of World War II (October 13, 1945) and became a part of Charles University, the oldest university in Central Europe and north of the Alps

Přehled harmonogramu období fakult - Masaryk Universit

Harmonogram akademického roku 2021/2022 - Univerzita Karlov

 1. 7. - 11.1.2019 = lyžařský kurz ZS - FVZ UO a FZS UPa - ZKO 2. roč. ZS - FVZ UO a FZS UPa - ZKO 3. roč. Vánoční prázdniny na FZS UPa LS FVZ UO a LF UK - výuka včetně DSP LS FVZ UO a FaF UK - výuka LS FVZ UO a LF UK - ZKO 3. až30. 2. 20. včetně DSP LS FVZ UO a LF UK - ZKO 2. až20. 4. ročník (bloková výuka) LS FVZ UO a FaF UK.
 2. Zápisy 1. ročníků na LF OU - akademický rok 2019/2020. Místo konání: budova Děkanátu LF OU, Syllabova 19, Ostrava 3, učebna ZZ 122. Datum Hodina Obor; Pondělí 26.08.2019: 8:00: Všeobecné lékařství Harmonogram AR; Studium a stáže v zahraničí.
 3. Harmonogram podujatí fakultného charakteru pre AR 2021/2022: Prijímacie konanie na magisterské štúdium na FF: 23.08. - 03.09.2021: Úvodné sústredenie študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia na P
 4. Harmonogram výučby. Študenti čakajú vyučujúceho o 08:30 h pred hlavnými dverami oddelenia, kde si po nich príde asistent. Ak nie je v rozvrhu hodín pre príslušný rok štúdia a program uvedené inak. V semestri je 14 výučbových týždňov (všeobecné lekárstvo 5. rok štúdia LS - 15 výučbových týždňov). Výučbová.
 5. Kmoch 13 Jakub Pavlas 14 Jiří Weinlich 15 Andrea Rashovska, Leona Hrubá 16 Klára Pekáčková 17 Jakub Havlena 18 Oliver Mynař 19 Peter Arva

1 ČASOVÝ HARMONOGRAM PROGRAMU - NÁVRH Pracovní verze 19. 12. 2017, s výhradou dalších změn a úprav Ciferská H, Revmatologický ústav, Praha a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha 14.20 - 14.25 Technická přestávka 14.25 - 15.25 Satelitní symposium pořádané firmou AbbVi 1 ČASOVÝ HARMONOGRAM PROGRAMU - NÁVRH Pracovní verze 12. 12. 2017, s výhradou dalších změn a úprav Ciferská H, Revmatologický ústav, Praha a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha 14.20 - 14.25 Technická přestávka 14.25 - 15.25 Satelitní symposium pořádané firmou AbbVi Harmonogram akademického roku 2019/2020 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2019/2020 Obsah: Touto vnitřní normou je podle ustanovení čl. 8 a čl. 14 odst. 1 Studijní-ho a zkušebního řádu UP stanoven harmonogram akademického rok 1. chirurgická klinika VFN a 1.LF UK v Praze *Centrální hematologické laboratoře a trombotické centrum VFN Praha **Kybernetické oddělení Fyziologického ústavu 1.LF UK Praha. Vliv výživy na léčbu pooperačních komplikací. 2)Rathous I., 1)Kotrlíková E.,1) Křemen J.,2) Šváb J., 3)Hořejš J., 3)Porod J., 4)Lukáš M. VFN Prah

Magisterský program: Lékařská fakulta U

Děkan LF MU může bez vykonání přijímacích zkoušek přijmout až 50 % uchazečů z celkové kapacity programu Všeobecné lékařství pro daný akademický rok. Podmínkou pro podání žádosti a jejího zvážení je splnění všech podmínek uvedených v bodech 1.- 3. současně: 1 Kontakt: Ústav biofyziky a informatiky. 1. LF UK. Salmovská 1 120 00 Praha 2. Tel: +420 22496 5842 Fax: +420 22496 584 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Článek 23 - Zkouška Výsledek zkoušky zkoušející klasifikuje těmito klasifikačními stupni: Stupeň Hodnota pro účely výpočtu stud. průměru A 1 B 1,5 C 2 D 2,5 E 3 F 4 Harmonogram akademického roku 2016/2017 Akademický rok: 1.9.2016 - 31.8.2017 Výuka v ZS (15. Č. j.: UK3LF/17580/2021-5 Počet listů: 2 Počet příloh: 0 OPATŘENÍ DĚKANA, kterým se vydává Směrnice děkana č. 4/2021, Harmonogram akademického roku 2021/2022 na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. ZAHÁJENÍ AKADEMICKÉHO ROKU 1. října 2021 Zahájení výuky 4. října 202 14,10-18,15 Fyziologie - LF OU - dr.Bakoš - učebna ZY185 8,20-13,15 Fyziologie - LF OU - učebna ZY185 90minut po 45 minutách Diplomový projekt 1 - tutor - doc.Martin Černý - 11st (+6st) SZTD - Speciální zdravotnická technika a diagnostika - tutor doc. Augustynek Martin - 11st PAT - Patologie - tutor - MUDr

Studijní informační systém - cuni

interkultúrny online workshop pre zahraničných doktorandov, výskumníkov a vysokoškolských učiteľov, ktorí pôsobia na slovenských vysokých školách a vo výskumných organizáciách na Slovensku 1. chirurgická klinika III LF UK a FNM, Praha 10.30 - 10.50 Přestávka - občerstvení s kávou (Kongresová hala) 10.50 - 11.05 SEKCE MLADÝCH CHIRURGŮ ČCHS Předání cen 11.05 - 12.15 VII LF UK a FN v Motole. Sporné indikace k terapii tyroxinem prof. MUDr. Jan Čáp, CSc. IV. interní hematologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové. Časový harmonogram. 16:30 - 17:00 Registrace na seminář.

HARMONOGRAM UDÁLOSTÍ 21.5.2008 V Síni Coriových 1.LF Univerzity Karlovy proběhlo shromáždění Univerzitní nemocnice - současnost, rizika, vize. 23.5.2008 Usnesení Akademického senátu Univerzity Karlovy - možnost ukončení klinické výuky na fakultách Univerzity. AS UK konstatoval, že bude-li uskutečněna. webová stránka LF MU (harmonogram akademického roku, rozvrhy aj.) konzultační hodiny vyučujících Katedry ošetřovatelství; harmonogram akademického roku 2018/2019 Ošetřovatelství - všeobecná sestra kombinovaná forma a Specializace ve zdravotnictví - intenzivní péče kombinovaná form Dokumentový server LF. Operace. Vyberte řádek zatržením vlevo. Vyhledat. Zobrazit ikony. Vyhledat. Omezit soubory a složky: jen složky/jen soubory. složky, které mají/nemají anglický název Archiv neoficiálních stránek Akademického senátu LF UP (listopad 2001 - květen 2005) Se vznikem zákona o vysokých školách č. 11/1998 Sb. se od 1. ledna 1999 stala zasedání akademických senátů veřejnými. Od března 1999 jsem opakovaně vybízel AS LF a jeho předsedu MUDr. Zlámala k lepší komunikaci s akademickou obcí Druh studia: bakalářské. Standardní doba studia: 3 roky. Specializace. Studia současných společností. Sociální antropologie. Studijní program Sociologie, který má specializace Sociální antropologie a Studia současných společností, poskytuje přehled základních teorií, konceptů a pojmů klasické a současné sociologie

Harmonogram akademického roku 2

 1. Potrubní připojení 1 palec Průtok vody max. 4,5 m³ / h Provozní tlak max. 16 bar Provozní teplota max. 30 ° C Tlaková ztráta po zpětném proplachu 0,2 baru Velikost ok 0,1 mm Selektivita 76% Celková délka 195 mm Model JSY-LF-A 1
 2. www.spravazeleznic.cz zatez-test-page. Cestující . Vyhledání spojení ; Stanice ; Infotabul
 3. František Krch Ph.D vystudoval jednooborovou psychologii FF UK, od roku 1977 pracuje na PK VFN a 1. LF UK, od roku 1983 na Jednotce specializované péče pro PPP, podílí se na pedagogické, výzkumné a osvětové činnosti Jednotky a 1. LF UK, spolupracoval v řadě mezinárodních studií, byl řešitelem několika výzkumných grantů
 4. 1/7545/20 Štúdium zdravotno-nutričného profilu mladej dospelej populácie vo vzťahu k riziku kardiovaskulárnych ochorení Zodp. riešiteľka prof. MUDr. Ľubica Ághová, CSc. 1/7526/20 Analýza zdravotných rizík, intervencia a primárna prevencia somatických a psychosenzorických porúch u školských detí
 5. Harmonogram akademického roku; Informační systémy a služby; Studijní plány; Karolínka; Kalendář studentských akcí na 3. LF; Vademecum; Praxe; PVK + SVA + VP; Výuka Ústavu tělesné výchovy 2. LF UK; Studium v zahraničí; Knihovna; Stipendia a ceny; Studenti se speciálními vzdělávacími potřebami; Nabídky práce a.
 6. Ústav hygieny a epidemiologie 1
OPPK - CLIP: Hyperspektrální cytometrie | CLIP - Childhood

Harmonogram - cuni.c

 1. Harmonogram akademického roku: Univerzita Palackého v Olomouc
 2. HARMONOGRAM PRAKTICKÉ VÝUKY MEDIKŮ - Oční klinik
 3. Harmonogram roku Lékařská fakulta UK v Hradci Králov
 4. Harmonogram zápisů do 1
 5. Harmonogram akademického roku 2020/2021 - 3
 6. Harmonogram akademického roka UPJ
 7. Harmonogram akademického roku 2018/2019 - 3

1. lékařská fakulta - Univerzita Karlov

 1. Výuka na Oční klinice 1
 2. 2. lékařská fakulta Univerzity Karlov
 3. Výuka pregraduální - 1
 4. Harmonogram státních zkoušek: Lékařská fakulta U
 5. VZDĚLÁVÁNÍ - Česká internistická společnos
 6. Fyziologie Medicína, nemoci, studium na 1
 7. LF_VES13_EUREKA_CZ_Harmonogram[1]
LANTERNA TRASEIRA BULLET LED 1 ½” – LF PartsProfLékařská fakulta - Katedra ošetřovatelství LF MU2Pojazdy i maszyny na sprzedaż – Przedsiębiorstwo UsługPřebor UP v přespolním běhu: Sportovní a kulturní akce