Home

JAMU Divadelní manažerství

DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ - PRODUK ČNÍ MANAGEMENT Ateliér divadelního manažerství, bakalá řské studium se zam ěřením Produk ční management Ro čník: 3. Vedoucí ateliéru (ro čníku): doc. MgA. Blanka Chládková Divadelní provoz (právo, divadelní provoz, ekonomika a rozpo četnictví) Obhajoba bakalá řské prác JAMU. Hudební fakulta Bakalářské studium divadelního manažerství připravuje divadelní manažery na střední řídící funkce v divadlech, schopné samostatné práce ve vlastních agenturách s hlubokými znalostmi o vedení pracovních skupin a pracovišť v divadle, s komplexním přehledem přes divadelní problematiku v celé.

Absolventi DIFA JAMU 2010. Divadelní fakulta JAMU v Brně Mozartova 1 662 15 Brno https://difa.jamu.cz +420 542 59 1305. honsova@jamu.c Uchazeči o bakalářské obory divadelní manažerství (obě zaměření), audiovizuální tvorba a divadlo, výchovná dramatika pro Neslyšící podávají přihlášky do 28. února 2019. Uchazeči o studium v nenavazujícím magisterském oboru činoherní a muzikálové herectví podávají přihlášky ke studiu do 30. listopadu 2018

Ateliéry a kabinety Výuka jednotlivých specializací je zajišťována v ateliérech, jež jsou vždy vedeny výraznou osobností daného oboru. Struktura ateliérů v jednotlivých oborech je rozdílná: pro některé obory je pouze jeden ateliér, který se dále člení na ročníky (divadelní manažerství a jevištní technologie, scénografie, rozhlasová a televizní. Nejpozději do 18. ledna 2021 uchazeč o studium vloží do IS JAMU. a) koncepci vlastního hudebního nebo hudebně-dramatického projektu b) charakteristiku studijní motivace (motivační dopis) c) aktuální fotografii . Konzultační a poradenské hodiny pro zájemce o studium hudebního manažerství a) dne 26. 10. 2020 ve 13.00 hod Divadelní fakulta - Oficiální web Divadelní fakulty JAMU. Hudební fakulta. JAMU. EN. fakulta. Fakulta Orgány a vedení fakulty Organizační struktura Ateliéry a kabinety Kontakty Projekty Úřední deska Hodnocení kvality Členství zaměstnanců JAMU v jiných radách COVID-19. student Divadelní produkce Bakalářské studium Dvouleté magisterské studium. Cílem bakalářského a navazujícího magisterského studia Divadelní produkce je vzdělávat odborníky pro umělecko-provozní složky divadel, uměleckých a kulturních institucí a subjektů působících v oblasti kreativních průmyslů s prioritním důrazem na tzv. bývalou divadelní síť ČR ve smyslu.

Martin Dobíšek :: DIFA JAMU 2010

Divadelní manažerství jamu O fakultě - Divadelní fakulta - DF JAMU v Brn . Publikace o DF JAMU - Informace o studijních oborech, ateliérech, umělecké činnosti a historii fakulty (ke stažení) Zákonem č. 168/1947 Sb. byla dne 12. září 1947 založena Janáčkova akademie múzických umění v Brně a prvním rektorem byl v roce 1948 jmenován prof. PhDr. Ludvík Kundera Pro. Cílem Hudební fakulty je poskytovat studentům nejvyšší stupně vzdělávání, čímž je zajišťována profesionalita budoucích sólistů, dirigentů, členů uměleckých těles všech typů, pedagogů a hudebních manažerů. V současné době je na Hudební fakultě akreditován studijní program Hudební umění (viz akreditované studijní programy). Od akademického roku 2003. SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ, STUDENTŮ A PEDAGOGŮ Divadelní fakulty JAMU (dočasně přesměrováno z www.setkani70.jamu.cz - stránky jsou momentálně v rekonstrukci). Při příležitosti 70. let od založení Janáčkovy akademie múzických umění v Brně si Vás dovolujeme pozvat na Setkání absolventů, studentů a pedagogů Divadelní fakulty JAMU, které se uskuteční v sobotu 7. Divadelní manažerství Divadelní manažerství se zaměřením na jevištní management a technologie Divadelní manažerství se zaměřením na Producenství Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management Divadlo a výchova Dramatická umění Dramatická výchova Dramaturgie a autorská tvorba Duchovní hudba Duchovní.

Management i pro amatérské divadlo. Studenti divadelního manažerství na JAMU připravují seminář na téma organizování v amatérských divadlech, který se má uskutečnit v Hodoníně v rámci festivalu amatérských divadel. Podle našich průzkumů jde o první vzdělávací akci na toto téma pro danou cílovou skupinu, říkají studenti: doufáme také, že se nám podaří. Divadelní fakulta JAMU v Brně přešla akademickým rokem 2003/2004 na t scénografie, herecká tvorba, divadlo a výchova, divadelní manažerství - v prezenční i kombinované formě). Pro akademický rok 2011/2012 nabízíme ke studiu tyto obory: I JAMU je dnes veřejnou vysokou uměleckou školou univerzitního typu s bakalářským, magisterským i doktorským studiem, vedle řady uměleckých disciplín má akreditovány také obory divadelního a hudebního manažerství a na Divadelní fakultě rovněž obory dramatické výchovy, výchovné dramatiky pro Neslyšící a jevištní. JAMU divadelní manažerství nebo produkce na DAMU a že mě baví organizace věci v zákulisí. Zkusila jsem přihlášku na tyhle dvě školy a bylo jasno. Vystudovala jsi DAMU. JAMU nevyšla? Vybrala jsem si DAMU, i když mě vzali na obě školy. Bylo to velké rozhodování a neuvěříš, já jsem původně dokonce chtěl

Ateliér divadelní produkce a - DF JAMU v Brn

 1. otevření dalších studijních oborů na Divadelní fakultě: Dramatická výchova, Divadelní manažerství a Výchovná dramatika pro Neslyšící: 7. 10. 1993: udělen čestný doktorát JAMU Rudolfu Firkušnému (první čestný doktorát JAMU) 1993/9
 2. Rok ukončení studia: Jméno: Studijní obor: 1951: 1951 : Ascherlová Vilma : činoherní herectví : 1951 : Berger Jan : činoherní herectví : 1951 : Biňovec Kare
 3. Divadelní dramaturgie Bakalářské studium Dvouleté magisterské studium. Bakalářské a navazující magisterské studium Divadelní dramaturgie akcentuje všechny aspekty jejího historického vývoje-autorskou původní dramatickou tvorbu, praktickou divadelně-tvůrčí činnost, dramaturgicko-režijní přípravu autorského textu a konečně neustálé prolínání autorského a.
 4. Janáčkova akademie múzických umění (JAMU) je veřejná vysoká škola s uměleckým zaměřením v Brně.Její rektorát je umístěn v Beethovenově ulici 650/2. Vznikla v roce 1947 a skládá se ze dvou fakult: Hudební fakulta sídlí na Komenského náměstí 609/6, Divadelní fakulta pak v Mozartově ulici 647/1
 5. Jméno: Studijní obor: Rok ukončení studia: A: Aczel Peter : činoherní herectví : 1985 : Adámek Jan : činoherní herectví : 2002 : Albrecht František.
 6. Akci pořádá Spolek Kultura & Management, o. s., Kabinet divadelních studií, Ústav hudební vědy (Filozofická fakulta MU) a Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie na Divadelní fakultě JAMU. Projekt se koná pod záštitou brněnské sekce Teatrologické společnosti. Pořadatelé
 7. Projekt je absolventským výstupem studentky bakalářského stupně studia Hudebního manažerství HF JAMU v Brně, Petry Trubinské. Je výsledkem spolupráce studentů Hudební a Divadelní fakulty JAMU v Brně a koná se při příležitosti 70. výročí JAMU v Brně

Divadelní fakulta. Brno. Stačí nám poslat příslušné změny a my údaje zaktualizujeme. A to buď přes kontaktní formulář nebo přímo na radek.lexa vejska cz, nebo rychlou zprávou formulářem níže Vystudovala jsem obor Divadelní manažerství na JAMU. Své manažerské dovednosti jsem systematicky rozvíjela v následném doplňujícím vzdělávání v oblasti řízení. Zahraniční zkušenosti jsem získala mimo jiné také studiem ve Finsku na Mikkeli Univerzity Of Applied Sciences, obor Business Management.. Manažerská stopa v České filharmonii - 2. díl. Dnešní přípsěvek na blogu je pokračováním seriálu o našich studentech a absolventech, kteří působí v managementu České filharmonie. Druhý díl je věnovaný našemu absolventovi Ondřejovi Sikorovi, který z pozice vedoucího produkce Mezinárodního hudebního festivalu. Od roku 2009 je externím pedagogem na brněnské JAMU, 2011 až 2019 byla členkou hereckého souboru Švandova divadla. V sezoně 2012/13 vznikla pod její režijní taktovkou inscenace Švandova divadla CRY BABY CRY, která bude slavit 130. reprízu, cyklus večerů s názvem Dekabaret a inscenace Slušný člověk na motivy novely Karla. JAMU studentka Divadelního manažerství se zaměřením na Producenství Se studentkou oboru divadelní management Barborou Rosochovou jsem spolupracovala na svém bakalářském projektu Já, Prométheus, který měl premiéru 15.2.2015 v divadelním studiu Paradox v Brně. Protože se Barbora jako produkční velmi osvědčila.

Ahoj, zajímalo by mě, jestli se někdo z vás hlásil na divadelní manažerství na JAMU, popřípadě ho vystudoval nebo studuje. Chtěla bych se zeptat, jak probíhá přijímací řízení, co všechno je potřeba znát a jak se připravit Manažerství . Tanec . Věda . Osobnosti Divadelní fakulty JAMU . 300 Kč Do košíku. 501. Vážení zákazníci, vzhledem k aktuálním vládním nařízením je osobní prodej možný pouze pro studenty a zaměstnance po předchozí domluvě. Naše publikace můžete. Kniha sestává ze třinácti studií o vybraných osobnostech Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění. Zahrnuje pedagogy herecké výchovy (Vlasta Fialová, Zdeňka Grafová, Josef Karlík, Rudolf Krátký, Ladislav Lakomý, Jarmila Lázničková, Lola Skrbková a Marie Waltrová), dramatické výchovy (Alexej Pernica, Dana Svozilová), pohybové výchovy (Marie Mrázková. JAMU divadelní manažerství nebo produkce na DAMU a že mě baví organizace věci v zákulisí. Zkusila jsem přihlášku na tyhle dvě školy a bylo jasno. Vystudovala jsi DAMU. JAMU nevyšla? Vybrala jsem si DAMU, i když mě vzali na obě školy. Bylo to velké rozhodování a neuvěříš, já jsem původně dokonce chtěl

Divadelní Manažerství :: Difa Jamu 201

Divadelní fakulta společně s Hudební fakultou tvoří Janáčkovu akademii múzických umění v Brně (JAMU). JAMU je veřejná vysoká škola a jejím hlavním posláním je terciální vzdělávání v oblasti umění (hudba, tanec, divadlo, multimédia). V současnosti jsou na Divadelní fakultě vyučovány obory činoherní herectví. Mozartova 647/1, Brno-město. Zajišťujeme výuku divadelního manažerství. Ateliér muzikálového herectví MgA. Michala Zetela při Divadelní fakultě. Novobranská 691/3, Brno-město. Provozujeme ateliér, který se zaměřuje na propojení herectví, zpěvu a tance do jednoho uceleného uměleckého výkonu

Hanka Krejčí Průchová - absolventka magisterského a doktorského programu Divadelní manažerství na Divadelní fakultě JAMU v Brně. Lektorka kurzů projektového řízení a marketingu realizovaných jak pro studenty JAMU, tak pro neziskové organizace i komerční firmy.Fundraiser kulturních projektů (mj. JAZZFESTBRNO a festival Ibérica), konzultant v oblasti dotací a grantů. Studio Marta je divadelní scéna Divadelní fakulty JAMU v Brně, ve které působí studenti ateliérů scénografie, režie, divadelního manažerství a jevištní technologie, dramaturgie, dramatické výchovy, výchovné dramatiky pro neslyšící a činoherního herectví.. Nachází se ve sklepních prostorách obytného domu postaveného na počátku 30. let 20. století Divadlo LE PRATO, Lille, Francie, Divadlo Alfred ve dvoře, Praha, (Premiéra) Divadelní fakulta JAMU, Brno Sotva sova je společnou tvorbou ateliéru Klaunské scénické a filmové tvorby, která se zabývá žonglováním, manipulací objektu a tématicky se soustředí na ptačí svět

Divadelní fakulta - JAM

Divadelní studio Marta Bayerova 5 602 00 Brno fax: +420 542 591 510 email: marta@jamu.czmarta@jamu.c - Student JAMU - obor divadelní manažerství - Česká televize Brno - produkční centra hrané tvorby Divadlo - Městské divadlo Brno - muzikál West Side Story Film a TV - Rock Podvraťáků (2006), Tom - Poslední sezóna (2006), TV seriál - Snowboarďáci (2004) - Místo nahoře (2004), TV seriál - Vetřelci v Coloradu (2001) TV fil 2003-2006 DiFa JAMU, obor divadelní manažerství (BcA.) 1995-2001 Konzervatoř Brno, obor hudebně dramatický (dipl. um.) Odkazy. Ať žijí rytíři! (Ignác) Ať žijí rytíři! (Ignác) Balkánem nahoru a dolů s Adamem Ondrou (vedoucí produkce) Černí baroni (cizí voják Studoval konzervatoř v Pardubicích (hru na klavír) a JAMU v Brně (řízení orchestru, sboru a opery). Byl dirigentem Moravské filharmonie v Olomouci, šéfem opery divadla v Opavě. Nyní je dirigentem opery Moravského divadla v Olomouci. Pravidelně spolupracuje s Moravskou filharmonií Olomouc a s Janáčkovou filharmonií Ostrava

Atelier AFYDIM je ateliér autorského a fyzického divadla. Kladame důraz na osobnost tvůrce-interpreta, využití jiných médií (zvuk, videoprojekce, animace) a workshopy a coaching se zahraničními tvůrci. Ateliér existuje při Divadelní fakultě Janáčkovy akademie od roku 2004, kdy byl založen Ctiborem Turbou Karolína Koubová. Karolína vystudovala obor Divadelní manažerství na JAMU. Své manažerské dovednosti systematicky rozvíjela v následném doplňujícím vzdělávání v oblasti řízení. Zahraniční zkušenosti získala mimo jiné také studiem ve Finsku na Mikkeli Univerzity Of Applied Sciences, obor Business Management. Od roku. proděkanka Divadelní fakulty JAMU (Ateliér divadelního manažerství), Brno Arjo Klamer prezident Asociace pro ekonomiku kultury (ACEI), profesor Erasmus University v Rotterdamu, Nizozem

Janáčkova akademie múzických umění je veřejná vysoká škola s uměleckým zaměřením v Brně. Její rektorát je umístěn v Beethovenově ulici 6502. Vznikla v roce 1947 a skládá se ze dvou fakult: Hudební fakulta sídlí na Komenského náměstí 6096, Divadelní fakulta pak v Mozartově ulici 6471 Nadace Munzarových. Mgr. Barbora Munzarová Předsedkyně správní rady. Herečka. Absolventka DAMU v Praze. MgA. Martin Trnavský Člen správní rady. Herec, scénárista a producent. Absolvent JAMU v Brně. Zakladatel autorské Divadelní společnosti Frída Závěrečná zpráva Tímto příspěvkem ukončujeme činnost internetového diskuzního fóra k tématu volby děkana DIFA JAMU. Toto fórum vzniklo s cílem dát prostor různým názorům, otevřít diskuzi nad současným stavem školy a její budoucností, podnítit uvažování nad smyslem existence školy i debaty nad konkrétními problémy

2002-2003 - Malá scéna Národního divadla v Brně - manažer / produkční inscenace; Vzdělání. 1998-2003 - Divadelní fakulta JAMU v Brně - Ateliér Jevišní technologie a divadelního manažerství - obor Divadelní manažerství; 1994-1998 - FF MU Brno, Ústav divadelní a filmové vědy - obor Divadelní věd Divadelní studio Marta je zařízení divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění, které slouží studentům všech oborů na DIFA k realizaci divadelních absolventských projektů. Studio Marta je zaměřeno na plnění studijních programů školy. Dává možnost soustředěné pedagogické i tvůrčí práce A také s LUCIÍ ABOU, vedoucí projektové kanceláře JAMU, a JIŘÍM MATOUŠKEM, projektovým manažerem Divadelní fakulty, kteří ještě společně s pedagožkou Ateliéru divadelního manažerství a jevištní technologie BLANKOU CHLÁDKOVOU drží jako supervizoři nad projektem ochrannou ruku V roce 2006 absolvoval na JAMU - obor divadelní manažerství -Divadlo - Městské divadlo Brno - muzikál West Side Story - Film a Tv: Pelíšky (1998), Vetřelci v Coloradu (2001), Místo nahoře (2004), Snowboarďáci (2004), Poslední sezóna (2006), Ro(c)k podvraťáků (2006 V roce 2006 jsem absolvoval na JAMU obor divadelní manažerství a o rok později jsem začal pracovat v produkci hrané tvorby České televize, říká Beran a doplňuje: Roku 2010 jsem postoupil na pozici vedoucího produkce

Lukáš Graca :: DIFA JAMU 2010

Ateliéry a kabinety - Divadelní fakulta - DF JAMU v Brn

Janáčkova akademie múzických umění je veřejná vysoká škola s uměleckým zaměřením v Brně. Její rektorát je umístěn v Beethovenově ulici 650/2. Vznikla v roce 1947 a skládá se ze dvou fakult: Hudební fakulta sídlí na Komenského náměstí 609/6, Divadelní fakulta pak v Mozartově ulici 647/1 Beethovenova 2, 662 15 Brno / www.jamu.cz 542 591 128 ceipek@jamu.cz 542 591 135 kusakova@iamu.cz . oboru divadelní produkce a divadelní manažerství v¿etné zapojení studentú rúzných uméleckých oborü do pFípravy a organizace. PFíprava a realizace spole¿ných koncertníc Autor: Michal Publikováno: 16 listopadu, 2019 16 listopadu, 2019 Rubriky: Novinky z tanečního světa Štítky: 2014, 30. výročí sametové revoluce, 6. ročník, baletní škola, contemporary, DIVADLO NA ORLÍ, facebooková stránka, Gustavo Beserra Quintans, Gyrokinesis®, hudební manažerství JAMU, JAMU, Lukáš Nastišin, Matúš. Hudební fakulta JAMU v Brně E-mail: tomas.cafourek@hf.jamu.cz. Abstrakt: Cesta k nalezení kamene marketingu pana profesora Kotlera je dlouhá, mnohdy urputná, často vás zavede do temné uličky s ostrými kameny, zároveň ale může být i neuvěřitelně krásná, s výhledem v širé dálky

Publikace předkládá souhrn akademických (magisterských a bakalářských) prací absolventů oboru divadelní manažerství Divadelní fakulty JAMU v Brně. Je ukázkou dílčích zkoumání, která se zaměřují na koncept kulturních a kreativních průmyslů, na budoucí uvažování o divadle v rámci tohoto konceptu a hledají v něm. Komorní opera pod střechou Divadla na Orlí aneb Hudebně-dramatické laboratoře JAMU funguje v nepřetržitém kolotoči podzimních a jarních inscenací. Během každého semestru připravuje jednu operu, ve které si reálný divadelní provoz zkoušejí pochopitelně studenti zpěvu, nástrojové hry a dirigování, ale v. Na Firmy.cz najdete 30 firem v kategorii Divadla a opery v Brně. Vybrat si můžete z firem v okolí, třeba Studio Marta - divadelní scéna JAMU, Divadlo Druhý Pád, Divadlo Reduta,. Audiovizuální propagace divadelních inscenací (Monika Horáková) 2017, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v. Michaela Tučková je na Facebooku. Přidejte se k síti Facebook a spojte se s uživatelem Michaela Tučková a dalšími lidmi, které znáte. Facebook dává lidem..

Simon Shaman Vojir is on Facebook. Join Facebook to connect with Simon Shaman Vojir and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected Tento především praktický studijní program je v průběhu tří let průběžně doplňován teoretickými kurzy, které se dotýkají divadelní dramaturgie a dějin a filozofie divadla. Studijní program rovněž studentům ve spolupráci s Ateliérem divadelního manažerství poskytuje základy produkce pro soubory a nezávislé. Ano, letos v červnu jsem dokončila studium oboru Divadelní manažerství na brněnské JAMU a často se mě lidé ptají, co holka od divadla pohledává v IT. Když jsem se začala starat o komunitu ajťáků, pojmy jako framework, full-stack nebo PHP mi nic neříkaly Divadlo Rynek, z. s. Újezd u Plánice 10 339 01 Klatovy IČ: 03130037. tel: 724 317 562. kabrt.v@seznam.c

Poradní výbor | Culture mattersFórum Jihlava — Karolína KoubováÚterý 03

Video: Hudební manažerství - Hudební fakulta JAM

Divadelní fakulta - Oficiální web Divadelní fakulty JAM

 1. Hanka Krejčí Průchová - absolventka magisterského a doktorského programu Divadelní manažerství na Divadelní fakultě JAMU v Brně. Lektorka kurzů projektového řízení a marketingu realizovaných jak pro studenty JAMU, tak pro neziskové organizace i komerční firmy. Fundraiser kulturních projektů (mj
 2. Divadelní fakulta (DIFA JAMU v Brně) Mozartova 1, 662 15 Brno. Telefon: 542591303. E-mail: dankova jamu.cz
 3. JAMU sedmdesátiletá (VIII) (události, vzpomínky, dokumenty) Pozoruhodným jevem bylo, že v devadesátých letech bylo studio Divadelní fakulty JAMU Marta jedním z nejnavštěvovanějších divadel nejen v Brně, ale i v České republice - jak dokazují statistiky Divadelního ústavu, v některých letech mělo téměř stoprocentní návštěvnost
 4. Proto jsem se také rozhodla studovat obor divadelní manažerství na JAMU. Po ukončení magisterského studia jsem však byla nespokojená v práci a cítila jsem, že prostě potřebuju pauzu. Odjela jsem proto na Island - jen na pět měsíců. Teď je to už třetí léto, které tu trávím, ale je to vždy dost neplánovaně

U filmu, asi i díky svému otci herci, zůstal a vystudoval brněnskou JAMU, obor divadelní manažerství. V divokých devadesátkách se mu otevřel svět velkých možností a peněz. Nejdřív stál u zrodu filmové databáze pro české a slovenské televize. Pak začal pracovat pro nizozemskou marketingovou agenturu Linea Recta K dějinám vysokého školství hudebního na Moravě. Název této stati věnované 70. výročí založení Janáčkovy akademie múzických umění v Brně a 10. jubileu vzniku Fakulty umění Ostravské univerzity, je záměrně shodný s titulem Janáčkova článku, otisknutém v Národních listech 60, 1920 č. 57, dne 27. 2. 1920 Světelný design: pro divadlo, koncerty, výstavy a živé akce. Vyd. 1. Praha: Institut umění - Divadelní ústav ve spolupráci s Institutem světelného designu, 2010, 240 s. ISBN 978-80-7008-246-1. HURYCH, Pavel, Jaroslav VONDRUŠKA ML. a Rudolf FELZMANN. Světlo a zvuk v rukou tvůrců divadelního představení. Praha, 2007

Poradní výbor | Culture Matters

Hanka Krejčí Průchová - absolventka magisterského a doktorského programu Divadelní manažerství na Divadelní fakultě JAMU v Brně. Lektorka kurzů projektového řízení a marketingu realizovaných jak pro studenty JAMU, tak Více o lektorovi Vystudovala obor Divadelní manažerství na JAMU v Brně. Pracovala jako produkční. Je zakladatelkou jihlavského divadla DIOD. V komunálních volbách poprvé kandidovala před čtyřmi lety za uskupení Fórum Jihlava. Od roku 2014 je jihlavskou zastupitelkou (do roku 2016 byla i radní) a předsedkyní kulturní komise Divadelní zkušenosti RYNKU RYNEK je nové seskupení, ale ansábl tvoří lidé z dlouholetými zkušenostmi z prostředí divadla i filmu. Někteří členové jsou obdařeni i odborným vysokoškolským vzděláním z Dramatické výchovy na ZČU v Plzni či studiem Divadelního manažerství na JAMU v Brně oblast divadelní tvorb koly chtëjí pokraðovat ve sdílení dobré praxe a v ptínosné spolupráci studentå divadelní produkce DAMU a divadelního manažerství DIFA JAMU formou spolecné pFípravy prestižních festivalt Zlomvaz v Praze a SETKÁNÍ/ENCOUNTER v Brné, zejména pak v koncepðní piípravë off-program

Ty+Divadelní Produkce Studuj D

 1. proděkanka pro rozvoj Divadelní fakulty JAMU v rně, vedoucí Ateliéru divadelního manažerství a jevištní technologie Umění Zbyněk Janáček Prof., PhDr. vysokoškolský pedagog Umění Václav Janeček prof. Mgr. Ph.D. Pedagogický pracovník, vedoucí katedry Umění Daniela Jobertová doc. Mgr. Ph.D. Vysokoškolský pedagog Uměn
 2. Divadelní noviny, Celetná 17, 110 00 Praha 1, ČR, redakce@divadelni-noviny.cz. Mapa stránek. Vychází za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a Nadace Českého literáního fondu. Grafika Designiq a implementace edvens.cz
 3. Brněnská JAMU má Divadlo na Orlí, hudebně dramatickou laboratoř, kterou jí ostatní školy můžou jen závidět. Je to vlastně malý svět ve světě, kde se připravují kompletní díla s orchestrem, vyrábí se vlastní scéna a šijí se vlastní kostýmy. Studenti manažerství se tu učí svůj obor v praxi

Divadelní manažerství jamu divadelní manažerství se

oblast divadelní tvorb koly chtéjí pokra¿ovat ve sdílení dobré praxe a v pFínosné spolupráci studentü divadelní produkce DAMU a divadelního manažerství DIFA JAMU formou spole¿né piípravy prestižních festivalú Zlomvaz v Praze a SETKÁNí/ENCOUNTER v Brnë (pYiEemž Oba festivaly jsou certifikovány v rámci RUV) Celý projekt produkčně zaštiťuje student 3. ročníhu oboru Hudební manažerství na Hudební fakultě JAMU David Ostružár, pro kterého je celý počin absolventským výkonem. Spolu s ním projekt produkuje studentka 2. ročníku oboru Divadelní manažerství, Kateřina Uhrová O mně. Jmenuji se Anna Soldánová, je mi 25 let, studuju a žiju v Mikulově. Celou svoji kariéru jsem věnovala památkám, muzeím, divadlu a kulturnímu managementu. Od šestnácti let jsem pracovala jako průvodkyně památkách, prošla jsem si Buchlov, Veveří, Vimperk a Slavkov u Brna, v současné době pracuji v Regionálním muzeu. V roce 2004 absolvoval obor divadelní manažerství na Divadelní fakultě brněnské JAMU. Při studiu působil jako vedoucí marketingu v Moravském divadle v Olomouci, od roku 2004 byl v Národním divadle v Brně zástupcem vedoucího a vedoucím marketingu. Od roku 2007 je ředitelem Divadla Šumperk JAMU byla slavnostně otevřena 18. 5. 1948. Jejím rektorem byl jmenován Ludvík Kundera, děkanem divadelní fakulty se stal Frank Wollman, děkanem hudební fakulty František Kudláček. V akademickém roce 1948/49 měla JAMU 66 posluchačů hudební fakulty a 19 studentů divadelní fakulty

STUDIUM - Hudební fakulta JAM

Vystudovala obor Divadelní manažerství na JAMU. Pracovala jako produkční, je zakladatelkou jihlavského divadla DIOD. Ve volném času se věnuje rodině, divadelnímu souboru De Facto Mimo a akrobacii na šálách Divadelní manažerství · Brno. Klasické a španělské gymnázium Brno. Inspirativní lidé. Stephenie Meyer. Další. Michal Horáček, Absolventi DF JAMU, Connect Youth Brno, Eurocircus for the Unity of Young Europeans, Alarm, ESN UOC, STAY Z, Národní ústav duševního zdrav. Kdo bude ředitelem ND Brno? O místo ředitele Národního divadla v Brně se uchází 13 zájemců. Čeká je nejméně dvoukolové výběrové řízení, sdělil novinářům 1. listopadu, den po uzavření konkursních přihlášek, mluvčí brněnského magistrátu Pavel Žára.Noví ředitelé měli být podle něj známí za jeden až dva měsíce Vystudovala divadelní manažerství na brněnské JAMU. Připravila producentský záměr pro divadlo DIOD. V roce 2011 stála u jeho otevření a věnovala se i jeho dalšímu rozvoji. V komunálních volbách v roce 2014 úspěšně vedla uskupení Fórum Jihlava, stala se městskou radní a od roku 2018 je primátorkou Jihlavy

Pořádání festivalu Setkání/Encounter je pro studenty

Bakalářský studijní program / obor: Dramatická umění / Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management Práce na příbuzné téma Seznam prací, které mají shodná klíčová slova JAMU je veřejná vysoká škola a jejím hlavním posláním je terciální vzdělávání v oblasti umění (hudba, tanec, divadlo, multimédia). muzikálové herectví, činoherní režie, divadelní dramaturgie, scénografie, divadelní manažerství, jevištní technologie, dramatická výchova, fyzické divadlo, rozhlasová a

Setkání absolventů DIFA- Setkání absolventů DIF

Nová primátorka Jihlavy . Třiatřicetiletá Karolína Koubová vystudovala obor divadelní manažerství na brněnské JAMU. Doposud se věnovala hlavně divadlu, například působila jako produkční Mezinárodního festivalu divadelních škol Setkání/Encounter nebo produkční divadla Buranteatr První rok je vždy nejhorší. Sponzoři neví do čeho jdou, a tak je těžké nějaké sehnat. Doufám ale, že se nám podaří udělat z divadelního festivalu v Čejči tradici, vyslovila přání Pešová, která chce studovat divadelní manažerství na brněnském JAMU Symposium navíc nabídne i novou posterovou sekci, kde mohou mladí profesionálové představit své projekty odborné veřejnosti. Všichni, kteří se chtějí inspirovat nejen přednáškami, budou potěšeni možností zakoupení vybraných monografií z nakladatelství JAMU, AMU a Institut Umění - Divadelní Ústav za zvýhodněné ceny

Absolventi a závěrečné práce - is

Od roku 1990 do roku 1996 byl Josef Kovalčuk také děkanem Divadelní fakulty JAMU a významně se podílel na jejím vybudování. V roce 2002 byl jmenován profesorem a od tohoto roku byl dalších šest let znovu děkanem fakulty. V současnosti je na Janáčkově akademii múzickým umění v Brně prorektorem pro vědu, výzkum. Nové Divadlo na Orlí v Brně (17. 10. 2012) Generálním projektantem všech stupňů projektové dokumentace nové Hudebně-dramatické laboratoře JAMU je architektonická kancelář ARCHTEAM (architekti Milan Rak a Alena Režná), která na projektu spolupracovala s dalším brněnským ateliérem RadaArchitekti v čele s architektem Pavlem Radou

Management i pro amatérské divadlo divadlo

SETKÁNÍ/ENCOUNTER je mezinárodní nesoutěžní festival divadelních škol v Brně. Hlavními organizátory jsou studenti ateliéru Divadelního manažerství a jevištní technologie Janáčkovy akademie múzických umění . Ředitel festivalu je jmenován uměleckou radou Divadelní fakulty JAMU. Po 28 let jím byl prof. Mgr. Petr Oslzlý, od roku 2019 byl ředitelem jmenován doc. MgA. Divadlo žije. JAMU je víc než pravda. Slavnostní průvod DF JAMU k zahájení nového školního roku. Nová divadelní sezóna! Nová generace tvůrců! Nový pohled na divadlo a život, jako takový? Divadlo, prostředek zpřítomnění okamžiku mezi hercem a divákem. Žití v přítomnosti, citlivosti a lásce Narozena r. 1981 v Brně. Studentka Divadelní fakulty JAMU v Brně (obor divadelní manažerství). Působila v Divadle Husa na provázku jako manager propagace, od r. 2005 pracuje v Divadle U stolu jako tajemnice Rozhovor s děkanem Divadelní fakulty JAMU Petrem Francánem o historii i současnosti brněnské umělecké akademie. - Obsah: 2. Reportáž o oboru činoherního herectví k 70. výročí založení JAMU (20 min.) - 3. Reportáž o oboru muzikálové herectví k 70. výroční založení JAMU (18 min.) - 4 Megi a já se známe už od konzervatoře - to z jejího popudu jsem se přihlásila na hudební manažerství. Megi je artist manažerka a booking agentka a často se pracovně potkáváme. Dnes jsem ji zrovna požádala, aby se podělila o své pracovní zkušenosti s mými studenty na JAMU, které v rámci svého doktorského studia vyučuji

Přijímací zkoušky - JAM

 1. Hlavními organizátory jsou studenti ateliéru Divadelního manažerství a jevištní technologie Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU). Ředitel festivalu je jmenován uměleckou radou Divadelní fakulty JAMU. Po 28 let jím byl prof. Mgr. Petr Oslzlý, od roku 2019 byl ředitelem jmenován doc. MgA. Michal Zetel, Ph.D. Obsa
 2. Hana Průchová je absolventka magisterského a doktorského programu Divadelní manažerství na Divadelní fakultě JAMU v Brně. Pedagožka projektového řízení a marketingu na Ateliéru divadelní produkce a jevištní technologie tamtéž. Lektorka kurzů zaměřených na fundraising a projektový management, se zkušenostmi s výukou.
 3. Lenka Tesáčková | Brno, Jihomoravský, Česko | ředitelka divadla ve společnosti Divadlo na Orlí, JAMU Brno | 155 spojení | Zobrazit úplný profil uživatele Lenka na LinkedIn a navázat spojen
 4. Redesign webu sevio.cz - prodej a vývoj řešení pro telefonní ústřednu. www.sevio.cz. Redesign webových stránek určených pro prezentaci prodeje a aplikace kamenných koberců, obkladů z imitace kamene a zahradních doplňků. www.imitace-kamene.cz. Webová prezentace developerského projektu v Benešově
 5. Mudrování nad krásou adventního večera, dobré vůle studentů a pedagogů JAMU v Divadle na Orlí. 21.12.2014 15:15. Byl to znamenitý nápad, spojit úsilí obou fakult múzické školy, divadelní i hudební a v předvánočním rozechvění, se pochlubit dovednostmi svých posluchačů
 6. Téma/žánr: Janáčkova akademie múzických umění. Divadelní fakulta - vysoké divadelní školy - divadelní věda - divadlo - Brno (Česko), Počet stran: 388, Cena: 248 Kč, Rok vydání: 2018, Nakladatelství: Janáčkova akademie múzických umění v Brn
 7. Historie - Oslavy 70