Home

Pomocné vědy historické

Další pomocné vědy historické se zabývají historickým vývojem pečetí (sfragistika), erbů (heraldika), příbuzenských vztahů (genealogie), kalendáře (chronologie), měr a vah (metrologie), peněz (numismatika), rukopisných knih (kodikologie) a nápisových památek (epigrafika), abychom uvedli alespoň ty hlavní Pomocné vědy historické (někdy též PVH) vznikly na konci 17. století jako pomocné vědy při studiu starověkých a středověkých dějin (dnes používané i na novější dějiny). Jsou důležité pro oblast lidské činnosti. Patří sem obory: paleografie (nauka o písmu), diplomatika (nauka o listinách), heraldika (nauka o štítech), genealogie (nauka o rodech),. Pomocné vědy historické a jejich místo mezi historickými obory, Praha 1996. (= Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. 1/1996. Z pomocných věd historických. 13.) RAMEŠ, Václav, Slovník pro historiky a návštěvníky archivů, Praha 2005. Paleografie: Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci 30. června 2021 od 14:00. Mgr. Jindřich Marek, Ph.D. Přednáška v rámci habilitačního řízení na oboru Pomocné vědy historické. Více zde

Program archivnictví a pomocné vědy historické je historicky orientovaným studiem zaměřeným na odbornou práci v oblasti českých dějin a na praktické uplatnění především v oblasti archivnictví. Profilovými předměty tohoto studia jsou pomocné vědy historické, dějiny správy českých zemí a archivní teorie a praxe Slouží k určení míry autentičnosti pramene a hodnoty obsažené informace. Tradičně se uvádí 10 pomocných věd historických: Paleografie - nauka o písmu. Kodikologie - nauka o literárních rukopisech (zvl. středověkých) Epigrafika - nauka o nápisech Doktorský program oboru Pomocné vědy historické je zaměřen na hloubkové studium pomocných věd historických, dějin správy, dále na teoretické i praktické aspekty ediční techniky (jak středověkých, tak i novověkých pramenů), včetně dějin metodologie jednotlivých pomocněvědných disciplín

Pomocné vědy historické Obsah; Úvod do studia dějepisu; Paleografie; Epigrafika; Diplomatika (Abeceda k diplomatice) Chronologie; Heraldika (Vývoj státního znaku) Sfragistika; Metrologie; Numismatika; Genealogie; Kastelogie (Počátky českých hradů) Historiografie (Baroko, Osvícenství, 20. století, Marxistické dějepisectví 1.1. Úvod do studia historie, pomocné vědy historické a dějepisné členění lidského vývoje Historie je nauka o minulosti lidstva a to o všech jejích stránkách. Proto se zabývá ději politickými, hospodářskými, náboženskými i kulturními

Pomocné vědy historické (hlavní), prezenční studium + Teorie interaktivních médií (vedlejší) - Filozofická fakulta (Během aktuálního přijímacího řízení není nabízeno

Pomocné vědy historické Vnitřní předpisy Řád doktorského studia na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - pro studenty od AR 2019/202 Co se naučíte. Studium pomocných věd historických vás připraví pro práci s různými typy historických pramenů. Cílem studia je prohloubení poznání jednotlivých pomocněvědných disciplín s důrazem na interpretaci a metodologii Články v kategorii Pomocné vědy historické. Zobrazuje se 26 stránek z celkového počtu 26 stránek v této kategorii. Pomocné vědy historické Aktuality z vědy a výzkumu Řešené projekty Publikační činnost Habilitační řízení Řízení ke jmenování profesorem Kontakt Termíny přihláše

Pomocné vědy historické - bakalářské studium Fakulta

Dějiny světa - Dějepisné časopisy - přehled dějepisných

pomocné vědy historické jsou to všechny disciplíny, které se v průběhu času objevily.V tomto případě je však nutné jednoznačněji rozlišovat. Každá znalost má jistě zrození a vývoj, ale to neznamená, že historici používají tyto znalosti k tomu, aby zjistili, jak se události staly. test Dějepis - Pomocné vědy historické . Autor: Prokop3 (55vlož. 123vyzk. +3% ø)... vloženo 7.12.2012. Test vyzkoušen 830 krát, průměrný výsledek je 85.1%.!!! Více kvalitních testů naleznete na www.testy.funsite.cz!!! Paleografie. nauka o pečetích. nauka o písmu Pomocné vědy historické; Největší panovnické rody v Evropě; Vládnoucí rody na českém trůně; Dějepisné časopisy; Historické zajímavosti; Úvaha na téma CHARTA 77; Oblíbené odkazy; Seminární práce; Maturitní otázky; Informace o nás; Dějiny Velké Británie a USA - přehled; Islám - sunnité a šíit

Pomocné vědy historické Učební text POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉ = soubor vědních disciplín, které pomáhají historikovi v jeho práci paleografie - o vývoji a druzích písma, správné čtení a chronologickém zařazování písemných památek diplomatika - o úředních písemnostech, listinách a listech (dopisech), Pomocné vědy historické a archivnictví (NMgr.) Charakteristika oboru. Cílem tohoto navazujícího magisterského studijního programu je připravit vysoce kvalifikované specialisty na poli historických věd, zejména pomocných věd historických a archivnictví, kteří budou schopni samostatně pracovat v oboru historických věd. pomocné vědy historické význam [ editovat ] soubor odborných historických disciplín , např. diplomatiky , paleografie , heraldiky apod. , které jsou využívány historiky při jejich prác

Řád doktorského studia na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Řád doktorského studia na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích - pro studenty od AR 2019/2020. Cílem studijního programu je příprava mladých badatelů v oboru Pomocné vědy historické (a příbuzné obory). Úspěšné studium zaručuje. Pomocné vědy historické. Info o knize Přidat do košíku . Karolinum. Panovnická reprezentace v písemné kultuře ve středověku. BLÁHOVÁ MARIE HOLÁ MLADA WOITSCHOVÁ KLÁRA (ED. Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > P > Pomocné vědy historické Pomocné vědy historické Slouží k posuzování historických pramenů Numismatika Věda, která zkoumá mince Heraldika Věda, která zkoumá erby Genealogie Věda, která zkoumá rodokmeny Sfragistika Věda, která zkoumá pečeti Metrologie Věda, která se zabývá mírami a váhami Chronologie Věda, která zkoumá měření času [cit.

Student musí složit zkoušku z povinného předmětu Historie a pomocné vědy historické. Předpokladem pro její absolvování je úspěšné absolvování alespoň jednoho výběrového historického semináře. Student musí dále složit zkoušku buď z předmětu Dějiny umění, nebo Literární věda Pomocné vědy historické : Heraldika, Sfragistika, Numizmatika. (objasnit základní pojmy, blasonování erbu) Heraldika : = věda zabývající se podobou a užíváním erbů šlechty, měst, spolků a také výrobními značkami. - počátky : erby se začaly používat od 12.stol. v souvislosti s křížovými výpravami. - první erby. Studijní program: Pomocné vědy historické (P0322D120001) Typ studia: Doktorské Forma studia: Prezenční, Kombinované Délka studia: 4 Zaměření: Humanitní Náplň programu/oboru: Absolvent doktorského studijního oboru Pomocné vědy historické je vysoce kvalifikovaným vědeckým pracovníkem, který je schopen kriticky zhodnotit výsledky předchozího výzkumu v oblasti.

Archivnictví a pomocné vědy historické na FF UK, Praha 1. 652 likes · 1 talking about this. Neoficiální stránky Katedry PVH a archivního studia na FF UK spravované členy Pražské studentské sekce.. Pomocné vědy historické. 30 Říj. Publikováno 30. 10. 2019 30. 10. 2020 Autor barbora 0. HERALDIKA • Heraldické barvy a kovy • Symbolika zvířat • Zvěř jako symbol • Heraldická zvířata [wiki] • Symbolika čísel a její původ • Nemusíte být šlechticem, abyste měli svůj vlastní erb Všechny informace o produktu Kniha Pomocné vědy historické, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Pomocné vědy historické August Sedláček a pomocné vědy historické. Název: August Sedláček a pomocné vědy historické - sborník prací z konference ke stopadesátému výročí narození Augusta Sedláčka. Rok vydání: 1995. Počet stran: 136 s

Naučte se definici 'pomocné vědy historické'. Podívejte se na výslovnost, synonyma a gramatiku. Prohlédněte si příklady použití 'pomocné vědy historické' ve velkém čeština korpusu 12 Zahraniční nakladatelství zaměřená na obor Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie. 12.1 Taschen; 12.2 Getty Publications; 12.3 Hachette Company; 12.4 Harper Collins Publishers; 12.5 English Heritage; 12.6 Macmillian Publishers; 12.7 Ashmolean Museu Předmět Pomocné vědy historické 2 (KHI / XPV2) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KHI / XPV2 - Pomocné vědy historické 2, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP) Historické vědy - bakalářské studijní programy (samostatný, maior, minor) Studenti a studentky získají přehled o dějinném vývoji především v euroamerickém okruhu od nejstarších období až po současnost, založený na propojení dějin světových, národních i regionálních

Pomocné vědy historické - dějepis

Šablona pro weby základních součástí FFUK. Nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, Tel.: +420 221 619 32 Pomocné vědy historické jsou souborem speciálních vědních disciplín, jež slouží ke zkoumání a kritickému hodnocení pramenů historických věd. Využívají nejnovější poznatky mnoha oborů, zejména z okruhu přírodních věd. Slouží k určení míry autentičnosti pramene a hodnoty obsažené informace Prezentace Časová osa a pomocné vědy historické Prezentace Časová osa a pomocné vědy historické Váš prohlížeč není podporován. Doporučujeme použít nejnovější Chrome, Firefox nebo Safari. Hledat video, audio, obrázky a další soubory Hledat soubory. Nahrát soubory Zpět. Menu. Stahovat rychle Mgr. Petr Houzar, DiS. Petr Houzar vystudoval Pomocné vědy historické na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Z tohoto souboru asi 10 věd jsou mu nejbližší diplomatika, paleografie a tzv. trojboj, tedy sfragistika, heraldika a genealogie Tato stránka používá soubory cookies, které nám pomáhají poskytovat služby. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookies

Pomocné vědy historické :: Ústav historických věd Fakulty

Ústav pomocných věd historických a archivnictv

 1. pomocné vědy historické See also: právní archeologie See also: diplomatik
 2. Portál:Archivnictví a pomocné vědy historické. Otevřít všechny portály. otevřít editovat. Obsah. 1 Oborové disciplíny; 2 Metodologie; 3 Osobnosti; 4 Odkazy, odborná periodika; 5 Všeobecné informace; Oborové disciplín
 3. Pro zákazníky ze Slovenska nabízíme odeslání knih službou Zásilkovna. Platba v EUR při převzetí na vybrané pobočc
 4. Výpis z Vademeca + kompletní zápisky z hodin. Výpisky z knihy Vademecum pomocných věd historických. Pomocné vědy historické [HIA102] MU. Word (120.18 kB) 4 2. 6. 5. 2015

Archivnictví a pomocné vědy historické (kombinované

 1. Co vlastně jsou pomocné vědy historické? Pokud si snad někdo myslí, že jde o nějaký méněcenný apendix historie, je na hlubokém omylu. Historické poznání se totiž neobejde bez několika tradičních disciplín zaměřených na rozbor a zpřístupňování písemných pramenů
 2. Pomocné vědy historické. Publikováno 6.9.2015 Jan Nachtigal = soubor vědních disciplín, které pomáhají historikovi v jeho práci. Historické metody. Heuristika = Hledání historických pramenů a literatury; Kritika = Porovnávání důvěryhodnosti pramenů.
 3. Pomocné vědy historické. Řadit podle: Výchozí řazení Ceny (od nejlevnější) Ceny (od nejdražší) Rok vydání (od nejnovějšího) Rok vydání (od nejstaršího) Nově přidáno. Nebylo nic nalezeno. ZDE můžete zadat poptávku a my Vás budeme kontaktovat, když se zboží odpovídající hledanému výrazu objeví v naší.
 4. ulosti
 5. Pomocné vědy historické. Filigránologie. Buben, Milan. Buben, Milan, Buben, Milan, Copies Bound volumes. Loading copies. Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes. Add copy. Citation Parts list / Reviewed document All parts.
 6. Pomocné vědy historické Cílem předmětu je získání základních znalostí jednotlivých disciplín pomocných věd historických. Kromě teoretických poznatků si studenti osvojí též některé praktické schopností (čtení a rozbor listin a dalších pramenů, určování a převádění dat, popis znaků atd.)
 7. Archivnictví a pomocné vědy historické u nás můžeš studovat jak v prezenční (tj. denní), tak v kombinované (tj. dálkové) formě. Na detailní informace o studijních programech a elektronickou přihlášku tě zavedou následující linky: PREZENČNÍ STUDIUM ARCHIVNICTVÍ A PVH. KOMBINOVANÉ STUDIUM ARCHIVNICTVÍ A PV

SOŠ, dějepis, 1. ročník, historie, dějiny, minulost. pomocné vědy historické, numismatika, diplomatika: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni Předmět: Pomocné vědy historické. Studijní obor: -. Ročník: -. Formát: MS Office Word (.doc) Rozsah A4: 35 stran. Popis: PVH - zavedený název, sdružené zvláštní vědy historické. - Soubor několika speciálních historických disciplín, jejich znalost je nezbytná pro práci s psanými a příbuznými historickými prameny Pomocné vědy historické / Muzeologie. Knihovnám i jejich uživatelů je určena databáze, která obsahuje záznamy ze sčítání obyvatel v USA i další údaje o osobách, jejich rodech - zahrnuje na 5 miliard jmen ze 4 000 souborů. Slouží k sestavovaní genealogických schemat, bádání rodiných a sociálních historiků

Dějiny světa - Pomocné vědy historické - PVH - přehle

Title: Pomocné vědy historické Author: Ivana Ebelová Created Date: 1/11/2011 4:01:09 P 29. otázkaÚvod do studia dějepisu, pomocné vědy historické, otázky historiografie.Úvod do studia dějepisu- Historie - dějiny - 1. proces vývoje lidské společnosti2. zkoumání minulosti- Historická věda = historiografie - zkoumá historii lidské společnosti v určitém prostoru a čase- Užitek historie - 1. zajímá nás minulost2. chápání současnosti3. poučení z. Vzdělávací kurz pro žáky 1. ročníku střední školy je součástí předmětu dějepis. Hlavním tématem tohoto kurzu jsou pomocné vědy historické. V této lekci nalezneme mnoho informací o těchto vědách. Naučíme se, která věda se zabývá erby, rodovými vztahy, pečetěmi, obyvatelstvem a tak dále Portaro - Webový katalog knihovny. System version {{portaroVersion.date | date:'d.M.yyyy H:mm:ss'}} ({{portaroVersion.branch}} {{portaroVersion.value}} Kupte titul August Sedláček a pomocné vědy historické s 15 % slevou za 101 Kč v ověřeném obchodě. Prolistujte stránky titulu, přečtěte si recenze čtenářů, nechte si doporučit podobný titul z nabídky více než 21 miliónů titulů

Pomocné vědy historické - Katalog oborů M

Ústav historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě Masarykova 37 746 01 Opava. vedoucí ústavu Doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D. martin.pelc(zavináč)fpf.slu.cz +420 553 684 480, 471. zástupce vedoucího Mgr. Ilona Matejko - Peterka, Ph.D. ilona.matejko-peterka(zavináč)fpf.slu.cz +420 553 684 471. tajemník ústavu Mgr. David Radek, Ph.D Kniha obsahově vychází z konference Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví, která byla uspořádána u příležitosti 230. výročí vzniku stolice diplomatiky, numismatiky, heraldiky a starožitností, prvního pracoviště pomocných věd historických na univerzitě, a 50. výročí ustavení katedr Archivnictví a pomocné vědy historické; Hudební věda; Divadelní věda; a dalších 65 programů 68 programů Zobrazit detail . Filozofická fakulta Masarykova univerzita | Brno; Pomocné vědy historické; 1 program.

Název: Českoněmecký slovník terminologický a frazeologický pro úřady, kanceláře a soukromou potřebu - s výkladem cizích slov sem náležejících v obou jazycích / Čechisch-deutsches terminologisches und phraseologisches Wörterbuch für Amter, Kanzleien und Privatgebrauch - mit Erklärung der einschlägigen Fremdenwörter in beiden Sprache Dočasně je v knihovně mimo provoz automat na vracení knih a přístup k PC včetně internetu a databází. Pro aktuální informace sledujte náš web a Facebook Studijní materiál 1. Pomocné vědy historické, širší a užší pojetí tohoto označení, jejich názvy a obory zájmu z předmětu Pomocné vědy historické 2 (KHI / XPV2), Filozofická fakulta (FF), Univerzita Palackého v Olomouci (UP Historie je věda, která se zabývá vývojem lidské společnosti od počátku života na zemi po současnost. Historické obory a pomocné vědy historické Pomocné vědy historické jsou souborem disciplín, které historikovi pomáhají při jeho práci

Pomocné vědy historické - Webzdarm

Prezentace Časová osa a pomocné vědy historick Archivnictví a pomocné vědy historické na FF UK. Před dvěma lety jsme si besedou s názvem České historické výzkumy v Římě po roce 1993 připomínali památku profesorky Zdeňky Hledíkové, a tak jsme si pro vás připravili záznam vyprávění profesora Ivana Hlaváčka Vědecký pracovník a vedoucí Oddělení dokumentace, vedoucí Centra epigrafických a sepulkrálních studií. Jiří Roháček studoval pomocné vědy historické a archivnictví, výběrově pak archeologii na FF UK (PhDr. 1986), poté absolvoval interní vědeckou aspiranturu pro dějiny výtvarných umění v Ústavu teorie a dějin umění ČSAV (CSc. 1995)

1.1. Úvod do studia historie, pomocné vědy historické a ..

Archivnictví a pomocné vědy historické (prezenční studium

Studium je soustředěno - vedle základního souboru teoretických a především praktických poznatků o archivnictví - na nauku o pramenech, pomocné vědy historické a dějiny správy. Nedílnou součástí studia je rovněž zvládnutí nezbytných znalostí z historie, zejména českých dějin, a upevnění znalosti němčiny VANĚK, Miroslav a kol., Orální historie. Metodické a technické postupy, Olomouc 2003. VANĚK, Miroslav, O orální historii s jejími zakladateli a protagonisty, Praha 2008. 16 Gender Pomocné vědy historické I - paleografie, diplomatika, kodikologie BEAUVOIR, Simone de, Druhé pohlaví, Praha 1967

Pomocné vědy historické - magisterské navazující studium

Pomocné vědy historické — Filozofická fakult

Jste zde: Úvodní stránka / Historie / RODOKMEN - Časopis pro rodopis, znakosloví a ostatní pomocné vědy historické - Ročník III. RODOKMEN - Časopis pro rodopis, znakosloví a ostatní pomocné vědy historické - Ročník III - Kolektiv autor Katedra archivnictví a pomocných věd historických. O katedře; Absolvent získá všeobecné znalosti ze základního spektra historických disciplín. V prvé řadě prokáže dobrou základní orientaci v českých a světových dějinách. jako jsou pomocné vědy historické, dějiny umění, etnologie či dějiny státu a. Katedra historie nabízí studentům plně strukturované studium bakalářské i magisterské, a to v několika programech či oborech Bakalářský program Historie se zaměřením na vzdělávání je zaměřen především na odborně historické discipliny (české a obecné dějiny, pomocné vědy historické, historiografii, regionální dějiny apod.) a připravuje v tříletém.

Filozofická fakulta Ostravská univerzita Reální 5, 701 03 Ostrava. telefon: +420 597 091 802 +420 553 461 802. e-mail: IČ: 61988987, DIČ: CZ6198898 Navrhovaný obor je koncipován v souladu s Národním kvalifikačním rámcem terciárního vzdělávání pro oblast historických věd. Poskytuje studentům široký rozhled po základních historických disciplínách (metodologie historických věd, pomocné vědy historické) včetně politických, hospodářských sociálních a kulturních dějin ve středoevroém, evroém i.

Hrací kartyNeues wohleingerichtetes und vollständigesPARVA BIBLIA Ex solis PSALMIS DAVIDICIS, IuxtaseriemPosvátná místa království Českého