Home

Třídění odpadů ZŠ

Třídění odpadu však na naší škole není jen o papíru, plastu a kartonu. Naši žáci mohou recyklovat i vybité baterie, drobná elektrozařízení, prázdné tonery a kartuše z tiskáren a staré mobilní telefony. Tyto čtyři druhy odpadu třídíme v rámci programu Recyklohraní aneb ukliďme svět. Za nasbíraný tříděný. PŘEDNÁŠKA O TŘÍDĚNÍ ODPADU. Dne 2. 3. 2017 proběhla na základní škole přednáška o třídění odpadu, kterou zorganizoval zřizovatel - odpadové hospodářství městysu Cítoliby. Přednášku vedla paní Eva Parkmanová z obecního úřadu, která žákům vyprávěla o důležitosti třídění odpadů Projektový den Třídíme odpady. Mateřská škola. 30 Čvn, 2020. V pátek 26. 6. 2020 si děti z Mateřské školy Písečné v rámci dopolední výuky osvojily správné třídění odpadu. V průběhu projektového dne Třídíme odpady si děti připomněly, jak se bezpečně a prospěšně chovat v přírodě, jak dál. Žáci Mateřské a základní školy se v úterý 15. října zapojili do projektu Tonda Obal na cestách, tedy výukového programu zaměřeného na třídění odpadu. V programu se žáci dozvěděli, jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Měli možnost se podívat na vzorky recyklovaných materiálů

Třídění odpadu - ZŠ Filosofsk

Hry, kvízy a ankety pro lepší informovanost dětí v oblasti třídění, recyklace a nakládání s odpady. Tonda Obal pro učitele. Hra zaměřená na správné třídění odpadu pro 1. stupeň ZŠ. Hodnocení: Přihlášení uživatelé mohou přidávat nové kvízy Třívrstvé papírové pytle o rozměru 55x110 cm v případě potřeby zašleme. Skladujte v suchém prostředí. kaštany plod - kaštanový plod nesušený, vyloupaný, bez listí a větviček. Rašlové pytle o rozměru 60x110 cm, vhodné k uskladnění kaštanů v případě potřeby zašleme. Skladujte ve vlhkém, venkovním prostředí Třídění odpadu. V tomto týdnu se žáci některých tříd 1. stupně zúčastnili programu Tonda Obal na cestách, který byl zaměřen na ochranu životního prostředí, konkrétně třídění odpadu a který byl pro ně vybrán při příležitosti Dne Země. Dozvěděli se, že odpadky z popelnic směsného odpadu končí na.

ZŠ Slezská . Třídění odpadů hravě Soutěž o třídění odpadu měla velmi propracovaný scénář, na jehož realizaci pracovali Kuba Gaszek a Markéta Mužíková. Spolužákům nejprve představili dokumentární video z cyklu Planeta Země. Následoval test o třídění odpadu a zábavná matematika s názvem EKO počítání. Základní škola a Mateřská škola Lnáře (odkaz na titulní stránku) Cesta: Titulní stránka . Pohádky o třídění odpadu Popelnice a veverka. Za devatero horami a devatero lesy žila jedna veverka, která třídila odpad do popelnic a vždycky to popletla. Sklo dala do plastu, plast do skla a tak dále Recyklohraní - třídění odpadů Environmentální výchově žáků se kromě projektu EKOLAMP věnujeme také v projektu RECYKLOHRANÍ. Jde o školní recyklační program pod záštitou Ministerstva školství, jehož cílem je umožnit škole, rodinám žáků a veřejnosti zpětný odběr baterií a drobných elektrozařízení B a Ekotýmu čtyřikrát zorganizovali výuku o třídění odpadů pro žáky mateřské školy a žáky 1. až 7. ročníku: u příležitosti sběrových dnů, Světového dne ekoškol, Dne vody a Dne Země. Na sběrném dvoře připravili pro rodiče a občany stanoviště, na kterých učili správnému třídění a zacházení s odpadem

Náměty na zajímavé hry a programy pro školáky o třídění

Cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů. V rámci tohoto projektu mohou žáci nosit do školy vybité baterie (max. rozměr baterie 9 x 5 cm, max. váha 1 kg) a drobné elektrozařízení (nenosit zářivky a žárovky). Elektrozařízení větších rozměrů (např Třídění odpadu Autor: Mgr. Martina Jedličková, Centrum robotiky Časová náročnost: 25 - 30 minut Ročník: MŠ, 1. stupeň ZŠ Předmět: dítě a svět (MŠ), Prvouka (ZŠ) Učivo: likvidace odpadů Pomůcky: Blue-bot, karty s obrázky odpadu (viz Příloha č. 1), transparentní podložka Cíl Ve čtvrtek 12. dubna a v pátek 13. dubna proběhl na naší škole celoškolní EVVO projekt na téma problematiky odpadů - jejich třídění, recyklace, šetrnost k životnímu prostředí, minimalizace jejich tvorby a s tím spojená možnost seznámení s bezobalovými výrobky

Přednáška o třídění odpadu, ZŠ - Oficiální stránky ZŠ a MŠ

 1. Třídění odpadu. 5 /5 based on 1 reviews. Přiřazování odpadu ke správnému kontejneru. Obsahem je 8 karet s kontejnery, 32 karet s věcmi na vyhození a karta se správným řešením. Úkolem je věci správně přiřadit k danému kontejneru. Vhodné pro předškoláky a menší školáky. Hravou formou se děti naučí správně.
 2. ZŠ a MŠ Čížová Třídění odpadu je dobrý návyk, který by měly děti získávat a osvojit si již od útlého věku. S tím nelze než nesouhlasit, a tak jsme s prvňáčky odpadům (a hlavně odpadkům) věnovali celé následující úterní dopoledne. Celou neděli jsem do krabice shromažďovala převážně obaly
 3. Základní škola > Projekty školy > Ekolamp - třídění odpadů Ekolamp - třídění odpadů Součástí environmentální výchovy a našeho celkového přístupu k udržitelnému životu na planetě patří mimo jiné také třídění elektroodpadu ve spolupráci se společností EKOLAMP
 4. Přednáška o třídění odpadu a jeho recyklaci. Dne 14.1.09 proběhla v naší škole akce zaměřená na environmentální vzdělávání výchovu a osvětu v této oblasti. Všichni žáci a většina pedagogů se zúčastnili přednášek o třídění odpadu a jeho recyklaci. Velmi fundovaně nás touto problematikou provedli zástupci.
 5. Poté jsme si zjednodušenou formou povídali o třídění odpadu, jeho významu, o výrobě papíru (ze starého papíru, dřeva) a třídění papíru v MŠ jsme také zavedli. Pečlivě jsme si vysvětlili, co a proč budeme do nového koše odhazovat. Zda se nám bude třídění papíru dařit či nikoli, ukáže čas

Projektový den Třídíme odpady - ZŠ a MŠ Písečn

 1. C | ZŠ Třešť. Třídění odpadů v 1. C. Žáci 1. C se pustili do třídění odpadů. Prostřednictvím výuky na interaktivní tabuli, ale především formou her se seznámili s tříděním odpadů. Seznámili se také s barevným rozlišením kontejnerů na tříděný odpad a zkusili si odpad správně roztřídit. Na závěr se.
 2. Projektový den - recyklace odpadů V pátek 27. 4. proběhl celoškolní projektový den na téma recyklace odpadů. Pro žáky prvního i druhého stupně byla připravena přednáška na téma jak správně třídit odpad. Následovaly aktivity ve třídách a nakonec se žáci prvního i druhého stupně utkali v soutěži o nejkrásnější mozaiku poskládanou z víček od PET lahví.
 3. V případě, že vaše ZŠ nemá webové stránky, vytvořte zajímavou nástěnku či výstavku a fotografie z této aktivity pošlete na adresu tonda@ekokom.cz. maximální počet získaných bodů 20 3. Ostatní aktivity Vytvořte jednoduchou činnost pro děti z MŠ na téma třídění odpadu nebo pro spolužáky z vaší ZŠ
 4. Cíl: třídit odpadu na škole, naučit žáky a učitele rozlišovat druhy odpadu, předcházet vzniku odpadu, seznámit žáky a učitele s možnostmi třídění a využití odpadů Cílová skupina: žáci a učitelé ZŠ Ostrov - cca 100 žáků, 10 učitelů, personál školy, v širším kontextu obyvatelé obou spádových obcí.
 5. Bakalářská práce se zabývá problematikou třídění odpadů na vybraných základních a středních školách v Ústeckém a ve Středočeském kraji. V této práci jsou zhodnoceny možnosti třídění odpadů, které školy svým žákům nabízí a zda žáci těchto možností využívají nebo nemají o tyto možnosti zájem
 6. Děti a žáci ZŠ upřednostňují aktivní soutěže a hry - např. výtvarná soutěž (umění z odpadů, návrhy označení sběrného dvora), hra na třídění odpadu. Vyhlášení vítězů může proběhnout v rámci akce open air (koncert, výstava a soutěže na návsi, den otevřených dveří na sběrném dvoře apod.)

Výukový program - třídění odpadu - Základní škola a

Hry, kvízy a ankety Tonda obal - Pro učitel

Značky na obalech - naši rádci při třídění odpadů Panáček s košem značí, že použitý obal patří do příslušné nádoby na odpad. Pokud je panáček přeškrtnutý, znamená to, že obal do popelnice nepatří, protože obsahuje nějaké nebezpečné látky. Takové odpady se odnáší do sběrny nebezpečných odpadů nebo. Jak správně třídit odpady a všechno, co s tím souvisí. Cílem besedy je stručně a jasně vysvětlit: - co je to komunální odpad - jak omezovat množství odpadů - koloběh třídění dopadů kam co patří - co je recyklace odpadů, proč se má odpad recyklovat - co jsou nebezpečné odpady, kde je najdeme, co s nim Základní škola a Mateřská škola Staré Křečany. Tel.: 412336292, 725976367. E-mail: zsstarkrec@volny.cz. Více zd Materiál je určený pro žáky 1.- 5. ročníku, předmět prvouka a přírodověda - téma třídění odpadu. Jedná se o prezentaci na interaktivní tabuli nebo na samostatných počítačích. Prezentace je určena pro opakování učiva. Na snímku 4 je zopakování a připomenutí si probrané látky

Sběr a třídění odpadů - Základní škola a mateřská škola

Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici Třídění odpadu a recyklace není v ZŠ Haškově pouze jedno z teoretických témat environmentální výuky. Za minulý školní rok naše škola odevzdala k recyklaci 717 kg drobných elektrospotřebičů, čímž jsme uspořili 12 MWh elektřiny, 656 litrů ropy a 53 m 3 vody.Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 2 tuny CO 2 a produkci nebezpečných odpadů o 11 tun ZŠ Chmelnice EKOŠKOLA - K Lučinám 18/2500. Domů / Týden třídění odpadu. Týden třídění odpadu. Červen 11 2021 Vložil/a: lukas.kroc; Komentáře: 0 Datum: Pondělí, 21. Červen 2021 (Celý den) - Pátek, 25. Červen 2021 (Celý den) Školní akce. 23.08. Košů není nikdy dost. Příklad dobré praxe zachycuje možnosti zařazení průřezových témat do výuky. Využívá takové metody, formy a postupy práce, které jsou založené na prožitcích a zkušenostech žáků. Jedná se zejména o kooperativní učení (skupinové řešení problémů, diskuse, simulace, projekty), nebo. Třídění odpadů (PET láhve, starý papír) Naše škola je členem: Klubu ekologické výchovy (KEV patří mezi kluby UNESCO) - rozvíjí komplexní pojetí ekologického vzdělávání a výchovy v zájmu podpory udržitelného rozvoje

Třídění odpadu - ZŠ Eden - zseden

 1. Budova základní školy byla postavena v roce 1903 a nová přístavba s tělocvičnou v roce 2002
 2. Žabičky třídění odpadu . Zde se nacházíte: Domů; Envira Gallery; Žabičky třídění odpadu; Kalendář akcí ZŠ; Kalendář akcí MŠ.
 3. Základní škola a mateřská škola Úžice. Kraluá 48 277 45 Úžice. Číslo bankovního účtu: 466 19 73 19 / 5500. IČO: 71 00 35 17 DIČ: CZ 71 00 35 17. Ředitelka: Mgr. Lenka Konečná Tel.: +420 773 114 772 Email: zs.uzice@seznam.c
 4. V lednu roku 2012 se naší škole podařilo od společnosti EKO-KOM získat sběrné nádoby pro třídění PET lahví a papíru.Nádoby budou umístěny do každé třídy a na některá místa na chodbách. Vzhedem k tomu, že se nám v loňském roce podařilo zajistit přistavení kontajnerů na tříděný odpad do těsné blízkosti školy (jak jsme začal
 5. Logo ZŠ Sokolovská Projekt řeší dvě hlavní témata - ekologický provoz školy v oblasti třídění odpadů a vztah žáků k přírodě a životnímu prostředí jejich nejbližšího okolí (okolí školy, města). Projekt využívá interaktivní formy výuky a klade důraz na zapojení všech aktérů - žáků, pedagogů i.
 6. Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Ústí nad Orlicí je škola jen s 1. stupněm, poskytuje vzdělání od 1. do 5. ročníku. Škola se řadí svým počtem žáků mezi malé školy
 7. Předvánoční třídění odpadů Před vánocemi učili žáci z ekotýmu své nejmladší spolužáky z 1. stupně, jak správně třídit odpady. Zjistili totiž při svých kontrolách třídění odpadů, že na 1. stupni chybují žáci častěji a že se stejné chyby opakují

Literární soutěž Třídění odpadu je básnička. Držíme palce našim básníkům Denisce a Štěpánkovi z 5. třídy Koncem dubna program absolvovaly děti ze ZŠ Národní, které si na vzorku odpadů prakticky vyzkoušely správné roztřídění. Dozvěděly se např. jak se odliší kovový odpad od hliníkového, co patří do sběrného dvora a do kterého kontejneru lze vytřídit nápojové kartony

Exkurze - třídění odpadů. Published 19. října 2017 By ucitel. Dne 17. 10. 2017 se žáci 8. a 9. tř. zúčastnili exkurze do Sběrného dvora hl. m. Prahy v Praze - Vysočanech. Seznámili se s tříděním nebezpečného odpadu (zářivky, televize, monitory ) a s jeho využitím. ZŠ Smetanova Vimperk. Smetanova 405 385. Fotogalerie ZŠ. Sportovní den 2018. Sportovní den. Lyžařské závody a bruslení. Mikuláš 2016. Dravci a sovy. Ekoprogram Baliny. Třídění odpadů. Pouštění draků 2015. Naši prvňáčci v září 2015. Menu. Povinně zveřejňované informace; Rozvrh hodin

Třídění odpadů hravě - ZŠ SLEZSKÁ TŘINEC - Základní škola

ZŠ Kralupy nad Vltavou, 28. října 182, okres Mělník, příspěvková organizace ve školním roce 2020/2021 Zájmové kroužky Recyklohraní - třídění odpadu Ve škole třídíme všechny odpady kromě skla, a rádi bychom dále zlepšili systém třídění doplněním nových třídících nádob. Zároveň žáky chceme seznámit s možnostmi recyklace, a proto jsme na školní zahradě vybudovali Hřbitov odpadů jako součást Ekostezky, která je k dispozici nejen žákům naší školy Třídění odpadu s Tondou Obalem. Víte, že třídění odpadu je dobrý návyk, který by měly děti získávat a osvojit si již od útlého věku? Přestavujeme Vám informační kampaň společnosti EKO-KOM a jejich vzdělávací program Tonda Obal. Při vedení dětí ke třídění odpadu jsou škola a rodiče nejvýznamnějšími. Žáci druhé třídy ZŠ Řevnice se v UVR proškolili ve třídění odpadů. Ve čtvrtek 29. 5. 2014 patřilo Školicí středisko UVR žákům 2. A ze Základní školy Řevnice. Celkem patnáct žáků prošlo kurzem, prostřednictvím kterého se seznámili s problematikou třídění a recyklace odpadů

Pohádky o třídění odpadu: Základní škola a Mateřská škola

Zábavná hra na třídění odpadů. Dne 16. 2. 2017 proběhla ve druhých třídách beseda s paní Valáškovou z Ekopalety na téma : Ekologické třídění odpadů. Podstatou bylo vést žáky k tomu, aby si uvědomili, že tříděním odpadů chrání přírodu, ovzduší a prostředí ve kterém žijeme Ředitelna, školní jídelna tel.: 554 656 012 Mateřská škola, školní družina tel.: 554 620 95

Výsledky průzkumu o třídění odpadu - projekt Erasmus+. Vytvořeno: 2. březen 2021. Jednou z prvních aktivit v rámci projektu Erasmus+ bylo vypracování dotazníku, pomocí kterého jsme zjišťovali postoje žáků naší školy k problematice odpadu. Na tvorbě dotazníku se podíleli žáci 7. a 8. ročníku, kteří na projektu. Hravou a názornou cestou si ukážeme, co je odpad, kde se bere a především co s ním, jak se dá využít. Děti si zkusí třídění odpadu na vlastní kůži na modelu dotříďovací linky. Celý program nyní probíhá v učebně bez návštěvy provozu, jako tomu bylo doposud

Projekty školy ZŠ a MŠ náměstí Svobody

Album Třídění odpadu Třídění odpadu je jen začátek V úterý 28. ledna se děti z 1. oddělení ŠD, v rámci projektového odpoledne, naučily hravou formou jak správně třídit odpad. Naučně-zábavné odpoledne jsme pojmenovali Třídění odpadu je jen začátek Připravujeme se na divadlo. Žáci osmého ročníku zahrají mladším dětem (hlavně MŠ a první stupeň ZŠ) pohádku tematicky zaměřenou na plasty a třídění odpadů. Proto je třeba připravit si potřebné vybavení a rekvizity. Máme hotovo: Plakáty jsou na světě

Odpady - ZŠ a MŠ Raškovic

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5, Výukový materiál slouží k procvičování látky o listech, domech a třídění odpadu. Materiál je určen pro 2 Den Země - Exkurze na lince třídění odpadů. V pátek 24. 4. 2015 se při příležitosti Dne Země podnikli žáci našeho 6. ročníku spolu se svou paní učitelkou třídní Jarmilou Wilczkovou exkurzi na lince třídění odpadů, kterou provozují Technické služby města Opavy Žáci ZŠ dětem z MŠ přinesli pracovní listy a pomohli je dětem na konci lekce vyplnit. Listy slouží též jako předmět soutěže pro děti MŠ. Projektu se zúčastnili i žáci 7. třídy, kteří téma třídění odpadu zpracovali literárně, formou povídek. Blanka Nožičková. Projekt Tento rok naší Ekoškolku provází téma odpady. Děti ve třídách analyzují sbírání a třídění odpadu v naší mš. Celý rok pracují podle vytvořeného plánu, do kterého stále přibývají nové nápady a podněty. Mateřská škola Mokrá-Horákov, příspěvková organizace Mokrá 356, 664 04 Mokrá-Horákov Telefon MŠ.

Nabízíme poslední volná místa v MŠ - nástup dětí možný od 1. 9. Home; Mateřská škola; Fotogalerie; Školní rok 2020/2021; MŠ Sluníčka - třídění odpadu Lidé přeberou tuny odpadu. Svitavy - Tříděním odpadu, který vyprodukují domácnosti, získávají města i obce část peněz zpět. Lidé se naučili třídit nejen papír, plast a sklo, ale i. 27.1.2013 Dne 14.10.2015 se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci

Buďte součástí největší české sociální sítě zaměřené na sdílení fotografií Zateplení - ZŠ Hronov, SOU a SOŠ Hotelnictví Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo města Hronov se na svém zasedání dne 4. 11 I přes nepříznivé počasí jsme se v sobotu 22.4.2017 vypravili do Zooparku Chomutov, kde pořádali akci Den země. Pro děti zde byl připraven program a také soutěžní okruh Měníme svět, kde děti plnily úkoly na téma příroda a její ochrana (poznávání stromů a jejich listů, třídění odpadů apod.)

Recyklace odpadů ZŠ UKRAJINSKÁ, Ostrava - Porub

Šindlovy Dvory 40, 370 01 České Budějovice. Dobrý den, ve středu 19.3. jste byli u nás ve škole s divadelním představením O Balynce, dobrém štěněti. Všem se nám představení líbilo, nenásilnou formou bylo dětem ukázáno třídění odpadu Vědí, kde najdou informace o třídění odpadu (nálepky na kontejnerech, weby). Základní vzdělávání 2 (šestá až devátá třída třída ZŠ, 1. ročník SŠ) Vědí s jistotou, jak se třídí všechny druhy odpadů. Znají primární suroviny pro výrobu materiálů, které se běžně třídí.. Třídění odpadu je bezesporu velmi dobrý návyk, který by měly děti získávat a osvojovat si již od útlého věku. Není náhodou, že 2/3 obyvatel České republiky odpady třídí. K vysoké účasti obyvatel na třídění pomáhají také informační kampaně společnosti EKO-KOM

Celoškolní EVVO projekt o třídění a recyklaci odpadů ZŠ

Třídění odpadu - Prvouka UčiteléUčitelům

Třídění odpadů s Tondou a projekt prvňáčků - ZŠ a MŠ ČÍŽOV

 1. Třídění odpadu - spolupráce s AVE Čáslav (odpadové hospodářství a třídící linka odpadů) - soutěž škol ve třídění odpadu, exkurze. Ve dvou odvozech se odvezlo 2980 kg papíru a 800 kg plastů, peníze (6470 Kč) jdou na účet Rady rodičů; Meteorologie - měření meteorologických hodnot v meteobudce a ve škol
 2. ZŠ HEŘMANŮV MĚSTEC. AKTUÁLNĚ Ekologické třídění odpadů. Podstatou bylo vést žáky k tomu, aby si uvědomili, že tříděním odpadů chrání přírodu, ovzduší a prostředí ve kterém žijeme. Pro děti byl připraven program na třídění odpadů formou hry. Tato hra je velice zaujala a všichni se aktivně zapojili
 3. Název akce: Projektový den - Třídění odpadů Místo konání: ZŠ Pohořská 8, Odry Datum: 3. 4. 2014 Projektový den Třídění odpadů Projektový den - třídění odpadů. Cílem projektu TŘÍDÍME VE ŠKOLE je zvýšit povědomí o třídění odpadu ve škole i v domácnostech
 4. Zjistili totiž při svých kontrolách třídění odpadů, že na 1. stupni chybují žáci častěji a že se stejné chyby opakují. Rozhodli se proto dětem správné třídění přiblížit zábavnou formou a pro žáky 1. - 4. třídy uspořádali v pondělí 20. prosince na téma třídění odpadů hodinový program
 5. Ve středu 11. září si žáci na naší škole v rámci vyučování připomněli význam třídění odpadů v dnešním světě. Učitelé si tak připravili různorodé činnosti na toto téma - žáci vyráběli plakáty na téma třídění odpadů, psali úvahy či si četli články o této problematice, diskutovali nebo shlédli zajímavá videa
 6. ulý týden proběhl projektový den na téma třídění odpadu. Řekli jsme si, proč je třídění odpadu důležité a jak můžeme naší planetě pomoci. Žáci se prostřednictvím zajímavých aktivit a her naučili správně třídit odpad a také si vyzkoušeli výrobu zvířat z PET lahví. Společně jsem si během tohoto projektového dne užili.
 7. Proč třídit? Co se děje s našimi odpady? Můžeme snížit množství odpadů? apod. Školení ale nebylo náhodou. Od úterý 3. dubna 2018 se také na naší škole třídí odpad. Byly zakoupeny nádoby na tříděný odpad - plast a papír. Členové Ekotýmu pak budou 3x týdně sbírat plasty a kontrolovat kvalitu třídění

Přednáška o třídění odpadu a jeho recyklaci ZŠ a MŠ Oty

V týdnu od 8. 2. probíhal projekt Týden bez odpadu. V rámci hodin prvouky a během dalších časových úseků jsme se zaměřili na možnou eliminaci odpadů, třídění odpadu jak formou praktickou, tak využitím kvízů a pracovního listu. Chceme chránit naši polanetu, aby byla zdravá

Cvrčci – Městys Nedvědice

Kontejner pro ukládku velkoobjemového odpadu (např. koberce, nábytek) je umístěn pod prodejnou Jednoty, ulice Slánská č. p. 2 a je k dispozici vždy poslední sobotu v měsíci od 9-11 hodin. Občané se musí prokázat OP s trvalým pobytem v Brandýsku. Do odpadu se nedává železo, stavební materiál, nebezpečný odpad Ekoškola Ekoškola v letech 2017 - 2018 pod vedením koordinátora - Mgr. Martina Mišana. Témata naší práce na školní rok je změna způsobu hodnocení úklidu v šatnách, kontrola dodržování třídění odpadů a analýza stavu školy - pro začátek se pokusíme zaměřit na stravování ve školní jídelně Věnovali jsme se různým aktivitám na téma Den Země, při kterých jsme se např. dozvěděli jak dlouho se některé předměty a materiály v přírodě rozkládají a jak je důležité třídit odpad apod.Učili jsme se i pomocí aktivit v Seesaw či dětského webu věnovaného třídění odpadu a jeho recyklaci s názvem Tonda Obal Bližší informace o termínech a místech konání programů najdete níže v aktualitě Výjezdní programy ve školním roce 2020/2021. Vaše případné dotazy vám rádi zodpovíme na info@recyklohrani.cz nebo na tel. čísle 739 280 887 (Po-Pá 7.30-10.30 a 13.00-14.00). 23. 07 Žáci se učí o environmentálních tématech, usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. Vytvořili jsme si ve škole vlastní Ekokodex, analyzovali situaci na škole v uvedených oblastech a navrhli zlepšení, která jsme se snažili posléze naplnit

Naši lektoři přijedou do vaší školy, zábavnou formou učí žáky a studenty základům správného třídění a recyklace odpadů anebo předcházení vzniku odpadů. Základní informace o obsahu a termínech najdete níže. Případné dotazy rádi zodpovíme na naš ich kontaktech. Program Recyklace hrou je určen pro ZŠ Třídění odpadu . Vyučující: Mgr. Lenka Třísková. Mgr. Vladimíra Lošťaková. Škola: ZŠ Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace. Výstupové cíle : Osvojení si pracovních kompetencí k třídění odpadu . Kompetence k učení - poznávání a rozlišování jednotlivých druhů odpadů

Jak to vypadá na třídicí lince - ČT edu - Česká televize

Mateřská školka; Místní knihovna Veltrusy; Lékaři; Pošta; Sociální služby; Městská policie; Hřbitov; Technické služby. Sběrné místo; Třídění odpadu; Bioodpad; Online služby; Jste zde. Domů Služby Technické služby Třídění odpadu; Třídění odpadu Návod na třídění odpadu Žáci 7. A v rámci Environmentální výchovy uskutečnili týmové výzkumy zaměřené na likvidaci odpadů ve škole (byla uskutečněna kontrola košů a oprava jejich popisů) a ve městě (byly zmapovány koše na odpad a odboru životního prostředí radnice byly dány návrhy na úpravu stavu - např. na umístění košů na sklo a na hliník na vybraných místech ve městě)

Ve třídění odpadů se stále zlepšujeme! V roce 2020: vytřídil každý Čech průměrně 66,8 kg odpadů (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy) 73 % obyvatel ČR aktivně třídilo odpady. bylo 76 % obalů vytříděno a předáno k využití nebo recyklac Naučná stezka o třídění odpadů U pozorňujeme poplatníky, kte-ří nevyužili možnosti uhradit poplatek za odpad jednorázově k 31. květnu, že splatnost druhé části poplatku je k 31. říjnu. Poplatky lze uhradit složenkami, převodem na účet města, hotově či platební kartou v pokladnách MěÚ

Knihovna v době koronaviru - Oficiální stránka města

ŠD na akci Třídění odpadů-Recyklace ŠD na akci Třídění odpadů-Recyklace Kontakty na vedení školy. Ředitel školy: PaedDr. Igor Huleja: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. +420 519 326 543: ZŠ 1. stupeň. Lipník spouští nový projekt na třídění odpadů, nádoby míří přímo do domů. Lipník nad Bečvou na Přerovsku spouští nový projekt na třídění opadů. Určen je pro domácnosti v rodinných domech a v menších bytových jednotkách, které od města zdarma získají nádoby na plasty, papír a bioodpad Lenka Najvárková z časopisu HOŠŤÁLEK - ZŠ Hošťálkovice za článek Ochrana životního prostředí - třídění odpadů 3.-7. cena - Novinářské ouško 2005 - hrníčkové - Nikola Michelčíková, z časopisu Áčko - ZŠ Chrjukinova 12, Ostrava - Zábřeh za článek Ochrana životního prostřed 281 970 016 (ZŠ) 739 095 355 (MŠ) Připomněli jsme si důležitost třídění odpadu a nutnost naši přírodu chránit. Cvičili jsme, hráli společné pohybové hry a malovali. Také jsme si procvičovali paměť, pozornost a rozvíjeli vyjadřovací schopnosti. Při hrách venku jsme si užívali jarní počasí a sluníčko Podněty od občanů 2021 - Třídění odpadu - Oficiální stránky města Jirkov. Podněty od občanů 2021 - Třídění odpadu. Výběr jazyka. Adresa: Městský úřad Jirkov. nám. Dr. E. Beneše 1. 431 11 Jirkov. Telefon: 474 616 411. E-mail: podatelna@jirkov.cz

ZŠ a MŠ Formuláře Územní plán Letecké foto, video; Home; Městys; Praktické info; Třídění odpadů; Třídění odpadů. Informace ke změnám v systému svozu odpadů Nový systém SKO od 2021.pdf. Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 332,52 kB Leták nový systém SKO Letak Popelnice 2q.pdf. Pro další informace o třídění odpadu se podívejte na http://bit.ly/trideni_odpaduE.ON Rádce - https://www.youtube.com/watch?v=Uno3wTM2nuw&list=PLFr-BcNaPx-v4.. Hra na třídění odpadu. By msvidce 14. 2. Mateřská škola Vidče, okres Vsetín se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha), po procesu hodnocení a schválení získala částku 434 040,00 Kč Oficiální stránky obce Trnov, Houdkovice, Zádolí, Malé a Velké Záhornic

Video: Třídění odpadu v MŠ - Základní škola a mateřská

TONDA obal na cestách - Oficiální stránka ZŠ a MŠ ŘečanyZŠ Řeporyje | Den Země ve 4