Home

Pobřežní nížina

PPT - Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno

Atlantská nížina (anglicky Atlantic Coastal Plain) je rozsáhlá nížina na východě Spojených států amerických při pobřeží Atlantského oceánu. Na jihozápadě dále pokračuje jako Pobřežní nížina Mexického zálivu. Nejvíce 300 kilometrů široký pás pobřežní nížiny se rozkládá od mysu Cape Cod, přes New York, až na pláž Jacksoneville Beach na poloostrově Florida Pobřežní Nížina Mapa Atlantská nížina - Wikipedie NÁZEV ŠKOLY: ZŠ Dolní Benešov, příspěvková organizace AUTOR: Mgr Mississipá nížina - Wikipedie Amerika povrch Modernizace výuky na ZŠ Česká Lípa, Pátova ulice ppt stáhnou Nížina pobřežní je bývalá část mořského dna s mírně zvlněným reliéfem, který se od mořské hladiny zvolna zvedá. Na plážích je výskyt mysů, kos a přesypů (např. nížina na Floridě, na východním pobřeží Brazílie, Kaspická nížina). Nížina jezerní je tvořena vynořeným dnem jezera Pobřežní nížina SV - jádrová oblast V - Atlantská nížina (písky, bažiny) J - Mississipá nížina (Mississippi, Rio Grande, usazeniny, naplaveniny, úrodná) Appalačské pohoří složité vrásné pohoří, prvohory, černé uhlí (těžba - narušeno ŽP Reliéf: západní části se táhne Cordillera de Veragua s nejvyšší. Západní část - Pobřežní pásmo, Kaskádové pohoří, Sierra Nevada. Na Aljašce Aljašské hory - nejvyšší hora SA Mount McKinley 6194 m.n.m. Východní část - Skalnaté hory (Rocky Mountains). Nejvyšší horou USA mimo Aljašku je Mt. Whitney (4418 m.n.m.) v pohoří Sierra Nevada

Dovolená HVD Clubhotel Miramar 2021 | NaCestyNikaragua: Než se vydáme na cestu

Atlantská nížina - Wikipedi

Pobřežní Nížina Mapa MAP

  1. -Pobřežní nížina -Atlantská nížina. Jižní Amerika •Amazonská nížina •Laplatská nížina •Guyanská vysočina •Brazilská vysočina. Kordillerf Kaskádové Poho\í Siera Nevada Pohoií Severní Ameriky !jašské hors' Mackenzieovo O c Slave Sk|enaté hors' rktäcké nížina elké preri
  2. Nejpoužívanější mapový portál v ČR s celou řadou tématických map - základní, turistickou, cyklistickou, dopravní a plno dalších. Nabízí možnost reálného leteckého, panoramatického nebo 3D pohledu. Rozsáhlé množství obsahu, firem a turistických bodů zájmu. Umožňuje vyhledávání, plánování tras, měření a tvorbu vlastních značek
  3. jihovýchodní část Jižní Ameriky - Laplatská nížina Slepá mapa: - pohoří, vysočiny, nížiny: Kordillery, Skalnaté hory, Sierra Nevada, Pobřežní nížina, Appalačské pohoří, Arktická a Mississipá nížina, Pohoří Andy, Guyanská a razilská vysočina, Amazonská a Laplatská nížina
  4. Pobřeží Severního ledového oceánu lemuje široká nížina pokrytá tundrou. Podnebí je celkově chladné, ale dost se liší v závislosti na zeměpisné šířce a expozici. Největší teplotní extrémy se vyskytují na sušší Yukonské plošině (-55°C až 25°C). Jižní pobřeží a Aleuty mají vlhké oceanické klima s 1000-3000 srážkami za rok
  5. • 4) Pobřežní nížina • 5) Appalačsképohoří • 6) Arktická nížina • 7) Mississipá nížina. Odpovědi: • 1) Koldilery • 2) Skalnaté hory • 3) Sierra Nevad
  6. Skalnaté hory, Aljašské pohoří, Mississipá nížina, Pobřežní nížina, Arktická nížina, Sierra Nevada Údolí smrti - nejnižší místo 86m pod mořem b) J.A: Andy - nejvyšší je Aconcagua - 6959m Guaynská vysočina, Brazilská vysočina, Orinocká nížina, Amazonská nížina, Laplatská nížina
  7. Kromě hor máme v Americe také Velké planiny a Centrální roviny ( Aktidská nížina a Pobřežní nížina - Mississipá a Atlantská) JIŽNÍ AMERIKA. Kordilery (zde se nazývají Andy) - Acongua - 6959 m.n.m; Orinocká nížina; Amazonská nížina ( největší říční nížina na světě) Laplatská nížina

-Pobřežní nížina-Mississipá nížina-Arktická nížina-Velké prérie (Velké planiny) Pouště-Mohavská poušť / Death Valley (Údolí smrti), nejsušší, nejteplejší a nejníže položené místo Severní Ameriky (- 86 m.n.m., nejvyšší naměřená teplota na světě 56,7 °). Řeky-Rio Grande -Mississippi -Missouri -Colora Nejpoužívanější mapový portál www.mapy.cz umožňuje podrobné hledání na mapách ČR i Evropy. Nabízí detailní mapy všech českých měst a obcí, plánovač tras, hledání míst a firem

1. Pobřežní nížina - usazeniny, nedostatečné odvodňování vodními toky → vznik zamokřených území; u Mexického zálivu → hustá síť řek → úrodné půdy (bavlník, podzemnice) → aglomerace, megapole; Atlantská a Mississipá níţina 2 Pobřežní nížina zasahuje daleko do vnitrozemí státu a vyplňuje západní třetinu Mauritánie. Většinu území zaujímají nevysoké plošiny pokryté převážně písčitými pouštěmi. Úrodná půda se nalézá v okolí řeky Senegal, tvořící hranici se stejnojmenným státem

Nížina - Wikipedi

Podél Tichého oceánu se táhne úzká pobřežní nížina, ve vnitrozemí se tyčí pohoří Andy s vrcholem Huascarán (6 768 m. n. m.), který je vyhaslou sopkou. V Andách je mnoho činných sopek, plošin a širokých údolí. Na jihu leží Titicaca, nejvýše položené splavné jezero světa. Na východ od And se táhnou pahorkatiny. BADIA: nížina itálie: GEEST: nížina pobřežní písečná: HEIDE: německá nížina: HEIDE: nížina německá: LOBAU: nížina rakouska: NIZ: nížina: NIŽ. POVRCH. Krajina Spojených států je velice rozmanitá, jen pobřeží s výjmkou Aljašky je málo členité. Celé Spojené státy Americké se dělí do pěti orografických oblastí. Na východě a jihovýchodě podél pobřeží Atlantského oceánu a Mexického zálivu se táhne široká Pobřežní nížina. Začíná na severovýchodě.

náhorní plošiny a karibská pobřežní nížina Roční přírůstek 1,6 % Vysoká urbanizace - 73 %, ročněpřibude ve městech 2,4 % (hl. pracovní migrace z venkova - od poloviny 20. stol.); 5 milionových měst (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena Pobřežní nížina 9. Vnitřní pásmo Kordiller (Skalnaté hory) 10. Mezihorské pánve a plošiny 11. Pobřežní pásmo (Tichooceánské pásmo) 1. Arktická nížina 2. Kanadský štít • Labradorská vysočina. 3. Centrální roviny • pánev Velkých kanadských jezer - Niagarské vodopády. 4

pobŘeŽnÍ pÁsmo velkÉ planiny appalaČskÉ pohoŘÍ cenrÁlnÍ roviny atlantskÁ nÍŽina pobŘeŽnÍ nÍŽina mississipÁ nÍŽina. pásmo skalnatÝch hor. Pobřežní nížina začíná na severovýchodě USA poloostrovem Cape Cod v Massachussets. Je v této části poměrně úzká a patří k ní také ostrov Long Island ve státě New York. K jihu se táhne přes bažinatý poloostrov Delaware a ve Virgínii se rozšiřuje na více než 200 km. Sleduje stupeň Piedmontu a největšího. Pobřežní nížina. 6. Kordillery. Délka: přes 5000 km. Maximální šířka:více než 1500 km. Dělí se na: Pobřežní pásmo. Sierra Nevadaa Kaskádové pohoří. - Nížina pobřežní je bývalá část mořského dna s mírně zvlněným reliéfem, který se od mořské hladiny zvolna zvedá. Na plážích je výskyt mysů, kos a přesypů (např. nížina na Floridě, na východním pobřeží Brazílie, Kaspická nížina). Nížina jezerní je tvořena vynořeným dnem jezera

PPT - USA PowerPoint Presentation, free download - ID:6334876

Video: Pobřežní nížina amerika atlantsk

Pobřežní - Pobřežní nížina (Coastal Plain) se skládá ze dvou částí Atlantská nížina; Pobřežní nížina Mexického zálivu; Mississipá; Pohoří a plošiny Severní Ameriky. Kordillery - nejdelší suchozemské pohoří na světě, v Jižní Americe nazývané Andy Pobřežní nížina je horká a vlhká s průměrnými teplotami okolo 26°C s dešťovými obdobími mezi březnem a červencem a říjnem a listopadem. Úhrn srážek dosahuje 1200mm. K severu se však úhrn snižuje a u Somálska je krajina semiaridní, se srážkami od prosince do března a od května do října

Úzká pobřežní nížina na západě země, která lemuje Rudé moře v šířce asi 50 km, se nazývá Tiháma. Geologicky je budována především sedimenty splavenými z hor - pod horami se nacházejí rozsáhlé náplavové kužele, při moři jsou i váté písky 7- Pobřežní nížina v Zálivu Reference The Chiapas úleva Má sedm oblastí: tichomořská pobřežní pláň, Sierra Madre de Chiapas, centrální deprese, střední vysočina, východní hory, severní hory a pobřežní nížina v Perském zálivu V místech na jih od Grosseta přechází pobřežní nížina v nevysoké zalesněné pohoří Monti dell' Uccellina (417 m n. m.). Členitou krajinu tu porůstají macchie a piniové lesy, nad přirozenými, neupravenými plážemi se zvedají skalní útesy. Vápencový masiv je protkán jeskyněmi

Severní Amerika - Přírodní podmínky Skompasem

Jak se nazývá nížina na severu Kanady kolem Hudsonova zálivu? Kanadská nížina. Arktická nížina. Atalntská nížina. Kde se nachází Pobřežní nížina? kolem Mexického zálivu. kolem Mississippi. kolem Missouri. Jak se nazývá nejvyšší hora Appalačského pohoří? Mount Mitchell. Mount Mansfield POVRCH. Krajina Spojených států je velice rozmanitá, jen pobřeží s výjmkou Aljašky je málo členité. Celé Spojené státy Americké se dělí do pěti orografických oblastí. Na východě a jihovýchodě podél pobřeží Atlantského oceánu a Mexického zálivu se táhne široká Pobřežní nížina. Začíná na severovýchodě. Pobřežní nížina - Mississipá a Atlantská) JIŽNÍ AMERIKA 1. Kordilery (zde se nazývají Andy) - Acongua - 6959 m.n.m 2. Orinocká nížina 3. Amazonská nížina ( největší říční nížina na světě) 4. Laplatská nížina 5. Guyánská vysočina ( Neblina - 3014 m.n.m) 6. Brazilská vysočina ( stolové hory. Pobřežní nížina začíná na severovýchodě USA poloostrovem Cape Cod v Massachusetts. Je v této části poměrně úzká a patří k ní také ostrov Long Island ve státě New York. K jihu se táhne přes bažinatý poloostrov DelawareMississipou nížinu, která sahá na sever až k soutoku s Ohiem

Plochá pobřežní nížina je na východě lemována obloukem svahů, které jsou nejnižším stupněm Dubské vysočiny. Nevysokou dominantou je zde čedičový kopec Špičák (281 m) v blízkosti obce Stračí. Na západní straně, na levém břehu Labe, se rozprostírá částečně zalesněná vyvýšená tabule, ze které osaměle. Dále odtud na západ se nachází největší japonské jezero Biwa. Většinu k západu se zužujícího ostrova vyplňuje pohoří Čúgoku. Úzká pobřežní nížina na jeho jižní straně lemuje tzv. Vnitřní moře se stovkami malých ostrovů oddělující západní Honšú od ostrova Šikoku s horami dosahujícími téměř 2000 m stream Největší jezero Jižní Ameriky a nejvýše položené (3820 m n. m.) splavné jezero na světě. Největší nížiny leží v Jižní Americe u řek . endstream Nejvyšší činnou sopkou je severochilská Guallatiri, k dalším známým sopkám Jižní Ameriky patří např. A) Kordillery v SA: obecně: západní a východní část, mezi nimi v SA a Mexiku plošiny a pánve (ne. nížiny: Pobřežní nížina, Atlantská, Mississipá (delta Mississippi-Missouri je největší nížinou Severní Ameriky), Arktická nížina (zemědělsky nevyužívaná) Vodstvo. většina řek ústí do Atlantského oceánu, do Tichého jen kratší a prudší řeky z Kordiller, na severu je také úmoří Severního ledového oceán Na jihu se nachází úrodná pánev, kterou protéká řeka Naktong Gang. Na západě země se táhne 50-100 km široká pobřežní nížina. Větší řeky, např. Han, Pukhan, Kum a Naktong, ústí do Žlutého moře a jsou splavné jen z menší části. Povrch země pokrývají rozsáhlé listnaté i jehličnaté lesy

Angola. Angola leží na jihozápadě Afriky. Její západní hranici omývá v délce 1.650 km Atlantický oceán. Vlivem Benguelského proudu se podél pobřeží táhne vyprahlá pobřežní nížina, ze které se zdvihá práh Lunda o nadmořské výšce 1500-2000 m a plošina Planalto do Bié Nejrozlehlejším geografickým regionem New Jersey je Atlantic Coastal Plain (Atlantická pobřežní nížina), která pokrývá více než polovinu státu. Je charakteristická svými táhlými rovinami, které zřídka přesahují 30 m n.m. Zdejší úrodná půda je intenzivně využívána místními farmáři

Nížina Mexického zálivu - Wikipedi

Angola leží na jihozápadě Afriky. Její západní hranici omývá v délce 1.650 km Atlantický oceán. Vlivem Benguelského proudu se podél pobřeží táhne vyprahlá pobřežní nížina, ze které se zdvihá práh Lunda o nadmořské výšce 1500-2000 m a plošina Planalto do Bié -Arktická nížina, Pobřežní nížina, Velké planiny Jižní Amerika - nejsevernější mys - mys Gallinas - nejjižnější mys - myl Froward - nejzápadnější mys - mys Paarińas - nejvýchodnější mys - mys Branco-Andy, Kotopaksy, Chimboraso-nížiny:Orinocká nížina, Amazonská nížina, Laplatská nížina Pobřežní nížina začíná na severovýchodě USA poloostrovem Cape Cod v Massachusetts. Je v této oblasti poměrně úzká a patří k ní také ostrov Long Island ve státě New York. Vodstvo:Největší řekou v USA je Mississippi, která se svým největším přítokem Missouri je nejdelší řekou Severní Ameriky a třetí.

Nauíte se orientovat v jednoduché mapě Americe se nazývají Andy •Nejvyšší vrchol Aconcagua 6959m n.m. -velké množství sopek i činné (vyhledej a atlase) •Na západě a severu pobřežní nížiny -Arktická nížina -Pobřežní nížina -Atlantská nížina Atlantská nížina, angl. Atlantic Coastal Plain - pobřežní nížina na V USA v Sev. Americe při atlantském pobřeží od států Nové Anglie až po Floridu s četnými estuáry řek. Velmi úrodná zeměd. oblast ; Atlantská nížina - Wikipedie Provincie Atlantské nížiny - Moje mapy Google Mississipá nížina - Wikipedie Autor. Izraelská pobřežní nížina se táhne od libanonské hranice na severu k Gaze na jihu, přerušena pouze mysem Karmel v zátoce Haifa . Je to asi 40 kilometrů (25 mil) široký v Gaze a zužuje se na sever k asi 5 kilometrů (3,1 mil) na libanonské hranici

Geografický přehled USA -rozkládá se na kontinentu Severní Ameriky spolu s Kanadou a Mexikem-hranice s Kanadou->rozděluje na 49. rovnoběžce a velkými jezery-hranice s Mexikem-> pevninská hranice řeky Rio Grande del Nort-Aljaška je oddělena od Asie a Evropy Beringovým průplavem-východní pobřeží omývají vody Atlantského oceánu a západní břehy vod Tichého oceán Reliéf: pobřežní nížina, na severu a západu 70 m vysoké a několik kilometrů široké pískové přesypy; v nejižnější části země se zvedá plošina s Nejvyšším vrchem: Vaalserberg (321 m n. m.). 50% povrchu leží pod mořskou hladino Město Štětí leží při jihovýchodním okraji ústeckého kraje na pravém břehu Labe. Plochá pobřežní nížina je na východě lemována obloukem svahů, které jsou nejnižším stupněm Dubské vysočiny. Nevysokou dominantou je zde čedičový kopec Špičák (280 m) v blízkosti obce Stračí. Na západní straně, na levém. Marina di Grosseto je proslulé turistické letovisko v Maremma Siena, což je pobřežní nížina v provincii Grosseto ve středu Toskánska. Dříve se jednalo o ospalou rybářskou vesnici, dnes o menší městečko s 3.099 stálými obyvately. Každé léto ale Marinu zaplaví davy turistů z celého světa. Město je známé díky svým bílým písčitým plážím Tyrhénského moře

Pobřežní hory C,D 10,11 Pobřežní nížina F,G 14,15 Pobřežní pásmo, poh. E,F 10,11 Portorický příkop, oc. dno G,H 17,18 Portoriko, o. H 17 Pribilovovy ostrovy D 7 Purus, ř. J 17 Putumayo, ř. J 16 Q. - pobřežní nížina kolem Baltského moře - jezerní plošiny ledovcového původu: Pomořanská, Velkopolská, Mazurská - nížiny ledovcového původu: střed Polska kolem řek Visly a Odry - jih země: vysoká pohoří- Vysoké Tatry, Krkonoše Obyvatelstvo: pestrost obyvatel 2.světová válka omezila a dnes tvoří Polác vlhká pobřežní nížina Tuháma.3 Velká část vnitrozemí zůstává neprobádána.4 V zemi nejsou žádné stálé řeky.5 Vyskytují se zde vádí, což jsou vyschlá řečiště v suchých oblastech, naplňující se vodou jen po 1 SAMIRAD. Fact file. [online] 2 (Bouček, 2005), str. 127 3 (Bahbouh, 2011), str. 5 Pohoří při pobřeží severní ameriky Kategorie:Pohoří v Severní Americe - Wikipedi . Wrangellovo pohoří‎ (1 kat., 4 str.) Články v kategorii Pohoří v Severní Americe Zobrazuje se 74 stránek z celkového počtu 74 stránek v této kategorii Geografický přehled USA -rozkládá se na kontinentu Severní Ameriky spolu s Kanadou a Mexikem-hranice s Kanadou->rozděluje na 49.

Somálsko - Zeměpis - Referáty Odmaturu

Název Francouzská Guyana není oficiální - francouzsky se toto jihoamerické území nazývá Guyane. Většinu země pokrývá močálovitá pobřežní nížina. Jen na jihu sem nesměle zasahuje okrajová část Guyanské vysočiny. Zde leží i nejvyšší bod Francouzské Guyany, hora Bellevue de l'Inini (851 m n. m.). Většina. Madagaskar, s délkou téměř 1600 km a šířkou 500 km, představuje čtvrtý největší ostrov na světě. Jeho název jakoby označoval celý kraj světa - je ostrovem, náležejícím Africe, který v sobě má ale i kus Indie a Tichomoří. Díky určité izolovanosti zůstal Madagaskar místem s jedinečným charakterem přírody. 4/ Pobřežní nížina - podnebí subtropické, tropické vegetace - lesostepi, stepi, střídavě vlhké, subtropické lesy 5/ Velké roviny - podnebí mírné, subtropické vegetace - smíšené lesy, mírných pásů, lesostepi, step

Vavřince, ostrov Jamajka, řeka Orinoko, Pobřežní nížina, Guyanská vysočina, poloostrov Patagonie, řeka Colorado, plošina Missouri, řeka Paraná, poloostrov Labrador. 2. zopakuj si podle prezentace a map v atlasu Amerika - obyvatelstvo a. Amerika - hospodářství . 3.. podívej se na prezentaci KANADA - obrázky a map Hory: Zálivy: Průlivy Průplavy: Moře a oceány Ostrovy a souostroví: Nejzazší výspy (pevnina): Murchinsonův mys Mys Branco Mys Froward Mys prince Walleského Nejzazší výspy (ostrovy): Mys Morrise Jessupa (či ostrov Kaffeklubenisland) Severovýchodní mys (Nordostrundingen) Mys Horn ostrov Attu Hory, pohoří, nížiny: Kordillery Východní Kordillera Centrální Kordillera. Reliéf: na jihu a nejzazším jihovýchodní výběžku horská pásma - přes 2300 m (Pic de la Selle 2680 m); zbytek území pánve, kotliny a údolí; na severu a severozápadě pobřežní nížina Flora: subtropické deštné lesy Fauna: množství vodních i suchozemských druhů ptáků a vodních živočich

Amerika -povrc

Kordillery 6 194 m Appalače 2 037 m Arktická nížina Centrální roviny Pobřežní nížina Údolí smrti - 86 m Aljašské pohoří Brooksovo pohoří Sierra Nevada Nejrozsáhlejší orografická struktura světa Od Aljašky po Ohňovou zemi V Jižní Americe název Andy Geologicky mladé pohoří - stále roste Subdukce a Na západě se zvedají Kordillery (Pobřežní pásmo, Skalnaté hory), mezi pásmy se nachází . plošiny (Kolumbijská, Kolorádská). Spojené státy americké. Střed tvoří Centrální roviny (tornáda), Mexického záliv - Pobřežní nížina (hurikány) Na severozápadě Libye leží skalnatá plošina Hammáda al-Homra (nejvyšší bod 1 189 m), jihozápad tvoří převážně písečná poušť Murzuq. Na severozápadním pobřeží se rozkládá menší pohoří Džal Nefúzí a za ním leží úzká pobřežní nížina s hlavním městem Tripolis

pobřežní nížina. Většina obyvatel jižní oblasti žije hlavně v okolí rozsáhlé delty řek Mekong. (Nováková, 2006, Hašek, 1992) 11 Podnebí ve Vietnamu je ovlivněno zimním a letním monzunem a velký rozdíl je v podnebí severního a jižního Vietnamu. Klimatická oblast, ve které Vietnam leží, by s Přírodní poměry: - geologicky nejstarší Kanadský štít (a přilehlá Arktická nížina) - Apalačské pohoří (prvohory) - Kordillery (třetihory a čtvrtohory, Pobřežní pásmo, Vnitřní plošiny, Skalisté hory), Mt. Mc Kinley (Denali) - 6194 m n. m Pobřežní pás Costa, který je známý pod označením pobřežní nížina na západě, Andský region Sierra a východní nížina amazonské kotliny Oriente tj. španělský význam pro východ. Ke státu také patří ostrovy Galapágy, které se nacházejí v Tichém oceánu a jsou vzdáleny asi 1000km od. pobřeží. s. ( sea) coast, ( sea) shore, ( linie) coastline Pobřeží slonoviny Ivory Coast při / na pobřeží at / on the coast. Reklama: mořský. mořské pobřeží seashore, ( hl. rekreační oblast) seaside. coast. coast to coast od pobřeží k pobřeží, přes celý kontinent. indented Arktická nížina, Pobřežní nížina, Laplatská nížina, Orinocká nížina, Amazonská nížina Centrální roviny, Patagonská tabule OTÁZKY K OPAKOVÁN

Východní pobřežní nížina. Rozkládá se mezi Floridou a nížinou Mississippi. Charakterizují ji hluboké zátoky, estuária a bažiny.V oblasti jsou písčité půdy a rostou zde borové lesy.Dále do vnitrozemí se vyskytují krasové jevy.Zadní část nížiny ve vnitrozemí je velmi rozsáhlá a úrodná Reliéf: pevninská část - pobřežní nížina přechází v pahorkatinu, ostrovy jsou sopečného původu Nejvyšší bod: Pico Basile 3 008 m n.m. Nejnižší bod: hladina Atlantského oceánu 0 m n.m

Pobřežní nížina, zaujímající východní pobřeží a poloosotrov Yucatán, je na jihu bažinatá. Největší řeky: Balsas, Santiago a Yaqui.Lesy (tropické, subtropické, jehličnaté) zaujímají 25% rozlohy, každoročně jich ubývá (kolem 1,3% plochy).Na plošině je převážně stepní flóra, na severu poušt Důležitá je i pobřežní nížina zemí Beneluxu. - barevné Skotsko a barevné Nizozemsko. Vodstvo náleží k úmoří Atlantského oceánu, pramennou oblastí jsou především Alpy. Nejvýznamnější říční síť je ve Francií např: řeky Rhona, Seina, Loira, Garonne nebo Temže ve Velké Británii Území vyplňuje Orinocká nížina a pobřežní nížina, pozůstatkem Guyanského štítu je současná Guyanská vysočina. Oblast je známá především díky kontraverznímu prezidentu Venezuely - Hugo Chavesovi , který svou politickou a hospodářskou vizi staví na značných zásobách venezuelské ropy Město Štětí leží při jihovýchodním okraji ústeckého kraje na pravém břehu Labe. Plochá pobřežní nížina je na východě lemována obloukem svahů, které jsou nejnižším stupněm Dubské vysočiny.Nevysokou dominantou je zde čedičový kopec Špičák (280 m) v blízkosti obce Stračí. Na západní straně, na levém břehu Labe, se rozprostírá částečně zalesněná.

Pohoří kordillery | kordilleryMexiko - země starých památek a nádherného moře – Novinky

Z hlediska fyzicko-geografického pokrývá drtivou většinu Francouzské Guyany močálovitá pobřežní nížina. Jen na jihu sem nesměle zasahuje okrajová část Guyanské vysočiny. Zde leží i nejvyšší bod Francouzské Guyany, hora Bellevue de l'Inini (851 m n. m.). Většina země je porostlá tropickými deštnými pralesy (asi. Kordillery (Skalnaté hory, Pobřežní pásmo), Apalačské hory; Velké planiny a Centrální roviny, Kolumbijská a Coloradská plošina (Grand Canyon) Mississipá nížina (Pobřežní nížina) Mohavská a Sonorská poušť; nejvyšší bod: Denali (Mt. McKinley) - 6 194 m.n.m., Aljašské hor Většinu území Senegalu pokrývá pobřežní nížina Senegambias, která se směrem do vnitozemí zvedá do vrchoviny Fouta Djalon. V oblasti Casamanca nejdeme převážně mangrovové bažiny a deštné lesy. Když budeme postupovat dál do vnitrozemí, krajina se začne přeměňovat na savanu s typickými baobaby a akáciemi..

Většinu území Belize pokrývá pobřežní nížina, pouze na jihovýchodě se zvedají Maya Mountains, které přesahují 1000 m. Východní pobřeží je lemováno skupinou 130 písečných ostrůvků a korálových útesů, známých pod společným názvem Bariéra Belize (největší korálový útes na západní polokouli, zapsán do. Svou nezávislost na Portugalsku Republika Guinea-Bissau získala v roce 1974. Prakticky celé území velmi chudé země vyplňuje pobřežní nížina, pouze při jihovýchodní hranici se hluboká údolí řek zařezávají do guinejské plošiny pokryté savanou. V Guineji-Bissau je tropické a vlhké podnebí s výrazným obdobím dešťů Pobřežní nížina na jižní hranici s Mosambikem je tvořena řekou Rovumou. Tanzanie leží v tropickém podnebném pásu, ale její klima se proměňuje v závislosti na přírodních podmínkách. Ve vyšších polohách se teploty pohybují mezi 10 a 20°C, zatímco v nížinách padají pod 20°C jen velmi výjimečně..

Mapy.c

- - Pobřežní nížina - - Aljaška - - Havajské ostrovy - - Havajské sopky - - Sopka Mauna Loa - - Skalisté hory - - Yellowstonský národní park - - Yosemitský národní park - - Národní park Grand Canon - - Národní park Mesa Verde. Skandinávské pohoří, které prostupuje celou zemi, tvoří soustavu ker zarovnaných čtvrtohorním pevninským ledovcem do náhorních plošin - fjeldů. Úzká pobřežní nížina na jihu se rozšiřuje pouze v okolí Osla a v oblasti Trondelag ve středním Norsku. Celé pobřeží je lemováno dohromady asi 50 000 ostrovy Libanon tvoří 4 hlavní fyzicko-geografické regiony: pobřežní nížina, Libanonské pohoří, údolí Bekáa a pohoří Antilabanon. Podél celého libanonského pobřeží leží úzký nížinný pás, který východním směrem přechází v Libanonské pohoří (dosahující výšek okolo 3 000 m, nejvyšší hora Libanonského.

USA Zeměpis 2

Pobřežní nížina C 3 - B 4 pohoří Čerského A 11 Polynésie, souo. C 1 - D 2 Poopó, jez. D 4 Portorický příkop, oc. dno C 4,5 Portoriko, o. C 4 Princův ostrov C 6,7 Přední Indie, pol. C 9 Příkrý mys D 10 Puncak Jaya, h. D 11 Pyrenejský poloostrov B 6 Q Qilian Shan, poh. B 10 Qomolangma viz Mount Everest, h. B,C 9,10 R Ras. Rovníková Guinea - je chudý přímořský státeček Biaferské zátoky ve Střední Africe, klesá směrem k západu, kde se táhne pobřežní nížina. Vyvážíkakao a kávu a je zde rozšířená těžba rovníkových pralesů. Jedná se o jediný stát pevninské Afriky, kde je španělština oficiálním jazykem Ghana leží v západní Africe při pobřeží Guinejského zálivu (400 km), které lemují písečné přesypy a laguny.Úzká pobřežní nížina se rozšiřuje při ústí řeky Volty.Většina území je tvořena právě povodími Bílé a Černé Volty.V místě, kde se řeky spojují vytvářejí jezero Volta, kterí je jednou z největších umělých nádrží na světě Kantaberské pohoří (španělsky Cordillera Cantábrica) je rozlehlý horský systém na severu Španělska. WikiMatrix. Nejužší pobřežní nížina se táhne podél Biskajského zálivu, kde blízko pobřeží končí Kantaberské pohoří. WikiMatrix. Horské regiony obklopující Mesetu jsou Sierra Morena, Kantaberské pohoří.

KeňaPPT - KANADA PowerPoint Presentation, free download - IDPPT - KARIBSKÉ STÁTY PowerPoint Presentation, free

Východně od něj se rozkládá rozsáhlá plošina s pouští Chalbi. Ze Somálska zasahuje do Keni široká pobřežní nížina, která se k jihu zužuje. Podél Rift Valley se zvedají masivy vulkanických pohoří, na západě je to především pohoří Cherangany a Mount Elgon (4321 metrů) na hranici s Ugandou Brazilská vysočina se orograficky člení na část Centrální, Severovýchodní, Východní a Jižní. U hranic s Paraguayí leží Východoparaguayská vysočina; patří sem i plošina Mato Grosso (Planalto do Mato Grosso) a na východě Brazilská pobřežní nížina. Na většině území Brazilské vysočiny převládá klima s. Arktická nížina Pobřežní nížina Atlantská nížina Appalačské pohoří. Kordilery tvoří několik pásem (Pobřežní pásmo, Kaskádové pohoří, Skalnaté hory), které obklopují plošiny a pánve (Velkou pánev, Mexickou plošinu). Nížiny a štíty: Kanadský štít, Arktická nížina, centrální roviny v USA, Mississiá, Pobřežní a Atlantská nížina. PODNEB