Home

Pedagogicko psychologická poradna otázky

Nejčastěji kladené otázky - Pedagogicko-psychologická

 1. Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého Kraje, Obvyklé jsou otázky ohledně výukových či výchovných obtíží, téma kariérového poradenství (poradenství při rozhodování o dalším studiu na SŠ, SOU, OU), problematika školní zralosti, adaptační potíže při nástupu do školních zařízení nebo rodinné.
 2. Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8 PŘEDŠKOLNÍ DOTAZNÍK Na jaké hlavní otázky má odpovědět? Zatrhněte tu variantu, která nejlépe vystihuje chování dítěte v období posledního měsíce. při srovnání s ostatními dětmi ve třídě. Pokud
 3. Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8 ŠKOLNÍ DOTAZNÍK 1. stupeň ZŠ Na jaké hlavní otázky má odpovědět? Dosud realizovaná pedagogická opatření (např. doučování, konzultace s rodiči, aj.) ke zmírnění potíží žáka a jejich účinnost:.
 4. Dotazník je anonymní. Dotazník je určen pro potřeby školského poradenského zařízení a jeho zřizovatele s cílem zvyšování kvality poskytovaných poradenských služeb. V rámci jednoho dotazníku hodnoťte vždy jen jedno konkrétní školské poradenské zařízení

Metodika pro klienty pedagogicko-psychologické poradny Vážený kliente, následující text je stručným shrnutím toho co Vás může čekat v pedagogicko-psychologické poradně. Měl by Vám sloužit k orientaci, přiblížení procesů probíhajících v poradenské práci Otázky a odpovědi Na koho se obrátit? Každé školské zařízení na území Prahy 10, 15 a 22 má v péči některý z našich odborných pracovníků. Který to je, vám řeknou ve Vaší škole (vedení školy či výchovný poradce), případně jej můžete vyhledat dle adresy Vaší školy v nabídce na horní liště ROZDĚLENÍ ŠKOL

Je tu nějaký zaměstnanec pedagogicko-psychologické poradny? už rozebírají maminky na webu eMimino. Podívejte se na jejich rady a přidejte do diskuze své zkušenosti Studijní opora Pedagogicko-psychologická diagnostika slouží studentům k zvládnutí základních otázek tohoto oboru. Vychází z historického kon-textu, bez nějž by bylo možné současnému stavu jen stěží porozumět. Shrnuje základní témata, nahlíží na problémy jednotlivých diagnostických.

Vítejte. na stránkách Pedagogicko-psychologické poradny ve Frýdku-Místku. Učinili jste první krok k naší společné cestě. Pokud si budete přát, budeme Vás provázet životními etapami, ve kterých se cítíte nejistí či bezradní Stránky pracoviště PPP (pedagogicko-psychologická poradna) Trutnov. Objednat se. Objednávky k vyšetření podané osobně, telefonicky, prostřednictvím elektronického formuláře, nebo poštou přijímáme po celou dobu provozu poradny. U osobních a telefonických objednávek preferujeme dobu od 10 hodin.. osobně. na pracovišti PPP Trutnov, Horská PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, BRUNTÁL, p.o. ID datové schránky: 585jqap: pracoviště BRUNTÁL telefon: 554 717 737, 554 714 724 e-mail: info@pppbruntal.cz Krnovská 998/9 792 01 Bruntál: pracoviště KRNOV telefon: 554 612 395 e-mail: krnov@pppbruntal.cz Soukenická 137/27 794 01 Krno Online objednávka. Vážení rodiče, před návštěvou naší poradny Vás prosíme o vyplnění několika, pro nás důležitých informací. Pokud nevíte, jak na některé otázky odpovědět, nebo jsou Vám nepříjemné, můžete je vynechat. Poskytnuté informace považujeme za důvěrné a bude s nimi nakládáno dle §101/2000 Sb., O.

Galina je psycholožka, ředitelka, Pedagogicko-psychologická poradny pro Prahu 1, 2 a 4 a bude Vám k dispozici online ve čtvrteční online Svobodné poradně od 18:00. Můžete přihlásit přímo do vysílání prostřednictvím aplikace ZOOM a ptát se přímo na bit.do/svobodna-poradna, nebo nás sledujte online zde na fb stránce Pedagogicko-psychologická poradna PPP Hodonín zahájila svou činnost 1.8.1969 jako školské zařízení s okresní působností (původně jako OPPP Hodonín). Byla zřízena rozhodnutím MŠMT ČR ve smyslu zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, na základě zřizovací listiny č.j. II/2-1/94 ze dne 1 Otázky poznávání žáků - dětí a dospělých, S těmito nástroji pracuje klinický psycholog. Pedagogicko-psychologická poradna. Projektivní techniky [upravit | editovat zdroj] Rorschachův test - klinický psycholog. 10 tabulek s inkoustovými skvrnami - klient do skvrn vkládá svou povahu,. psychologická pomoc, pomoc psychologa, děti, šikana ve škole, rodiče, škola, odpor ke škole, pedagogicko psychologická poradna, problémy ve škole, školní psycholog Každé dítě se někdy chce ulít ze školy, aby se vyhnulo testu, zkoušení, nebo se mu prostě jen nechce ráno brzo vstávat

Dotazník spokojenosti Pedagogicko-psychologická poradn

PPP Karviná sídlí v přízemní budově se zahradou na ulici Víta Nejedlého 591 v Karviné - Ráji. Poblíž poradny je zastávka MHD Kosmonautů. V blízkosti poradny jsou budovy ZŠ Prameny, restaurace Brno. (zobrazit mapu) Jak se objednat? Objednat se lze osobně (zákonný zástupce dítěte) nebo na telefonním čísle 597 582 370 Spolupracující instituce. Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) Speciálně pedagogická centra (SPC) Střediska výchovné péče (SVP) Přípravné třídy v Ostravě. Psychologové - děti. Psychiatři - děti. Kliničtí logopedi. Kliničtí psychologové - dospělí

Metodika pro klienty pedagogicko-psychologické poradn

Objednání Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1

 1. Pedagogicko-psychologická poradna Psychoterapeutické Zajímají mě otázky spojené s integrací jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve své soukromé etopedické praxi se zabývám primárně řešením obtíží v oblasti poruch chování a učení. Nedílnou součástí je i manželské a párové poradenství
 2. Ψ Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice, Nerudova 59, 370 04. na ostatní otázky odpovězte podle vlastního uvážení - nezáleží na formulaci, ale na obsahu sdělení. V případě, že námi naznačená odpověď není zcela výstižná, můžete cokoli doplnit či upřesnit..
 3. Při vyšetření klienta v pedagogicko-psychologické poradny je potřebné počítat s časovou náročností vyšetření a další doprovodné činnosti (sdělení výstupů z vyšetření, konzultace nad závěry a doporučením atd.). Z tohoto důvodu je vhodné vybavit dítě svačinou a nápojem. Také je vhodné vzít dítěti přezůvky
 4. OBLASTNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VYŠKOV příspěvková organizace Jihomoravského kraje. Přispíváme ke zdravému vývoji a spokojenosti dětí a dospívajících. Pomáháme jim při hledání cest k rozvoji jejich schopností a podporujeme u nich zvládání potíží ve vývoji, vzdělávání nebo při výchově

17. 8. 2020 Pracoviště Pražské pedagogicko-psychologické poradny je v Říčanech v ulici Malá Olivová. Prosíme, nevstupujte hlavní branou do areálu Olivovy léčebny, přístup do poradny je pouze z ulice Malá Olivová. Je to slepá ulice, v blízkosti poradny je možnost parkování, neparkujte však prosím na vyhrazeném parkovišti Vyšetření školní zralosti se provádí zpravidla v zimních měsících, aby bylo možné případné zjištěné vývojové nerovnoměrnosti docvičit a dále potřebné dovednosti posilovat. V případě, že proběhne dříve, jsou závěry zpravidla orientační a je třeba počítat ještě s kontrolním vyšetřením b psycholožka, Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje. Naším příspěvkem bychom chtěli otevřít diskuzi o tom, jaký smysl a význam by měla mít poradenská služba poskytovaná ve školském poradenském zařízení Dobrý den, asistent pedagoga je oficiálně (podle §16 školského zákona) vedený jako podpůrné opatření ve vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Toto podpůrné opatření musí doporučit školské poradenské zařízení (tedy pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum)

Pedagogicko-psychologická poradna ÚK . a Zařízení pro DVPP, příspěvková organizace. Lípová 651/9. 415 01 Teplice. Odloučené pracoviště: Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 71. 41301, tel.: 416 831 148. ostatní otázky můžete zodpovědět docela stručně. Vaše sdělení považujeme za důvěrné, určené jen pro naše. Psycholog Praha poskytuje psychologickou a terapeutickou pomoc pro děti i dospělé a nabízí informace o rozličných psychických potížích. Psychoterapeutické centrum Řiá sdružuje tým odborníků psychoterapeutů a psychologů včetně dětského psychologa ve společné spolupráci s psychiatry. Jestliže hledáte pomoc v. Vedení Pedagogicko psychologická poradny pro Prahu 1,2 a 4 by mělo paní metodičku prevence poučit, že by se měla montovat jen do oblastí, kterým paní magistra alespoň trochu rozumí (např. prevence krizového chování) a ne do oblastí, ve kterých tahle odbornice nepůsobí Pedagogicko-psychologická poradna je tvo řena odborným týmem pracovník ů ve složení speciálních pedagog ů, psycholog ů a sociálních pracovník ů. 2.1 Historie pedagogicko-psychologického poradenství Po čátek praktické pedagogicko-psychologické pé če je uveden roku 1884 v Anglii. Cíle Pedagogicko-psychologická poradna - poradenství a diagnosika dětí předškolního i školního věku, dále mám zkušenosti z oblasti sociálně - právní práce s dětmi a rodiči v rozličných zátěžových situacích - rodina v obtížné ekonomické situaci, v rozvodovém řízení atd

Pedagogicko-psychologická poradna. Stále ještě nevíte, na jakou školu si podat přihlášku? Celý život maturanta se točí kolem několika významných dnů, které mu zaručeně nedají spát. Jedním z nich je i datum 28. února. Maturitní otázky Pro školy . Kontakty. PPP Professional - informační systém pro Pedagogicko-psychologické poradny a Speciální pedagogická centra v ČR poskytující přehledné informace o jednotlivých klientech, kontaktech a návštěvách Pedagogicko-psychologická poradna Ostrava: Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava - Zábřeh tel: 553 810 700, 553 810 701 e-mail: posta-zabreh@PPP-Ostrava.cz www.ppp-ostrava.cz; Pedagogicko-psychologická poradna Brno: Pracoviště Zachova - Zachova 1, 602 00 Brno Tel.: 543 245 914-6 email: zachova@pppbrno.cz www.pppbrno.c

Je tu nějaký zaměstnanec pedagogicko-psychologické poradny

pedagogicko-psychologické poradny. Pod pojmem práce s rodinou nemám na mysli konkrétní postup či přístup k rodině (rodinná terapie, rodinné poradenství, konzultace, diagnostika), pojem zůstává v obecné rovině, nepředdefinován. Záměrem práce bylo zjistit, kteří odborní pracovníci v rámci pedagogicko Pedagogicko-psychologické poradny Speciálně pedagogická centra Střediska výchovné péče 8.3 Poradenské služby ve školách 9. Výzkumné metody a diagnostické postupy (Richard Jedlička) 3 9.1 Pedagogicko-psychologický výzkum a diagnostika, jejich formy, metody a cíle Výzku Studio 6: Pedagogicko-psychologické poradny jsou přeplněné Rodiče častěji žádají o odklad školní docházky a zároveň kapacita poraden nestačí. Do hry ale také vstupuje fakt, že v poradnách neřešíme pouze odklady školní docházky, ale spoustu dalších otázek souvisejících se vzděláváním dětí, podotýká k.

PPP Frýdek-Míste

 1. Author: stanice2 Created Date: 09/19/2018 02:11:00 Title: Pedagogicko - psychologická poradna, Náchod, Raisova 1816 Last modified by: SPC Compan
 2. Pedagogicko-psychologická poradna pro Plzeňský kraj - v oblasti podpory nadání se zabývá diagnostikou nadání, zjišťováním speciálních vzdělávacích potřeb nadaných a zpracováváním doporučení pro vzdělávání nadaných žáků.Dále poskytuje poradenské služby nadaným a jejich rodičům a metodickou podporu (zejména pro oblast praktické aplikace poznatků.
 3. Pedagogicko-psychologické poradenství na základní škole v Kunovicích Markéta Němcová 1.1 PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTV 1.5.1 PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA (PPP).

Pedagogicko-psychologická poradna Trutnov - PPP a SPC KH

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Author: Palinkasova Stastna Last modified by: Petra Novotná Created Date: 5/18/2009 6:35:10 AM Document presentation format: Předvádění na obrazovce (4:3) Company: Poradenské centrum Služeb Other title Popis firmy. Nabídka služeb pedagogicko-psychologické poradny. Zaměřujeme se nar eedukační programy určené žákům se specifickými obtížemi v oblasti čtení a psaní, sociometrická a anketní šetření sociálních vztahů ve třídách a diagnostika školního klimatu na školách, nápravnou péči a další První česká poválečná dětská psychologická poradna byla zřízena v r. 1958 v Brně. + navázala na dobrou tradici široké spolupráce učitelů, lékařů a psychologů (včetně spolupráce na výzkumu) Poradna měla od svého vzniku široký záběr. Zabývala se dětmi, mládeží (i vysokoškoláky) a dospělými osobami

Dětská psychologická poradna — poradna dětského psychologaDomluvím se: reference soukromé jazykové školy Ostrava

Pedagogicko-psychologicka poradna, Bruntal, p

Pedagogicko-psychologické poradny zaznamenávají nárůst žádostí o domácí individuální vzdělávání. Do poraden v Praze nebo v Brně jich přišlo i o čtvrtinu víc než loni. Jako důvody uvádějí rodiče astmatické problémy v souvislosti s nošením roušek, nespokojenost se spádovou školou nebo s úrovní on-line výuky, shodují se ředitelé sedmi oslovených. Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) a speciálně pedagogické centrum (SPC). PPP nabízí pomoc při posouzení předpokladů dětí, žáků a studentů, a to nejen tam, kde se zdá být nějaký problém ve vývoji dispozic dítěte, ale i tam, kde lze očekávat naopak určitou akceleraci rozvoje schopností či jejich nerovnoměrnost Pedagogicko-psychologická poradna Brno, p.o. Hledat. Vážení rodiče/zákonní zástupci/zletilí žadatelé o poskytnutí služby pedagogicko-psychologického poradenství jak se v nové situaci zorientovat a odpovídáme na nejčastěji kladené otázky

NIDV - Může poradna informovat školu o termínu vyšetření

Online objednávka Pedagogicko-psychologická poradn

Na Firmy.cz najdete 20 firem v kategorii Pedagogicko-psychologické poradny v Mělníku a okolí. Vybrat si můžete z firem v okolí, třeba PhDr. Pavla Majerová, Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, sppg.cz,. Mojra.cz, online psychologická poradna, používá internet k pomoci lidem, kteří vyžadují neodkladnou psychologickou konzultaci. Tato vymoženost moderní doby nám umožňuje komunikovat s klienty po celé České republice, a i ze zahraničí, prostřednictvím programů Skype, WhatsApp a Viber (popřípadě telefonicky). Naši. Psychologická poradna. Cílem poradny je pomáhat lidem, kteří se z nejrůznějších důvodů dostali do situace, kdy potřebují psychologickou pomoc či podporu a aktuálně nechtějí nebo nemůžou využít osobní setkání s psychologem nebo psychoterapeutem Každý z nás, v kterékoli životní etapě, může zažívat pocity beznaděje, zoufalství a neschopnosti vyrovnat se s těžkostmi a řešit problémy.. Schopnost přijmout pomoc, podporu a provázení, sdílet svoje těžkosti a hledat rozlišení mezi tím, co mohu změnit a tím co nezměním, co mohu přijmout a co odmítnout, bývá zdrojem vnitřního i vnějšího rozvoje a posunu.

Beseda o Švédsku | ZŠ Dolní Čermná

Ptejte se živě! Pedagogicko psychologická pomo

Termín podávání přihlášek na většinu vysokých škol už klepe na dveře a vy stále nevíte, jaký studijní obor si vybrat. O tom, jak se s takovým problémem vyrovnat, jsme si povídali s paní Helenou Hudečkovou, ředitelkou Pražské pedagogicko-psychologické poradny Dobrý den, neznám konkrétní okolnosti Vašeho případu, proto prosím berte mou odpověď jen jako velmi obecnou: Asistent pedagoga, stejně jako individuální vzdělávací plán (IVP), představuje podpůrné opatření, které pedagogicko-psychologická poradna doporučuje do vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

O nás Pedagogicko-psychologická poradna Hodoní

Kariérové a Studijníporadenství KaSPo. Kariérové a Studijní. poradenství KaSPo. Je to program, který pomůže zjistit, jaké studijní obory a jaká profesní orientace se k tobě hodí. Program KasPo chce usnadnit studentům rozhodování v důležitých situacích, proto podporuje jejich vlastní sebepoznání. Cílem je nasměrovat. Praha: Pražská pedagogicko‐psychologická poradna, 2009. Matematika a logika: BUDÍNOVÁ, Irena et al. Úlohy z matematiky pro bystré a nadané děti prvního stupně ZŠ, jejich učitele a rodiče: škály pro identifikaci nadání, zkušenosti s nadanými žáky. 1. vydání. Brno: Edika, 2016. 96 stran. ISBN 978‐80‐266‐1012‐ Video: ČASTÉ OTÁZKY - Pedagogicko-psychologická poradna Liberec, p . Provoz psychologické poradny nepřerušen! 28.10.2020 07:31 V souladu s vyhlášením nouzového stavu a mimořádných opatření vlády ze dne 27.10.2020 je povolena návštěva zdravotnických zařízení a sociálních služeb. Psychologická poradna i nadále.

Doc

Pedagogická psychologie - WikiSkript

Pedagogicko-psychologická poradna Vytipování školsky nezralých dětí má v naší zemi dlouhou tradici. Aktuálně realizujeme (v minulosti používaný, dnes však spíše v práci poraden vyjímečný) screeningový záchyt školsky nezralých dětí přímo v mateřských školách Psychologická poradňa Naše služby. Komplexná a preventívna psychologická diagnostika, re-diagnostika, poradenstvo, reedukácia, terapia, integrácia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, odborné konzultácie s rodičmi a so školou. Na všetky otázky od našich klientov odpovedáme osobne, telefonicky, e-mailom.

© Mojra.cz - pedagogicko psychologická poradn

Mobilní spojení na psycholožku, ředitelku poradny a předsedkyni spolku AKTIVITY PLUS Mgr. Věru Provaz­níkovou, která je hlavní vedoucí a zároveň garant vysoké kvality tábora. Můžete se na ní obracet v případě konkrétních otázek týkajících se chodu tábora a probrat s ní i veškeré Vaše obavy spojené s. Pokud hledáte pomoc psychologa, obraťte se na naši poradnu, kde k dnešnímu dni pracuje již 35 psychologů z různých odvětví psychologie. Proto jsme Vám schopni pomoci téměř s každým problémem. Konzulaci s psychologem můžete mít online prakticky odkudkoliv § 1. Základní ustanovení (1) Výchovné poradenství v oboru působnosti ministerstva školství České socialistické republiky přispívá k řešení speciálních otázek psychického a sociálního vývoje dětí a mládeže a jejich přípravy pro život v dospělosti. (2) Výchovné poradenství plní tyto úkoly: a) pomáhá řešit pedagogické a psychologické otázky.

Pedagogicko-psychologická poradna Rychnov nad Kněžnou

Pedagogicko-psychologické poradny Samostatná poradenská zařízení Zajišťují psychologické a speciálně pedagogické služby Těžištěm práce poraden je: ¾psychologpsychologickická péče ¾poradenství ¾odborné konzultace v otázkách osobnostního a vzdělávacího vývoje dětí a mládež Pedagogicko-psychologické vyšetření Pokud ale i poradna řekne, že můžu jít normálně do školy a vy byste chtěla pořád odklad, tak můžete max. jít do jiné poradny s doufáním, že bude jiný výsledek, ale možná by byl stejný. Všechny otázky 1 Pedagogicko - psychologická poradna Karlovy Vary, příspěvková organizace Pracoviště Karlovy Vary Lidická 590/38, 360 01 Karlovy Vary, tel: 353 176 511, e-mail: sekretariat@pppkv.cz Pracoviště Cheb Palackého 1562/8, 350 02 Cheb, tel: 733 673 511; e-mail: info-cheb@pppkv.cz Pracoviště Sokolo Pedagogicko - psychologické poradny Intervence -krizová, -reedukace, -individuální práce při nerovnoměrném vývoji, osobnostních a vztahových problémech, -kariérové poradenství, -vedení rodin, -konzultace s pedagogy Informační a metodická -vedení výchovných poradců a metodiků prevenc

Pedagogicko-psychologické poradny :: SPŠ - v

Dětská psychologie - Pedagogicko psychologická poradna. Základní informace Diagnostika - Kariérové poradenství Dokážeme dnes už odpovědět na otázky co se děje s bolestí poté, co ji prožijeme, co se děje s pocity, když jsou zatlačeny do nevědomí, jak potlačujeme pocity, co je obsahem našeho nevědomí a mnoho. Pedagogicko-psychologické poradny jsou zřizovány státem a poskytují tyto i další služby zdarma. Platí se pouze poplatek za testový materiál, což je asi 100 korun. Může test ukázat, na kterou střední školu má dítě jít? Takhle to nefunguje

Ivančice nabídnou dva volné byty na náměstíTýdny mediálního vzdělávání na GPJP | GPJP

Pedagogicko-psychologické poradny Pedagogicko-psychologická poradna Plze ň Pracovišt ě Plze ň-jih Částkova 78 326 00 Plze ň Sekretariát: Kate řina Robbová Tel: 377 468 172 (111 - úst ředna) E-mail: poradnajih@pepor-plzen.cz Vedoucí pracovišt ě: Mgr. Eliška Kloudová Tel: 377 468 146 E-mail: eliska.kloudova@pepor-plzen.cz Křes ťanská pedagogicko-psychologická poradna Plze Ahojky všem, chtěla bych se zeptat co se dělá na vyšetření na dysgrafii a dyslexii na logopedii a jiné lehké mozkové dysfunkce. Jde o to, že tam jdu poprvé. Ve svých 17 letech, docela pozdě, já vím, ale má učitelka angličtiny na tom trvá, že je to pro mě nejlepší. Chtěla bych se zeptat, chodíte někdo do pedagogicko-psychologické poradny a jestli jo, co se tam děje Elokované pracovisko - Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Komárno, Komárňanská ulica č. 177, 947 01 Hurbanovo. telefonický kontakt: 035/ 77 31 408. e-mailový kontakt: sekretariat@cpppap-komarno.sk. Zároveň Vám oznamujeme, že priestory nášho zariadenia na adrese Pevnostný rad 14, 945 01 Komárno budú.