Home

Proletářská poezie žánry

17. Česká poezie mezi sv. válkami Proletářská poezie. Levicově orientovaní autoři roku 1921 založili Svaz moderní kultury Devětsil.Jeho iniciátorem a prvním předsedou byl Vladislav Vančura, tehdy student medicíny.Po něm brzy převzal vedení literární teoretik Karel Teige.. Prvním programem Devětsilu byla proletářská poezie.. Avantgardní poezie 20. a 30. let - poetismus, surrealismus - Devětsil - literární sdružení umělců, sdruženi i avantgardní umělci - ustanoven r.1920 - nakonec se rozešli - vystoupili představitelé proletářského umění pak poetismu - Wolkerovou smrtí v r .1924 proletářská poezie slábne a pozvolna se vytrácí z literární. Proletářská poezie Hlaváček Wolker 9. 1 n OO - občan ja-ko odpovědný člen společ-nosti Rozlišuje základní literární druhy a žánry Poetismus Devětsil Biebl Nezval 1 Rozpozná zákl. rysy výrazného individuálního stylu autora Devětsil Vančura 1 Ze - práce s mapou Dokáže časově zařadit autora Jmenuje díla z tvorb

Česká poezie mezi sv

ŽÁNRY A FORMY. V českém prostředí se výrazně na počátku tohoto období uplatnily zejména dva umělecké směry: Proletářská poezie - zobrazování bídy a důsledků války, snaha o sociální spravedlnost. Poetismus Proletářská poezie - první polovina 20. let, inspirace dělníky, proletariátem, žánry, umělecké směry, kombinuje pokleslé s náročným, důležitá ironie a ironizace hodnot (např. náboženství), sklon k mystifikaci čtenáře, díla obsahují citace nebo pouze odrazy jiných známých literárních děl, umožňuje velké. JOSEF HORA (1891 - 1945) - básník, prozaik, kritik, překladatel (Puškin, Jesenin, Blok); vývoj od proletářské poezie k poezii sociální a intimní a) poč. 20. let. Strom v květu - civilismus a vitalismus Pracující den, Srdce a vřava světa, Bouřlivé jaro - proletářská poezie Básně 1949; Domove líbezný 1954; Básně 1956; Překlady 1965; všech 13 knih autora. Žánry autora. Pro děti a mládež Literatura česká Divadelní hry Literatura slovenská Poezie. Štítky z knih. první světová válka (1914-1918) města proletářská poezie

Stanislav Kostka Neumann, křtěný Stanislav Jan Konstantin Václav Bohudar (5. června 1875 Praha - 28. června 1947 Praha-Troja), byl český novinář a básník, literární i výtvarný kritik a překladatel z francouzštiny a ruštiny. V listopadu 1945 byl jmenován národním umělce STUDUJU.cz referáty, čtenářský deník... Start: Zaregistrovat se. Předměty: Angličtina Biologie Dějepis Francouzština Fyzika Hudební výchova Chemie Informatika Literatura Matematika Mluvnice Němčina Ruština Sadovnictví Sloh Španělština Základy společenských věd Zeměpi

Avantgardní poezie 20

  1. proletářská poezie. sb. Město v slzách, Samá láska - představa světa bez třídy a utrpení, soucit s chudými. poetismus. sb. Na vlnách T.S.F. (z fr.telegrafie sans fie = bezdrátová telegrafie) sb. Slavík zpívá špatně, Poštovní holub - poezie všedních dní, krása života, bezproblémové vidění světa. 30.lét
  2. Básně 1979; Portrét ženy 1989; Spolu ve jménu života 1978; Dejme se na pochod 1973; Pozemský čas 1976; Básně a písně barikád 1975; všech 14 knih autora. Žánry autora. Biografie a memoáry Poezie O literatuře Povídky Literatura faktu Literatura naučná Literatura česká. Štítky z knih. balady proletářská poezie spisovatelk
  3. Nová proletářská poezie?, Šaldův zápisník 1930-31), Karel Schulz (Próza, Pásmo 1924), Jaroslav Jíra (U. S. Devětsil, Veraikon 1924), Jiří Jelínek (Situace na počátku roku 1924, sportem i tzv. pokleslými žánry, ale také romantikou exotických zemí, tuláků a námořníků
  4. surrealismus, poetismus, proletářská poezie Počátky moderní prózy 20. století - tradiční pojetí románu x experiment Významné osobnosti Viz ŠVP 6 Světová literatura 1. poloviny 20. století Téma války v literatuře Světová próza 1. poloviny 20. století Vybraní autoři jednotlivých kultu

Poslední aktualizace: 11.2020 Zdroj Wikipedia (autoři [Dějiny]) licence: CC-BY-SA-3. Změny: Byly převzaty pouze odkazy, které vedou přímo nebo přesměrují na článek nebo kategorii. Vlastní navigační pomůcka je integrována do velkých kategorií seznámí se s novými literárními žánry, které reagují na vývoj a pokrok společnosti; porozumí jak se v poezii odrazil společenský vývoj; zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k nim kriticky - společensko-historické pozadí - proletářská poezie - poetismus a surrealismu Vývoj české poezie od r. 1945 po současnost (literární skupiny, nejvýznamnější představitelé, samizdatová, exilová a undergroundová poezie) Vývoj českého divadla od národního obrození po současnost (rozvoj divadla v době národního obrození, české realistické drama, meziválečné drama, vývoj divadla po r. 1945 Doznívá prožitek 1. války; Od počátku 20. let nový proud - proletářská poezie (přibližování dělnictva, boj proti sociálnímu útlaku a válce, sny o revoluci); Konec 30. let - ohlas španělské občanské války, odraz Mnichova 1938, ohrožení národa - poezie domova, lásky k rodné zemi; Hlavní osobnosti: JIří Wolker (1900-1924); Narozen v Prostějově, studium práv a. Kontinuita poezie devadesátých let Poezie revolty Proletářská poezie ' Poetismus Poezie času a osudovosti Destrukce tradiční epiky pod vlivem moderních básnických směrů a cesty k obnově epičnosti . . . . ' Novinářské žánry a hu Próza proti fašismu DRAMA (Jiří Brabec

Česká poezie v letech 1918-1945 (proletářská poezie, poetismus, surrealismus, katolicky orientovaní autoři, existencialisticky laděná poezie, Skupina Ra, Skupina 42). novela). Žánry drobné epiky, žánry folklorního původu, jejich charakteristika z hlediska historické poetiky. Drama a jeho druhy, historický vývoj dramatu. vedle intimní lyriky i básně vlastenecké ( zamýšlí se nad hloubkou života používá všechny žánry své poezie včetně znělek České písně - sb. vlastenecká a politická lyrika - reakce na současnou polit. situaci u nás (hlavně vztah k Rak., kritika staročechů) uk.: Byli jsme a budem: nepoddání se rakouským zájmů Proletářská poezie Hlaváček Wolker 9. 1 n OO - občan jako odpovědný člen společnosti Rozlišuje základní literární druhy a žánry Poetismus Devětsil Biebl Nezval 1 Rozpozná zákl. rysy výrazného individuálního stylu autora Devětsil Vančura 1 Ze - práce s mapou Recitace básně 1 Dokáže časově zařadi Literatura pro děti a mládež. MATURITNÍ OKRUHY. Meziválečná literatura -. Moderní světová literatura 1. poloviny 20. století. národní obrození. Naturalismus. Nejstarší literární památky. Německy psaná literatura. Nikolaj Vasiljevič Gogol

a programů, polarizace jednotlivých koncepcí, proletářská poezie, poetismus, surrealismus, lyrika existenciálních pocitů a tragismu. Básníci a prozaici katolické orientace. Český meziválečný román, jeho sociálně kritické tendence, inspirace avantgardní poetikou, noetické reflexe, psychologická orientace, historická próza světové poezii (obecné znaky i konkrétní představitelé: Marinetti, Tzara, Morgernstern, Breton, Apollinaire, Eluard, Eliot) proletářská poezie S. K. Neumanna a Jiřího Wolkera Literární skupina, Devětsil a poetismus - první i druhé období v díle Nezvala, Seiferta, Biebla krize avantgardy 16 17. a) Česká meziválečná poezie (od konce 1. světové války do konce 2. světové války). Devětsil, proletářská poezie, umělecká avantgarda, básnická reflexe politické situace. b) Mluvnická stavba věty - větné vztahy a jejich vyjadřování. 18. a) Obraz 1. světové války ve světové a české literatuře Proletářská poezie - první polovina 20. let, inspirace dělníky, proletariátem, snaha vystihnout jak chudobu, bídný život, snaha poukázat na sociální nespravedlnosti a nalézat revoluční řešení, přesvědčení, že po revoluci bude lépe ve stati Proletářské umění formuloval Jiří Wolke Čau! Dneska jsme šli ven a David mluví o české avantgardě v období mezi světovými válkami, kterou představuje tzv. proletářská poezie a literární skupina Dev..

Nejde jen o literaturu brakovou, studoval i pohádky, lidovou píseň nebo říkadla. Z celkového zaměření vybočuje jen první studie Poeta, v níž konstatuje, že i v básních mírně pomateného se tu a tam zaleskne perla, a Proletářská poezie, kde hledá naplnění titulního pojmu Daný výběr autorů a děl je možné rozšířit podle aktuálních možností třídy. Česká meziválečná poezie rozpozná rysy jednotlivých směrů. rozlišuje jednotlivé literární druhy a žánry. provede formální a myšlenkový rozbor básnického textu charakteristika období. proletářská poezie - J. Wolke Proletářská poezie - směr 20.let 20.stol. dotýkající se aktuální sociální problematiky. Prozódie - nauka o rytmičnosti řeči a skládání verše. Předscéna - výstup hraný často před oponou, reaguje na aktuální otázky, které mnohdy nesouvisejí s předváděným dramatickým díle volné zacházení s žánry a využití kontrastních prvků Proletářská poezie: inspirace dělníky, proletariátem, snaha vystihnout bídný život, chudobu, snaha poukázat na sociální nespravedlnosti a nalézat revoluční řešení, přesvědčení, že po revoluci bude lépe.

Otázky z češtiny 14 - 15 - web

Žánry ; Uhde, Milan Objevy pozdního čtenáře (in LtN) Autor článku: Jan Lukavec - 25. 2. 2013 ISBN: 978-80-7325-288-5. Literatury knihy : Česká republika. recenze literární věda Ve stati Proletářská poezie aneb Básničtí zabijáci autor konstatuje,. 1. Které umělecké směry ovlivnily vývoj české poezie tohoto období ? 2. Co je to proletářská poezie a kteří jsou její představitelé ? 3. Kdo patřil k české avantgardě ? 4. Význam V.Nezvala, J.Seiferta, Fr. Halase a dalších. B) 1. Jakými způsoby se obohacuje česká slovní zásoba ? 2 PROLETÁŘSKÁ POESIE. v české literatuře se objevila po první světové válce. výraz revoluční vlny a nadějí. cílem bylo pohlížet na svět a společnost očima dělníků. touha po sbratření a kolektivitě. komunistické smýšlení a revoluční idea. toto období bylo ale velice krátké. nestačilo tvořivosti a. Kontinuita poezie devadesátých let Poezie revolty Proletářská poezie ' Poetismus Poezie času a osudovosti Destrukce tradiční epiky pod vlivem moderních básnických směrů a cesty k obnově epičnosti . . . . ' Novinářské žánry a hu Próza proti fašismu DRAMA (Jiří Brabec - žánry: legenda (o životě a většinou mučednické smrti nějakého světce), spor (rozhovor dvou osob nebo věcí - i např. bohatství s bídou, kde se přou o to, kdo má pravdu), traktáty (něco jako eseje, většinou s náboženskou tematikou), žákovská poezie (prostší, vulgární jazyk, mluví o studentském životě),

Jindřich Hořejší Databáze kni

Proletářská poezie je českýliterární směr 20. let 20. století. Inspirací byla marxistickáfilozofie a sen o revoluční přeměně světa. Základy položil roku 1922 Jiří Wolker ve své stati Proletářská umění. Zobrazuje především dělnickou třídu, její útlak a vykořisťování Experimentální poezie experimentují s formou Václav Havel - Antikódy - kaligramy, ideogramy Jiří Kolář píše deníky, které prokládá poezií Jásající hřbitov - pásmo, aluze na dobu (kritizuje) Básníci 60. let Václav Hrabě český beatník 1940-1965 literatura protestu vazba na hudební žánry, blue

proletářská poezie, budovatelská poezie a próza, antiutopický román V-LIV-01 V-LIV-09 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla;vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojíc PROLETÁŘSKÁ POEZIE: je výrazem revoluční vlny a revolučních nadějí, jimiž poválečná Evropa prošla. Ve 20. letech jsou v oblibě menší prozaické žánry - reportáže, povídky, atd. V 50. letech pak zaujímají próza v rámci literatury jako celku dominantní postavení romány a románové cykly Proletářská revoluce 30.00 Kč Přidat do košíku; Žánry knih. Výběr podle žánru knihy. Knihy (1) Štítky. Výběr podle štítku. Rusko (1) Lenin Vladimir Iljič Poezie (244) Politologie (13) Pověsti a mýty (22) Pro děti a mláde.

Literatura 1. poloviny 20. století-po 1. světové válce rozvoj a vznik nových směrů v literatuře a ve výtvarném umění-vznik České republiky : 28.10. 191 PROLETÁŘSKÁ POEZIE Začátkem 20.let doznívají v české poezii ještě zážitky z válečných front Maturitní otázky›Český jazyk›Meziválečná avantgarda - proletářská poezie, poetismus, surrealismus Česká meziválečná poezie. - avantgarda - umělecký směr, charakterizuje je experiment a nové možnosti - futurismus.

Stanislav Kostka Neumann - Wikipedi

Kategorie: Literatura Typ práce: Seminárky/referáty Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Rozsáhlý, avšak stručnou formou zpracovaný učební text vhodný k přípravě na maturitní zkoušku pokrývá vývoj světové a české literatury od starověku po 2. polovinu 20. století.Práce v přehledné a informačně hutné podobě charakterizuje jednotlivá. Avantgarda a experiment - popření tradice Přehled směrů a osobností - kubismus, futurismus, expresionismus, dadaismus, surrealismus, poetismus, proletářská poezie Počátky moderní prózy 20. století - tradiční pojetí románu x experiment Významné osobnosti Viz ŠVP 6 Světová literatura 1. poloviny 20 Aktuálně.cz má zájem. Česká poezie 1. poloviny 20. STOLETÍ Témata 1. světová válka o Viktor Dyk o Fráňa Šrámek Proletářské umění o Vliv socialismu o Život dělníků tvorba = 50. léta Stalin Poema Zpěv míru Skladba Z domoviny O Moravě, vymyká se o Teorie teoretické statě Moderní básnické směry. V poezii puchmajerovců jsou preferovány čtyřslabičné ženské klauzule, v poezii ruchovců/lumírovců jsou preferovány dvouslabičné ženské klauzule 1 § 3.3.

Literatura - Studuju

Meziválečná avantgarda - proletářská poezie, poetismus, surrealismus PROLETÁŘSKÁ POEZIE Začátkem 20.let doznívají v české poezii ještě zážitky z válečných front, ale mnohem častěji a jasněji v ní zaznívají tóny radosti a optimismu, nadšení do boje za spravedlivější a lidštější svět ; 2 PROLETÁŘSKÁ POEZIE. POETISTICKÁ POEZIE (poetismus) POSTPOETISTICKÉ OBDOBÍ (30. léta) OHROŽENÍ ZEMĚ. PO ROCE 1945. PÍSEŇ O VIKTORCE (1950) tvrdě odmítnuta kritikou (i cenzurou) pesimismus ( záminka pro nepřátelskou kampaň proti Seiferotvi ( odmlčení na 4 roky. osud Viktorky = osud B. Němcové. NOVÁ POETIKA (60. - 80. pojem realismus - historicko-typologický exkurs, realistická poetika, zájem o obyčejnou realitu, žánry - F. Coppée a jeho čeští napodobitelé, funkce popisu a detailu v poezii, město jako nové dějiště života; Confiteor jako veršovaný mozaikový román životní a milostné deziluze, J. S. Machar jako kritik a polemik, jako.

2. polovina 19. století literatura. Česká literatura 2. poloviny 19. století. 50. léta 19. století - desetiletí útlumu a stagnace, návrat k absolutistickému způsobu vlády, představovaný ministrem vnitra Alexandrem Bachem, potlačil všechny výsledky revolučního roku 1848 a doléhal těžce na kulturní a veřejný život, česky psané literatury vycházelo málo, většina. 17. Česká proletářská poezie 20. a 30. let 20. stol. a) charakterizujte proletářské umění, jaké byly jeho společenské kořeny - vznik proletářské poezie byl dán 1. sv. válkou - vznik sociální nerovnosti - VŘSR - ovlivnila také vznik proletářského umění - volání po národní jednotě a vlastenectv středověké žánry (legenda, píseň, traktát, epos) Commedia dell'arte - vznik v Itálii, stručný scénář, herci dotvářeli děj na základě reakcí publika; ustálené postavy (Harlekýn, Colombina,Pantalone, Dottore,..) - úspěch ve Francii(pantomima)-cirkusy, balet, pantomima,avantgard Absolutní poezie • Alamodová poezie • Biblická poezie • Edice současné české poezie • Epická poezie • Japonská poezie • Když (poezie) • Lyrická poezie • Poezie všedního dne • Proletářská poezie • Prozódie (poezie) • Světový den poezie • Zpívaná, recitovaná a experimentální poezie • Žákovská poezie Umělecké směry konce 19. a začátku 20. století Symbolismus. Symbolismus je jedním z uměleckých směrů tzv. literární moderny, který vzniká nejprve ve Francii v poslední čtvrtině 19. století.Je reakcí na tehdejší realismus a naturalismus Světová literatura 20. století. Kategorie: Maturitní otázky z literatury

Jaromíra Nejedlá Databáze kni

Socialistický realismus poezie. socialistický realismus: Warning: Verše a písně, Čas lásky a boje - modelové příklady fr. poezie M. Kundera - *1929, b. k. Člověk, zahrada širá, Monology (muž x žena) - tyto verše se také stávají zdrojem studentských recesí a parodií, některé tyto věci vyšetřovala i.Socialistický realismus je jediný umělecký styl, který k nám. - česká poezie mezi dvěma světovými válkami (proletářská poezie, poetismus, surrealismus, básnické individuality)- umění jako specifická výpověď o skutečnosti- metody interpretace textu. Mezipředmětové vztahy: Občanská nauka 4 proletářská poezie. opírala se o marxistickou filozofii; ukazovala bídu dělníků, přesvědčovala o nutnosti socialistické revoluce, dělníky ukazovala jako budovatele nové lepší a spravedlivější společnosti. realismus. Literární žánry - pojmy k maturitě.

Kategorie: Poezie - cs

Učební osnovy - sstd

Literatura - Stay hom

-dvorská poezie - milostná - tvůrci: trubadůři, trubéři, minnesangři-žánry: Pastorela - pastířská milostná píseň Alba ( Svítáníčko ) -loučení milenců za úsvitu Serenáda ( Zastaveníčko ) - v noci Vagantská poezie- vagant= potulný žák, student žákovské písně,psané latinsky, nebo národ. jazyke Česká Avantgarda: Proletářská poezie (Devětsil) + poetismus + surrealismus začátek 20. st. - 30 léta 20. st. ;3. fáze Proletářská poezie (komunistická) = 1. fáz 3.3 literární druhy a žánry - poezie, próza, drama, žánry lyrické, epické, dramatické v proměnách času - hlavní vývojová období národní a světové literatury, typické žánry . a jejich představitelé. Český jazyk a literatura - 6. ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata Žák Poezie-- Proletářská poezie - boj proti sociálnímu útlaku, sny o revoluci, kolektivismus-- Poetismus - opozice proti ideologické poezii, obraznost, fantazie, lyrismus. JIŘÍ WOLKER (1900 - 1924): Č7 - Slepí muzikanti. VÍTĚZSLAV NEZVAL (1900 - 1958): Č6 - Návrat domů, Č9 - Ediso lecture notes kinematografie modernita walter benjamin (němec) umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnost trvalo padesát let než, než se proměn

Obor: UČITELSKÁ ČEŠTIN

Žánry zůstávají stejné, pro ně je přidána žurnalistika. Tak periodizace ruské literatury 19. století stále zůstává jednou z naléhavých otázek literární kritiky. Můžete mít různé názory na tuto záležitost, ale jedno je jisté - toto je nejdůležitější milník v historii ruského a světového umění Proletářská poezie - úcta k člověku, lidské bratrství, naplnění ideálů. Sb Jenže při recitaci básně, která se také velmi táhla, Hihlík svému pokušení už neodolal. Zakoukal se do jedné černé ponožky protkané stříbrnými nitkami

HISTORICKÁ TÉMATA V LITERATUŘE 19. A 20. STOLETÍ. - charakteristika - časové vymezení: 885 - 1834 - současnost, základní žánry: historická povídka, novela, historický román, románová kronika, epopej, vrcholným historiografickým dílem ovlivňujícím historickou prózu v druhé fázi NO jsou. Dějiny národu českého v. 1) Proletářská poezie: sbírka: Město v slzách a Samá láska = psáno volným veršem, líčí sociální nerovnost 2) Poetismus: sbírky : Svatební cesta -milostné verše, sbírka přejmenována: Na vlnách T.S.F. = opouští volný verš, tvoří strop. básně pravidelným veršem, některé básně jsou inspirovány vzpomínkou na 2 Teorie literatury pro učitele. 1. Versologie. Podstata verše, rytmu a metra. Sledujeme-li problematiku nauky o verši z hlediska historické poetiky, zjišťujeme, že starší poetiky propracovávaly teorii verše velmi podrobně, a přímo stanovovaly určité typy verše s určitým metrickým a rýmovým schématem jako závazné modely d) Po válce - socialistická poezie. sb. Stalin. sb. Veliký orloj - oslava sovětského svazu. sb. Chrpy a města - důvěrný vztah k rodné zemi. drama Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou. - motivován tragédií Atlantidy podle Platóna

Kategorie: Literatura Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Práce formou poznámek seznamuje s dobou, žánry a uměleckými směry mezi světovými válkami.Vyjmenovává jednotlivé umělecké směry a zařazuje do nich autory z oblasti literatury, dramatu, hudby a výtvarného umění v poezii - F.L.Hek ,F.L.Čelakovský, J.Kollár v próze - V.M.Kramérius v dramatu - V.Thám, P.Šedivý, M.Kopecký, Jungmann se stává prvním teoretikem českého humoru a satiry. V závěru období NO se bohatě rozvíjí žánry veselohry V.M.Klicpera - DIVOTVORNÝ KLOBOUK, VESELOHRA NA MOSTĚ, KAŽDÝ NĚCO PRO VLAST, ZLÝ JELE LITERÁRNÍ ŽÁNRY 1. Epika - malá, střední, velká 2. Lyrika 3. Lyrickoepický žánr 4. Drama Malá epika - příběh - bajka - zvířata jako lidé, ponaučení, př.: Ezop - anekdota Anekdota - vydaná nebo nevydaná historka s vtipnou pointou. Patří do ústní lidové slovesnosti. Příběh - úvod, vyvrcholení děje a závě 18. Světová literatura po roce 1945 . a)charakterizuj atmosféru doby. Ø druhá světová válka 1939 - 1945 - konec a dozvuky. Ø vznikají 2 světové soustavy - výhodní blok a západní blok - neexistuje možnost dohody. Ø 50. léta studená válka. Ø globální problémy lidstva - ozónová díra, kácení deštných pralesů, přelidňován Období první světové války Vznik Československa Od 20. let vznik komunistické strany - proletářská poezie Avantgarda - sdružení Devětsil (1920), původně program proletářských básníků Poetismus - sborník Devětsil, časopis Pásmo, měsíčník ReD (Revue Devětsilu Světová literatura I. poloviny 20. století Author: PREN.