Home

Lilkovité listy

O nás. Solanaceae - lilkovité. Čeleď lilkovitých zahrnuje jednoleté, dvouleté nebo vytrvalé byliny, polokeře nebo keře. Listy jsou střídavé, bez palistů, jednoduché nebo složené. Květy jednotlivé nebo ve vijanech, oboupohlavné, pravidelné, mají 5 okvětních lístků TÉMA: Lilkovité PŘEDMĚT: biologie - botanika KLÍČOVÁ SLOVA: jedovaté rostliny, vysýchavá bobule, plodová zelenina, okopaniny JMÉNO AUTORA: Mgr. Irena Šlehoberová Metodický pokyn: -určeno pro výuku botaniky na 2. stupni ZŠ a na nižším stupni gymnázia (dle zařazení v ŠVP) zahrnuje: 1. výklad - popis char. znaků 2. zástupci - obrazová příloha 3. shrnutí (zápis do sešitu) 4. cvičení - osmisměrka čeleď: LILKOVITÉ Klasifikace Říše: rostliny.

Rostliny čeledi Solanaceae - lilkovité. Čeleď dvouděložných rostlin. Jednoleté až vytrvalé byliny, polokeře, keře, v tropech i menší stromy. Listy jsou střídavé, někdy v horní části vstřícné, bez palistů Listy obsahuj í nikotin. ZDROJ LILKOVITÉ ROSTLINY Author: j Created Date: 6/15/2012 3:49:52 PM. ŠLEHOBEROVÁ, Irena . Krytosemenné rostliny - lilkovité. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 08. 08. 2013, [cit. 2021-08-11]. Dostupný z WWW: <https://dum.rvp.cz/materialy/krytosemenne-rostliny-lilkovite.html>. ISSN 1802-4785 Znaky - list •Jednoduché •Listy střídavé •Obsahují sekundární látky - alkaloidy -farmacie -morfin, heroin •Hořká chu Lilkovité - zástupci - vytrvalá bylina, po odkvětu zůstávají dlouho na rostlině oranžové kalichy s bobulí uvnitř - tvar je podobný zvláštnímu židovskému oděvu - frygické čapce - zralé plody jsou jedlé, ostatní části jedovat

LILKOVITÉ: čeleď zahrnuje jednoleté, dvouleté nebo vytrvalé byliny, polokeře nebo keře. Listy jsou střídavé, bez palistů, jednoduché nebo složené. Květy jednotlivé nebo ve vijanech, oboupohlavné, pravidelné, mají 5 okvětních lístků. Kalich je vytrvalý, někdy se zvětšuje a u některých rodů dokonce celý plod obaluje OUR MEDIA a.s. byla v minulosti vydavatelem tištěného časopisu Parlamentní listy (nicméně nikdy nepoužívala logo PS PČR, jak nepravdivě uvádějí některé zdroje) Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků, fotografií či jiného obsahu je bez předcházejícího. lilkovité - Solanaceae. jednoleté, dvouleté, víceleté až vytrvalé byliny, polokeře, keře (v tropech i malé stromy), vytrvalé byliny někdy tvoří podzemní hlízy, lodyhy se sympodiálně větví, listy střídavé, někdy v horních částí rostlin vstřícné, bez palistů, jednoduché či složené, květy jednotlivé, ve vijanech či jiných vrcholičnatých květenstvích,.

Pracovní list - lilkovité Doplň: Lilkovité mají _____ lístků _____ a korunních.Plodem jsou _____nebo_____.Některé části obsahují vitamín __.Mnoho. Lilkovité jsou jednoleté až vytrvalé byliny, keře, stromy i liány se střídavými jednoduchými nebo řidčeji zpeřenými listy bez palistů. Čeplel listů je celistvá nebo různě laločnatá, bez ostrých zubů na okraji, často poněkud dužnatá. Dřevo je u stromovitých a keřovitých zástupců obvykle měkké Durman (Brugmansia neboli Datura) z čeledi Solanaceae (lilkovité) je dřevina vhodná pro pěstování v bytech. Ve své původní vlasti v Chile a Peru vytváří bohatě větvené, husté, až šest metrů vysoké keře s dlouze vejčitými, zašpičatělými listy a 30 cm dlouhými trubkovitými, dole rozšířenými květy , které zejména navečer výrazně voní Listy zpravidla dobře vyvinuté, vzácně jsou redukované. Čepele listů jsou celokrajné, ploché, žlábkovité, svinuté nebo oblé, čárkovité, žilnatina je souběžná. Jazýček chybí. Květy jsou oboupohlavné, jsou jednotlivé nebo v květenstvích, zpravidla v hroznech, latách nebo okolících

Nejen rostliny na zahradě, ale i v bytě jsou ohroženy mnoha škůdci. K těm nejčastějším patří sviluška (Tetranychus). Z okrasných rostlin jsou to především lilkovité, azalky, kaktusy, kaly, karafiáty, fíkusy, gerbery, saintpaulie, palmy aj. Sviluška ovocná pak napadá hlavně jabloně a růže Čeleď: lilkovité (Solanaceae) jednoleté až vytrvalé byliny, polokeře, keře. Obsahují alkaloidy -- např. atropin, solanin, nikotin a skopolamin. Listy střídavé, jednoduché nebo složené, bez palistů; lodyhy sympodiálně větvené Květy ⊕ (↓) oboupohl. K (5) [C (5) A 5] G (2) svrchn LILKOVITÉ (SOLANACEAE) metodický list Úkol 1: rozbor květu a květenství lilku bramboru Obr. 1-3: lilek brambor (Solanum tuberosum) překresleno podle Hadače (1967) Obr. 1: květenství před rozkvětem Obr. 2: větvení květenství Obr. 3: podélný řez květem Květní vzorec: květ oboupohlavný, pravidelný, K(5) [C(5) A5] G(2) svrchn Lilkovité (Solanaceae) - většinou byliny, plodem bobule nebo tobolka. Obsahují jedovaté alkaloidy (solanin, atropin, nikotin), v hlízách a zralých plodech některých druhů chybějí. zástupci: blín černý, durman (Datura), (lilek brambor, rajče jedlé), lilek černý, lilek potměchuť, kustovnice cizí, rulík zlomocný, mochyně (Physalis), paprika, tabák, petúni čeleď: Lilkovité (Solanaceae) střídavé listy. dvoubočné (bikolaterální) cévní svazky. oboupohlavné 5četné květy. plod: bobule, tobolka. obsahují alkaloidy - využití ve farmacii. kulturní plodiny. zástupci: lilek černý (Solanum nigrum) lilek potměchuť (Solanum dulcamara) lilek brambor (Solanum tuberosum) durman obecný (Datura stramoinum

Dvouděložné rostliny, čeleď, růžovité, bobovité, miříkovité, hluchavkovité a lilkovité; zástupce, květ, list, plod, význam. Jazykové prostředky: mezi zástupce patří; květy/listy/plody jsou/ mají; používají/využívají se k Další užitečné materiály k tématu na webových stránkách RVP Listy řapíkaté vyrůstající přímo z oddenku. Květy mají velký počet tyčinek a pestíků. Čeleď: Leknínovité Čeleď: Leknínovité Čeleď: Pryskyřníkovité Početná a různorodá čeleď. Byliny vzácně i dřeviny. Listy bývají jednoduché, hluboko vykrajované, střídavé a bezpalisté LILKOVITÉ. Anotace: OOKTALB _____ YEČTNIK _____ EJOVDTÉA _____ OBLEUB _____ EÍSKTP _____ ĚIPČTNEÉT _____ RULÍK ZLOMOCNÝ PAPRIKA SETÁ. LILEK RAJČE. DURMAN OBECNÝ. Prudce jedovatý, vytváří velké černé bobule. LILEK BRAMBOR. Listy obsahují jedovatý nikotin. TABÁK VIRGINSKÝ. Zelené bobule i celá rostlina jsou jedovaté s výjimkou . nezelených hlíz. DURMAN OBECNÝ. RULÍK ZLOMOCN Planě rostoucí hvězdnicovité. Na loukách a rumištích roste kvetoucí čekanka obecná (a). Modře či fialově kvetou (b). Na vlhkých místech zjara vyrůstají květenství lékařského (c), jeho listy raší později. Mezi hvězdnicovité bodláky (d), pcháče (e) či lopuch (f), jehož plodenství mají výrůstky se zpětnými háčky, aby se šířily Kapradiny - pracovní list ; Přesličky - pracovní list ; Plavuně - pracovní list ; Mechorosty - pracovní list ; Plavuně, přesličky, kapradiny - pracovní list ; Stavba rostlinného těla - pracovní list ; Stavba rostlinného těla - pracovní list ; Stavba květu - prezentace ; Květ - osmisměrk

Je to jedlá léčivá bylinka a její tlusté listy můžete začerstva použít k přípravě čaje, který pomáhá nejen na nachlazení, ale také mírní bolesti hlavy, astma, střevní a žaludeční koliky, urovnává trávení, ba dokonce prý působí i proti parazitům ve střevech Tabák listy. Tabák je zajímavá a všestranná rostlina, i když se využívá hlavně jako kuřivo. Na zahradě si můžete vypěstovat vlastní tabákové listy a poté je na ní slavnostně okusit. Tabák (Nicotiana) je lilkovitá rostlina pocházející převážně z Ameriky. Rod čítá asi 65 druhů Nejvyšší u nás pěstovaný je. Úkol 1: pozorování vnější stavby lodyhy a listů hluchavky bílé Materiál: lodyha hluchavky bílé (Lamium album) Postup: prohlédneme si lodyhu hluchavky. Všimneme si jejího tvaru, podélného rýhování, článkování apod. Všimneme si, jak listy vyrůstají z lodyhy, jsou-li jednoduché či složené, jaký je tvar jejich okrajů Listy z kustovnice goji. Nalezeno: 193 produkt ů. Goji - Kustovnice čínská (100 g).

PPT - LILKOVITÉ ROSTLINY PowerPoint Presentation, free

květ - plod - list Dvouděložné rostliny - které to jsou? Růžovité, bobovité, miříkovité, hluchavkovité nebo lilkovité? Čeleď Zástupce Květy Listy Plody Význam Dvouděložné rostliny - které to jsou? Růžovité, bobovité, miříkovité, hluchavkovité nebo lilkovité Solanaceae / lilkovité ☿ * K(5) [C(5) A5] G(2) Lodyhy s bikolaterálními svazky cévními, listy střídavé, jednoduché i složené. Květy podle vzorce (někdy G (5)). Plodem je tobolka nebo bobule. Hlavní výskyt je v tropickém a subtropickém pásu Střední a Jižní Ameriky Lilkovité se objevují i v suchomilné (až polopouštní) vegetaci subtropů až tropů - tak např. četné druhy kustovnic (Lycium) mají drobné a alespoň zčásti dužnaté listy, např. Lycium intricatum a Lycium shawii , jihoamerické druhy rodu Fabiana jsou na takové prostředí adaptovány vzhledem erikoidních keříků.

Solanaceae, lilkovité (Nach tschattengewchse), čeleď srostloplátečných rostlin dvouděložných. Jsou to kře a byliny s listy střídavými, jednoduchými n. zpeřenými, bezpalistými a s květy jednotlivými n. ve vrcholicích, vijanech n. latách postavcnými, pravidelnými, obojakými Lilkovité Společné znaky: - převážně byliny, některé jedovaté - pětičetné, oboupohlavné květy rozlišené na kalich a korunu - listy střídav Pracovní listy 44192; Výukové materiály 92839; Multimédia 2062; Ostatní 2184; Detail materiálu. Lilkovité rostliny. DUM číslo 76032. Nová. Lilkovité, lilek brambor, rajče jedlé, paprika, blín, durman, lilek potměchuť, rulík, tabák Druh učebního materiálu Prezentace Druh interaktivityVýklad Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání základní vzdělávání - druhý stupeň- třetí období Typická věková skupina 12 - 15 let Celková velikost 236k Listy a výhony rajčat, paprik, lilků a dalších lilkovitých rostlin ale v žádném případě nekonzumujte. Obsahují jedovatý solanin, který se neodbourá ani zahřátím. Lilkovité rostliny: zdraví prospěšné i škodlivé.

lilkovité - Solanaceae Květena České republiky - plané

Brukvovité mají významné zastoupení v naší stravě. Květák, zelí, kapusta, kedlubny, ředkve, řeřicha, křen - všechny tyto zeleniny patří mezi brukvovité. Listy některých těchto rostlin navíc obsahují velké množství vitamínu C. Pěstují se také pro olejnatá semena (řepka olejka) Hyoscyamus niger L. - blín černý Syn.: Hyoscyamus pallidus Waldst. & Kit. ex Willd., Hyoscyamus auriculatus Ten. Čeleď: Solanaceae - lilkovité Status: VU Popis: Jednoleté až dvouleté byliny s přímou, do 60 cm vysokou, v horní části řídce větvenou, vlnatě žláznatou, oblou lodyhou. Přízemní listy jsou dlouze řapíkaté, vejčité, na okraji protáhle zubaté, za. LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ Sviluška chmelová je známá také jako škůdce řady zelenin (tykvovité, lilkovité, luskoviny), kde způsobuje škody na volné půdě i ve skleníku. Dále škodí na ovocných dřevinách (jádroviny, peckoviny), jahodníku a révě vinné (3, 5)

 1. Čeleď: Solanaceae - lilkovité POPIS: Jednoletá až dvouletá, žláznatě chlupatá, nepříjemně páchnoucí, 20 až 90 cm vysoká bylina. Lodyha přímá, téměř oblá, hustě chlupatá, zelená. Listy v přízemní růžici dlouze řapíkaté, v obrysu vejčité, chobotnatě peřeně zubaté, záhy odumírající, lodyžní listy.
 2. pracovní list 34 - 7. ročník - krytosemenné rostliny - lilkovité. růžovité krytosemenné rostliny - lilkovité, růžovité Stupeň: Základní 2. stupe
 3. Borůvka je velmi chutné ovoce, dnes si popovídáme o tom, jak jsou borůvky prospěšné co se týče zdravotní stránky. Nejčastěji známe borůvkové plody, které sbíráme většinou na koláč. Možná už mnozí z vás už víte, že borůvky, tedy plody mají léčebné účinky. Pro zdravotní účely se využívá také borůvkové listí

Herbář Wendys - Solanaceae - lilkovit

Lilkovité. čeleď: lilkovité . vyšší dvouděložné rostliny. jsou krytosemenné. byliny, keře nebo polokeře. rostliny léčivé nebo jedovat V tomto roztoku můžete listy pečlivě omýt na rubu i líci. Obvykle se rostliny napadené sviluškou ošetřují chemickými postřiky. Většinou ale nehubí vajíčka, proto se musí postřik dvakrát opakovat v intervalu 5 - 7 dnů. Opět stříkejte chemický postřik na rubu i líci listů LIST. vyrůstá z listových pupenů po stranách stonku . LILKOVITÉ; 5-četné květy, oboupohlavná květ, rozlišen kalich, koruna, 5 tyčinek, 1 pestík, obsahují jedovaté látky →výroba léčiv. plod - tobolka (durman), oddenková hlíza (lilek brambor), bobule (rajče Jedna larva během svého vývoje zkonzumuje cca. 10cm čtverečních plochy listů. Dospělý brouk pak dokáže zkonzumovat zhruba pětkrát takové množství. Tento škůdce kromě brambor napadá i rajčata, lilek vejcoplodý a některé lilkovité plevele. Larvy a brouci vykusují do listů otvory a posléze celé listy od okrajů okusují Listy, stonky a nezralé plody rajčat nebo lilku obsahují glykoalkaloidy, které je chrání před škůdci a patogeny a ve větším množství jsou toxické i pro člověka. Evroý úřad pro bezpečnost potravin shrnul poznatky o rostlinných toxinech v bramborách, rajčatech a lilcích. Velká čeleď lilkovitých zahrnuje řadu.

Listy jsou střídavé, okrouhle obvejčité, až obvejčité, většinou nesouměrné, 5- 12 cm dlouhé a 6- 10 cm široké. Čepel je dvojitě pilovitá, špičatá, na bázi srdčitá, listy. Čeleď: lískovité (Corylaceae) - MENDEL . Nenalezeny žádné články pro tento štíte Tradičně byla čeleď členěna na tři podčeledi. Na čepelích listů se objevují barevné skvrny, které se zvětšují a postupně splývají, jsou nepravidelné nebo ohraničené žilkami od zelených částí, samotná žilnatina zůstává zelená nejdéle, okraje listové čepele se stáčí směrem dolů. Listy jsou křehké a postižené části listů postupně nekrotizují Lilek černý (latinsky solarium nigrum) patří do čeledi lilkovité. Je vysoký 10—70 cm. Kvete od června do října. Je to jednoletá bylina. Lodyha přímá, větvená, tmavozelená, často přechází dočerna. Listy nápadně tmavozelené, střídavé, vejčité až takřka trojhranné, hrubě pilovitě laločnaté. Květy bílé, ve volnějších květenstvích, pět srostlých. Lilkovité mají velký význam pro člověka některé užitkové rostliny mnoho druhů je jedovatých byliny pětičetné květy střídavé listy plod bobule. Lilkovité -zástupci užitkové: lilek brambor - kromě hlíz je celá rostlina jedovatá

Krytosemenné rostliny - lilkovité - Digitální učební

květ - plod - list Dvouděložné rostliny - které to jsou? Růžovité, bobovité, miříkovité, hluchavkovité nebo lilkovité? Čeleď Zástupce Květy Listy Plody Význam Dvouděložné rostliny - které to jsou? Růžovité, bobovité, miříkovité, hluchavkovité nebo lilkovité Lilkovité. Blín černý je 30 - 80 cm vysoká, jednoletá bylina z čeledi lilkovité. Celá rostlina je lepkavě chlupatá a odpudivě zapáchá. Lodyha je vzpřímená, tupě hranatá. Zelené listy jsou střídavé, peřeně laločnaté, se zašpičatělými úkrojky čeleď: lilkovité Rulík zlomocný - popis Rulík zlomocný je vytrvalá, 50 až 180 cm vysoká bylina. Lodyha přímá, větvená, oblá, plná, kratičce pýřitá, fialov Otrava organofosfáty a karbamáty se projevuje silným sliněním, zvracením, průjmem, bolestí břicha, zpomalenou činností srdce, zmodráním, slabostí, třesem, křečemi a paralýzou. Obě skupiny látek se používají jako insekticidy (přípravky určené k hubení hmyzu v jeho různých vývojových stupních) a antiparazitika. Lilkovité Solanaceae Lilkovité (Solanaceae) Krytosemenné rostliny, jejichž květy mají 5 korunních plátků. Listy jsou střídavé, bez palistů. Semeník je svrchní. Plod je bobule nebo tobolka

Úvodní strana ParlamentniListy

lilkovité - Solanacea

Pro brambory, rajčata i další lilkovité rostliny je plíseň bramborová doslova pohromou. Nejprve ji lze rozeznat podle zahnědlých listů, které rychle odumírají, následně dochází k hnědnutí a deformaci plodů. Plíseň takto napadenou rostlinu časem oslabí natolik, že dojede k jejímu celkovému odumření Odpověď: Kroucení listů rajčat mají ze škůdců na svědomí nejčastěji mšice nebo svilušky.Ale píšete, že jste nic takového neobjevil. Kroucení listů může mít na svědomí také stolbur (potato stolbur phytoplasma). V případě napadení touto fytoplazmou (parazit menší než viry, větší než bakterie) se listy rajčat stáčejí podle střední žilky směrem nahoru. Lilkovité - Wikipedi . Lidový název hadí lilie. Trvalka původem z východní Asie. Z podzemních oddenků vyrážejí vzpřímené stonky s přisedlými, vejčitě kopinatými listy. Květní stvoly nesoucí drobnější květy vyrůstají v úžlabí listů i na konci lodyhy ; Leucobryum glaucum. Syn. Dicranum glaucum Hedw Čeleď - Lilkovité. Květ - květy jsou oboupohlavné, pětičetný květ se srostlým kalichem i korunou. Tyčinky (4 nebo 5) jsou přirostlé ke korunní trubce. Velikost . semen. je 2 až 4 milimetry. Listy. jsou střídavé, jednoduché či složené, nemají palisty. Čeleď - Lilkovité. Počínající stadium plísně na listu rajčete Prevence. Prevence je v mořených semenech, v kupování semen od ověřených producentů, předpěstování sazenic na vzdušném místě, správná výsadba a správné pěstování, dostatek hnojení i zálivky (jen podmokem, nikoliv na listy), včasné odstranění starších listů - v době zrání stačí rajčeti jen několik.

3 d) lilkovité e) liliovité f) hluchavkovité 21) Srostlé kališní a/nebo korunní lístky jsou typické pro čeleď a) brukvovité b) bobovité c) miříkovité d) hluchavkovité 22) Určete čeleď charakterizovanou následujícími znaky: Hmyzosnubné rostliny se složenými listy, drobné květy jsou uspořádané ve složené Lilkovité. mají velký význam pro člověka. některé užitkové rostliny. mnoho druhů je jedovatých. byliny. pětičetné květy. střídavé listy. plod . bobule. Lilkovité - zástupci. užitkové: lilek brambor - kromě hlíz je celá rostlina jedovatá . sklízíme oddenkové hlízy

Lilkovité AWA shop, Zdravá výživa, superpotraviny

Některé cukety obsahují nebezpečné toxiny: jak poznat jedovatý kus. 05. 08. 2020 | Doba čtení 4 minuty. Cukety i okurky jsou oblíbenou zeleninou a na stůl se dostávají ve všech podobách. Hlavně cuketa v létě dominuje zahrádkám a chrlí plody všech velikostí doslova po kilech. Mějte se však na pozoru, lahodná zelenina. Požití některých škodlivých látek a rostlin může mít pro kočky fatální následky. Navštivte stránky společnosti PURINA, kde získáte více informací o potravinách, které jsou pro kočky jedovaté, abyste své mazlíčky mohli lépe chránit čeleď: Lilkovité (Solanaceae) střídavé listy. dvoubočné (bikolaterální) cévní svazky. oboupohlavné 5četné květy. plod: bobule, tobolka. obsahují alkaloidy - využití ve farmacii. kulturní plodiny. zástupci: lilek černý (Solanum nigrum) lilek potměchuť (Solanum dulcamara) lilek brambor (Solanum tuberosum) durman obecný Nedoporučuje se před rajčaty sadit brambory, baklažány, nebo jiné lilkovité zeleniny. Před vlastním sázením rajčat se musí záhon uhrabat. Nebojte se tedy je zasadit hlouběji a zahrnout část stonku i se spodními listy zeminou Vše, co potřebujete do Vašeho domu, bytu nebo na zahradu. Vyberte si nový či zachovalý nábytek z našeho bazaru. Můžete také pomocí naší inzerce výhodně prodat nebo nakoupit zahradní techniku, kotle, zahradní grily, klimatizace a jiné zboží. Těžší stroje a zařízení naleznete v jiné rubrice našeho bazaru

ČELEĎ HLUCHAVKOVITÉ A LILKOVITÉ (není-li uvedeno jinak, je v testových otázkách správná pouze jedna odpověď) 1. Šalvějové kapky se používají při a) pnutí ve svalech b) bolestech v krku c) tlaku v očích d) vymknutí kloubů 2. Spojte rodové jméno s druhovým jménem a) hluchavka 1) plazivý b) popenec 2) lučn Lilkovité - Solanaceae. Klasifikace plevelu. Jednoletý pozdně jarní plevel. Výskyt. Nebezpečný plevel. Plevelná rostlina v okopaninách i v obilninách. Popis klíční rostliny. Klíční listy jsou kopinaté, lysé, na konci špičaté. Čepele 30-35 mm dlouhé s vyniklou střední žilkou, naspodu stažené v plochý řapík

Durman - pěstování - Obyvat

Lilek brambor - Solanum tuberosum - LILKOVITÉ Popis rostliny: - je pěstovaná (kulturní), hospodářská rostlina, 20-100 cm vysoká. Kvete v červnu až červenci. Květy: jsou pětičetné, bílé nebo růžovofialové barvy. Nápadně žluté tyčinky svírají protáhlý pestík s kulovitou bliznou lilkovité rostliny prostředek proti kašli AKONITIN . 10. Kdo to byl (tajenka)? Zopakuj si organické názvosloví. 1. CH 3 - OH 2. CH - Cl 3 3. C 6H 6 4. CH 3 (CH 2) 4 CH 3 5. 6. CH 3 - COOH 7. CH - I 3 8. CH 3 - CO - CH 3 9. NO 2 ǀ OH 10. ǀ 10 11. CH ≡ CH 12. 13. H - CHO 14. C 6H 5 - NH 2 15.. Svilušky škodí tím, že sají na spodní straně listů. Vlivem sání vznikají na listech mezi žilkami tečkovité světlé skvrny, které se postupně slévají a napadené listy žloutnou a zasychají. Postupně je celá rostlina opředena pavučinkami (hlavně na spodní straně listů), po kterých se svilušky pohybují Nejdůležitější škůdci brambor, jejich význam a ochrana. V porostech brambor se vyskytují mnozí škůdci, kteří poškozují jak nadzemní, tak i podzemní části rostlin. Škodí buď přímo požerem či sáním, nebo nepřímo, a to tím, že mohou přenášet choroby, především virové, ale i houbové a bakteriální. Vzniklá. Nevhodné či toxické potraviny a věci pro papouška. Papouška ohrožuje spousta nevhodných, nebezpečných nebo až toxických potravin, jedovaté rostliny a jiné věci v domácnosti. Papouškovi rozhodně nedáváme lidské jídlo a není vhodné nechávat papouška celodenně, včetně noci volně

Liliovité - Wikipedi

 1. Solanum sisymbriifolium Lam. - lilek hulevníkolistý. Čeleď: Solanaceae - lilkovité Status: nepůvodní druh Popis: Jednoleté (v teplejších oblastech i krátce vytrvalé) byliny se silným hlavním kořenem. Lodyha přímá, zprohýbaná, větvená, až přes metr vysoká, zelená, oděná žláznatými chlupy, po celé délce s lesklými, světle rezavě hnědými ostny
 2. lilkovité; Durman obecný - Datura stramonium; Durman neškodný - Datura innoxia; Durman hrozivý - Datura ferox; Blín černý - Hyoscyamus niger; Durmanove
 3. - listy jsou přisedlé, žilnatina souběžná - listy jsou řapíkaté, žilnatina zpeřená nebo = paralelní dlanitá - květy pěti-, čtyř- nebo dvoučetné - květy většinou trojčetné - květní obaly rozlišené na - tvořené okvětím (P) Lilkovité. Čeleď: Hluchavkovité.
 4. 5) plané lilkovité - lilek potměchuť - jedovatý - blín černý - jedovatý - durman obecný - jedovatý - rulík zlomocný - jedovatý 8) čeleď Bobovité - byliny i dřeviny - složené listy s úponky - pětičetné květy s rozlišenými obaly: - kalich - koruna - 5 lístků - pavéza - dvě křídla - člunek srostlý ze dvou lístk

Lilkovité jsou vesměs rostliny mírně až prudce jedovaté. Listy: střídavé, bez palistů, jednoduché nebo složené. Květy: jednotlivé nebo ve vijanech, oboupohlavné, pravidelné, mají 5 okvětních lístků. Plod: tobolka nebo bobule. Užití:Lilkovité jsou velmi významné užitkové rostliny Lilkovité - Paprika roční Paprika roční (Capsicum annuum L.) 20-100 cm; V. -IX. Lodyha přímá, listy dlouze řapíkaté, střídavé, vejčité nebo kopinaté, celokrajné nebo mělce zubatě laločnaté. Plodem je vysychavá bobule. Původně v tropické Americe, běžně pěstovaná zelenina Modré odrůdy: tmavočervené zbarvení listů celých nebo částí keřů (kmínek, rameno), jednotlivých letorostů, nebo i jednotlivých listů a částí listů. Pokud jsou tmavě červeně zbarveny části listů, jsou ohraničeny nervaturou. (především druhy čeledi lilkovité a některé druhy čeledí hvězdnicovité a. Ačkoli lilkovité rostliny obsahují vysokou koncentraci alkaloidů, mandelinkám bramborovým tyto jedy nijak neškodí, naopak si na listech takových rostlin vyloženě pochutnávají. Konzumují dokonce i smrtelně jedovaté listy lilku černého a vůči běžným prostředkům na škůdce jsou imunní

Pavučinky, plíseň nebo hnědnutí listů? Možná vaše rostliny

 1. Popis rostliny: Pepino řadíme mezi lilkovité rostliny. Pochází z Peru a Kolumbie, odkud se rozšířilo do dalších subtropických oblastí i mimo americký kontinent. Solanum muricatum je vytrvalý polokeř zpočátku vzpřímeného, v dospělosti poléhavého nebo splývavého vzrůstu. Dorůstá cca 90 cm. Listy jsou lilkovité.
 2. Tabák je zajímavá a všestranná rostlina, i když se využívá hlavně jako kuřivo. Na zahradě si můžete vypěstovat vlastní tabákové listy a poté je na ní slavnostně okusit. Tabák (Nicotiana) je rod rostlin z čeledi lilkovité. Pochází z Ameriky. Tabák je ale také pojmenování pro známý produkt z listů této rostliny
 3. , atropa

Čeleď: lilkovité (Solanaceae) - MENDEL

Patří mezi lilkovité rostliny. Květy jsou oboupohlavní, je samosprašná. Kustovnice je poměrně vzrůstný, opadavý, trnitý keř, který dorůstá 1-2,5 m, tvoří dlouhé převislé (měkčí) větve. charakteristický svými chlupatými letorosty. Listy keře jsou srdčité, zašpičatělé, lesklé, s pilovitými okraji 10 až. Mákovité, pryskyřníkovité, liliovité, lilkovité V menší míře i houby Hadi, žáby, některý hmyz Použití: léky, drogy, jedy V listech, kořenech, květech, kůře Množství závisí na vegetativním cyklu. Deriváty pyridinu. Nikotin Výskyt: tabákové listy LD: 0,03-0,05 g Tvrdá droga = fyzická závislo Slyšeli jste někdy o liči rajče? I když je to rajče, chutná jako třešeň. Exotické rajče litchi 'Star Benas®' (Solanum sisymbriifolium) je novou vzácností a původně pochází z Jižní Ameriky. Produkuje malé, červené, rajče podobné ovoce, které chutná úžasně sladce jako třešně - rajče Lychee je proto ideálním sladkým ovocem! Výhonky, listy a ovocné pláště.

Upravené sušené listy Nicotiana Tabacum, lilkovité rostliny, která se pěstuje v mnoha zemích. Její hlavní psychoaktivní složka je nikotin. Spolu s alkoholem, je tabák nejrozšířenější rekreačně užívaná droga. Obvykle se kouří ve formě cigaret a doutníků, také je možné ho žvýkat, polykat a šňupat (v této formě. Tabák selský je jedovatá, žláznatě chlupatá rostlina pocházející z Mexika a Texasu, pěstuje se v mnoha zemích světa. Všechny její části obsahují silný jed nikotin. Zřídka se vyskytuje i u nás, přechodně zplaňuje Brunfelsia pauciflora, brunfelsie málokvětá -lilkovité (Solanaceae); Brazílie list kožovitý, jedovatá ! rostlina modré květy s kolovitou korunou (diskovitý květ), rychlé změny barvy květů (tmavě modré → světle fialové → bílé), v Anglii: Yesterday-Today-And-Tomorro

Lilkovité (Solanaceae) Archivy - NašeFlora

 1. Když se řekne nikotin, většina lidí si vybaví tabák, jehož listy se používají na výrobu kuřiva. Jak svým výzkumem ukázali vědci z Michiganské univerzity, tento alkaloid neobsahují pouze listy tabáku, ale i mnoho jeho příbuzných. Včetně těch, které se doporučují konzumovat jako zdraví prospěšná zelenina
 2. Poznejte ty nejzákeřnější plevele a zatočte s nimi. klára beščecová , Aktualizováno: 07.10.2020. Autor: Jan Mikulka Vratič obecný. Na obdělávané půdě se vedle pěstovaných rostlin vyskytují i ty nežádoucí - plevele. Od časného jara až do pozdního podzimu nám přidělávají práci a jejich likvidace je mnohdy.
 3. Media in category Solanaceae. The following 46 files are in this category, out of 46 total. Abscission of flowers and fruits in the Solanaceae, with special reference to Nicotiana (IA abscissionofflow00kendrich).pdf 779 × 1,418, 110 pages; 18.87 MB. Androceo y gineceo de Solanum elaeagnifolium.jpg 3,302 × 3,302; 1.99 MB
 4. Rostliny nočního stínu: úplně obyčejné rostliny. Rostliny nočního stínu jsou velmi běžné. Nachází se mezi nimi spousta užitečných rostlin, jako jsou rajčata, papriky nebo dokonce brambory. Říká se o nich, že rostou jen v noci. Rostliny nočního stínu mohou být pro některé skupiny lidí nebezpečné. Obsahují totiž.

ELU

 1. ou. Lze to, protože rajčata snadno vytvářejí adventivní neboli druhotné kořeny
 2. 2, rostliny zpŮsobujÍcÍ otravy a alergie - botanickÉ nÁzvy a ÚČinky: a. pokojovÉ kvĚtiny - okrasnÉ kvĚtem: anthurium /toulitka/ -i. =dráždí sliznic
 3. Listy velkého keře Erythroxylon Coca (Koka pravá - a jeho dalších druhů) byly lidmi používány už dávno. Jednak k vyvolání mimořádných psychických prožitků v rituálech jihoamerických náboženství, jednak byly žvýkány při těžké práci ve velké nadmořské výšce
 4. Lilek vejcoplodý - Solanum melongena Další názvy: baklažán Čeleď: Solanaceae - lilkovité Místo: Libanon Lilek vejcoplodý je jednoletá rostlina vysoká až 1 metr. Má světle fialové květy . Plodem je bobule, známá jako baklažán.Může mít barvu světle zelenou, fialovo žíhanou nebo černou
 5. Brouci vylézají ze země obvykle v polovině května po vzestupu teplot v půdě na 14 °C, vyhledávají potravu a páří se. K oplození samiček však může dojít již na podzim. Samičky kladou vajíčka na spodní stranu listů ve snůškách s 30-35 vajíčky. Průměrná plodnost jedné samice je 500 vajíček
 6. Sazenice 1-2 první listy je za 20,- Kč. Semena - neoseeds. Květiny 20,-. Lycium chinese - semena. Nabízíme k prodeji semena Lycium chinese: Lycium chinese Kustovnice Čínská pochází z Asie a v našich podmínkách je plně mrazuvzdorná. Patří mezi lilkovité rostliny

Čeledi dvouděložných rostlin Inkluzivní škol

Paprika balkónová 'Sandra' se latinsky nazývá Capsicum annuum 'Sandra'. Rostlina se řadí do čeledi Solanaceae - lilkovité. Paprika pochází ze Střední Ameriky. Jednoletá zeleninová paprika 'Sandra' je raná až poloraná odrůda, která tvoří asi 140 g těžké, tmavě zelené, po dozrání jasně červené, převislé a. List s výraznou žilnatinou Listy v barvách podzimu List (folium, fylom) je postranní vegetativní zelený orgán rostlin. 70 vztahy lilek solanum; Lilek černý - Solanum nigrum; Lilek potměchuť - Solanum dulcamara; Lilek hulevníkolistý - Solanum sisymbriifolium; Lilek karolínsk Nevhodnou předplodinou jsou i brambory, baklažány nebo jiné lilkovité zeleniny. Rajčata lehce vytvářejí adventivní kořeny ze stonku. Využijte toho, pokud máte přerostlé sazenice. Nebojte se zasadit je hlouběji a část stonku i se spodními listy zahrnout zeminou. Zkuste zasadit rajčata na vodu

Elektronický herbář - Lilek brambor (Solanum tuberosum)Durman – WikipedieHerbář Wendys - Brugmansia arborea - brugmansie stromováElektronický herbář - Durman obecný (Datura stramonium)Herbář Wendys - Petunia hybrida - petúnieUžitkové a léčivé rostliny | Botanická zahrada