Home

Skladba jednoplášťové ploché střechy

Jednotlivé funkční vrstvy střešní skladby je možné za určitých podmínek zaměňovat či kombinovat. Klasickým případem je tzv. obrácená střecha. V této skladbě je tepelná izolace provedena z nenasákavého materiálu (např. extrudovaný polystyrén) a hydroizolační vrstva je umístěna až pod tepelnou izolací do bakalářské práce mám navrženou skladbu střechy: Fatrafol 810 1,5mm Separační getextilie Tepelná izolace Isover EPS GREY tl. 160mm Spádová vrstva Polystyrenbeton 30-265mm Parotěsná folie Jutafol N 140 Speciál tl. 3mm Porotherm strop tl. 250mm. Chtěl bych se Vás zeptat, jestli je taková skladba s použitím folie Fatrafol vhodná Lehké ploché střechy jsou jednoplášťové ploché střechy s plošnou hmotností nižší než 1kg. Podle materiálu rozlišujeme dva typy lehkých plochých střech, a to: 1. Skladby s izolací nad krokvemi - SYSTÉM TOPDEK, skladby s izolací mezi a pod krokvemi a skladby s masivní nosnou konstrukcí. Střechy na dřevěném bednění Lehké ploché střechy jsou jednoplášťové ploché střechy s plošnou hmotností nižší než 100 kg.m-2 (viz také čl. 4. 5 ČSN 73 0540 - 2 [16]). Podle materiálu rozlišujeme dva typy lehkých plochých střech, a to: 1. Střechy na dřevěném bednění. 2. Střechy na trapézovém plechu 2.5. Nepochůzná dvouplášťová plochá střecha (N2k) 5 2.6. Pochůzná jednoplášťová plochá střecha - terasa, dlažba do betonu (D1s) 5 2.7. Pochůzná jednoplášťová plochá střecha - terasa, dlažba do betonu (D1n) 6 2.8. Pochůzná jednoplášťová plochá střecha -terasa,dlažba na podložkách (T1s) 6 2.9

Ukázky skladeb plochých střech - Střechy Vaníček s

 1. Skladby DEKROOF představují spolehlivé a ověřené řešení konstrukcí střech. Skladby DEKROOF jsou tříděny podle konstrukčního provedení střechy na ploché, šikmé, vegetační a skladby pro terasy. Skladby DEKROOF zohledňují obvyklé použití na nejrozšířenější typy staveb (např. rodinný dům, bytový dům, výrobní hala)
 2. Technická podpora Dokumenty ke stažení Skladby a systémy DEK Skladby střech DEKROOF Ploché střechy Ploché střechy Technické parametry skladeb, požární, akustické, tepelnětechnické a další, jsou stanoveny výpočetně, ale i experimentálně na základě přesné specifikace použitých materiálů v jednotlivých vrstvách a rovněž i na způsobu technologického řešení skladby
 3. imálně. Jednoplášťová plochá střecha je taková, která ve své skladbě neobsahuje větranou vzduchovou mezeru.Proto musí být konstrukčně a zejména materiálově navržena tak, aby byla funkční nejen z hlediska.
 4. Jediný materiál, který v současné době toto splňuje, je extrudovaný polystyren (XPS). Střecha je vhodná nad interiéry se zvýšenou vlhkostí vzduchu nad 60 %. Obvyklá skladba inverzní ploché střechy je: Přitěžovací (stabilizační) vrstva - násyp z kameniva, dlažba v násypu nebo na podložkách apod
 5. Jednoplášťové ploché střechy Jsou nejrozšířenějším typem plochých střech. Mezi výhody patří menší investiční náročnost, vysoká variabilita povrchových úprav (od pochůzné přes zelené až po pojízdné), jednoduchá a rychlá realizace, snadná možnost oprav, menší tloušťka střešního pláště
 6. Rozdělení jednopláštových plochých střech: Dle tepelné izolace: - nezateplené, - zateplené. Dle umístění tepelně izolaní vrstvy: - jednoplášťová střecha, skladba klasická, - jednoplášťová střecha, skladba obrácená (inverzní), - jednoplášťová střecha kombinovaná (DUO), - kompaktní střechy
 7. skladba jednoplášťové ploché střechy odvětraná být nemusí , ale musí být zajištěno aby parozábrana měla vyšší difúzní odpor než vrchní hydroizolace , a pokud je ŽB povrch ošetřen , lze použít parozábranu i nad ŽB konstrukci

Skladba jednoplášťové ploché střechy Hydroizolace Fatrafo

Jednoplášťové ploché střechy jsou výborným prostředkem, jak eliminovat tepelné mosty nosnými prvky střechy (které se často vyskytují u střech šikmých s izolací mezi krokvemi) Plochá střecha. Ploché střechy narážejí často na negativní zkušenosti s nekvalitními materiály a s nekvalitními technologiemi, které byly v minulosti používané pokud tedy bude sklon střechy 25°-45°, pak u takové střechy je potřeba tloušťka ventilační vzduchové mezery min. 40 mm, a otvory pro vstup vzduchu jsou potřeba o velikosti 200 cm 2 na každý metr spodního okraje a vrcholu střechy. Plocha 60.000 cm 2 se totiž dělí koeficientem 300 Plochá střecha - sklon střešní roviny obvykle < 5° Jednoplášťová střecha - střecha zajišťující všechny funkce jedním střešním pláštěm Jednoplášťové ploché střechy Tento typ plochých střech je typem nejrozšířenějším, a to především díky nižší investiční náročnosti. Realizace je jednoduchá , střechu lze snadněji opravit (oproti dvou a víceplášťovým plochým střechám) a máte na výběr z mnoha povrchových úprav

Typická skladba zateplené jednoplášťové střechy: hydroizolační vrstva - např: hydroizolační folie na bázi . Plochou střechu charakterizuje sklon do ° a použití povlakové hydroizolace namísto skládané krytiny známé ze šikmých střech. Využití ploché střechy oproti šikmé má mnohá opodstatnění 2013. Jednoplášťová konstrukce šikmé střechy se vyznačuje tím, že neobsahuje ve své skladbě žádnou vzduchovou mezeru, a jednotlivé vrstvy střešního pláště jsou tedy na sobě uloženy kontaktně. Nejjednodušší variantou je střecha nad půdou bez tepelné izolace, kdy střešní plášť obsahuje pouze krytinu na laťování Ploché střechy SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY Dvouplášťová plochá střecha • nejdůležitější vlastnosti každé střechy je vodotěsnost. • tzv. hydroizolace -chrání vnitřní prostředí před nepříznivými vlivy, je vodotěsná s malou difuzní propustností (brání prostupu vzduchu s vodní párou). Ploché střechy Jednoplášťové ploché střechy. Tyto střechy jsou navrhovány a prováděny bez větraných vzduchových mezer, v naprosté většině případů je povlaková hydroizolace položena na tepelné izolaci. Tento typ střech lze dále dělit na: - jednoplášťové střechy s klasickým pořadím vrstev - obrácené střechy - střechy du Jednoplášťové ploché střechy s EPS - kotvená fólie mPVC - skladba SFS intec - upevňovací prvek TI-T25-6,3 a teleskop R45 kotvení podkladního asfaltového pásu - ploché střechy na betonové konstrukc

Schéma částí střechy * ploché - sklon střešních rovin 0-5° * šikmé - sklon do 45° * strmé - sklon nad 45° Pro šikmé a strmé střechy se používá souhrnný název sklonité střechy. Názvy hlavních částí sklonité střechy * Krov je nosná konstrukce střechy, nejčastěji složená z dřevěných nebo kovových. Ploché střechy Rozdělení plochých střech Podle základního konstrukčního řešení: • jednoplášťová střecha - střecha (střešní konstrukce), která odděluje chráněné či vnitřní prostředí od vnějšího jedním střešním pláštěm Zásady přeměny jednoplášťové ploché střechy na střechu dvouplášťovou. Z výše uvedených důvodů by měla být vždy provedena větraná dvouplášťová střecha. Musí být zajištěno, aby se ze stávajícího souvrství střešního pláště mohla postupně odvětrat zateklá voda nebo zkondenzovaná vlhkost, která by mohla u nevětrané dvouplášťové střechy časem znehodnotit nejen.

Skladby DEKROOF jsou tříděny podle konstrukčního provedení střechy na ploché, šikmé. Typická skladba zateplené jednoplášťové střechy: hydroizolační vrstva - např Ploché střechy - 2. část. Historický vývoj. V této kapitole je uveden stručný přehled vývoje konstrukcí cí střešních plášťů na objektech s plochými střechami. Ojedinělé ploché střechy lze najít v historii již ve starověku, z nichž asi nejznámější jsou visuté zahrady královny Semiramis ramis v Babylóně Pro ploché střechy se používají krytiny z asfaltovaných pásů nebo z fóliových izolací, případně krytiny plechové. Podle základního konstrukčního řešení se ploché střechy rozdělují na střechy jednoplášťové a střechy dvouplášťové. Jednoplášťová plochá střecha. Má pouze jeden střešní plášť. Nosná. Fakulta stavební VUT je nejstarší fakultou Vysokého učení technického v Brně. Dne 19. září 1899 byla nejvyšším rozhodnutím Jeho císařského a královského Apoštolského veličenstva Františka Josefa I. zřízena c.k. česká technická vysoká škola Františka Josefa v Brně. Následně 1. listopadu 1899 byla zahájena výuka, a to právě v oboru stavebního inženýrství

Skladba ploché střechy jednoplášťové a dvouplášťové - ESTAV . Nevětraná střecha s vegetačním porostem. Jednoplášťová nevětraná střecha s klasickým pořadím vrstev - přitížená kamenivem. Typická skladba zateplené jednoplášťové střechy: hydroizolační vrstva - např: hydroizolační folie na bázi Konstrukce ploché střechy. Podle počtu plášťů se dále dělí ploché střechy na: jednoplášťové; dvouplášťové; více plášťové. Volba druhu ploché střechy závisí na parametrech vnitřního prostředí (jako teplota vnitřního vzduchu a relativní vlhkosti vnitřního vzduchu) a případných požadavcích na provoz na střeše

Skladba jednoplášťové ploché střech

Posuzovaná skladba Posuzována byla skladba jednoplášťové ploché střechy s klasickým pořadím vrstev nad masivní nosnou konstrukcí. Střešní skladba se dále dělí na několik variant podle materiálového složení jednotlivých vrstev, které jsou označeny velkým písmenem. 0) stabilizace střešního plášt 2. NÁVRH JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY 2.1. Nosná konstrukce střechy- Výkres V0 2.2. Střešní souvrství - Studie S1 2.3. Odvodnění - Studie S2 2.4. Tepelně technické posouzení - Studie S3 2.5. Poznámky k návrhu jednotlivých vrstev 3. ZAKRESLOVÁNÍ 3.1. Typy ar 4. ZAKRESLOVÁNÍ JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY 4.1 Rozlišujeme ploché střechy dle: q využití. Ploché střechy jsou rovinné střechy, jejichž sklon krytiny se. Plochou střechou rozumíme konstrukci se sklonem do pěti stupňů. Zateplení jednoplášťové ploché střechy je nutné provádět současně s. Obrácená skladba umožňuje uživatelům velkou variabilitu ve využití. Ploché střechy skladby a detaily. July 3, 2018 Jan Uncategorized. Plochá jednoplášťová střecha s kombinovaným pořadím vrstev, klasickým i. Publikace rozvíbí obecné principy konstrukční tvorby, které bsou obsaženy v platné ČSN . Konstrukční detaily plochých střech - zásady řešení. Taková skladba ploché střechy. PLOCHÉ STŘECHY Ploché střechy- obsah Definice ploché střechy Jednoplášťové střechy Dvouplášťové střechy Několikaplášťové střechy Speciální střechy Definice ploché střechy Ochrana interiéru proti vnějším vlivům. Vystaveny vnějším vlivům. Podíl na zabezpečení stavu vnitřního prostředí objektu

5. Ploché střech

 1. 2x skladba ploché jednoplášťové střechy dle výběru vyučujícího 1:5 (A4) CAD VÝPOČET č. 02 Tepelně technické posouzení navržené skladby - software 3 VÝKRES č. 03 Půdorys jednoplášťové ploché střechy provedeno v souladu s předchozími zadáními 1:50 (A3) CAD 3. cv 4. cv 5. cv VÝKRES č. 04 Detail jednoplášťové.
 2. střechy jsou koncipované jako ploché jednoplášťové nevětrané s klasickým pořadím vrstev. Hlavní hydroizolace je tvořena asfaltovými pásy, nebo PVC - P a OCB fóliemi. DEKTRADE a.s. | BUDOVA TTC, TISKAŘSKÁ 10/257, 108 00 PRAHA 10, TEL.
 3. Základně rozdělujeme ploché střechy na jednoplášťové a dvouplášťové. Pojďme si je představit podrobněji... Jednoplášťová střecha nevětraná - je střecha s klasickým pořadím vrstev, tepelnou izolací a nevětranou vzduchovou vrstvou, navrhuje se s parotěsnící vrstvou
 4. erální vlny až po dřevovláknité izolace nebo tuhé materiály jako XPS nebo pěnové sklo pro provozní střechy
 5. Nepochůzná jednoplášťová plochá střecha (N1s). Plochá střecha dvouplášťová jak již název napovídá jedná se o dva střešní pláště,které jsou rozděleny vzduchovou vrstvou, u šikmých střech je použití časté u plochých již méně. Skladba jednoplášťové střechy. Dolní plášť tvoří nosnou konstrukci.
 6. Jedním z nejdůležitějších parametrů povlakových krytin střech je sklon střechy.Plochá střecha má sklon od 1°(1,75%) do 5°(8,75%) a šikmou střechou můžeme označit střechu se sklonem od 5° do 45°(100%). U sklonu nad 45° jde o střechu strmou - zde je třeba sklon pro využití asfaltových pásů jinak omezit. Pro sklony od 1° do 3°(5,24%) jsou zásadně používány.

Skladby střech DEKROOF - Stavebniny DE

Hydroizolace. 6. Konstrukce střechy. Obrácená skladba umožňuje uživatelům velkou variabilitu ve využití ploché střechy. Tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu URSA XPS díky své pevnosti a nenasákavosti bezpečně chrání vrstvu hydroizolace a umožňuje používat střechu jako terasu. Legenda: Dlažba 400x400x50mm Ploché střechy - chyby v návrhu a realizaci a jejich vliv na vznik následných poruch. 16. 11. 2020. Návrh a provedení funkční a spolehlivé ploché střechy je úkolem, který bývá ve fázi projektové přípravy i realizace často podceněn. Jedním z důvodů může být tlak na ceny projektových prací a následně vlastního.

Ploché střechy - Stavebniny DE

Ploché střechy - diagnostika v praxi. Publikováno. 14. srpna, 2013. 7. srpna, 2018. V těsném sousedství pražského parku Vítkov vyroste nový rezidenční projekt Zlatice. Celkem nabídne sedmdesát bytů a ateliérů a dokončen by měl být na podzim příštího roku. V záplavě realitních reklam se autoři rozhodli prezentovat. V případě jednoplášťové ploché střechy se často volí nenasákavá izolace, jako například extrudovaný polystyren, který se umístí na horní stranu pláště, nikoli pod něj. Na izolaci musí ještě přijít ochranná propustná vrstva kamínků nebo nasucho položených dlaždic Jednoplášťové střechy pochůzné a pojízdné - skladba, řazení vrstev, funkce a materiálové varianty, detaily. Návrh jednoplášťové ploché střešní konstrukce: tvar půdorysu shodný jako v zadání 1. návrh střešní krytiny v souladu s ČSN 73 1901 - 1999 Skladba ploché střechy jednoplášťové a dvouplášťové - ESTAV . Skladba pochozí střechy terasy, atika. Skladba pochozí střechy terasy, atika. Dotaz Stavebník: petrx. 13. 2. 2015 Zdravím, Potřeboval bych poradit se skladbou ploché střechy terasy nad garáží. Podle projektu to má vypadat podle přiloženého obrázku a mám k. Skladba ploché střechy tvořená trapézovým plechem, parozábranou, tepelnou izolací z PIR desek a hydroizolační vrstvou z PVC izolační fólie. Vynikající tepelně-izolační vlastnosti střešního pláště s nízkou hmotností, včetně požární klasifikace s mimořádným zatížením přeměnu jednoplášťové ploché.

Součástí práce je návrh základních parametrů ploché střechy - odvodnění (umístění vpustí), sklony, skladba souvrství jednoplášťové ploché střechy (upřednostňovat typová řešení), uvažovat prostupy pro odvětrání, komínové těleso a výlez na střechu. Úkol lze zpracovat ve variantách nepochůzné 2. 3. Návrh jednoplášťové ploché střechy nevětrané skladba střešního pláště, tepelně technické posouzení pomocí výpočtových programů TEPLO 2015 a AREA 2015. Zadání programu č. 3. 4. Řešení detailů jednoplášťové nevětrané ploché střechy. 5. Řešení detailů jednoplášťové nevětrané ploché střechy. 6 Rozlišují se výkresy střech: Plochých. Vaznicových. Vazníkových. Střechy s konstrukcí prutovou, lamelovou a skořepinovou. PLOCHÉ STŘECHY Střecha se skládá z nosné části, izolačních vrstev a střešní krytiny. Nad rovinu střechy mohou vystupovat Atiky, komíny, odvětrání kanalizace, strojovny výtahů nebo vzduchotechnika

01| Klasická skladba jednoplášťové střechy nabtrapézovém plechu 02| Oprava jednoplášťové ploché střechy Asfaltový pás ELASTEKb40bCOMBI vyhovuje požadavkům předepsaným Svazem výrobců asfaltových pásů vČR naboznačení registrovanou značkou GARANCE KVALITY Skladba ploché střechy jednoplášťové a dvouplášťové - ESTAV . Jednoplášťová střecha - nemá ve své skladbě vnesenu ani jednu větranou mezeru. Dvouplášťová střecha - obsahuje jednu větranou mezeru. Střechy podle sklonu. Ploché střechy se sklonem do 10° Šikmé střechy se sklonem od 10 do 45° Strmé střechy se. Střešní konstrukce Nosný prvek střešní konstrukce je tvořen lokálně podepřenou železobetonovou monolitickou stropní deskou tloušťky 240mm. Skladba jednoplášťové ploché střechy je uvedena v příloze statického výpočtu Skladba ploché střechy jednoplášťové a dvouplášťové - ESTAV Ve výpočtu je střecha chápána jako dvouplášťová střecha se slabě provětrávanou vzduchovou vrstvou. Základní parametry materiálů použité ve výpočtech Materiálová skupina Funkce vrstvy Tloušťka vrstvy d [mm] Součinitel tepelné vodivosti λ d [W/(m.K.

Ploché střechy Podle konstrukčního provedení se rozlišují ploché střechy na jednoplášťové a víceplášťové, z nichž nejvíce užívány jsou střechy dvouplášťové. Jednoplášťová střecha Jednoplášťovou střechu tvoří nosná konstrukce s podkladními vrstvami a krytinou spojenou v jeden celek. Střecha může být tepelně izolovaná. Složení takové střechy je. Rozdělení šikmých střech podle tvaru: Rozdělení střech podle počtu plášťů: - jednoplášťové - víceplášťové Jednoplášťová střecha je taková, která nemá ve své skladbě vnesenu ani jednu větranou mezeru. Zejména jde o ploché střechy. Skladba může být například od interiéru k exteriéru takováto Detail jednoplášťové ploché střechy - vtok lze čerpat z CAD detailů výrobců 1:5 (A3) CAD VÝKRES č. 08 Skladba dvouplášťové ploché střechy dle výběru vyučujícího 1:5 (A4) rýsovaný tužkou VÝKRES č. 09 Výkres horního + dolního pláště dvouplášťové ploché střechy v rámci jednoho výkresu rozděleného na polovin Skladba ploché střechy jednoplášťové a dvouplášťové - ESTAV . Plochá střecha je sice složitější na konstrukci, v počtu reklamací z důvodu zatékání převyšuje ostatní typy, nabízí ale široké možnosti využití. Nejdříve je však důležité poradit se se statikem. V případě, že dostanete zelenou a vyberete. Cvičení 3. Výkres V03 - Skladba jednoplášťové ploché střechy Výkres V04 - Studie jednoplášťové ploché střechy Studie S01 - Tepelně technické posouzení navržené skladby Studie S02 - Návrh a dimenze vtoků a pojistných přepadů Odevzdání: Výkres V01 Konzultac

Základní rozdělení plochých střech podle konstrukce - Colema

Výkresy jsem zpracovávala ve výukové verzi programu ArchiCAD. září 2013 - květen 2017. Půdorys suterénu bytového domu. Svislý řez schodištěm. Situace koordinační. Detail podlahy v koupelně. Skladba nosníkového stropu. Pohled severní. Půdorys jednoplášťové ploché střechy typovÁ skladba jednoplÁŠŤovÉ plochÉ stŘechy se stabilizaČnÍ vrstvou detail 1.02 8.01 7.01 2.01 3.01 1.02 3.02 4.01 datum 02/2018 zÁkladnÍ stŘeŠnÍ skladby a spoje fÓliÍ 1.01 plastovÁ fÓlie pro mechanickÉ kotvenÍ 1.02 plastovÁ fÓlie pro stŘechy se stab. / provoz. vrstvou 1.03 plastovÁ fÓlie pro lepenÉ stŘechy Ploché střechy se dělí na jednoplášťové a dvouplášťové. Jednoplášťová v sobě neobsahuje větranou vzduchovou mezeru. Při její realizaci je tedy nutné myslet na kvalitní parozábranu, která zabrání pronikání vodních par do konstrukce. Součástí dvouplášťové střechy je větraná vzduchová mezera

Skladba ploché střechy jednoplášťové a dvouplášťové - ESTAV

Konstrukce ploché střechy s inverzní a kompaktní skladbou

PLOCHÉ STŘECHY Skladba nepochůzné jednoplášťové ploché střechy Pomůžeme vám vystavit objednávku URČITĚ BUDETE POTŘEBOVAT: » EPS, XPS » PU lepidlo Thermo Kleber ROOF » Atikové klíny 1000x50 » Penetrační nátěry » Spojovací a kotvící materiál » Vpusti a komínky » Posyp MŮŽE SE JEŠTĚ HODIT Výhodná investice Dříve vyvažovala ekonomickou dostupnost plochých střech jejich nižší životnost. To dnes již neplatí. Pečlivě zkombinovaná skladba ploché střechy zajišťuje její funkčnost, střecha si zachovává původní vzhled během celé životnosti (což může být více než 30 let), samozřejmě však za předpokladu kvalitní a precizní realizace

Odborný posudek ploché jednoplášťové střechy byl zpracován za účelem ověření skutečného stavu střechy. Byly provedeny tři sondy, ze kterých byly také odebrány vzorky pro laboratorní stanovení hmotnostní vlhkosti a zabudovaného množství vody. Byly vypracovány varianty možných opatření Ploché střechy se v minulosti staly oblíbenou střešní konstrukcí, zejména u panelových domů. Dnes se stále častěji objevují u rodinných domků postavených ve funkcionalistickém či novodobém architektonickém stylu. Odklon od tradičních šikmých tvarů ale v souvislosti s klimatickými podmínkami vede ke zvýšené námaze střech, riziku poruch a zkrácení životnosti

Ploché střešní konstrukce mohou být realizovány především jako: - jednoplášťová střecha s klasickým pořadím vrstev, - jednoplášťová střecha s obráceným pořadím vrstev (tzv. inverzní střecha). Klasická skladba jednoplášťové střechy je v podstatě kontaktní skladbou, kdy nad parozábranou, spádovou vrstvou. Z důvodu opakovaného zatékání jsme prováděli kontrolu foliové hydroizolace ploché střechy obchodního centra - ca 6.000m2 střešní plochy. Střecha byla provedena jako standardní skladba jednoplášťové zateplené ploché střechy na trapézovém plechu. Stáří objektu v obě kontroly bylo necelých 10 let

Obklady stěn imitace kamene: Zateplení ploché střechy skladba

XVI. konference absolventů studia technického znalectví s mezinárodní účastí 26. - 27. 1. 2007 v Brně 1 PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH Miloslav Novotný1 Abstrakt Dvouplášťové ploché střechy jsou v současné době vzhledem k zásadnímu zvýšení kvality materiálů pro jednoplášťové ploché střechy (tepelné izolace, hydroizolace Ploché střechy - spádové klíny. Polystyren s kročejovým útlumem. Polystyren pro podlahové vytápění 83 6.4 Tepelně technické posouzení jednoplášťové ploché střechy na trapézovém plechu (Zbyněk 110 8.4.2 Odlišnosti kompaktních skladeb dle použité tepelné izolace . 111 8.5 Tepelně 9 Jednoplášťové ploché střechy s Izolace ploché střechy s dotací Nová zelená úsporám. Hydroizolační systém FATRAFOL-S řeší komplexně jednoplášťové střešní konstrukce s tepelně izolační, hydroizolační a parotěsnou vrstvou o klasickém uspořádání v parametru plochých i šikmých střech. Do komplexního sendvičového řešení patří kromě. Skladba střechy - na co si dát pozor? Realizace a skladba střechy podléhá technologickému vývoji a aktuálním trendům v souvislosti na využití a úspory energie. Prostor pod střechou se stále častěji využívá k bydlení a půdy jako takové již ztrácejí svůj význam. Je tedy nutné nezapomenout na řádné zateplení a.

Střechy s tepelnou izolací a s klasickým uspořádáním vrstev Ing. Josef Ladra, Zdroj: Verlag Dashöfer U jednoplášťové ploché střechy nese nosná střešní konstrukce jen jeden střešní plášť, který je vytvořen z několika vrstev Jednoplášťová plochá střech Původně se ploché střechy začaly realizovat voblasti smalými srážkami, ale od 30. let minulého století se plochá střecha začala prosazovat iunás. Nesmíme však zapomínat, že vporovnání například se slunečným Středomořím jsou střechy unás vystaveny větší klimatické zátěži, hlavně dešti Skladba střechy nad obytným podkrovím. 11. 02. 2014. Také konstrukce a skladba šikmé střechy podléhají trendům, a to především v souvislosti s tlakem na úspory energie a tepelný komfort, protože se prostor pod střechou ve stále větší míře využívá k bydlení

Ploché střechy - stavebnikomunita

Střecha s vegetací musí mít zvláštní skladbu střešního pláště. Nejedná se pouze o vegetační souvrství ploché střechy tvořené substrátem, ale také o hydroakumulační, filtrační drenážní vrstvu. Tyto vrtvy v budoucnu zajistí zachycení srážkové vody pro spodní zavlažování rostlin, drenážní vrstva zajistí. Zelená střecha vypadá krásně, dává prostor přírodě a poskytuje mnohostranný užitek. Zelené střechy může využívat každý, jak soukromníci, tak města a obce . JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY. Jednoplášťová střecha - střecha zajišťující všechny funkce. Vlastnosti a životnost plochých střech

Střešní fóliový systém je pro střechy jednoplášťové i dvouplášťové, větrané i nevětrané, s tepelně izolační vrstvou pod i nad krytinou, sklonité i bezespádé, pro střechy nepochůzné i pochůzné, s násypem kameniva nebo zeminy, se zahradní úpravou, zavodněním, apod. Skladba střešního hydroizolačního. do hydroizolací střech ze dvou asfaltových pásů jako vrchní pás. Používá se pro - dostatečně soudržná a spádovaná skladba původní konstrukce Oprava jednoplášťové ploché střechy 02-03| P říklady skladeb jednoplášťové ploché střechy 1. Skladba asfaltových pásů na dřevěném podkladu se sklonem do 7 o: 2. Skladba asfaltových pásů na dřevěném podkladu od 3 o: V širokém sortimentu KVK Parabit je velké množství asfaltových pásů pro všechny typy střech s dřevěným podkladem. Hydroizolace z asfaltových pásů je možné vytvořit v mnoha různých variantách S- dvouplášťová střecha lehká větraná Hydroizolační souvrství. Nosná konstrukce vrchního pláště. Ukázky skladeb plochých střech, ploché střechy, Střechy Vaníček. Typická skladba zateplené jednoplášťové střechy: hydroizolační . Ochrana interiéru proti vnějším vlivům. Obashuje jednu větrací (difuzní) mezeru Zateplení jednoplášťové ploché střechy na železobetonovém stropě - souvrství kotvené ; Zateplení jednoplášťové střechy na trapézovém plechu - souvrství kotvené ; ROCKFALL - Spádování plochých střech . Zatepleni šikmé střechy . Zatepleni šikmé střechy

Tvar střechy významně ovlivňuje nejen náklady na stavbu domu, ale i energetickou náročnost. Moderní doba nabízí nespočet řešení a to, co se v minulosti jevilo jako problém, může být v současnosti velmi populární. Platí to i o plochých střechách. Zatímco byly v minulosti spojovány s obavou z nízké životnosti a průsaku vody, dnes vám díky kvalitním materiálům. I. Ploché střechy - Teoretická část II. Ploché střechy - Praktická část III. B. Souhrnná technická zpráva IV. C. Situační výkresy V. D. Dokumentace objektů VI. Výpočtová část VII. Další přílohy Části I.-III. jsou podrobněji rozepsané na následující straně. Pro lepš Riziková střešní skladba, zdroj AZ Flex, a.s. Použití tepelné izolace FOAMGLAS® ve skladbě střechy neznamená pouze volbu mezi jedním z mnoha typů izolačních materiálů. je to současně volba kompaktního střešního systému, který přináší mnoho nesporných výhod: • Všechny spáry mezi deskami FOAMGLAS® jsou v. Potřeboval bych vědět, kam umisťovat kotvy nebo jak přichytávat celou skladbu. Rád bych vás požádal také o návrh materiálu jednotlivých asfaltových pásů částí skladby střechy. Skladba dle PD: - žel.bet. konstrukce střechy, parozábrana, spádové klíny z EPS, 1. vrstva EPS,2. vrstva EPS, podkladní pás, vrchní pás.

5Nevyhody plechove strechy — úkolem každé střechy jeVýkresy z VUT :: KatkanovakovaJednoplášťová střecha — návrhy střech - základní technickéSondy do plochých střech na stránkách Prakta PrahaKLEMPO-klempířství,pokrývačství-Pavel Topinka

Střecha je stavební konstrukce, která ukončuje stavbu shora a chrání ji proti povětrnostním vlivům. Též odvádí vodu a brání jí v nahromadění. Skládá se z nosné konstrukce (např. krov) a střešní krytiny.Střechy se v zásadě rozdělují na ploché a sklonité (šikmé a strmé), také na zateplené a nezateplené ÚVOD..........................................................................................................................8 1 REŠERŠE STÁVAJÍCÍCH. Ploché střechy Monografie Ploché střechy vysvětluje některé důležité zásady navrhování i realizace hydroizolačních povlaků a systémů. prosinec 2001 *Cena: 200,- Kč (včetně DPH) + poštovné *při koupi s publikací Hydroizolace spodní stavby je cena 150,- Kč (včetně DPH) za ku Střešní pláště se dělí dle mnoha hledisek a kritérií : Dle zmiňované ČSN 731901 - podle sklonu existují střechy - ploché (sklon stř. rovin < 5°) - šikmé ! (5 - 45°) - strmé ( > 45°) z hlediska počtu střešních plášťů pak na - jednoplášťové - dvouplášťové - několikaplášťov Druhou částí je střešní plášť, jenž je ovlivněn typem střechy. Například u plochých střech může být tvořen poměrně složitou skladbou vrstev. Ta zahrnuje nosnou vrstvu, hydroizolační vrstvu, roznášení a separační vrstvu, parotěsnou vrstvu, a ještě některé další funkční vrstvy