Home

Historie Ostravy

Dějiny Ostravy - Wikipedi

Dějiny Ostravy začínají již v 8. století n. l. Ostrava patří k velmi dlouho osídleným místům na území České republiky. Na území Ostravy se nacházely tři hrady (v Moravské Ostravě, ve Slezské Ostravě a na Landeku), ale pouze slezskoostravský se zachoval až do dneška Alois Adamus, Dějiny města Ostravy 1927/str.14 Následné informace o rodech Kravařů dokládají tehdejší politickou a mocenskou moc 14. a 15. století ve Slezsku i na Moravě. Území oblast, tzv. dnešního Místecka, Ostravska, patřící nepochybně Kravařům Kapitoly z historie Moravské Ostravy a Přívozu - publikace PhDr. Antonína Barcucha vydaná městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz v roce 1998 Moravská Ostrava a Přívoz tvoří historické jádro dnešní Ostravy. Toto poměrně rozsáhlé území při soutoku řek Odry a Ostravice bylo od pradávna vstupním místem do Moravské brány, kudy procházely význačné obchodní cesty, spojující středomořské a západoevroé oblasti s Pobaltím

Historie Ostravy Muzeum Keltičkova kovárn

 1. HISTORIE: Nejstarší dějiny Ostravy, která letos slaví 750 let. V tomto roce uplyne tři čtvrtě tisíciletí od nejstarší známé listiny, v níž je poprvé uveden název Ostrava. Konkrétně jde o testament olomouckého biskupa Bruna z Schauenburku z 29. listopadu 1267, kterým Bruno dával do pořádku majetkové poměry v dosahu.
 2. Historie Ostravy Původně malá osada vznikla nad řekou Ostrá (dnes Ostravice), která jí dala jméno a dodnes ji dělí na dvě základní části, Moravskou Ostravu a Slezskou Ostravu. Poloha na zemské hranici v místě, kudy procházela jantarová stezka, vedla ve středověku k rozvoji města; po třicetileté válce však význam.
 3. Ostrava, třetí největší město České republiky, se nachází na severovýchodě území a je srdcem Moravskoslezského kraje. Leží nedaleko slovenských a polských hranic s výhledem na krásné pohoří Beskyd. První zmínky o vzniku obce v majetku olomouckého biskupa Bruna pocházejí z roku 1267
 4. Ostrava: Historické datum: 1934: Pohled z Nové radnice na dnešní ulici 30. dubna a celkový pohled na Ostravu Ostrava (1898) Upozornění na fotografii. Zobrazit plnou velikost fotografie. Historické datum: 1898 Rok převzat z razítka nebo datumu sdělení.

Poloha na zemské hranici v místě, kudy procházela jantarová stezka, vedla ve středověku k rozvoji města; po třicetileté válce, kdy byla v rozmezí let 1621 až 1645 obsazena Švédy, však význam Ostravy upadl. V roce 1763 bylo ve slezské části Ostravy objeveno bohaté ložisko kvalitního černého uhlí, což předznamenalo výraznou proměnu města. V roce 1828 založil majitel panství, olomoucký arcibiskup Rudolf Jan, hutě nazvané po něm Rudolfovy Historie vzniku ostravské zoologické zahrady je úzce spjata s aktivitami horníků dolů Zárubek a Alexander při budování tzv. Hornického sadu v Ostravě- Kunčičkách. Sad začal vznikat v r. 1948 na šestihektarovém pozemku poblíž dolu Alexander Znáte všechny publikace o historii Ostravy-Jihu? Následující článek se zabývá materiály a knihami, které mapují historii nynějšího městského obvodu Ostrava-Jih od počátku 20. století k dnešku. Zatímco v období minulého režimu, kdy došlo k utvoření základu současného obvodu, vznikala aktuální díla, která měla podávat přehled o soudobé podobě obvodu, v posledních letech vznikají skutečné historické knihy, které mapují minulost jednotlivých částí [ Z HISTORIE OSTRAVY: Největší epidemie cholery zde řádila v roce 1831 Největší cholerová epidemie všech dob zasáhla Moravskoslezský kraj, zejména Ostravu, v roce 1831. 23.5.202 Charakteristika katedry historie Katedra historie je pedagogickým a vědecko-výzkumným pracovištěm Filozofické fakulty Ostravské univerzity, které svými aktivitami navazuje na předchozí padesátiletou činnost v rámci ostravských vysokoškolských pedagogických institucí. Katedra historie zajišťuje v pedagogické oblasti výuku pestré palety studijních oborů bakalářského i navazujícího magisterského studia buď v odborné podobě, nebo v kombinaci s dalšími obory

Historie Moravské Ostravy a Přívozu — Češtin

HISTORIE: Nejstarší dějiny Ostravy, která letos slaví 750

Podrobné a spolehlivé předpovědi počasí od meteorologů , radarové snímky, dlouhodobá předpověď počasí na 14 dní, teplotní a srážkové mapy, zpravodajství, bouřk Historie Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava (dříve Ústav sociální péče pro mentálně postižené) - patří svou kapacitou i rozsahem služeb k největším zařízením tohoto typu v republice. Rozvoj ústavní sociální péče na území města Ostravy byl zahájen v roce 1965 zřízením Městské správy ústavů sociální péče. Rozhodnutím rady tehdejšího Národního výboru města Ostravy došlo v roce 1975 ke změně názvu Městské správy a byl vytvořen Městský ústav sociálních služeb Tak se stala Čertova Lhotka trvale poddanskou vsí Moravské Ostravy až do roku 1848, kdy bylo poddanství zrušeno, obec se od města odtrhla a osamostatnila se. Během století se ves příliš nerozšiřovala, například v roce 1794 měla 147 obyvatel a 26 domů, v roce 1843 měla 227 obyvatel, 36 domů a 49 domácností

Historie Ostravy OSTRAVA - zprávy z MS kraj

 1. Historie obce Stará Bělá Stará Bělá je stará slovanská osada, která vznikla už v době předkolonizační, pravděpodobně v 1. polovině 13.století. Od konce roku 1990 je jedním z 23 obvodů města Ostravy. Leží asi 10 km jihovýchodně od jejího centra, ale rozrůstající se sídliště proniká až na její katastr. Přes.
 2. 1973, kdy se do bývalých hornických ubytoven Dolu Jan Šverma začali přijímat první obyvatele. Původně spadal Domov pod Městský ústav sociální péče jako Domov důchodců zpravovaný městem Ostrava. Obyvatele v tehdejší době tvořila skupina sociálně slabých, sociálně nepřizpůsobivých (převaha občanů s psychickým a s psychiatrickým onemocněním - duševní porucha, dále těch, kteří jsou závislí na návykových látkách, nebo byli zbaveni i právní způsobilosti)
 3. Neurgentní linka městské policie. Na neurgentní Zelené lince 800 199 922 lze nepřetržitě 24 hodin denně nahlásit závadu nebo poškození veřejně prospěšného zařízení, např. závady na dopravním značení, poškozené lavičky, jízdenkové automaty, jízdní řády, nefunkční veřejné osvětlení nebo signalizační zařízení křižovatek, závady rozvodných a.

Historie ODKUD POCHÁZÍ NÁZEV KORÝTKO Dle sdělení kronikáře Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih pojmenování lokality korýtko vzniklo pravděpodobně až po 1. světové válce, během níž byl kopán úvoz pro Polaneckou dráhu Historie městského obvodu Ostrava-Jih. Městský obvod Ostrava-Jih je jedním ze správních obvodů města Ostravy. Leží na území Moravy v Moravskoslezském kraji. Od Slezska jej odděluje na straně západní řeka Odra, na straně východní řeka Ostravice (i když je pravdou, že část katastru Hrabůvky leží za Ostravicí na. Historie Historie našeho Domova Sluníčko není dlouhá. Svou činnost jsme zahájili 1.7.2000 jako Domov důchodců ošetřovatelského typu, zajišťující komplexní služby pro seniory. Domov vznikl rekonstrukcí dvou objektů bývalé krajské nemocnice Ostrava Zábřeh Historie — Čeština. skip to main content. Pracoviště úřadu: Úřad městského obvodu Petřkovice. Hlučínská 135. 725 29 Ostrava - Petřkovice. Informace: Spojovatelka: 599 429 101

Historie a současnost města — Ostrav

HISTORIE 1912. Otevření Epidemické nemocnice pro Vítkovice-Zábřeh nad Odrou v katastru obce Zábřeh nad Odrou, která se stala základem dnešní Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava. 1929-39. Rozšíření nemocnice výstavbou řady moderních nemocničních pavilonů; v roce 1933 např. otevřeno gynekologicko-porodnické. Přehledné dějiny Ostravy jsou prvním pokusem o moderní syntézu v kontextu s celonárodními dějinami. Úvodní část podává obraz přírodních poměrů. Historický výklad zahrnuje období od pravěkého osídlení až do osvobození města znacistické okupace v dubnu 1945

Historie. Předchůdcem současného Domova Čujkovova v Ostravě-Zábřehu byl Domov soustředěné péče pro důchodce pro 166 osob, který zahájil činnost 30. června 1971. Objekt postavený v padesátých letech minulého století, ve kterém byli původně ubytováni dělníci ostravských hutí a železáren a mladí manželé s dětmi. Vítejte na webu Ostravaci.cz. Jmenuji se Boris Renner a v roce 2006 jsem založil tento server. Svůj vřelý vztah k Ostravě dávám najevo právě pomocí tohoto webu na který vkládám fotografie, které od roku 2006 pořizuji

Historie Materiály: Články: Síť normálněrozchodných tramvajových drah v roce 1948 a provoz na ní Ostrava-Hrušov - Bohumín, rok 1973 Tramvajová trať. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Volgogradská 2631/6 700 30 Ostrava - Zábřeh. T: (+420) 596 752 246, (+420) 596 752 248 M: (+420) 775 559 653 E: sg@sportgym-ostrava.cz E-podatelna: SGDEZ@po-msk.cz ID DS: 5xcfck2 IČO: 00602060 Zřizovatel: Moravskoslezský kraj 28. října 117, 702 18 Ostrav Ostrava-Jih je od 24. listopadu 1990 městský obvod ve středu moravské části statutárního města Ostravy, o rozloze 1631,35 ha. Téměř celé území městského obvodu se rozkládá mezi řekami Odrou a Ostravicí, nepatrná část území se rozkládá i na pravém (východním) břehu Ostravice. Skládá se z celých katastrálních území Dubina u Ostravy, Hrabůvka, Výškovice u. Historie Historie klubu Založení v hostinci U dubu. Všechno začalo 8. září 1922 v hostinci U dubu, kde se několik desítek nadšenců rozhodlo založit fotbalový klub. Prezenční listina zůstala zachována i s podpisy těch, kteří začali psát historii SK Slezská

Historické fotografie - Ostrav

 1. Historie Lhotky. Byla založena zřejmě už v období vrcholné kolonizace na přelomu 13. a 14. století, jak napovídá její název. První kolonisté této vsi obdrželi od svého majitele výhody v podobě lhot (viz. Blíže o Lhotách v dějinách obce Mariánské Hory). První doloženou písemnou zprávu o její existenci máme až z.
 2. Jaroslav Dietl a Ostrava. Dnes bychom řekli, že na obrazovku v rámci původní hrané tvorby patří především televizní seriály. Historie televizního vysílání u nás potvrzuje, že seriál se stával oblíbeným žánrem postupně a že největším průkopníkem v tomto oboru byl Jaroslav Dietl
 3. Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace, Kratochvílova, 7, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava Historie - SPŠEI Ostrava Pošt
 4. 1974 - Založení Klubu vojenské historie při Městském museu Ostrava. 1975 - Účast prvních uniformovaných vojáků na Slavkově. 1977 - I. setkání zájemců o vojenskou historii v zámku v Hradci nad Moravicí. 1978 - První celostátní setkání příznivců vojenské historie na bojišti u Hradce Králové

Historii MHD na Ostravsku lze rámcově rozdělit do těchto období: 1894 - 1918 1918 - 1938 1938 - 1948 1949 - 1960 1960 - 1978 1978 - 1989 1989 - Navštivte také: 120 let elektrické tramvaje v Ostravě Jízdy historických vozidel Historická vozidla Virtuální prohlídky vozidel . Moravská Ostrava nebyla jediným městem, kterému. Historie letiště. Historie mezinárodního letiště Ostrava - Mošnov sahá až do prvního desetiletí minulého století. Zde v tehdejší obci Harty žili bratři Žurovcové, regionální letečtí průkopníci, kteří své práce a pokusy prováděli v letech 1909 - 1914. Dalšímu pokračování zabránila 1. světová válka V roce 1942 se začala psát historie současně největší hutní společnosti České republiky. Tehdy Vítkovické železárny, v důsledku omezeného rozvoje vzhledem k umístění ve městě, započaly výstavbu svého jižního závodu v Kunčicích. 31. prosince roku 1951 došlo k osamostatnění a vznikla Nová Huť Klementa Gottwalda.

Historie VŠB - Technické univerzity Ostrava. První zmínky o univerzitě pocházejí z roku 1716, kdy byla založena první hornická akademie v Jáchymově. Zlomový byl rok 1849, kdy v Příbrami vzniklo Montánní učiliště, zaměřující se na výuku v oborech hornictví a hutnictví, které bylo přímým předchůdcem univerzity. 30 let hodinových historických dat o počasí pro Ostrava může být zakoupených prostřednictvím historie+. Stáhněte si faktory, jako je teplota, vítr, oblačnost a srážky, jako CSV pro jakékoliv místo na Zemi. Data o počasí za poslední 2 týdny pro Ostrava jsou dostupná na bezplatné vyhodnocení zde. Zobrazit nápovědu. Historie Městské nemocnice Ostrava V roce 1846 začalo město se stavbou první nemocnice, která byla uvedena do provozu v květnu 1848. Byla postavena na místě pozdějšího obchodního domu ASO, dnešní VZP Zajímavý zvyk o svatodušních svátcích, omezený na lokalitu Lhotka na Hlučínsku (od roku 1976 část Ostravy 1), se nazýval Honění krále. Podnětem zvyku byla údajná historická příhoda z dob 30tileté války chycení švédského krále ve slepém rameni řeky Odry. Jiný výklad o původu zvyku tzv. Jízda o fojtství Všechny kategorie > Historie a umění > Architektura. Ostrava. Hornické město Ostrava je správní, společenské i kulturní centrum severní Moravy. Leží na řece Ostravici v nížině mezi Beskydy a horským masivem Jeseníků. Ráz města je neobyčejně spojen s průmyslovou činností. Části průmyslových objektů tvoří spolu s.

Studenti z Ostravy vrátili lesk historické jawičce. Před renovací byla motorka ve velmi špatném stavu, přes 30 let nešla nastartovat. Nejhorší bylo, že byl poškozený rám. Protože ten motocykl jezdil s postranním vozíkem, tak byl zkroucený, proto jsme jej museli rozdělat, srovnat, popsal vedoucí Restaurátorské dílny. Historie restaurace. IQ Restaurant v Ostravě je druhou pobočkou brněnské IQ restaurace. První otevření restaurace se datuje k 1. lednu 2013 od té doby se postupně rozrůstáme o zákazníky jak z firmy Tieto a blízkého okolí, tak ze vzdálenějších oblastí města Ostravy Banik-ostrava. Historie klubu FC Baník Ostrava. Současný klub FC Baník Ostrava byl založen r. 1922 v restauraci U Dubu jako SK Slezská Ostrava. Dvacet zakládajících členů rozhodně nepatřilo mezi nejbohatší občany Ostravy, šlo o obyvatelé chudé hornické kolonie Na Kamenci. První peníze získali z mikulášské zábavy a.

Video: Ostrava - Wikipedi

Historie Ostravské ZOO - 1951-202

Historie VODA NIČÍ I POMÁHÁ. Podnětem k založení Perunu ovšem zdaleka nebyly jenom úmysly sportovní. Snad o nich tenkrát nepadlo ani slovo. Poměrně veliká obec Přívoz (dnešní součást Ostravy) byla každoročně sužována povodněmi řeky Odry. Obyvatelé, většinou zemědělci, z vodního živlu velkou radost neměli Historie školy. V roce 1949 byly zřízeny tzv. pracovní zálohy, jako předchůdci odborných učilišť. Stavební podnik Bytostav Ostrava s. p., proto v roce 1949 rovněž zřídil své stavební učiliště Manželská historie. Láska, žárlivost, manželství, sny, svoboda, peníze, divadlo. Strindberg, jeho manželka, její přítelkyně. Jeden geniální autor, jedna špatná herečka, jedna dobrá herečka. V roce 2021 JEDL slaví 10 let od svého založení a 30 let od první spolupráce Nebeský-Trmíková-Prachař

Havířov vznikl před 60 lety

Ostrava, základní informace o statutárním městě Ostrava, firmy a osoby, administrativní rozdělení, mapa statutárního města a katastrální mapa, statistiky. Ostrava je statutární město v okrese Ostrava-město, kraj Moravskoslezský. V Ostravě má sídlo 24840 firem, v této obci je také 48291 živnost. V Ostravě je 39 katastrálních území, 27 PSČ, úřad práce nabízí. Historie léčby krevních onemocnění má ve FN Ostrava více než třicetiletou tradici. 1974. V roce 1974 došlo k vyčlenění samostatného hematologického oddělení a krevní banky z biochemické laboratoře. Oddělení bylo součástí tehdy Krajské nemocnice v Ostravě-Zábřehu Historie ústředního hřbitova Slezská Ostrava. Areál ústředního hřbitova Slezská Ostrava. Již více něž 100 let největší hřbitov v českém Slezsku Historie nemocnice Počátky nemocnice je možno datovat k roku 1853, kdy tehdejší majitel Vítkovických železáren baron Rothschild inicioval založení závodní nemocnice, která se tak stala první závodní nemocnicí v rakousko-uherském mocnářství a zřejmě i v Evropě

historie.ovajih.cz - Pramen v Zábřehu - Korýtku a ..

Fakultní nemocnice Ostrava otevřela poprvé ve své historii samostatné Oddělení zubního lékařství. Bude určeno pacientům pracovišť fakultní nemocnice, kteří budou v rámci další léčby potřebovat stomatologické ošetření. Rovněž by ale mělo být výukovým pracovištěm studentů Lékařské fakulty Ostravské univerzity - Indian Ostrava Ostrava - Vítkovice Česká republika Official Indian Motorcycles Dealer, Indian Ostrava, Ostrava - Vítkovice, Česká republika Historie letiště a jednotky ZPSL. Prvními leteckými průkopníky, kteří zde prováděli své pokusy byli bratři Žurovcovi z tehdy ještě existující obce Harty. Psala se léta 1909 - 1914. V období II.světové války vybudovala v prostoru současného letiště německá Luftwafe polní letiště a využila jej při přípravě k.

Klub vojenské historie a techniky Ostrava, z.s., Povětronní, Ostrava, výpis z obchodního rejstříku - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Klub vojenské historie a techniky Ostrava, z.s 9.08. 2021 - Hranický pohár 7.8.2021 První po-covidový turnaj pro širší špičku českého juda v kategoriích U19 a mužů/žen ovládl v hodnocení klubů 1. JC Baník Ostrav Dějiny Ostravy orig. celoplátěná vazba s přebalem, obsahuje množství čb fotografií, reprodukcí, plánků a tabulek Autor: kolektiv autorů Rok vydání Historie Kariéra. Volná místa. Brigáda - Pracovník obchodu Ostrava. CZ. O nás. Historie Realizátorem projektu implementace sociální inovace Ergoprogress je Ergotep, družstvo invalidů a 6 partnerů. Projekt se realizuje v období leden 2018 až prosinec 2019. Cílovou skupinou jsou zaměstnavatelé osob zdravotně postižených na. Inzerát Historie IIIsv., 2005/10 v okrese Ostrava-město, cena 1249Kč, od Jaroslavv Zidek na Sbazar.cz. Popis: I, B. Tuchmanová Zrcadlo vzdálených časů, BBart 2005, 719str. první české vydání, špičkový stav, NOVÁ kniha II, J-C. Schmitt Svatý chrt, Academia 2007, první české vydání, špičkový stav, NOVÁ kniha III, J-C. Schmitt Konverze Hermanna Žida, Academia 2010.

INFOZájezd | To nejlepší z Říma | Poznávací zájezdy | mazaně s

Z historie Ostravy a okolí - Moravskoslezský dení

 1. Historie obce Ostrava - Ostrava dostala jméno podle řeky Ostravice, která město rozděluje na moravskou a slezskou část. Základ slova Ostrava znamená ostře, rychle, bystře tekoucí řeku'. Osídlení území, na kterém dnešní město leží, je poprvé doloženo už ve starší době kamenné
 2. Ostrava se dočkala zcela nového zpracování svých dějin. Kniha Dějiny Ostravy, která právě vyšla v nakladatelství Lidové noviny, se věnuje historii města od prvního využití uhlí lovci mamutů na Landeku až po události na počátku třetího tisíciletí
 3. Ostrava, která leží na moravsko-slezské hranici na soutoku Lučiny, Odry, Opavy a Ostravice, je statutárním městem a sídlem Moravskoslezského kraje. Má bohatou historii a je známá především jako průmyslové a kulturní město. Historie: Dějiny Ostravy sahají do 13. století, kdy se poprvé objevují zmínky o vsi zvané Ostrava
 4. Dějiny Ostravy / kolektiv autorů Historie. Kniha je v externím skladu nutno objednat. Cena: 450 Kč . Podrobné dějiny města Ostravy vydané k 700. výročí založení města. Vydal: Sfinga,Ostrava. Počet stran: 816
 5. Dějiny Ostravy - - popis, komentáře a veškeré informace o knize
 6. Historické podzemí Ostravy, Ostrava. 274 To se mi líbí. Podzemí Ostravy, kryty civilní obrany a historické podzemí. Mapování a dokumentace
 7. ulých zvyklí. Proto nabízíme opět alespoň výstavu virtuální, věnovanou tentokrát historii ostravských laubů

Janáčkova filharmonie Ostrava Orchestr Historie. Historie. Stálý symfonický orchestr je vedle českého operního souboru nejvýznamnější ostravskou hudební aktivitou po první světové válce. V roce 1929 vzniká jako rozhlasové těleso a stává se důležitou součástí československého hudebního dění. U větších. Mizí kus historie Ostravy, bagry likvidují rozvaliny zámku v Kunčicích. 6. května 2011 9:27. Lžíce bagrů už několik dnů nemilosrdně srovnávají se zemí zbytky zámku v Ostravě-Kunčičích. Objekt ze 17. století, který v roce 1999 poničil požár, tak definitivně zmizí z mapy Ostravy. Stejně jako už dříve zámky z.

Katedra historie FF O

Klub vojenské historie Ostrava. Hledat. Úvod O nás Kontakt Novinky Fotogalerie Produkty. Kurzy pro děti. Návštěvy muzea vojenské techniky a branné programy. Renovace. Renovace vojenské historické techniky. Vítejte na našem webu. Novinky. Nová webová prezentace klubu. V roce 2002 bylo převedeno právo hospodaření k této budově z Diagnostického ústavu Ostrava na Výchovný ústav pro mládež Ostrava-Hrabůvka. Od 1.9.2016 zahájen provoz bytu na adrese nám. Vítězslava Nováka 8, Ostrava-Poruba. Od 1.2.2018 změna odd. Ostrava-Hrabůvka na odd. pro chlapce a dívky, změna odd

Čiperkové | Dům kultury města Ostravy

Historie - Zoo Ostrav

international metal festival in ostrava. historie 2019 . 201 Historie Letních shakespearovských slavností Ostrava. Richard III. Letní shakespearovské slavnosti jsou nejstarší a největší divadelní přehlídkou pod širým nebem v Evropě zaměřenou na uvádění děl Williama Shakespeara. Festival trvá od konce června do začátku září a odehrává se na otevřených scénách v PRAZE (v. SDCF proto 1. května 1861 koupila od Vítkovických železáren (VŽ) bývalou koněspřežku i s odbočkou k jámě Karolina. Na tuto trať SDCF navázala stavbou dráhy z Moravské Ostravy - Vítkovic (dnes Ostrava střed) k dolům v Michálkovicích s šesti odbočkami, která byla uvedena do provozu zřejmě 3. ledna 1863 [4]

Bohatá historie. Koncem devatenáctého století, za dob Rakousko-Uherska, bylo město Moravská Ostrava místem, kde vznikala jedna z největších průmyslových oblastí Evropy - rostl zde nejen počet obyvatel, ale i dolů, hutí a strojírenských závodů. Bylo třeba vyřešit otázku dopravy a železnice nebyla vzhledem ke svému trasování vyhovující Poznejte historii Ostravy pomocí šifrovací hry zobrazit více Další aktuality E-shop a suvenýry. Turistická informační centra OSTRAVAINFO!!! Infocentrum Elektra. Jurečkova 1935/12. 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz +420 721 770 545 elektra@ostravainfo.cz.

Historie — Čeština - Ostrava

 1. ulého století. Jako první byl zachován historický tramvajový vůz evidenčního čísla 25. Od té doby se podniková sbírka historických vozidel neustále rozrůstá
 2. Historie střediska. Ostravská Diakonie vznikla jako ekumenická iniciativa křesťanů protestantských církví, kteří spojili v roce 1990 své síly k poskytování sociální služby pro všechny potřebné spoluobčany. Syllabova 20, Ostrava - Vítkovice. 1995
 3. Petr Lexa Přendík, kronikář MOb Ostrava-Jih: Dneska jsme udělali takový improvizovaný křest knihy, kterou jsme už loni nestihli pokřtít a která se zabývá dějinami Starých Výškovic od počátku do roku 1966, takže návštěvníci si tady mohli tu knihu zakoupit a listovat v ní a mohli se začíst, nebo si mohli prohlížet i několik možná i stovek historických.
 4. Mapový portál Statutárního města Ostravy. Cenová mapa stavebních pozemk

Historie - kehila-ostrava

Trocha historie Tramvaje normálního rozchodu. Pro spojení Moravské Ostravy s poměrně vzdáleným nádražím Severní dráhy Císaře Ferdinanda v Přívoze došlo k vybudování tramvajové trati Přívoz - Moravská Ostrava - Vítkovice.Parní provoz byl zahájen 18.8.1894 (osobní i nákladní doprava). Od 1. října 1896 byla v provozu také odbočka od tzv Historická vozidla vyrazí do ulic Ostravy Autor Karolína Černá · 5. července 2021 Dopravní podnik pořádá o sobotách 10. července, 31. července a 21. srpna 2021 projížďky historickými vozidly k ZOO Historie Zoo Ostrava . 50. léta - počátky v Ostravě - Kunčičkách. Historie vzniku ostravské zoologické zahrady je úzce spjata s aktivitami horníků dolů Zárubek a Alexander při budování tzv. Hornického sadu v Ostravě - Kunčičkách. Sad začal vznikat v r. 1948 na šestihektarovém pozemku poblíž dolu Alexander

Na původní secesní dům navazuje moderní přístavba, která citlivě propojuje historický objekt se soudoubou architekturou. Hasičské muzeum města Ostravy je součástí Stezky technických atraktivit, nazývané zkráceně TECHNO TRASA, která virtuálně spojuje dvanáct objektů technického rázu Hudba na ples, svatbu. Oficiálním datem vzniku Tanečního klubu je 25. duben 1961.Tehdy se poprvé pod vedením Jarky Calábkové sešla skupina mladých lidí s nadšením pro tanec,ochotných věnovat svému koníčku veškerý volný čas. Z původně ryze amatérského počinu několika nadšenců, vznikl díky disciplíně, píli a. Cílem projektu je podpořit aktivní životní styl, městská kola a zájem veřejnosti o historii, kulturu a přírodní krásy Ostravy. Současně klademe důraz na osvětu v oblasti bezpečnosti, seznámení veřejnosti s cyklostezkami a možnostmi cyklistické dopravy v Ostravě V pátek 19. října se objevily v regionálním tisku zprávy o zatajení zesnulého kandidáta na kandidátní listině LEČO - LEPŠÍ A ČISTÁ OSTRAVA. Rodinnou tragédii se muž, který přivedl sociální demokracii v Ostravě na totální dno, pokusil využít ke zpochybnění voleb Historie klubu Ustavující schůze Park Golf Clubu Ostrava, jako jednoho ze sportovních oddílů Tělovýchovné jednoty NHKG, se uskutečnila 20. června 1968. Jeho historii však začal jeho první prezident Ing. Jan Cieslar psát již mnohem dříve. Poté, co se s golfem při pobytu v Mariánských Lázních v roce 1954 seznámil a propadl jeho kouzlu, vyvíjel velk

Časopis Historica - Fakulta Historie Ostravské Univerzit

KMTT spadá pod organizaci, jako jedno z předních SAMI Center v ČR. Prověřená Krav Maga je nejúčinnějším sebeobranným systémem, který využívají armády, policejní složky a v přizpůsobené variantě i civilisté po celém světe. Přidej se do našeho týmu i ty. Self Defense and Martial Arts Institute, zkráceně SAMI je. Ojedinělý festival vojenské historie zaplnil o víkendu nádvoří hradu Helfštýna na Přerovsku. Špičkové spolky a kluby tam i prostřednictvím aktivity zvané living history (oživlá historie) představily vojenské jednotky od dob římských až po II. světovou válku Rezervace návštěvy magistrátu města. Magistrát města Ostravy nabízí možnost objednat se k návštěvě úřadu v agendách občanských průkazů, cestovních dokladů, živnostenského úřadu a dopravně-správních činností (řidičské průkazy, evidence vozidel) Zlatý kahan je tradiční mezinárodní turnaj staršího dorostu, jehož historie sahá do roku 1981, kdy byl založen ke dni horníků. Tento každoročně kvalitně obsazený turnaj pořádá FC Baník Ostrava ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a městem Ostrava Historie klubu 1. JC Baník Ostrava. První zmínka o provozování Ju-Jitsu v Ostravě se objevila ještě během druhé světové války, a to 1. 10. 1943. V té době se o rozvoj Ju-Jitsu zasloužili zápasníci z ostravského Atletického klubu Hellas

Autobusy pojedou jinak — OstravaVolby do Evroého parlamentu — OstravaPetr Bezruč