Home

Utrakvismus

utrakvismus (kališnictví) - husitstvi

utrakvismus (kališnictví) Hnutí vzniklé po r. 1400; žádá přijímání eucharistie i pro laiky pod způsobou chleba a také vína (i z kalicha), tj. pod obojí způsobou (sub utraque specie); vyznání kališnické podobojí Utrakvismus, jehož stoupenci se označovali jako utrakvisté či kališníci, je křesťanská konfese, která vzešla z české reformace a trvala až do rekatolizace po bitvě na Bílé hoře. V 15. století byl dominantní vírou v Čechách a silné zastoupení měl i na Moravě. Utrakvisté se ovšem vždy považovali za plnohodnotnou součást nerozdělené katolické církve utrakvismus [-iz-], kališnictví - souhrn náb. představ a liturgických zvláštností umírněného husitství od 15. do zač. 17.st. U. vycházel z demokratizačního požadavku zrovnoprávnění řadových křesťanů s duchovními přijímáním večeře Páně podobojí způsobou (sub utraque specie), tj. chleba i vína, symbolizujících Kristovo tělo a krev

utrakvizmus, utrakvismus. Význam: • směr české náboženské reformace zaměřený na požadavek přijímání pod obojí způsobou,. Utrakvismus. , kališnictví - v obecném smyslu přijímání podobojí. V užším smyslu označení husitské církve, opírající se o kompaktáta. Ta se po roce 1520 rozštěpila na tzv. staroutrakvisty, lpějící na husitském dědictví, a novoutrakvisty, sympatizující s luteránstvím Články v kategorii Utrakvismus Zobrazuje se 8 stránek z celkového počtu 8 stránek v této kategorii

Utrakvismus - Wikiwan

Kostel Dobrého pastýře Podhradí | Místa reformace

Utrakvismus Wittenberg 1517 Dne 31. října 1517 uveřejnil, tehdy stále ještě augustiniánský mnich, Martin Luther (1483-1546) ve Wittenbergu ´95 tezí´ určených původně k akademické debatě následující slovo: » utrakvizmus, utrakvismus slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:3143 krok zpět: » zpět hledat jiné cizí slovo: » hledání upravit (opravit) toto slovo: » upravit přidat do slovníku nové slovo: » přida utrakvismus. 1. směr české náboženské reformace zaměřený na požadavek přijímání pod obojí způsobou, kališnictví; 2. směr zastávající dvojjazyčnost ve veřejném životě. utilisace utrakvismus. Edit Update record Copy Attached files Delete authority Delete authority . z {{recordHolding.department | loc}} utrakvismus. See: kališnictví See also: luterstv í. See also: husitství. See also. V naší práce se budeme zabývat vztahy českých husitů a utrakvistů k pravoslavné církvi. O tomto tématu bylo mnoho napsáno, ale my bychom se na ně chtěli podívat přísně vědecky

Utrakvismus jako překážka pro humanismus? Pokus o nový náhled na komplikovaný vztah Jan ČERVENKA Abstract: The article tries to apply the concept of humanism formulated by Peter F. Grendel on several Utraquist authors from the end of 15th and begin‑ ning of 16th century. One of the most important innovations of Grendler is hi Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > U > Utrakvismus > Česko

Co znamená přídavné jméno utrakvistický? Význam slova utrakvistický ve slovníku cizích slov včetně překladů do francouzštiny a ruštiny utrakvismus Úvod Má práce vychází z odborné debaty o vzájemném kontaktu německé a české reformace, v jejímž rámci se polemizuje i o míře přejímání prvků luteránství utrakvistickými kruhy. Tímto spojením luteránských a utrakvistických myšlene

utrakvismus Vševěd

 1. Utrakvismus a Jednota bratrská na rozcestí. Dobový kontext náboženské konverze Jana Augusty, Marginalia historica 4/2001, s. 137-154. Kontinuita a diskontinuita české historické vědy, in: Historie a politika. Janu Křenovi k sedmdesátinám, Ústí na Labem 2001, s. 191-20
 2. Rychlý překlad slova utrakvismus do španělštiny, výslovnost, tvary a příklady užití. Španělsko-český slovník zdarma
 3. Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Katedra církevních ději
 4. Utrakvismus, jehož stoupenci se označovali jako utrakvisté (utraquisté) či kališníci, je křesťanská konfese, která vzešla z české reformace (resp. husitství) a trvala až do rekatolizace po bitvě na Bílé hoře. 75 vztahy
 5. Náboženská pouť a utrakvismus (cestopisy Martina Křivoústého a Martina Kabátníka) PVP Cestopisy českého středověku. FF UK, 13. 4. 202
 6. i - Pius II to the utraquism
 7. aPologie a utrakvisMus Apologie v rámci Mikulášovy utrakvistické tvorby ve své bohaté literární tvorbě se Mikuláš zabýval mnohými aspekty tehdejších církevních poměrů. asi dvě desítky děl z jeho pera obsahují reformně laděný materiál, který teoretikové jednotlivých husitských proudů ve větší či menší míř

Utrakvismus jako překážka pro humanismus? Pokus o nový náhled na komplikovaný vztah: Autoři: Červenka, Jan: Citace zdrojového dokumentu: Bohemiae occidentalis historica: odborný časopis pro české dějiny s důrazem na západní Čechy a s přesahy do příhraničních regionů, zvláště do Bavorska. 2018, roč. 4, č. 2. Datum. České země se během 15. a 16. století staly z náboženského hlediska pozoruhodnou a evroy mimořádnou oblastí - navzdory konfesně rozdělené společnosti zde vládl klid a mírové soužití. Husitské války těmto zemím přidaly kališnictví (utrakvismus), doba poděbradská Jednotu bratrskou a německá reformace luterány a kalvíny, zvláště v pohraničí. O různých.

Noemi Rejchrtová

utrakvizmus, utrakvismus - ABZ

 1. Kališníci, utrakvisté - české náboženské hnutí, vytvořené v 15. stol. odtržením od církve katolické; umírněná odnož husitů ().Základem jejich učení byl požadavek rovnoprávnosti řadových křesťanů a duchovenstva, symbolizovaný přijímáním podobojí (pod obojí způsobou), tj. chleba i vína, představujících tělo a krev Ježíše Krista, které zavedli.
 2. Utrakvismus byl důvodem Jakoubkovy klatby, kalich byl zakázán kostnickým sněmem 15. 6. 1415, ale dostalo se mu schválení pražskou univerzitou v březnu r. 1417. S Mikulášem z Drážďan rozebíral J. i jiná témata. R
 3. Utrakvismus v této době velké věroučné inovace nepřinášel, Koranda se nicméně velmi aktivně podílel na vymezování kališnických pozic vůči protivníkům z řad katolíků i radikální reformace. Historik Jindřich Marek ve své monografii věnuje pozornost zejména Korandově osobní knihovně, z níž se dodnes dochovalo.
 4. Z Čech byl nakonec sejmut cejch kacířství, neboť po desetiletích bojů byl utrakvismus uznán všemi církevními autoritami. Domácí poměry však zdaleka nejsou klidné. Nová generace rodu Prokopů toho ví o ideálech svých rodičů málo a svět středověké víry nahrazuje svobodomyslná renesance

V Praze byl již roku 1414 zaveden liturgický utrakvismus, tj. přijímání svátosti Večeře Páně pod obojí způsobou, jako výraz poslušnosti ke Kristu a symbol obnovené praxe prvotní církve. V roce 1417 vyhlásila pražská univerzita s odkazem na Krista utrakvismus za závaznou křesťanskou praxi jistou návaznost na utrakvismus je možno objevit v reformních snahách katolictví, starokatolictví, k husitskému odkazu se hlásí Církev československá husitská a prostřednictvím České konfese i Českobratrská církev evangelick V obou děkanátech zůstávaly silné katolické pozice, utrakvismus tu velký význam neměl, což souviselo i s národnostním složením obyvatel a blízkostí hranic s Německem. Katolictví tu jistě udržovali i nejvýznamnější katoličtí patroni farností - Koldicové a Lobkovicové postupně na Bílině, Vřesovci v Teplicích.

Vliv luterské a kalvínské theologie na utrakvismus, který se do 16. stol. nijak zásadně nelišil od běžné církevní nauky způsobil, že se Čechy staly zemí s protestantskou většínou. Tehdy ještě nebyl protestantismus posuzovan jako fenomen dlouhodobého významu, ale jako poblouznění, s kterým se církev, projeví-li. 1436 císař Zikmund potvrzuje dvojvěří (katolicismus, utrakvismus) v českých zemích. ca 1450 počátky knihtisku (Johannes Gutenberg). 1457 vznik Jednoty bratrské. 1458 - 1471 vládne Jiří z Poděbrad. 1471 - 1526 vláda Jagellonců (Vladislav, + 1516, Ludvík, + 1526

utrakvismus (kališnictví). Jednota bratrská Katolická církev byla v českých zemích až do poloviny 16. století výrazně menšinová, stejně tak i některá další reformační uskupení. Hudba Bohoslužebný zpěv v éře české reformace zajišťovala tzv.. Poslední díl ságy představuje léta, kdy se českým králem stal Vladislav Jagellonský, jemuž se postupně podařilo otupit ostří nepřátelské zahraniční politiky, zvláště papežovy. Nakonec byl z Čech sejmut cejch kacířství, neboť po desetiletích bojů byl utrakvismus uznán všemi církevními autoritami Nakonec byl z Čech sejmut cejch kacířství, neboť po desetiletích bojů byl utrakvismus uznán všemi církevními autoritami. Husitská epopej tak dospěla ke svému závěru. Jenže místo aby se domácí poměry uklidnily, začaly doutnat nové politické i sociální konflikty Český utrakvismus v evroém kontextu, 2002 / 2003 . Počátky křesťanství a státnosti v českých zemích, 2002 / 2003 . Tzv. česká reformace (kritický přehled), 2003 / 2004, 2007 / 2008 . Sondy do způsobu myšlení a života křesťanů v době osvícenské - České specifikum v evroém kontextu, 2003 / 200

'utrakvista' přeloženo ve vícejazyčném online slovníku. Překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny. Nakonec byl z Čech sejmut cejch kacířství, neboť po desetiletích bojů byl utrakvismus uznán všemi církevními autoritami. Husitská epopej tak dospěla ke svému závěru. Jenže místo aby se domácí poměry uklidnily, začaly doutnat nové politické i sociální konflikty. Postupně umírají starší členové rodu Prokopů a na.

Utrakvismu

 1. 'utrakvistický' přeloženo ve vícejazyčném online slovníku. Překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny.
 2. Měli jsme zde utrakvismus, který se ještě štěpil na novoutrakvismus a staroutrakvismus. Německy mluvící obyvatelstvo se hlásilo k luterství. Byli zde i vyznavači kalvínského směru, ke kterým se přidala potom i ta do té doby ojediněle stojící jednota bratrská. Ta škála vyznání tady byla obrovská, a pokud by zvítězilo.
 3. Některým Husovým stoupencům kompromisní utrakvismus nevyhovoval a rozhodli pro důsledný život po-dle evangelia mimo společnost. Na přelomu let 1457 a 1458 založili jednotu bratrskou, církev, jejímž členem byl Komenský. Opustili mimo jiné tradiční apoštolskou posloupnost svěcení kněží a biskupů

Poslední díl ságy představuje léta, kdy se českým králem stal Vladislav Jagellonský, jemuž se postupně podařilo otupit ostří nepřátelské zahraniční politiky, zvláště té papežovy. Nakonec byl z Čech sejmut cejch kacířství, neboť po desetiletích bojů byl utrakvismus uznán všemi církevními autoritami. Husitská epopej tak dospěla ke svému závěru utrakvismus. vláda Vladislava Jagelonského. Návrh štítků k produktu. Navrhněte maximálně 5 klíčových slov (štítků) k tomuto produktu. Za každý přidaný štítek musíte poté 5x ohodnotit štítky ostatních. Nezapomeňte navrhnuté štítky uložit stisknutím tlačítka Uložit přidané štítky ájako utrakvismus), a vleku. ení revolučních bojů Nbrecht zemíe| brzy l Ladislava Pohrobka rl nedostatek ústřední)roto se snažila tento:n zemským správcem vě korunovaci guber.).Jeho politika usilo-lmpromisům v otázce o dohodu s Římem. rapežem nepotvrzený 5to doby.! puritánswí, které se ýnský chrám v Praze, ' kostele sv.

Kategorie:Utrakvismus - Wikipedi

Evangelický kostel Kraslice | Místa reformace

Kdo jsme. Jsme tradiční evangelický sbor tvořený ze tří čtvrtin lidmi z venkova (Džbánov, Voděrady, Jehnědí, Řetůvka, Zálší) a z jedné čtvrtiny lidmi z města (Ústí nad Orlicí). Máme 200 členů, z toho se průměrně 30 bratří a sester účastní nedělních bohoslužeb. Hlásíme se k tradici české (utrakvismus, Jednota bratrská) a evroé (Luther, Kalvín. Expozice sálů s nástěnnými gotickými freskami z 15. století. V gotické části barokně upraveného zámku se dochovaly pozdně gotické fresky, představující vrchol české nástěnné malby konce 15. století. Je to unikátní a svým rozsahem největší fresková výzdoba v Čechách Samozřejmě došlo na staré Corpusy kanonického práva, zrušený Codex iuris canonici 1917, na utrakvismus, na orthodoxní pojetí platného minima křtu, na praxi středověkou, svatého Augustina, a já ani nevím, na co už všecko, ale ve výsledku byl rozhovor nad otázkou ryze eklesiologickou, co vlastně chce konat Cerkev kristova. Tomu se postupně podařilo otupit ostří nepřátelské zahraniční politiky včetně intrik samotného papeže. Nakonec byl tak z Čech sejmut cech kacířství, neboť po desetiletích bojů všechny církevní autority uznaly utrakvismus. Jedno období českých dějin tak končí a Husitská epopej 7 přináší velkolepý závěr celé. V letech 1423 - 1435 ovládli město husité, 1435 je obsadil Albrecht Rakouský, ale následkem husitské revoluce zde zakotvil protestantský utrakvismus. V 50.letech 15.století je Třebíč příznivě nakloněna Jiřímu z Poděbrad, roku 1468 dobyta Matyášem Korvínem

Utrakvismus Místa reformac

 1. Vlivem náboženských změn v 15. a 16. století se na zdejším panství šířil zpočátku umírněný utrakvismus, později učení jednoty bratrské a nakonec luterství. V té době probíhaly v kostele i bohoslužby nekatolické, jejichž potřebám se měnil také vzhled kostela
 2. Závěrečný díl Husitské epopeje Vlastimila Vondrušky startuje nákladem 80 000 výtisků. Za dva týdny vyjde poslední sedmý díl Husitské epopeje nejčtenějšího současného českého spisovatele a historika Vlastimila Vondrušky. Tisková konference. Srdečně vás zveme na tiskovou konferenci pořádanou 13. listopadu od 16:00 v.
 3. Ota Halama - Pavel Soukup, Centrum medievistických studií - Filosofia, Praha 2016, s. 7-16. Řehoř Hrubý z Jelení jako obránce kalicha, in: Kalich jako symbol v prvním století utrakvismu, edd. Ota Halama - Pavel Soukup, Centrum medievistických studií - Filosofia, Praha 2016, s. 177-199. Matěj Korambus († 1536)
 4. Rychlý překlad slova utopismus do němčiny, výslovnost, tvary a příklady užití. Německo-český slovník zdarma
 5. Na jedné straně stála katolická církev, na druhé takzvaný utrakvismus neboli víra kališnická či podobojí. Basilejská kompaktáta (1436), shrnující utrakvistickou věrouku, měla postavení zemského zákona a nemohla být zrušena ani císařem či papežem
 6. utrakvismus \ Prononciation ? \ masculin inanimé (Religion) Utraquisme. Utrakvismus je jeden ze směrů křesťanského náboženského vyznání. La traduction en français de l'exemple manque. Dérivés [modifier le wikicode] utrakvista; Voir aussi [modifier le wikicode] utrakvismus sur l'encyclopédie Wikipédia (en tchèque

utrakvisté (kališníci) - husitstvi

 1. Tak vznikl směr podobojí, latinsky utrakvismus. Utra je obojí, JUDr je doktor obojího práva, církevního i světského, Juris Utriusque Doctor. Utrakvisté jsou tedy ti, kteří chtějí, aby při mši svaté všichni přijímali pod obojí způsobou
 2. Český utrakvismus převládl v Čechách a na Moravě již po roce 1415. Mezi německým obyvatelstvem zemí Koruny české se příbuzný protestantismus rozmohl podobně o sto let později a tak se v populaci Čech, na Moravě, ve Slezsku i obou Lužicích dostali katolíci do menšiny pohybující se mezi 10 až 20 % obyvatelstva, zato s.
 3. V roce 1457 byla založena bratrem Řehořem v Kunvaldu Jednota bratrská, která odmítala kompromisní utrakvismus reprezentovaný utrakvistickým arcibiskupem Janem Rokycanou. Hlásila se k odkazu Petra Chelčického hlásajícího nenásilí a odmítajícího hájit slovo Boží zbraněmi

Dotyk - Hus a jeho stopa v dějinác

Od této doby se v městě rozšiřoval utrakvismus, počátkem 16. století zde sice byl ještě katolický farář, Vilém z Perštejna však již roku 1510 zaručil měšťanům, že fara bude obsazována jen utrakvistickými faráři, vyhradil si však právo postavit v Lipníku i katolický kostel nebo klášter Jeho sestra Eliška však nejen vychovala Jindřichovy syny v náklonnosti k Husovi a kalichu a přivedla utrakvismus i do města. Proto zde kázal roku 1466 Jan Rokycana, i když o jeho svěcení místních kněží můžeme pochybovat. A proto slyšíme později roku 1510 o tom, že ve městě již byl utrakvistický kostel a fara a že. přijímali podobojí (hostie, víno)=utrakvismus, r. 1414-1418 šíření podobojí. 1415-1419- roste napětí, KALIŠNÍCI x KATOLÍCI. Je hlásán konec světa=chiliasmus. Radikalizace pražské chudiny-v čele Jan Želivský(nástupce Jana Husa, radikálnější) 1419 - 1. Pražská defenestrace = počátek husitské revoluc

Utrakvismus - Slovník cizích slov Online-Slovník

SVÁTOST může přijmout pokřtěnec, bez hříchu, splňující další zákony církve, pravoslaví a utrakvismus do přijímání zahrnují i děti. Římskokatolická církev ctí tradici PRVNÍHO SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ pro děti starší šesti let, které po přípravě mohou přijmout Kristovo tělo Na rozdíl od jiných reformačních směrů však utrakvismus trval na tzv. apoštolské posloupnosti. Podle této zásady nemohla utrakvistická církev dosazovat biskupy bez povolení papeže a světit kleriky. Postupně se i tento směr rozdělil na dva proudy Utrakvismus jako překážka pro humanismus? Pokus o nový náhled na komplikovaný vztah Jan ČERVENKA Abstract: The article tries to apply the concept of humanism formulated by Peter F. Grendel on several Utraquist authors from the end of 15th and begin‑ ning of 16th century. One of the most important innovations of Grendler is hi

Utrakvizmus, utrakvismus Slovník cizích slov infoz

Expozice sálů zámku Žirovnice s gotickými nástěnnými freskami z 15. století. V gotické části barokně upraveného zámku se dochovaly pozdně gotické fresky, představující vrchol české nástěnné malby konce 15. století. Je to unikátní a svým rozsahem největší fresková výzdoba v Čechách Navíc utrakvismus byl odnoží katolické církve a nebyl zdaleka tak fanatický jako kalvinismus. Vymazat. Odpovědi. Odpovědět. Odpovědět. cablik 20. června 2021 9:31. Mám knihu kde je exekuce podrobně popsána Paměti kata Mydláře to zase z Čechy zatočili cizáci. Odpovědět Vymazat. Odpovědi , e e:11s e . aplI,_ kde se utrakvismus probojovával proti katolictví Do svych táb k rad umvers1ta nerada připouštěla katolíky· byla vv · . 1 v , zamerena prot1-, k ors Y, a e externe . hleděla vyjít s katolictv'1m 1·1·ny'ch umvers1t . . i římské c1r ve Pražské koncerty a utrakvismus. Pod tímto názvem zahájily dnes Národní listy válečné tažení proti utrakvistickým koncertům v Praze, tedy proti těm koncertům, které jsou inzerovány dvojjazyčnými plakáty a k nimž se vydávají dvojjazyčné programy

Evangelický kostel Pustá Rybná | Místa reformace

Utrakvismus Knihy.ABZ.c

Oficiálně bylo totiž povoleno obojí vyznání, jak katolické, tak kališnické, které vyznávalo přijímání pod obojí (utrakvismus, odtud název utrakvisté). Soužití obou náboženských skupin bylo dost neklidné a neustále vznikaly třenice jak mezi utrakvisty a pravověrnými katolíky, tak mezi jednotlivými frakcemi, které. stranila husitům a je možné, že se utrakvismus alespoň mezi þástí tršických poddaných vyskytoval již v tomto období.4 I první polovina 16. století je na patřiþné zdroje chudá a víme jen, že v roce 1539 byl tršickým farářem nějaký Jan.5 4.2 Reformac utrakvismus, který nejen na jedné straně zachoval hlavní symbol husit-ství - svátostné přijímání chleba iví-na při bohoslužbě jak pro kněze, tak ipro laiky (přijímání pod obojí způ-sobou - v latinském znění sub utraque speciae), ale umožnil záro-veň na straně druhé legitimizovat zá Utrakvismus byl uznán všemi církevními autoritami... Končí i příběh rodiny Prokopových. Moba, 624 strany, 499 Kč, e-kniha 299 Kč, audiokniha od 349 K Kniha Husitská epopej VII 1472-1485 (Vlastimil Vondruška) ke koupi na Palmknihy.cz. Doprava od 39 Kč. Expedujeme obvykle do 24 hod. Tisíce dalších knih, e-knih i audioknih

Období utrakvismu (1436-1628) Místa reformac

Poslední díl ságy představuje léta, kdy se českým králem stal Vladislav Jagellonský, jemuž se postupně podařilo otupit ostří nepřátelské zahraniční politiky, zvláště té papežovy. Nakonec byl z Čech sejmut cejch kacířství, neboť po desetiletích bojů byl utrakvismus uznán všemi církevními. Utrakvismus se ve Cvikově s největší pravděpodobností nerozšířil, o čemž svědčí i skutečnost, že novostavbu farního kostela budovanou v 50. letech 16. století měl údajně v roce 1566 vysvětit pražský arcibiskup Antonín Brus z 2Mohelnice Noc kostelů nabízí možnost v noční atmosféře navštívit nejen kostely a modlitebny, ale také prostory klášterů, rajské dvory, krypty, věže, kůry a další běžně nepřístupná místa. Ve všech těchto prostorách je pro návštěvníky připraven bohatý program včetně koncertů, komentovaných prohlídek, diskusí, výstav, divadelních představení a dalších. Nápis na křtitelnici je proložen malými kalichy - v tom se tu zračí táborský utrakvismus. Ačkoliv Tábor představoval i v časech jagellonské vlády jednu z nejmocnějších městských komunit v Čechách, zdejší kostel rozhodně nepatří k dílům vynikajícím nad průměr. Nicméně je tu zřejmé, že táborská.

utrakvistický - ABZ

Od konce 16. století se však začalo ve městě prosazovat luterství, které postupně utrakvismus vytlačilo. Tento stav trval až do roku 1623, kdy se do chrámu vrátily po 203 letech katolické bohoslužby. Obnovenou katolickou duchovní správou byl pověřen Jan Václav Celestýn z Kronfeldu Utrakvismus, obrazy a reprezentace. In: Kateřina HORNÍČKOVÁ / Michal ŠRONĚK (ed.): Umění české reformace (1380-1620). Praha 2010, s. 183; Kateřina HORNÍČKOVÁ: Oltářní křídla s Příbuzenstvem Kristovým z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi. In: Kateřina HORNÍČKOVÁ / Michal ŠRONĚK (ed.): Umění české. šlechty. Samotný utrakvismus měl svoje vnitřní problémy, již v 15. století se od něho odtrhla Jednota českobratrská, v 16. století do něj začalo pronikat luteránství. Paradoxně se pak vyznavači staroutrakvismu začali postupně sbližovat s katolíky, zatímco novoutrakvismus inklinoval k luteránství Pragmatismus je velký eufemismus. Z jiného pohledu se jeví spíše jako velmi vypočítavý politik. Jinak Jiříkův návrh anticipující vznik OSN, EU (dosaď podle libosti) nelze hodnotit jinak než Jiřího pokus zachránit utrakvismus a tím sebe samé (Velké Dějiny zemí Koruny České, svazek VI) ČTYŘI PRAŽSKÉ ARTIKULY (články) SVOBODA KÁZÁNÍ KNĚŽÍ PŘIJÍMÁNÍ POD OBOJÍ ZPŮSOBOU CÍRKEV ZBAVIT MOCI A MAJETKU STEJNÉ TRESTY PRO VŠECHNY (šlechtu i poddané) Přijímání pod obojí způsobou UTRAKVISMUS (SUB UTRAQUE SPECIE) Výraz rovnosti všech lidí před bohe

Evangelický hřbitov Semonice | Místa reformace´Bratrský kostel´ JKostel Sv

Video: utrakvismus - slovník cizích slov onlin

Evangelický kostel apEvangelický kostel Trnávka | Místa reformace