Home

Elektřin komplex psychologie

Elektřin komplex - Wikipedi

 1. Elektřin komplex je termín používaný v psychoanalýze k označení milostné náklonnosti dcery k otci. Alternativa Elektřina komplexu - milostný vztah syna s matkou - se nazývá Oidipovský komplex
 2. Oidipovský komplex je základní psychoanalytický model vývoje osobnosti. Odvozuje se od něj mnoho různých poruch osobnosti, jež se interpretují jako různé formy jeho nezvládnutí. Elektřin komplex (Podle Elektry, postavy z řecké mytologie, dcery Agamemnonovy). (C.G.Jung, 1913)
 3. Děvče v Elektřině komplexu hledá u táty především nezatěžující, nesexuální alternativu k mocnému primárnímu vztahu k matce. Špetka rivality okoření jak vztah k otci, tak i k mámě. Je to ovšem otec, jež chápe dceru jako zárodek ženy. Tím - nevědomky - vnáší do vztahu prvky sexuality
 4. Oidipův/Elektřin komplex; syn/dcera je sexuálně vázán/a na matku/otce; veškeré lidské jednání je výsledkem libida (princip slasti) a principu reality - jeden vždy převažuje nad druhým; Analytická psychologie. Carl Gustav Jung (1875 - 1961) nesouhlasil s Freude

oidipovský komplex vyřeší a chlapec přebírá mužskou roli. Elektřin komplex (oidipovský komplex u dvat) - Freud ho příliš nepopisoval, protože předpokládal, že se jedná o stejný proces. Rivala vidí dvata v matce, rozřešení je tedy v identifikace s matkou Oidipův komplex (vztah syna v raném věku se svou matkou; může přetrvat nastálo), Elektřin komplex (vztahy dcery v raném věku se svým otcem; časem vymizí) Analytická psychologie - Carl Gustav Jung - skladba osobnosti

Oidipův a Elektřin komplex Občankář

 1. elektřin komplex - dcera vázaná na otce - princip slasti - člověk vyhledává, co mu je Tvarová psychologie(= celostní, gestaltismus) - všechny psychické projevy je nutno zkoumat jako celek, nelze je chápat izolovaně.
 2. g) Analytická psychologie. Hlavní představitel je Jung, který vymyslel Elektřin komplex, extroverta a introverta a hlavně složky osobnosti (4 nevědomí - osobní, kolektivní (chování ovlivněné předkama)) h) Individuální psychologie
 3. Elektřin komplex u dívek. Psychosexuální vývoj •Období latence (7-12 let) - období klidu, děti se méně zaměřují na svoje tělo, ustupují sexuální impulsy, nutnost zvládat sociální porstředí. Dle Freuda nejvýznamější psychologická událos
 4. Komplex, dle Slovníku analytické psychologie, označuje nevědomé psychické obsahy, které jsou spojeny stejnou emocí a společným významovým jádrem neboli archetypem. Jako takový je komplex součástí osobní psychologie, ale tím, že má archetypové jádro, má určité společné znaky pro všechny
 5. Oidipův komplex - kluci 5 - 6 let - nenávidí otce, protože ten vlastní matku (podle Freuda je to přirozené) Elektřin komplex - Holky - stejné jako Oidipův komplex. vstup do školy: (7 - 11 let) stadium latence - nic se neděje, dítě ovládá život. stadium genitální (12 - smrt) - sexuální zájm
 6. Falické (3-6 roků): zkoumání sexuálních orgánů, masturbace, Oidipův a Elektřin komplex Latentní (6-12 roků): potlaení sexuality, libido odvedeno jinam, dřívější impulzy a zážitky jsou zapomínány Genitální (12-18 roků): jedinec se zaměřuje heterosexuálně, od sebelásky k lásc

(Oidipův/Elektřin komplex) iniciativa versus vina < 5 let názorové myšlení < 6 let < 7 let raný školní věk stádium latence píle versus méněcennost < 8 let konkrétní operace < 9 let < 10 let střední školní věk < 11 let < 12 let raná adolescence identita versus zmatek < 13 let genitální formální operace < 14 let < 15 le Oidipův a Elektřin komplex; kastrační úzkost, závidění penisu Carl Gustav Jung (1875-1961) • analytická, komplexní teorie Kromě psychologie byl vzdělán i ve filozofii, antropologii, historii, náboženství, mytologii a astrologii. Jeho teorie je obtížně pochopitelná, protože ji prostupuje jakési tajemno.

a) Elektřin komplex. b) komplex méněcennosti. c) kastrační komplex. d) komplex moci. S pojmem holotropní dýchání je spojeno jméno. a) Sigmund Freud. b) Stanislav Grof. c) Timothy Leary. d) Carl Rogers. Počitek je základní termín . a) behaviorismu. b) asocianismu. c) Gestalt-psychologie. d) psychoanalýzy. Eidetické obrazy jso Oidipův a Elektřin komplex; kastrační úzkost, závidění penisu Životopis Sigmunda Freuda: Narodil se v moravském Příboře v početné židovské rodině jako nejstarší ze 7 dětí; starší, přísný otec - obchodník s vlnou; mladá, hodná matka

falickém pravidelně vzniká tzv. oidipovský komplex (resp. Elektřin komplex), který je jedním z ústředních témat psychoanalýzy. Je to nevědomý erotický vztah a incestní přání dítěte vůči rodiči opačného pohlaví, přičemž rodič stejného pohlaví je vnímán jako sok (Kratochvíl, 1998, s. 20 - 22) Právě při těchto studiích osvětlil pojmy jako Oidipův nebo Elektřin komplex, s nimiž dodnes nepracuje jen psychologie, ale do velké míry i umění. V díle Já a ono (1923) definoval trojí složku lidské duše: pudovou část sebe sama, kterou si člověk neuvědomuje (id), vědomé já (ego) a svědomí (superego) 1. elektřin komplex, ano, absence otce, jo to může být příčina, hledání tatínka. 2. ženy často mluví o zkušenostech, galantnosti, o tom jak starší muž dokáže ocenit mladší partnerku, to je to jejich kouzlo - přeloženě imponuje jim postavení partnera, zajištěnost partnera, hledají jistotu, chtějí být tou. Psychoanalýza (hlubinná psychologie) Kognitivní psychologie. Humanistická psychologie. Přístupy v psychologii. PSYCHOLOGIE. Elektřin komplex. Psychoanalýza. Sigmund Freud. Vrstvy osobnosti, struktura jáství. ↑RABOCH, Jiří a Petr ZVOLSKÝ, et al. Psychiatrie. první vydání. Praha : Galén, 2001. s. 468. ISBN 80-7262-140-8

Osobnost, psychologie | Občankáři

a) Elektřin komplex b) Minervin komplex c) Afroditin komplex d) Helenin komplex e) nevím 4. Co nepatří mezi psychedelické drogy? a) LSD b) meskalin c) metadon d) psilocybin e) nevím 5. Autorem tzv. křivky zapomínání je a) Hermann Ebbinghaus b) John Locke c) Edward Thorndike d) Ivan P. Pavlov e) nevím 6 Elektřin komplex není žádný výmysl, jeden bych měla... odpovědět; 8. Leden 2007 - 17:28 . Návštěvník (anonym) učí se o tom v celém světě a vychází z něj většina moderní psychologie. Je nesmysl se o tom bavit na těchto fórech :-). Problematiku pojmenoval a zpracoval psychoanalytik Sigmund Freud. Pro analogický vztah dcery a otce se zřídka používá pojem Elektřin komplex. Pojem zavedl Carl Gustav Jung. Z hlediska kazuistiky je pojmenování Oidipovského komplexu zavádějící, protože Oidipus nevěděl, že udržuje vztah s matkou Wundt-vznik vědecké psychologie Freud-zakladatel psychoanalýzy a psychodynamicky orientované psychologie Oidipův konflikt-zaměření na matku, otec rival. Kastrační úzkost. Identifikace s otcem. Elektřin komplex u dívek. Psychosexuální vývoj Období latence (7-12 let) - období klidu, děti se méně zaměřují na svoje tělo. seznam použitých zkratek psychoanalytická teorie 2/3 intrapersonální konflikty. id vs. ego - id chce uspokojení, ego testuje realitu a neumožní to (kluk chce ukrást autíčko, ale ví o policistech, tak počká, až bude mít peníze, aby si ho radši koupil); id vs. superego - id má požadavek, superego jej považuje za neetický (kluk s autíčkem - připomene si zákaz.

Peto K. (anonym) To Maria28: Neda mi to a musim reagovat. Oidipovsky komplex je vec, ktera se stava, s ni se clovek nerodi. Jedna se vetsinou o muze, oddane sve matce, nemusi to vsak byt pouze matka, muze to byt klidne jina starsi zena, ktera mu bude schopna lasku matky nahradit Termín Oidipovský komplex poprvé definoval zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud. Inspiroval ho osud starořeckého hrdiny Oidipa, který jako nalezenec zabil krále-tyrana v boji o moc a poté se oženil s vdovou po něm, netuše, že šlo o jeho vlastní rodiče. Oidipovský komplex má protipól v podobné závislosti dcery na otci. Romantická náklonost dcery k otci se poté nazývá tzv. elektřin komplex Svoje názory dává do kontextu se svými předchůdci - buď je potvrzuje, nebo popírá a nahrazuje, což bývá většinou. Pokud se chystáte číst tuto knihu a o Freudovi toho moc nevíte, možná Vám ale přece jen může připadat poněkud.

Psychologie jako věda Charakterizujte, čím se zabývá psychologie Uveďte základní psychologické disciplíny, uveďte komplex (Elektřin komplex), který vzniká v průběhu vývoje libida - úspěšné vyřešení komplexu je předpokladem pro zdárný vývo psychoanalýza = psychologie osobnosti = diagnostická a terapeutická metoda vytváření platonického vztahu k rodiči opačného pohlaví → oidipův/elektřin komplex (Iva Šipošová, Genitální fáze. 12 až 16 let; Oidipův komplex byl intrafamiliérní, teď se přesouvá extrafamiliérně (mimo rodinu, např. platonická.

Oidipův a elektřin komplex. Důležitý pro proces pozdějíší identifikaci se sexuální rolí. Stagnace: 6-12 roků. Uspokojení je zaměřené jen na vlastní osobu, proces socializace, potlačení sexuality Humanistická psychologie vznikla jako tzv. třetí cesta v psychologii a chtěla tvořit opozici vůči příliš. Psychologie = studium psychických procesů, stavů a vlastností. (Oidipův komplex, Elektřin komplex). 4. Stadium latence - mezistádium (6-11 let), zdánlivá amnéza sexuálních pudů. 5. Genitální stadium - (12 let a výše), období, kdy je člověk schopen pohlavního styku

Narodil se chlapeček, jen mu chybí zvoneček aneb Kde se

KOMPLEX ELEKTŘIN je? láska dcery k o babičce a žárlivost dcery na matku. láska dcery k matce a žárlivost dcery na matku. láska dcery k otci a žárlivost dcery na matku. zadat heslo pro úpravu . Dejte si tento test na vlastní stránky/blog Psychologie ø 60.2% / 121 × vyzkoušeno Genitálie. Elektřin a Oidipův komplex, sex. role, morální vývoj. Latence. 6-12. Energie se přesouvá do fyzických a psych. aktivit.Potlačení sexuální aktivity jako důsledek Oidipova (Elektřina) komplexu. Genitální. 12 - Genitálie. Sexuální zralost, rozvoj vztahů

Psychologie a sociologie obecně konstatují, že otcovství je v krizi, a po jak o tom svědčí Freudovy pojmy jako oidipovský komplex a Elektřin komplex. I v učení C. G. Junga je dichotomie maskulinita - feminita velmi důležitá. Známý Jungův citát o tom, že dokud muž nenalezne své ženství svědčí o. Vývojová psychologie dle Sigmunda Freuda - stádia podle toho, jakým způsobem člověk dosahuje slasti a uspokojuje libido (sexuální pud) 1) (Oidipův, resp. Elektřin komplex) 4) latentní (6-11) - mezistádium, zdánlivá anamnéza sexuálních pud. - zde vzniká Oidipovský a Elektřin komplex. stadium latence → skrytosti (5. rok - puberta) - zdánlivý spánek sexuálních impulzů - sexuální energie je odváděna do školní práce, skupinových činností, zájmových aktivit, genitální stadium (asi od 12.) - v pubertě libido propuká novou silo -William James-Principy psychologie(1890)-základem chování jsou půdy a instinkty. Psychoanalytický přístup -Sigmund Freud, Carl Gustav Jung-např. Výklad snů-součást naší mysli i nevědomí, které i zkoumá-princip determinismu=chování má příčinu, ale my si to neuvědomujeme-Oidipův komplex/Elektřin komplex-podoba ledovc

2001 Petržela, M.: Elektřin komplex. (VIII. psychoanalyticko - psychoterapeutické symposium, Opočno 13.-15.9.2001) Znalecké posudky z klinické psychologie aneb vše, co jste kdy chtěli vědět o klinické psychologii a báli jste se zeptat. (Seminář Justiční akademie na téma Znalecké posudky, Kroměříž 9.-10.4.2018 Faktory ovlivňující psychický vývoj jedince, výběr ze známých teorií Faktory ovlivňující psychický vývoj jedince. Za hlavní činitele psychického vývoje jedince jsou považovány dědičnost a vliv vnitřního (prenatální období) a vnějšího prostředí (jeho kvalita, intenzita a doba působení) nevědomé) u mužů, u žen Elektřin komplex Kastrační komplex-u mužů, kluci mají strach, že přijdou o pohlavní orgán, nevědomé 4.fáze-období latence-období klidu 6-puberta 5.fáze genitální-muž hledá ženu, žena muže Chybné úkon Oidipovský komplex u děvčat (někdy se nazývá elektřin komplex) Freud příliš nepopisoval, ale předpokládá se, že jde o analogický proces. Absenci penisu dívky dle Freuda vnímají jako defekt, případně si myslí, že již byly kastrované Vědomí jako větší počet jevišť - pokud každý korový systém má své vědomí, existuje zrakové, sluchové, čichovépolohové vědomí ve smyslu více divadelních jevišť, na nichž se odehrává současně řada dějů. 3. Vědomí ve vztahu k vnitřní řeči, představivosti a pracovní paměti jako hlavním.

Psychologie - Základy společenských věd - Maturitní otázk

Vývojová psychologie. zabývá se psychickým i fyzickým vývojem člověka v jednotlivých vývojových etapách. fylogeneze - vývoj člověka jako lidského duhu. ontogeneze - vývoj od početí až po smrt. zabývá se především vývojem zdravých jedinců. prenatální období - 39 týdnů. novorozenecké období - 1. měsíc Základní pojmy. Příspěvky. Iluze. 4. 3. 201 Dějiny psychologie Charak terizuje jednotlivé etapy vývoje psychologie Odliší významné psychologické školy a teorie Připomene významné osobnosti Elektřin komplex přenos chybné úkony sen Základní vývojové úkoly jednotlivých etap lidského život Freudovo pojetí psychosexuálního vývoje. Vídeňský lékař českého původu Sigmund Freud člení vývoj dítěte na pět základních etap. Více než na rozumové poznávání světa dítětem však soustřeďuje svou pozornost na jeho afektivní prožívání, na vývoj jeho pudového života a na dynamické stránky osobnosti vůbec. Dějiny psychologie paleopsychologie - zkoumání vývoje psychiky z historického hlediska velký vývin psychiky nastal při neolitické revoluci - nutnost umět lépe plánovat, organizovat; vyčlenění rolí, vývoj artikulované řeči ⇒ komunikace Oidipovský komplex, Elektřin komplex - dítě mívá lepší vztah k.

Poruchy chování | Občankáři

01 Vznik a vývoj psychologie :: Výpisky do ZS

Objeví se Oidipův komplex u chlapců a Elektřin komplex u dívek. Ne vždy vědomé sexuální fantazie směřují k objektu. Tím je rodič odlišného pohlaví. Toho chce dítě vlastnit. V tomto čase vzniká kastrační komplex a následná kastrační úzkost - chlapci mají strach, že je vykastruje žárlivý otec Download PDF Psychologie Heute - Juni 2017 for free and other many ebooks and magazines. Home. Psychologie koček kniha Psychologie - Rita L . Elektřin komplex (vztahy dcery v raném věku se svým otcem; časem vymizí) 349 Kč 314 Kč - Psychologie odtržená od reality tím, že výzkumy jsou prováděny pouze v laboratořích.

Psychologie (3) Studijni-svet

Přečtěte si o tématu Komplex. Abychom vám usnadnili vyhledávání zajímavého obsahu, připravili jsme seznam článků souvisejících s tématem Komplex, které hledáte. Najdete zde články, fotografie i videa k tématu Komplex Start studying Psychologie. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Psychologie je vědní disciplína, která studuje lidské chování, mentální procesy a veškeré tělesné dění. Cílem pozorování je pochopit všechny zákonitosti a jedinečnosti lidského života. Psychologové se zabývají zejména osobnostními styly, které představují čtyři základní skupiny: flegmatik, sangvinik, cholerik a melancholik Replikační krize - metodika. 439.59 KB. Replikační krize - pracovní list. 505.69 KB. Replikační krize - PPT. 7.19 MB. Střední škola Pracovní listy Prezentace Osobnost, psychologie Mediální výchova VOSK Čeština. Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte Z témat rozpracovaných v úvodu je k pointě, navíc málo uspokojivé, doveden jenom Elektřin komplex. Se slabošstvím mužů a legrací ze zazobanců se již více nepracuje. Přesto film dává okusit mimořádnou citlivost vůči na pohled banální vztahové látce, jakou Pollack později vynikne. 70% ( 24.07.2019

Oidipův a Elektřin komplex Občankář . Můžeme spekulovat, do jaké míry v tom může hrát roli Oidipovský komplex. Pro způsob řešení to však není rozhodující. Maminka by měla být rozhodná a říci: který předčí všechny ostatní Nejkrásnějším dárkem nejen pod stromečkem je kniha. A co teprve, když není jen tak. Přečtěte si o tématu Vývojové stadium. Abychom vám usnadnili vyhledávání zajímavého obsahu, připravili jsme seznam článků souvisejících s tématem Vývojové stadium, které hledáte. Najdete zde články, fotografie i videa k tématu Vývojové stadium

Psychologie jako věda - maturitní otázka Studijni-svet

Video: Jaké jsou všechny druhy psychických komplexů? Odpovědi

Vývojová psychologie - maturitní otázka ZSV Studijni-svet

 1. Syn projevuje intenzivní zájem o matku (Oidipovský komplex) a dcera o otce (Elektřin komplex - podle hrdinky z řecké mytologie, která nechtěla opustit svého otce ani po smrti). Holčička na matku neuvědoměle žárlí a snaží se ji odsunout stranou
 2. Psychologické směry 20. století. v počátky psychologie jako vědní disciplíny spadají do 2. pol. 19. stol. v rok 1879 - v Liu založena 1. psych. laboratoř - WUNDT Wilhelm. v rozvoj tzv. experimentální psychologie spojeno se jménem W. WUNDT (pokusy na zvířatech): v vychází z experimentu a získává empírii = zkušenost.
 3. 2. narativní psychologie - uplatňovaná spisovateli v lit. dílech, poučuje o situacích a rozměrech duše, v románech (Dostojevskij) 3. vědecká psychologie - svým předmětem se zabývá soustavně, koncepčně a kriticky (nesmí podlehnout předsudkům, pravdivé poznání člověka, používá důkazy a argumenty

Ontogeneze lidské psychiky - WikiSkript

Oidipův (Oidipovský) komplex - chlapec nenávidí otce - dítě si uvědomuje, že mezi jeho rodiči je cosi, po čem touží také => začne nenávidět svého konkurenta - syn ve své mysli zvítězí nad otcem a získá matku. Elektřin komplex - dívka nenávidí matku - dívka více upřednostňuje otce a navzájem. 4) latentní (= skrytý psychologie na Univerzitě jižní Floridy a nyní si užívá důchodu, Oidipův a Elektřin komplex. Libido zaměřeno homosexuálně. zavedl pojem komplex. Pod ním se skrývají prvky, které se vymkly kontrole osobního vědomí a samostatně existují v temné oblasti psyché Oidipovský komplex. Oidipovský komplex vzniká mezi třetím a šestým rokem věku a charakterizuje jej vyšší náklonnost chlapců k matce a více či méně negativní vztah k otci. Obdobně je tomu u dívek - vyšší náklonnost k otci a více či méně negativní vztah k matce (tzv. Elektřin komplex) Rande se starším mužem co třeba George Clooney a Amal Clooney? Jsou jedním z příkladů co dál třeba Michael Douglas a Catherine Zeta-Jones a jsou další.

PPT - Teorie duševní determinace a periodizace lidského

Sigmund Freud - psychoanalytická teorie PSYCHOWEB

Psychoanalýza a oidipovský komplex? Za vším hledej Freuda

Slavoj Titl Stud a jeho projevy v psychoanalýze (přednáška konaná v červnu 2006 pro ČPS) Vážení kolegové, Rád bych Vaši pozornost připoutal k afektu, který bývá v psychoanalýze - jak se domnívám - relativně opomíjen, totiž k afektu studu a jeho různým projevům 3.Fali ké 4-5 Oidipův/Elektřin komplex Samolibost, lehkomyslnost, paličatost 4.Latence 6-12 Vývoj oranný h me hanismů Žádná: v tomto odo í neexistují fi-xace 5.Genitální 13-18 Dospělá sexuální in-timita Jedin i, kteří úspěšně integrovali před- hozí stádia, projevují zájem o ostatní lidi, zdravá sexualit Katedra pedagogiky a psychologie Bakalářská práce Oblíbené a neoblíbené pohádkové postavy u dětí předškolního věku v MŠ Vypracovala: Petra Tušová Vedoucí práce: Mgr. Jan Vaněk České Budějovice 2015 . Prohlášen

Psychologie je vědní disciplína, která studuje lidské chování, mentální procesy a veškeré tělesné dění. Cílem pozorování je pochopit všechny zákonitosti a jedinečnosti lidského života. Psychologové se zabývají zejména osobnostními styly, které představují čtyři základní skupiny: flegmatik, sangvinik, cholerik a melancholik V tomto stadiu se také podvědomě fixují na rodiče opačného pohlaví a rodiče stejného pohlaví berou jako rivala (Oidipův komplex, Elektřin komplex). Stádium latence - mezistádium (6-11 let), zdánlivá amnéza sexuálních pudů. Genitální stadium - (12 let a výše), období, kdy je člověk schopen pohlavního styku

Brak + Postmoderna. - od thrilleru se liší tím, že se v něm objevují nadpřirozené prvky. - vyskytují se již v nejstarších příbězích- příběhy o démonech, pohádky bratří Grimmů, staré mýty. - B. Stoke - Dracula, M- Shelleyová- Frankenstein, L. Stevenson- Podivný případ doktora Jekylla a pana Hyda již staří Řekové psali divadelní hry o Elektře a Elektřin komplex podrobně popsal Sigmund Freud. nejnovější výzkumy prej... 0 / 0 22.6.2007 12:1

Elektřin komplex Zpovědnic

Boekenverkoop. Op zoek naar studieboeken? Koop ze via studievereniging Complex met korting! Als je lid bent van Complex krijg je korting op al je boeken. Hiermee bespaar je toch al snel zo'n 60 euro op je volledige pakket! Het lidmaatschap is maar 15 euro per jaar, dus een goede deal! Vink bij het bestellen van je boeken aan dat je lid wil. přednáška: temperament a typologie (temperament a typologie) = typy temperamentu podle původních představ Hippokrata (460 - 377 př.n.l.) vznikly namícháním základních šťáv lidského těla: krve, slizničních sekretů (hlenů), žluče a černé žluče * 6. května 1856, Příbor t 23. září 1939, Londýn Freud · Ve 3 letech - přestěhování do (Sigmund Freud - psychoanalýza, Psychologie referát (3-6 let) - zájem přenesen na genitálie; Oidipův komplex - erotický vztah syna k matce, Elektřin - dcery k otci. 4) Latentní (6-10 let) - socializace, nové autority, pozornost přesunuta na společnost. 5) Genitální (od puberty do smrti) - změna hormonů, těla, sexuální vzrušen

Oidipovský komplex - WikiSkript

Erstmals wurde der Komplex von der Publizistin Colette Dowling (1990) beschrieben, wobei sie die These vertritt, dass Frauen Angst vor der Selbständigkeit entwickeln, und sieht die Ursache dafür in Zweifeln an der eigenen Kompetenz, begründet in der unterschiedlichen Sozialisation, aber auch auf sozialem bzw. religiösem Druck hin Počátky světové literatury a literatura antická. Antická literatura se rozvíjí ve starověkém Řecku a Římě.Literatura starověkého Řecka převzala prvky z kultur starších, babylónské, fénické, egyptské. Kultura těchto národů dávno upadla v zapomnění a byla objevena až v 19.století - v té době byla některá.

20 - Osobnost a její poznávání Zuzana Pikorová - Osobnost= organická jednota tělesného a psychického, vrozeného a získaného, která je typická pro daného jedince a projevuje se v jeho chování a jednání- Projevuje se jako stálá struktura a zároveň se vyvíjí- Rozlišuje se struktura a dynamika osobnosti- Struktura= uspořádaný, relativně stálý soubor určitých. Vývojové fáze člověka podle freuda. Fáze psychosexuálního vývoje podle Freuda Mnoho lidí však zůstává i v dospělosti částečně fixováno na nižší vývojové fáze (orální, anální, falickou.) kdy se postoj k sexualitě proměnil, dochází spíše ke vlivu té které ranné vývojové fáze na charakter člověka a jeho chápání erotických vztahů Fáze. PSYCHOLOGIE A SOCIOLOGIE SPORTU Mgr. Dita Culková, Ph.D. 20.2. 2019 * * EMOCE A EMOCIONALITA SPORTU EMOČNÍ IMPLOZE vliv kultury na emoční projevy emocím není přáno Z hlediska psychohygieny dlouhodobé negativní účinky (neschopnost projevit emoce, citová oploštělost, úzkostnost aj. Elektřin komplex, Diogenův syndrom,. Osobnost a Elektřin komplex · Vidět víc » Erik Erikson Erik Homburger Erikson (15. června 1902, Frankfurt nad Mohanem - 12. května 1994 Harwich, Massachusetts, USA) byl německý psycholog židovského původu, který je pokládán za stoupence neofreudismu Analogicky k Oidipovu komplexu u dívek vzniká komplex Elektřin (Freud tento komplex původně označil jako negativní oidipovský koncept, označení Elektřin komplex zavedl až C. G. Jung). Ženskou touhu po penisu Freud vysvětluje neustálou snahou ženy po dosahování mužských pozic skrze osvojování si mužských psychických. Kategorie: Psychologie Typ práce: Zápisky z přednášek Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Práce obsahuje výpisky z přednášek psychologie na téma vývoj psychologie.Hlavní důraz je kladen na počátky psychologie v rámci antické filozofie. Autor popisuje vývoj směřující k ustavení psychologie jako samostatné vědy, vytvoření jejího názvu, metod a.