Home

Všeobecné lékařství specializace

Specializační příprava v oboru VPL. Vzhledem k současné epidemiologické situaci se praktická část atestační zkoušky v oboru VPL uskuteční spolu s teoretickou částí v jednom termínu v Praze v IPVZ (Ruská 85, Praha 10). Pedagogické pracoviště Katedra všeobecné praktické lékařství začíná realizovat zkoušky po. MUDr.Ivan Kolář - praktický lékař, internista - Samost. ordinace všeob. prakt. lékař Obory specializace. Obory specializačního vzdělávání lékařů a zubních lékařů jsou stanoveny zákonem č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o podmínkách získávání a uznávání odborné a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta ( viz Platná.

Podmínkou pro získání specializace v oboru všeobecné praktické lékařství je zařazení do tohoto oboru a absolvování praxe. Pořadí stáží v kmeni (absolvování kmene předchází) další povinné praxi v oboru) a v povinné praxi v oboru může být v libovolném pořadí, v minimální celkové délce 3 let, z toh MZČR VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ Vzdělávací program specializačního oboru LÉKAŘSTVÍ - specializovaný výcvik 5 2.5 Vlastní specializovaný výcvik zkrácený - v délce minimálně 14 měsíců Pro lékaře s diplomem o specializaci v oboru urgentní medicína nebo anesteziologie a intenzivní medicína (vč. anesteziologie a resuscitace).

Historie 3

Absolventi studijního programu Všeobecné lékařství se uplatní ve všech zdravotnických zařízeních, v institucích biomedicínského výzkumu, na univerzitách i odborných školách. Jedná se o studijní program bez specializace © 2021 Váš lékař Všechna práva vyhrazena Kontakt Nemoci; Léky & doplňky stravy; Alternativní medicína; Menu Item Separato

Všeobecné praktické lékařství je odborná specializace, kterou lze získat absolvováním vzdělávacího programu, povinných kurzů a závěrečné atestační zkoušky. Lékař, který získal odbornou kvalifikaci v oboru všeobecné praktické lékařství, je oprávněn k poskytování samostatné péče v oboru všeobecné. Ve všech ambulancích SYNLAB najdete odborníky, kteří jsou zaměřeni nejen na všeobecné lékařství, ale také další důležité specializace. Zakládáme si na vřelém a svědomitém přístupu s osobním zájmem o váš zdravotní stav. Samozřejmostí je vysoký standard zdravotní péče a krátké čekací lhůty

Specializační příprava v oboru VPL - Všeobecné praktické

Specializační výcvik, v tomto případě Všeobecné praktické lékařství, je 2. část specializačního vzdělávání lékaře. Je ukončena atestační zkouškou.. Po absolvování specializačního vzdělávání a získání atestace v základním oboru se každému navyšuje způsobilost a to z odborné způsobilosti na specializovanou způsobilost všeobecné praktické lékařství (3) - interní kmen nebo kmen všeobecné praktické lékařství Nástavbové obory [ editovat | editovat zdroj ] Pro práci v některých oborech je nutné po získání atestace v základním oboru pokračovat v přípravě k atestaci v nástavbovém oboru

Magisterský studijní program - Všeobecné lékařství Studijní plán 2017/18, studijní plán 2018/19, studijní plán 2019/20, studijní plán 2020/21 další prodloužení akreditace, aktuální prodloužení akreditac Přijímací zkouška proběhne dne 16. června 2021. Uchazeči, kteří si podají přihlášku současně na studijní program Všeobecné lékařství a Zubní lékařství, budou skládat jednu přijímací zkoušku. Při přijímací zkoušce se ověřují znalosti uchazečů z chemie, fyziky a biologie Specializace. Pracoviště akreditované Ministerstvem zdravotnictví. Certifikát GHC genetics. Certifikát celoživotního vzdělávání ČLK. Osvědčení školitele. Osvědčení. Atestace I. stupně všeobecné lékařství Všeobecné praktické lékařství, interna, nefrologie Poliklinika Vinohrady Vinohradská 1513/176 130 00 Praha 3 - Vinohrady. tel.: +420 272733943 e-mail: info@lekarvinohrady.cz www.lekarvinohrady.c Koncepce oboru všeobecné praktické lékařství 2018. Býma S. 1, Šonka P. 2, Seifert B. 3, Štolfa J. 4,5 1 Lékařská fakulta University Karlovy v Hradci Králové, Ústav sociálního lékařství přednosta Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc předseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JE

Biologie , Genetika , Stomatologie, Všeobecné lékařství , Všeobecné lékařství , Specializace ve zdravotnictví 1. lékařská fakulta UK Praha Prah k 31.10. Všeobecné lékařství Zubní lékařství Ošetřovatelství Specializace ve zdravotnictví Všeobecné lékařství v AJ Zubní lékařství v A

Specializace v oboru všeobecné lékařství potvrzené atestační zkouškou s dvacetiletou praxí v oboru. specializace v oboru sportovního lékařství (21. 11. 2012) Kurz myoskletární medicíny - roční; Kurz v pracovním lékařství - ročn K výkonu soukromé praxe a lektora v oboru: všeobecné lékařství Pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru: - Zobrazit více. Specializace

Specializace: vnitřní lékařství, všeobecné praktické lékařstv

 1. 2002: Specializace I. stupně - všeobecné lékařství: 1993: Specializace II. stupně - pediatrie: 1990: Specializace I. stupně - pediatrie: 1987: Univerzita.
 2. Praktické lékařství je obor lékařské péče zaměřený na primární péči o pacienty. Praktický lékař léčí akutní a chronická onemocnění, poskytuje preventivní péči a vzdělává lidi v oblasti zdraví - to vše obecně bez ohledu na věk a pohlaví. DK všeobecné lékařství Brandýs s.r.o., IČ: 01626043.
 3. MUDr. Marie Kadlecová, Ph.D. - SALVECOR. MUDr. Marie Kadlecová, Ph.D. Jsem Marie Kadlecová, atestovaná lékařka z všeobecné praktické a z interní medicíny. Zkušenosti jsem získala v ambulancích praktických všeobecných lékařů pro dospělé a v nemocničních klinikách a odděleních - interní, plicní, pracovní

Naše studijní programy a obory / Lékařská fakulta O

MUDr

Obory specializace. Obory specializačního vzdělávání lékařů a zubních lékařů jsou stanoveny zákonem č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o podmínkách získávání a uznávání odborné a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (viz Platná legislativa) VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ 6 Bakalářský studijní program FYZIOTERAPIE 8 Navazující magisterský studijní program • bakalářský program bez specializace Studium probíhá pouze v prezenční formě, trvá tři roky. Absolventi získají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání fyzioterapeut a titul bakalář / Bc.. Přehled podle specializace (Základní obor) Zákon stanovuje 43 základních oborů pro lékaře. Každá specializace má určitou minimální délku a povinný základní kmen jako první část specializačního vzdělávání. Jednotlivé specializace jsou seřazeny abecedně v následujícím výběru. Pro více informací o. 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurz

Lékařská fakulta nabízí magisterské obory všeobecné a zubní lékařství a bakalářský studijní obor všeobecné ošetřovatelství. Pro mladé lékaře poskytuje možnost specializace v lékařských oborech, doktorské studium ve 22 akreditovaných studijních programech a mnoho dalšího Specifičnost Oddělení primární péče FNM spočívá v pravidelných preventivních prohlídkách zaměstnanců rizikových pracovišť, kteří jsou vystaveni zdrojům ionizujícího záření, neionizujícího záření (práce s laserem), dále pak infekcím, práci s cytostatiky či s biologickým materiálem Lékařská fakulta Ostravská univerzita Syllabova 19, 703 00 Ostrava - Vítkovice. telefon: +420 597 093 501 +420 553 463 501. e-mail: IČ: 61988987, DIČ: CZ6198898

Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 361/2010 Sb. Čl. II. 1. Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti zařazeni ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky do oborů specializačního vzdělávání nebo základních kmenů anebo nástavbových oborů podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, dokončí vzdělávání podle. 3. lékařská fakulta. Univerzita Karlova. Ruská 87, 100 00 Praha 10. tel.: +420 267 102 111 fax: +420 267 311 81 Všeobecné lékařství Město Všechna města Hradec Králové (3) Praha (3) Brno (1) Olomouc (1) Ostrava (1) Pardubice (1) Plzeň (1) Ústí nad Labem (1 Česká lékařská komora, oddělení vzdělávání, Lékařská 2, 150 00 Praha 5, www.lkcr.cz, www.eclk.c

MUDr. Lenka Bačová. Absolventka LF UJEP v Brně (1987) - specializace všeobecné lékařství. Atestace oboru všeobecného lékařství (1992) Získaná specializovaná způsobilost: základy fyzioterapie (1993), vyšetření hemokoagulace (2015), vyšetření CRP (2015), kineziotaping I (2012), kineziotaping II (2013), kurz enterální a. Atestovaná praktická lékařka, specializace v oboru všeobecné praktické lékařství, specializace v oboru anesteziologie a resuscitace, absolvent základního kurzu akupunktury na IPVZ, možnost poskytnutí aurikuloterapie v případě zájmu po dohodě

Tomáš Dacík (specializace v oboru všeobecné lékařství, interna) Všeobecná zdravotní sestra: Dobromila Šudřichová. Poskytované služby. Ordinace praktického lékaře Interní ambulance Obezitologická poradna Závodní preventivní péče Vyšetření řidičů Očkování Fyzikální terapie Návštěvy nepohyblivých pacientů. Poskytuje studium v magisterských studijních programech všeobecné lékařství (6-leté studium v prezenční formě) a zubní lékařství (5-leté studium v prezenční formě). a specializace ve zdravotnictví (3-leté studium v prezenční formě). Fakulta nabízí i studium navazujících magisterských studijních programů.. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity nabízí pregraduální (pomaturitní) prezenční studium tří dlouhých magisterských programů Všeobecné lékařství/6 let studia, titul MUDr., Zubní lékařství/5let studia, titul MDDr., Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Embryolog/5let studia (titul Mgr. Všeobecné praktické lékařství; Obory a specializace: E 14 Akutní ischemické cévní mozkové příhody a management prvního kontaktu. E 72 Závislost na tabáku. Přeskočit: Hlavní nabídka. Hlavní nabídka. Manuál pro studenty. Kontakty. Novinky stránek. Přeskočit: Kalendář.

Obory specializace - 1

Specializace: Všeobecné praktické lékařství. Zvláštní specializovaná způsobilost: Tělovýchovné lékařství. Psychosomatika. Odborné vzdělání: Gymnázium Pardubice (1984) Lékařská fakulta UK v Hradci Králové (1995) základní kurz Myoskeletální medicíny (1997) Atestace z všeobecného lékařství I. stupně (1998 lékařská fakulta Univerzity Karlovy - všeobecné lékařství. lékařská fakulta Univerzity Karlovy - zubní lékařství. MDDr. Martina Pichlíková. lékařka. specializace: endodoncie, estetická a konzervační stomatologie, parodontologie. lékařská fakulta Univerzity Karlovy - zubní lékařství. MDDr. Tereza Hartlová DiS 1996 - 2002 Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity, Brno, magisterský obor všeobecné lékařství - státní rigorózní zkouška; 2005 specializace v oboru interní lékařství I. stupně - atestační zkouška; 2006 Medtronic Akademie - kus EKG pro pokročilé, Varšava, Polsko; 2009 odborná stáž, klinika kardiologie, IKEM, Prah Všeobecné lékařství Patologie (PAT/VCA11 a PAT/VCB11) - studijní obor všeobecné lékařství. Úkolem předmětu je seznámení studentů s příčinami nemocí, jejich základními patogenetickými mechanismy, morfologickými projevy a vzájemnými souvislostmi MedCare CB s.r.o. MUDr. Jiří Šturma. maturita - Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice. 1981 státní rigorózní zkouška. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Plzeň, magisterský obor všeobecné lékařství. 1985 atestační zkouška. specializace v oboru všeobecné praktické lékařství I.stupně. 1991 atestační zkouška

Specializace Všeobecné lékařství; MEDICÍNA VYPRODÁNO. Výuka v praktickém lékařství je oproti výuce v jiných lékařských oborech jiná v tom, že pracuje s již dříve sdělenými vědeckými informacemi a získanými dovednostmi. Tyto uvádí do praxe a dává je do souvislostí tak, jak si to klinická situace vyžaduje Atestace: Specializace v oboru oftalmologie I stupně: 2.4.1990, II. stupně: 9.6.1995. Státní závěrečná zkouška v doktorském studijním programu Všeobecné lékařství, ve studijním oboru oftalmologie na LF MU v Brně - 19.5.2004

Přijímací řízení - Univerzita Karlov

 1. Specializace: Praktický lékař. Telefon: 596 732 021. O mně. 1995 absolvent lékařské fakulty UP Olomouc 1995 -1996 interní oddělení nemocnice Orlová 1998- specializace v oboru všeobecné lékařství prvního stupně.
 2. 2001 - promoce na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor všeobecné lékařství 2004 - atestace, specializace I. stupně v oftalmologii 2008 - specializovaná způsobilost pro výkon povolání lékaře v oboru oftalmologi
 3. MUDr. Petra Pochmanová působí jako korektivní dermatoložka na klinice MEDICOM Clinic od roku 2020.Vystudovala Lékařskou fakultu na Karlově univerzitě v Plzni, obor všeobecné lékařství. Je držitelkou několika certifikátů a absolvovala řadu kurzů
 4. 2014: Základní interní kmen pro obor všeobecné lékařství. 2011 - 2015: Interní oddělení Mělník - lékař (standartní interní péče, příjmová ambulance, JIP) 2011: Klinika transplantační chirurgie IKEM. 2004 - 2010: Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, obor všeobecné lékařství. 1996 - 2004: Gymnázium.

Kariéra praktického lékaře - 1

Vysoké školy a nabídka studijních programů. 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Bakalářské studijní programy a obory otevírané v akademickém roce 2012/2013. Ošetřovatelství (3leté studium v prezenční a v kombinované formě) - obor Všeobecná sestra. Specializace ve zdravotnictví (3leté studium v prezenční. Vzdělání: 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Všeobecné lékařství: Evroá atestace EBO, Paříž, Francie Stáže v zahraničí: Oční klinika Fortaleza a Sao Paulo, Brazílie: Oční klinika Royal Victoria Exe and Ear Hospital, Dublin, Írsko Další aktivita: St. Thomas Hospital, Londýn, UK- medical retin O mně. absolvovala jsem Lékařskou fakultu- obor Všeobecné lékařství university Karlovy v Hradci Králové. dětské oddělení nemocnice v Českém Krumlově. vedení alergologické odborné poradny v Českém Krumlově. stáže na oddělení rizikových novorozenců v Českých Budějovicích , na chirurgi v Č.Krumlově. 11 let u. Vojenská lékařská akademie J. E. Purkyně - vnitřní lékařství (Ph.D.) 2003 Univerzita Karlova - 2. lékařská fakulta - vnitřní lékařství (doc.) 2008 Univerzity Karlova - profesor pro vnitřní lékařství (prof.) Specializace: Specializovaná způsobilost lékaře v oboru vnitřní lékařství

MUDr. Pavel Poláček je zkušený kardiolog a internista v Canadian Medical. Objednávat se můžete na čísle +420 222 300 300 Plicní lékařství. Plicní ambulance v CPM poskytuje diagnosticko-terapeutickou péči dětským a dospělým pacientům. Při řešení zdravotních potíží klientů klademe důraz na tzv. celostní přístup (interakce mezi respiračním a kardiovaskulárním, dále pohybovým a/nebo gastrointestinálním systémem). Součástí naší. 2005: atestace z diabetologie, specializace z diabetologie. 2000: atestace ze všeobecného lékařství. 1999: atestace z vnitřního lékařství I. stupně. 1995: ukončení studia na III. lékařské fakultě University Karlovy Praha. Licence ČLK: všeobecné lékařství, interní lékařství Členství ve společnostech. Česká.

Vítejte v ambulancích SYNLAB

Všeobecné praktické lékařství Přehlednější zdravotnictv

Lékařství obory. Lékařství nebo medicína (z lat. ars medicina, umění léčit) je aplikovaná biologická věda o zdraví, stavech a chorobných procesech člověka, o způsobech léčení a předcházení nemocem. Úkolem tohoto vědního oboru je chránit a zlepšovat zdraví.Jak již bylo řečeno, opírá o poznatky biologie, chemie, fyziky a stále více se prosazuje také. Vzdělání: LF MUNI; Brno - obor: Všeobecné lékařství; Praxe: od roku 2015 zaměstnancem ve společnosti ICHTYS DENT s.r.o. do roku 2015 soukromá zubní ordinace v Brně a Říčanec Volná pracovní místa MPSV, Firma: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.. Pro Nemocnice Pardubického kraje, a.s. eviduje úřad práce 280 volných pracovních míst v 57 nabídkách práce firem, 1 nabídka práce je nová, 2 nabídky jsou za týden. Průměrná mzda těchto volných míst se pohybuje od 26700 do 26800Kč. Celkem 612 historických nabídek je přístupných po přihlášení

Atestace (lékařství) - Wikipedi

všeobecné praktické lékařství (3) - interní kmen nebo kmen všeobecné praktické lékařství Žádost o započítání odborné praxe absolvované v oboru specializace pediatrie za mateřskou dovolenou nebo rodičovskou dovolenou podle § 5 odst. 11 zákona č. 95/2004 Sb. Žádosti, které vyřizuje Ministerstvo zdravotnictví ČR Všeobecné lékařství, zubní lékařství (.pdf) Specializace ve zdravotnictví, Ošetřovatelství, Porodní asistence (.pdf) 2017-2018 Všeobecné lékařství, zubní lékařství (.pdf) Specializace ve zdravotnictví, Ošetřovatelství, Porodní asistence (.pdf

Studijní plány a akreditace 2

Specializace — MUDr

 1. Specializace. Zobrazit a označit vše. Odznačit vše. Zapamatovat výběr. Alergologie a klin. imunologie; Lékařská mikrobiologie; Lékárenství Všeobecné lékařství; Výživa a metabolická péče; Zdravotnický záchranář.
 2. utí přijímací zkoušky. Poplatek . termín. Bonifikace. Přihláška termín Písemná termín Ústní termín Talentová termín Praktická termín Všeobecné lékařství (magisterský) (prezenční) změny (čeština) Všeobecné.
 3. 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, všeobecné lékařství, 1997-2004. Sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychoterapii, 2005-2009. Kurz hypnoterapie I a II, 2007 a 2009. Funkční specializace obor psychiatrie, 2009. Funkční specializace obor systematická psychoterapie, 2010. Kurz Integrativní psychoterapie 2017-201
 4. Typ studia. Všechny typy Bakalářské (3) Magisterské navazující (4) Magisterské (9) Doktorské (9) Forma studia. Všechny formy Prezenční (11) Kombinované (11) Typ školy. Všechny školy Veřejné a státní (13) Všechna města Hradec Králové Praha Brno Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Ústí nad Labem Všechny typy Bakalářské.
 5. Lékař musí mít specializovanou způsobilost v oboru všeobecného praktického lékařství pro dospělé (zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů)
 6. Školy, kde můžete studovat lékařské a zdravotnické obory:. Univerzita Karlova: 1. lékařská fakulta, Praha - bakalářské programy: Ošetřovatelství a Specializace ve zdravotnictví, magisterské programy: Všeobecné lékařství a Zubní lékařství; 2. lékařská fakulta, Praha - bakalářské programy: Ošetřovatelství, Specializace ve zdravotnictví, navazující.
 7. Životopis. Vzdělání:. 2001 - 2007 - Lékařská fakulta UK v Plzni, obor všeobecné lékařství; 2013 - atestační zkouška, získaní specializační způsobilosti k výkonu povolání lékaře v oboru dětské lékařství

Specializace - Doc. MUDr. Dita Maixnerová, Ph.D

Koncepce oboru všeobecné praktické lékařství 2018

2007 Profesor hygieny, preventivního lékařství a epidemiologie - Univerzita obrany, Brno 2003 Atestace 1. stupně - mikrobiologie 1999 PhD. - epidemiologie Vojenská lékařská akademie 1998 Specializace - veřejné zdravotnictví - ŠVZ IPVZ Praha 1996 Docent epidemiologie - Vojenská lékařská akademi Specializace: angiologie, kardiologie, interní lékařství Certifikát pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru kardiologie Praxe: Nemocnice na Homolce, Praha. Kardiologie je oblast medicíny zabývající se prevencí, diagnózou a léčbou onemocnění srdce, oběhového systému a cévního systému

Školy v ČR obor Stomatologi

 1. b) všeobecné studijní předpoklady. 2. kolo: ústní pohovor. Přihláška: elektronická/písemná forma, 590, - Předměty uvedené v závorce jsou součástí písemných testů přijímacího řízení oboru Specializace ve zdravotnictví. 3. lékařská fakulta UK Praha. Magisterský studijní program: Všeobecné lékařství.
 2. Specializace všeobecné sestry v anesteziologii Specialization of general nurse in anaesthesiology. Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na znalost studentů z oboru Všeobecná sestra/Praktická sestra týkající se specializačního studia pro všeobecnou sestru, konkrétně v Intenzivní péči — anesteziologická sestra. V.
 3. O nás. Lékařka - MUDr. Zuzana Matyášová, Ph.D. 1993 - 1999 Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity, Brno - obor Všeobecné lékařství. 1999 - 2008 Interní a gastroenterologická klinika, FN Brno, Jihlavská 20. 2002 Specializace - obor Vnitřní lékařství
 4. Lékařství nebo medicína (z lat. ars medicina, umění léčit) je aplikovaná biologická věda o zdraví, stavech a chorobných procesech člověka, o způsobech léčení a předcházení nemocem. Úkolem tohoto vědního oboru je chránit a zlepšovat zdraví.Jak již bylo řečeno, opírá o poznatky biologie, chemie, fyziky a stále více se prosazuje také informatika
 5. Oddělení všeobecného lékařství. PROVOZ ORDINACÍ OD 11. 5. 2020. Ordinace budou otevřené v běžné ordinační době. Telefony: - ordinace MUDr. Tomaškovič Miloslav- +420 477 113 703. - ordinace MUDr. Dobiáš Vladimír- +420 477 113 701
 6. 1.lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Všeobecné lékařství Specializovaná způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví Licence České lékařské komory pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru gynekologie a porodnictv
 7. V naší ordinaci Vám zdravotní péči poskytuje: MUDr. Lucie Šípková. - lékařka s atestací v oboru všeobecné praktické lékařství, interní lékařství a geriatrie. Mgr. Veronika Mrázková - všeobecná sestra s mnohaletou praxí v oboru ošetřovatelství, ošetřovatelská specializace v oboru alergologie a klinické imunologie, vysokoškolské vzdělání v oboru.

Počty studentů Lékařská fakulta UK v Hradci Králov

 1. 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (UK), Praha, obor všeobecné lékařství, titul MUDr. 2011-2012 1. lékařská fakulta UK, Praha, kurz Praktické dovednosti v chirurgi
 2. Hrabovská, Hana roz.Grycová Fakulta: Lékařská fakulta Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr. Program/obor Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče Obhajoba diplomové práce: Prevence vzniku kožních defektů v prostředí intenzivní péče | Práce na příbuzné tém
 3. promoce MUDr. 2010 (obor všeobecné lékařství), MDDr. 2012 (obor zubní lékařství) - Lékařská Fakulta Univerzity Karlovy v Plzni odborné zkušenosti: 2019 - osvědčení PZL, Oddělení maxilofaciální chirurgie VFN, Centrum fotonické medicín
 4. Volná pracovní místa MPSV, Firma: Rokycanská nemocnice, a.s.. Pro Rokycanská nemocnice, a.s. eviduje úřad práce 13 volných pracovních míst v 8 nabídkách práce firem, 3 nabídky jsou za týden. Průměrná mzda těchto volných míst se pohybuje od 30000 do 30000Kč. Celkem 105 historických nabídek je přístupných po přihlášení
 5. 1988 specializace z vnitřního lékařství II. stupně 1993 obhajoba kandidátské dizertační práce z vnitřního lékařství - nefrologie (CSc.) 1995 Tříměsíční studijní pobyt v Univerzitní nemocnici McGill university, Montreal, Kanad
MUDrMUDrMUDrNáš tým - wwwBolest Brno - Centrum léčby bolesti | MUDrMUDrMUDr

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website Profesor MUDr. František Neuwirt, též někdy psáno Neuwirth, (1895 - 1957) patřil k významným osobnostem české stomatologie. Vždy vnímal zubní lékařství jako jeden z oborů medicíny a byl zakladatelem II. stomatologické kliniky LF UK v Praze Specializace V Oboru Interna, Neurologie Nebo Všeobecné Lékařství - Volná pracovní místa; DK všeobecné lékařství Brandýs s.r.o. - volná pracovní místa; Vnitřní a všeobecné lékařství s.r.o. - diskuse, názory; Všeobecné lékařství- MUDr. Martin Hančík s.r.o. aktuálně - Změny a události ve společnost Převod studijních programů na ISCED. Dosud provozované nebo vykázané studijní programy byly převedeny na obory ISCED podle jejich studijních oborů a počtů studentů vykázaných s těmito studijními obory za posledních devatenáct let Všeobecné praktické lékařství - Ordinace.cz - virtuální ordinace lékařů. Urologická ambulance Lanškroun, Lanškroun, tel. 721 526 696 více info >>: Všeobecné praktické lékařství, Lanškroun, tel. 465 635 840 více info >>: Urologická ambulance, Červená Voda 333, tel. 777 875 856 více info >>