Home

Gymnázium výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení - Gymnázium Olomou

  1. Výsledky přijímacího řízení - Obor vzdělání 7941K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) OFICIÁLNÍ VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ OBORU VZDĚLÁNÍ 7941K41 GYMNÁZIUM Při rovnosti bodů rozhodují o pořadí uchazečů komplexy úloh dle Kritérií přijímacího řízení
  2. Výsledek přijímacího řízení: 1. 822: 40: 38: 40: 118: Přijat(a) 2. 819: 39: 36: 40: 115: Přijat(a) 3. 812: 41: 33: 40: 114: Přijat(a) 4.-5. 821: 36: 37: 40: 113: Přijat(a) 4.-5. 840: 38: 37: 38: 113: Přijat(a) 6.-7. 804: 39: 33: 40: 112: Přijat(a) 6.-7. 825: 43: 29: 40: 112: Přijat(a) 8. 823: 39: 30: 40: 109: Přijat(a) 9.-10. 820: 32: 36: 40: 108: Přijat(a) 9.-10. 837: 38: 30: 40: 108: Přijat(a) 11.-12. 802: 37: 30: 40: 107: Přijat(a) 11.-12. 836: 36: 31: 40: 10
  3. Přijímací řízení - informace; Výsledky přijímacího řízení; Co dělat po zveřejnění výsledků; Kritéria pro přijetí ke čtyřletému studiu; Kritéria pro přijetí k osmiletému studiu; Kritéria pro přestup z jiné školy; Dny otevřených dveří; Přípravné kurzy; Zadání rozřazovacích testů; Přihláška k přijímacímu řízení
  4. Výsledky přijímacího řízení | Slovanské gymnázium Olomouc. Domů /. Pro zájemce o studium /. Přijímací řízení /. Výsledky přijímacího řízení
  5. Výsledky přijímacího řízení - Obor vzdělání 7943K/61 Dvojjazyčné gymnázium (šestileté studium) OFICIÁLNÍ VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ OBORU VZDĚLÁNÍ 7943K61 DVOJJAZYČNÉ GYMNÁZIUM. Při rovnosti bodů rozhodují o pořadí uchazečů komplexy úloh dle Kritérií přijímacího řízení. Do výsledkové listiny byly zapracovány výsledky náhradních termínů (mohlo.

Výsledky přijímacího řízení. Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny 20.5.2021. Prosíme zákonné zástupce přijatých uchazečů, kteří jsou přijati na jinou střední školu a ke vzdělávání na naší škole nenastoupí, aby požádali elektronicky ( hurtlova@postupicka.cz) o zastavení správního řízení. Tímto úkonem se uvolní místo dalším uchazečům, kteří. Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/22 - Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23

Maturita 2020 | Gymnázium Česká Třebová

Výsledky přijímacího řízení 2021. Aktualizace: 14. 6. 2021 15:00. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022. Ředitel školy vyhlásil výsledky řádného termínu přijímacího řízení dne 20. 5. 2021 po 15. hodině. Aktuální informace po vyhlášení výsledků přijímacího řízení: Výsledky náhradního termínu přijímacího řízení ředitel vyhlásí 14. 6 Výsledky přijímacího řízení 4leté studium. Výsledky jsou zveřejněny zde. Důležité informace o registračním čísle, rozhodnutí o přijetí či nepřijetí a o žádosti o nové rozhodnutí k nahlédnutí, popř. ke stažení. Informace pro přijaté uchazeče naleznete zde. Pro nepřijaté uchazeč

Výsledky přijímacího řízení - České reálné gymnázium, s

Výsledky přijímacího řízení. Podle § 60e odst. 3 školského zákona odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím příspěvkové organizace Gymnázium Christiana Dopplera a. Vážení uchazeči, vážení rodiče, ředitel Gymnázia Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace, vyhodnotil splnění kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 jednotlivými uchazeči a na základě tohoto vyhodnocení zveřejňuje. VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1 do oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium. Zveřejněno 14.6.2021. Výsledky náhradního termínu přijímacího řízení zd Pro čtyřletý studijní obor přijímá Gymnázium Příbram 90 uchazečů. Výsledek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky má váhu 60 %. 30% váhu ve výsledku přijímacího řízení mají studijní výsledky. Započítávají se vysvědčení za poslední dvě 1. pololetí

Výsledky přijímacího řízení - Gymnázium Domů » Výsledky přijímacího řízení - Gymnázium Výsledky přijímacího řízení. podle zákonných nařízení zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, podle § 183 a vyhláška č. 353/2016 Sb. podle § 15, a v souladu s vyhláškou č. 232/2020 Sb. o. Umístění Reg. kód Test Čj Test Ma Vysvědčení Bonus Body celkem Výsledky přijímacího řízení; 14. 9558: 43: 43: 20: 0: 106: přijat na základě PZ : 28 Výsledky přijímacího řízení podle pořadí. Zápisové lístky můžete nosit v pracovních dnech od 7.45 do 16.00. Prosíme rodiče těch uchazečů, kteří mají informace o přijetí na jinou střední školu a ke studiu na našem gymnáziu nenastoupí, aby požádali e-mailem ( reditel @gybot.cz) o zastavení správního řízení o.

Masarykovo gymnázium Plzeň - Výsledky přijímacího řízen

Výsledky přijímacího řízení. Naposledy upraveno uživatelem Dušan Kondel dne 14. Kvě 2013 - 09:59. Výsledkové listiny pro 4leté i 8leté studium si můžete stáhnout v příloze spolu s informacemi ředitele školy RNDr. Zdeňka Papeže pro nepřijaté studenty Výsledky přijímacího řízení. Do kvinty gymnázia se přijímacího řízení formou přijetí do vyššího ročníku účastnil jeden uchazeč (ev. č. 721003) a byl přijat bez přijímací zkoušky. Výsledky 2. kola přijímacího řízení Sociální činnost. Výsledky 2. kola přijímacího řízení Ošetřovatel Ředitel Gymnázia, Olomouc, Čajkovského 9 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku studia ve školním roce 2021/22 v následujících oborech s předpokládanými počty přijatých žáků: Osmileté studium pro žáky z 5. tříd ZŠ. 7941K81 - Gymnázium, 30 žáků. Výsledky Výsledky náhradního termínu. Výpoče Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 Vložil/a Tomáš Dudek , 29. duben 2019 - 12:05 Obor vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium Výsledky přijímacího řízení 2021. Výsledky s pořadím uchazečů (s uchazeči, kteří konali JPZ v náhradním termínu): Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku řediteli gymnázia, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, tj. do 3. června 2021

Valentýnský badminton | Gymnázium Jana Palacha Mělník

Výsledky přijímacího řízení Slovanské gymnázium Olomou

Vážení žáci a rodiče,na základě přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 oboru 79-41-K/81 vyhlašuji výsledky přijímacího řízení. Zároveň Vám bude zasláno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí poštou.Všem přijatým uchazečům blahopřejeme a těšíme se na setkání s Vámi v novém školním roce 2021/2022 Přijímací řízení do osmiletého gymnázia. Zobrazit vše. Zveřejnění výsledků přijímacího řízení. 18. 5. 2021 18. 5. 2021 Pavel Soukup Posted in Výsledky přijímacího řízení. Výsledky budou zveřejněny dne 19. 5. 2021 ve 12:00 SELČ. Zobrazit vše. Nejčerstvější z Facebooku. Novinky chronologicky Výsledky 1. kola Výsledky přijímacího řízení | Gymnázium Písnická. Fakultní škola Přírodovědecké fakulty a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praz Výsledky přijímacího řízení pro čtyřleté studium 2020 | Gymnázium Boskovice. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022. OSLAVY VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYMNÁZIA. Vážení rodiče, žáci, absolventi a přátelé Gymnázia Boskovice, vzhledem k mimořádným opatřením spojených se šířením nemoci covid 19 jsme se rozhodli.

Výsledky jsou uvedeny pod přidělenými registračními čísly uchazečů. Registrační číslo nalezne uchazeč v dopise, ve kterém obdržel zároveň kritéria přijímacího řízení a bylo také uvedeno na pozvánce k přijímacím testům Výsledky přijímacího řízení 2021 - 1. kolo Přijímací řízení do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 Informace o ustanoveních mimořádného opatření MZ ČR ze dne 6. dubna 202 Výsledky přijímacího řízení 2021 Náhradní termín přijímacích zkoušek pro čtyřletý obor Přijímací zkoušky - organizační opatření PRŮVODCE PŘÍPRAVOU NA KONÁNÍ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Změny v organizaci přijímacích zkoušek 2020/202

Byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení do primy školního roku 2021/2022 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2021 Výsledky 3. kola přijímacího řízení do oboru vzdělávání 79-41-K/61 - Gymnázium (1. ročník šestiletého studia) Výsledky 3. kola přijímacího řízení 6-leté studium Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do pokračovat Masarykovo gymnázium Plzeň Výsledky přijímacího řízení . Přijatí uchazeči - čtyřleté studium. Třída 1. A - 79-41-K/41 ŠVP Jazykovým vzděláním proti průměrnosti Přijato bylo prvních 27 uchazečů (tři místa byla ponechána na náhradní termín).. Výsledky přijímacího řízení - 2. kolo 2021 - čtyřleté obory Přijatí uchazeči a pořadí dle dosažených bodových skóre 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (ČTYŘLETÉ Milí zájemci o studium u nás, milí rodiče, níže najdete výsledky přijímacího řízení ve druhém kole přijímacího řízení (podle registračních čísel). Vzhledem k velkému zájmu a administrativní zátěži byli uchazeči kontaktováni e-mailem a byla jim sdělena registrační čísla. V případě uvolnění místa budou kontaktováni další uchazeči v pořadí.

Video: Výsledky přijímacího řízení - Gymnázium Postupick

Gymnázium Vodňany / Aktuality / Výsledky přijímacího řízení - aktualizované Výsledky přijímacího řízení - aktualizované 6.5.2021 27.5.2021 Petra Kochrdov Výsledky přijímacího řízení 2021 - osmileté studium (od šk. roku 2021/2022) Celý článek... Oznámení konání voleb do školské rady pro období 2021 - 202 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ; Nový obor - Inspirace a poznání v souvislostech; Jaké nabízíme obory? Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022; Přihláška ke studiu; Dny otevřených dveří; Přípravné kurzy na přijímací zkoušky; Informační leták; Prohlídka školy; PRO STUDENTY. Bakaláři GYMNÁZIUM; Bakaláři. Výsledky přijímacího řízení 2019. Jičínský studentský turnaj v sudoku. Lyžařský výcvik 2019. Ukliďme Česko. Halový fotbal 2019. Republiková kvalifikace ve florbalu dívek. Dnes naše gymnázium nabízí čtyřleté i šestileté studium,.

Výsledky přijímacího řízení. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny. Menu. ×. O škole. Studijní obory. Bilingvní studium. Všeobecné gymnázium. Živé jazyky První informace k přijímacímu řízení 2020/21. Milan Pěchouček. 25. listopadu 2020 v 8:02. Milan Pěchouček. 25. 11. 2020. Vážení rodiče, milí uchazeči, každý rok touto dobou už míváme jasnou představu o přijímacím řízení pro další školní rok Výsledky přijímacího řízení. Výsledky 3. kola přijímacího řízení - všechny obory. Výsledky 2. kola přijímacího řízení - všechny obory Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2021 - Gymnázium. Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2021 - Obchodní akademi Výsledky přijímacího řízení 19.5.2021 Gymnázium Jakuba Škody Komenského 29, Přerov 750 11. Gymnázium Jakuba Škody patří k nejprestižnějším středním školám nejen Olomouckého kraje. Za svou stopadesátiletou existenci si vybudovalo pověst špičkové vzdělávací instituce. Nabízíme studentům špičkové. Souhrnné výsledky přijímacího řízení do čtyřletého gymnázia byly zveřejněny dne 16. června 2020 ve 12:03. Souhrnné výsledky přijímacího řízení do šestiletého gymnázia byly zveřejněny dne 17. června ve 12:00. Níže naleznete odkazy na souhrnné výsledky po řádném termínu v jednotlivých oborech a sezna

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, CIHELNÍ 410, příspěvková organizace VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021, 1.KOLO - 17. 6. 2020 OBOR VZDĚLÁNÍ: 79-41-K/81 GYMNÁZIUM, denní forma vzdělávání text počet přijat rozhodnutí uloženo ve škole 0 rozhodnutí odesláno 0 rozhodnutí. Výsledky přijímacího řízení na gymnázium. 19. května 2021. Čj.OG/G/423/2021. níže Vám přinášíme výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022. Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v příjímacím řízení: Pořadí umístění. Výsledky přijímacího řízení 2020 - Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí. Výsledky přijímacího řízení 2020. Výsledky přijímacího řízení na obor vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřletý cyklus) i 79-41-K/61 (šestiletý cyklus) a užitečné informace k dalšímu postupu úspěšného přijetí na. 2021 v době od 12:00 do 15:00 hodin v sekretariátu gymnázia (č. dveří 58). Termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení 2021/2022 je středa 19. 5. 2021 v odpoledních hodinách na těchto stránkách. Výsledky přijímacího řízení 2021 (ve formátu PDF ) (školský zákon) první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do čtyřletého oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium a do osmiletého oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium a zveřejňuje dne 20. 1. 2021 v 8 h kritéria přijímacího řízení. VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ a všechny související dokument

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/22

Výsledky přijímacího řízení - náhradní termín. Podle § 60e odst. 3 školského zákona odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím příspěvkové organizace Gymnázium. Gymnázium Třebíč - vzdělání pro život. Budujeme školu, která je atraktivní a smysluplná, poskytuje kvalitní vzdělání a kontinuálně zlepšuje svou činnost. Výsledky přijímacího řízení pro 8letý obor studia na gymnáziu Třebíč - Gymnázium Třebí Výsledky přijímacího řízení na 4letý obor - aktualizace 4. 6. 2021 - konečný stav. Výsledky přijímacího řízení na 6letý obor - aktualizace 3. 6. 2021 - konečný stav plus druhé kolo. Výsledky přijímacího řízení na 8letý obor - aktualizace 4. 6. 2021 - konečný sta Výsledky přijímacího řízení. Václav Jícha 20. 5. 2021 Nezařazené. Výsledky příjímacího řízení pro všechny obory naší školy najdete v záložce Úřední deska - Přijímací řízení. Od 24. 5. 2021 začíná prezenční výuka pro všechny žáky školy

Gymnázium Opatov - Výsledky přijímacího řízení 202

Církevní gymnázium Plzeň přeje všem návštěvníkům těchto stránek krásné prázdniny. Aktuality . Výsledky přijímacího řízení 2021 Výsledky přijímacího řízení do prim osmiletho studijního cyklu pro školní rok 2021/22 jsou ke stažení zde.. © Lepařovo gymnázium Jičín, Jiráskova 30, Jičín 50601. Tento web používá cookies: Více informací.Více informací Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny u vstupu do školy a na webových stránkách školy pro osmiletý a šestileté obory 17. června 2020 od 16 hodin. Proti tomuto rozhodnutí se dle zákona č. 135/2020Sb. nelze odvolat, ale je možno podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle §11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 jsou zveřejněny v tomto souboru (vyvěšeno 19. 5. 2021). Výsledek přijímací zkoušky naleznete na základě kódu - identifikačního čísla uchazeče, které máte uvedeno v informačním dopise s pozvánkou k přijímací zkoušce Přijímací zkouška - důležité informace. 19. 4. 2021, Petra Pátková. Vážení rodiče, milí uchazeči,v těchto dnech Gymnázium Budějovická rozesílá pozvánky ke konání jednotné přijímací zkoušky do 1. ročníku 8letého a dvojjazyčného 6letého gymnázia, která se koná ve Ředitel gymnázia ukončí hodnocení přijímacího řízení pro uchazeče o čtyřleté studium nejpozději 16. června 2020 (pro uchazeče o osmileté studium 17. června 2020) azveřejní seznam přijatých uchazečů a pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení na webových stránkách školy (www.gy.svitavy.cz) a na úřední desce školy (dveře do budovy.

Přijímací zkoušky pro čtyřleté i osmileté studium jsou písemné. Využijeme centrálně zadávané testy MŠMT. Do kritérií přijímacího řízení bude zahrnuto i hodnocení dosavadního studia na základní škole. Matematika - doba trvání testu prodloužena na 85 minut. V testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené 30.4.2019. od Mgr. Martin Haupt. Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 jsou k dispozici v sekci Studium > Přijímací řízení > Výsledky přijímacího řízení website maker . Vážení uchazeči, vážení zákonní zástupci, v příloze najdete předběžné výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021-22, pro uchazeče, kteří se zúčastnili náhradního termínu přijímacích zkoušek.. Definitivní výsledky budou zveřejněny 16. 6. 2021 po 15. hodině, protože definitivní rozhodnutí mohu udělat až po uplynutí termínu, ve. Ředitelka školy vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení do oboru 79-41-K/41 - gymnázium všeobecné čtyřleté. Nejvyšší možný počet přijatých uchazečů je 8. Termín odevzdání přihlášky je úterý 10. srpna. Přijímací řízení ke studiu ve středních školách je správním řízením, které se řídí zejména těmito právními předpisy: ustanovením § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), ve znění zákona č.178/2016 Sb. a pozdějších.

Výsledky přijímacího řízení Gymnázium Českoli

Výsledky přijímacího řízení budou pod evidenčním číslem uchazeče zveřejněny 20. května 2021 v 16 hodin ve vestibulu školy a na webových stránkách školy. Rozhodnutí o přijetí se nezasílá. Nepřijatým uchazečům (zákonným zástupcům) odešle škola neprodleně poštou do vlastních rukou rozhodnutí o nepřijetí. Proti tomuto rozhodnutí je možno do 3 pracovních. Výsledky přijímacího řízeníVýsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021 - 2022Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 bylo ukončeno.K dispozici je Vám nadále Komentář k dalšímu postupu v přijímacím řízení.Úřední hodiny kanceláře školy jsou od pondělí do čtvrtka 7.00-15.30, pátek 7.00-14.30.Výsledky P

Výsledky přijímacího řízení - Gymnázium Christiana Doppler

Výsledky přijímacího řízení 2021. Podrobnosti Zveřejněno 19. 5. 2021 14:33 Zobrazeno: 628 Výsledky přijímacích zkoušek: 4-leté studium po náhradním termínu. 6-leté studium. Další > Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022. Zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020. Všem úspěšným uchazečům gratulujeme! Přijatí i nepřijatí uchazeči, pečlivě se seznamte se všemi variantami dalšího postupu zde . Prosíme uchazeče o čtyřleté studium, aby nám při. Výsledky přijímacího řízení. 21. května 2021. V přijímacím řízení bylo prozatím přijato 58 žáků, 2 místa jsou ponechána pro náhradní termín přijímacích zkoušek. První přijatý získal 186,4 bodu a poslední přijatý získal 126,3 bodu. Výsledková listina přijímacích zkoušek. Odvolání proti rozhodnutí o.

Tomáš KUČERA | GYMNÁZIUM EVOLUTION JIŽNÍ MĚSTO

GYMNÁZIUM VÁCLAVA HLAVATÉHO, LOUNY - Výsledky přijímacího

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2021. Vedení školy 21. 5. 2021, 10:49 Studium od 2021/2022 / Úřední deska Výsledky přijímacího řízení - gymnázium oC2tF3bF9cG8aI5b 2020-09-01T16:08:34+02:00. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem do 1. ročníku na školní rok 2019/2020 v prvním kole přijímacího řízení. V souladu s ustanovením § 59, 60 a násl. a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o. 79-41-K/41 Gymnázium - kritéria přijímacího řízení (1010.505KB) Vážení uchazeči o studium, pokud byste měli k přijímacímu řízení jakékoliv dotazy, rádi Vám je zodpovíme na emailu kavrik@jirovcovka. net nebo na teleffoním čísle 774 206 24

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a Výsledky

Výsledky přijímacího řízení jsou v níže přidaných pdf souborech. Ke stažení: Výsledky přijímacího řízení - čtyřleté studium 79-41-K41.pdf (0.09 MB) Výsledky přijímacího řízení - osmileté - konečné - 79-41-K81.pdf (0.06 MB) Výsledky 2. kola přijímacího řízení - čtyřleté studium.pdf (0.05 MB) Zpě Výsledky přijímacího řízení; Ilustrační testy; Map data ©2020 Google. Rychlý kontakt. Adresa Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Písnická 760, 142 00 Praha 4. Identifikační číslo IČ: 604 449 16. Identifikační znak organizace IZO: 108 029 310 Telefon: (+420) 241 712 75 Gymnázium Pierra de Coubertina. Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860. Pro uchazeče o studium. Přijímací řízení. Termíny. Základní informace. Počet přihlášek a přijímaných žáků. Tak trochu jiný Den otevřených dveří 2021. Přípravné kurzy - 2021 Gymnázium Josefa Kainara Hlučín je příspěvková organizace Moravskoslezkého kraje. Opava a okolí Výsledky přijímacího řízení; Autor GHLUCIN v kategorii Aktuality 0 koment. Vážení rodiče, milí uchazeči, zveřejňujeme výsledky letošního přijímacího řízení. V pozvánce jste obdrželi kód, podle kterého si.

Gymnázium Olgy Havlové | Školní kolo konverzační soutěže vRepublikové kolo debatní soutěže v německém jazyce Jugend

Čtyřleté studium - Gymnázium Příbra

Výsledky přijímacího řízení 2020. Na této stránce naleznete odkazy na dokumenty s informacemi o přijímacím řízení. Stránka bude průběžně aktualizována. Vážení rodiče, milí uchazeči o studium, období příprav na mnohdy první velkou zkoušku je u konce. Při přijímacích zkouškách jste prokázali, co jste se. Výsledky II. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 - čtyřleté studium. II. kolo - seznam přijatých uchazečů - čtyřleté studium (156.26 kB) Gymnázium Kroměříž provede test před zkouškou pouze ve výjimečných a odůvodněných případech Výsledky přijímacího řízení 2021 Výsledky přijímacích zkoušek 2021 - 4leté gymnázium Výsledky přijímacích zkoušek 2021 - SOŠ Výsledky přijímacích zkoušek 2021 - 8leté gymnázium Seznam uchazečů přijatých v náhradním termín Výsledky přijímacího řízení šestileté gymnázium Dokument PDF 149.73 kB Výsledky přijímacího řízení čtyřleté gymnázium Dokument PDF 192.25 kB Celkové pořadí čtyřleté Dokument PDF 178.37 kB Celkové pořadí šestilet Termíny přijímacího řízení 2021. Zde naleznete přehled nejdůležitějších termínů. Informace, přijímačky nanečisto a kritéria přijetí 2021. Zde naleznete potřebné informace. Výsledky přijímacího řízení. Výsledky pro všechny obory studia a vyhlášení druhého kola. Zaměření na O

GIS na gymnáziu pro žáky ZŠ Struhlovska a ZŠ 1Gymnázium Olgy Havlové | Model rostlinné buňkyTřídy ve školním roce 2015/2016 | Gymnázium Milevsko

Gymnázium Boženy Němcové > Aktuality > Výsledky přijímacího řízení . Výsledky přijímacího řízení Autor: Jan Štěrba | Publikováno 19. 5. 2021 000 10:19 | Kategorie: Aktuality. Dne 14. června byl vyhodnocen náhradní termín. K tomuto dni přijímáme uchazeče do 110. místa Výsledky přijímacího řízení 2020/2021 po náhradním termínu. (19.05.21) Výsledky přijímacího řízení do čtyřletého studia 2021/2022. (19.05.21) Výsledky přijímacího řízení do šestiletého studia 2021/2022. (19.05.21) Výsledky přijímacího řízení do osmiletého studia 2021/2022 Výsledky přijímacího řízení podle pořadí. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí si můžete vyzvednout ve čtvrtek 20. 5. od 7.45 do 16.00. Nevyzvednutá rozhodnutí vám pošleme poštou. Zápisové lístky můžete nosit v pracovních dnech od 7.45 do 16.00. Přijaté uchazeče prosíme o vyplnění formuláře Přihlašování na. Na základě přijímacího řízení v roce 2021 bude přijato ke studiu na Arcibiskuém gymnáziu (dále jen AG) ve školním roce 2021/2022 nejvýše 64 žáků, do oboru (osmileté) gymnázium, denní studium, kód 79-41-K/81. S přijatými uchazeči škola uzavře smlouvu o poskytnutí vzdělávání za úplatu, jejíž text je. Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2021/2022. 21. 5. 2021. Milé uchazečky, milí uchazeči, vážení rodiče, v přoložených souborech naleznete výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2021/2022. Přejeme všem hodně dalších úspěchů. Antonín Sekyrka Výsledky přijímacího řízení - doplnění kvinty (Hana Flídrová, 1. června 2021) Rychlé odkazy Suplování Rozvrhy tříd Bakaláři Měsíční plán akcí Virtuální prohlídka školy Facebookový profil školy Instagram školy Propagační spot na YouTube Kontakty Licence Microsoft Eduroam Scolarest - jídelní líste