Home

Smilka tuhá

NARDUS STRICTA L. - smilka tuhá / psica tuhá BOTANY.c

 1. NARDUS STRICTA L. - smilka tuhá / psica tuhá. Autor Petr Krása | 3. 7. 2008. Rozšíření: Především evroý druh. Vyskytuje se po celé Evropě s výjimkou jižních středomořských oblastí a téměř chybí na jihovýchodě kontinentu. Hojnější je v chladnějších, severnějších polohách a ve středně vysokých horách.
 2. antním druhem horských nízkých trávníků, v nichž je konkurenčně velmi silná. Při intenzivnějším hnojení, zvláště dusíkem, se její zastoupení v porostu velmi rychle snižuje. Kvalita píce je podprůměrná. Její výskyt v porostu indikuje chudé mělké půdy
 3. Smilka tuhá: Vytrvalá, hustě trsnatá sivozelená tráva - čeleď lipnicovité (Poaceae) - vysoká 10-30 cm; listy jsou štětinovité, květenství zcela nezaměnitelné, umožňující určení na první pohled: klásky jsou pouze jednokvěté, úzké, uspořádané podle jedné strany vřetene
 4. smilka tuhá. Nardus stricta. L. říše Plantae - rostliny » oddělení Magnoliophyta - rostliny krytosemenné » třída Liliopsida - rostliny jednoděložné » řád Poales - lipnicotvaré » čeleď Poaceae - lipnicovité » rod Nardus - smilka. ID: 42672
 5. ae) Čeleď: lipnicovité (Poaceae) Vytrvalá, hustě a pevně drnovitá, až 30 cm vysoká tráva. Oddenky s četnými trsy stěsnané v husté řady; stébla přímá, jen dole listnatá
 6. Nardus stricta L. (smilka tuhá) Nardus: smilka, slov. psica - původně název různých vonných rostlin - asi z nějaké řeči v Indii, do řeč. a lat. prostřednictvím Bible z hebrejštiny (Šmíd 2002) Ellenbergovy indikační hodnoty ; světlo: 8 8

Flóra České republiky, mapy rozšíření a vlastnosti rostlinných druhů. Vegetační jednotky ČR, jejich popis, mapy a druhové složení. Data ke stažení kterých se vyskytuje smilka tuhá. Jejich současné rozšíření je zachyceno na mapě (obr. 2), stručná charakteristika je uvedena v tabulce č. I a floristické složení v tabulce č. 2. Porosty se smilkou tuhou porůstají vrcholové plošiny hřebene, méně se vyskytují na svazích nebo v oblasti parkové hranice lesa smilka tuhá (Nardus stricta) - 1,5 tomka vonná (Anthoxanthum odoratum) - 2 trojštět žlutavý (Trisetum flavescens) - 2,5 třeslice prostřední (Briza media) - 1,5. Některá semena mohou být v případě potřeby nahrazena podobnými smilka tuhá (Nardus stricta) - 1,5 tomka vonná (Anthoxanthum odoratum) - 2 trojštět žlutavý (Trisetum flavescens) - 2,5 třeslice prostřední (Briza media) - 1,5. Složení komponentů se může lišit a některé druhy mohou být nahrazeny jinými podobnými

smilka tuhá (Nardus stricta), tomka vonná (Anthoxanthum odoratum), třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa). Většina druhů trav má vysoké nároky na světlo. Na zastínění jsou nejvíce tolerantní: psineček tenký (Agrostil capillaris)

Klimešová J. & Klimeš L. (2007) Bud banks and their role in vegetative regeneration: a literature review and proposal for simple classification and assessment. - Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 8: 115-129. Raunkiaer C. (1934) The life forms of plants and statistical plant geography

SMILKA TUHÁ (Nardus stricta L

 1. Zástupci této skupiny jsou např. smilka tuhá, bezkolenec modrý, metlice trsnatá. Zástupci řídce trsnatých trav, ke kterým patří např. jílek mnohokvětý, kostřava luční, ovsík vyvýšený, srha říznačka, bojínek luční, trojštět žlutavý, jsou důležitými kvalitními pícninami s vysokými výnosy
 2. Smilka tuhá je druh rostliny z čeledi lipnicovité, tedy trávy, a jediný druh rodu smilka
 3. A - hustě trsnaté (kostřava ovčí, metlice trsnatá, smilka tuhá aj.) B - volně trsnaté (bojínek luční, jílek mnohokvětý, jílek vytrvalý, kostřava luční, lipnice bahenní, ovsík vyvýšený, srha laločnatá, trojštět žlutavý aj.) Trávy výběžkat
 4. Smilka tuhá . Smilka tuhá
 5. Vousatka prstnatá. ( Bothriochloa ischaemum ) Rostliny - Čeleď Lipnicovité (Poaceae) - Abecední seznam: Český název. Ježatka kuří noha Kavyl vláskovitý Lipnice cibulkatá Mnohoštět Oves hluchý Smilka tuhá Srha říznačka Strdivka sedmihradská Tužanka tvrdá Vousatka prstnatá. Vědecký název
 6. Acidofilní rostliny neboli acidofyty jsou rostliny vyžadující nebo snášející kyselé půdy o pH v rozmezí 3-6,4. Některé z těchto rostlin jsou výrazné acidofyty, rostoucí pouze na kyselých půdách, vyhýbající se vápnitým půdám (jsou zároveň vápnostřežné čili kalcifobní rostliny).Patří sem mnohé mechy, např. bělomech sivý (Leucobryum album), ale i vyšší.

Smilka tuhá Naturfoto

Kulík hnědý Slavík modráček Smilka tuhá Všivec sudetský Okáč rudopásný Borovice kleč Ostružiník moruška Šídlo horské Krnap_karticky_TISK.indd 3 14.3.2016 21:11:2 SMILKA TUHÁ - Velice působivé dokážou být i obyčejné trsy trávy - smilka tuhá na břehu Roklanského potoka. SUCHOPÝR POCHVATÝ - Bílé chomáčky suchopýru pochvatého ozdobily rašeliniště nedaleko Javoří pily

smilka tuhá (Nardus stricta) - psica tuhá vytrvalá, hustě a pevně drnovitě trsnatá tráva se štětinovitými, drsnými listy (trsy jsou jednostranné a starší listy vodorovné; tvoří hřebínek); stéblo tuhé, trojhranné, nese střechovitě dvouřadý klas jednokvětých klásk Nardus stricta - smilka tuhá Poa pratensis s. lat. - lipnice luční Polygala vulgaris - vítod obecný Potentilla erecta - mochna nátržník Pseudolysimachion maritimum - rozrazil dlouholistý Ranunculus acris subsp. acris - pryskyřník prudký pravý R. auricomus s. lat. - pryskyřník zlatožlutý Sanguisorba officinalis. Smilka tuhá roste na živinami velmi chudých, kyselých půdách s nízkým obsahem humusu, ale také na rašelinách. Na vláhu je značně přizpůsobivá. Vyskytuje se ve vyšších polohách, na horách (horské hole) a na okrajích lesů. Snáší sešlapávání, udržuje se i v pastevních porostech

Smilka tuhá – Výuková databáze

Housenky okáče rudopásného se živí listy trav jako jsou smilka tuhá (Nardus stricta), kostřava nízká (Festuca supina), metlička křivolaká (Avenella flexuosa) a některých dalších. Housenky dorůstají a kuklí se až na jaře následujícího roku. Vývoj okáčů rudopásných je tedy poměrně složitý a dvouletý smilka tuhá. Bežný druh Kvitnutie: V. - VII. Opis: Trsnatě rostoucí tráva se vzpřímenými tuhými stébly a jednostrannými klasy, které jsou v době květu fialové. Stanovište / Rozšírenie: Chudé pastviny, písčité i rašelinné půdy, vřesoviště, lesní lemy a horské nivy od nížin až po alpínský stupeň Větší počet druhů trav, pro střední Evropu se uvádí smilka tuhá ( Nardus stricta), metlička křivolaká ( Avenella flexuosa), medyněk měkký ( Holcus mollis), psineček rozkladitý ( Agrostis capillaris), třtina křovištní ( Calamagrostis epigeios). Vývoj. Jednogenerační populace v pahorkatinách a na horách (červen. Podhorské a horské pastviny. Podhorské a horské pastviny tvoří krátkostébelné trávníky na málo úživných půdách, kde se daří jen nenáročným druhům rostlin. Typickým druhem chudých pastvin je smilka tuhá - tráva s drátovitými listy. a pevnými trsy. Zatímco dříve byly pastviny v Beskydech nejrozšířenějším. chlupatice - smilka tuhá chlupatka - smilka tuhá, srstka angrešt chlupěnky - srstka angrešt chlupina - bělolist CHMEL OTÁČIVÝ, OBECNÝ (Humulus lupulus L.) - červeňák (otužilejší druh), humelové šištice, chmelíček, chmelníček, chmelový chřest, pazochy, pazoušky (mladé výhonky), sladovnické koření, štok

Zde kralují traviny - smilka tuhá, ostřice či třtina chloupkatá. Podobně jako na dalekém severu se zde daří borůvce, brusince, vlochyni či kyhance sivolisté. Glaciálním reliktem je zde ostružiník moruška. V září tu rozkvétají modrofialové květy hořepníku tolitového Patří k nim bříza zakrslá, která je jednou z největších zajímavostí rezervace. Ta tu přežila od poslední doby ledové jen díky specifickým podmínkám. Z dalších druhů jsou to pak třeba suchopýry a vlhkomilné trávy jako ostřice nebo smilka tuhá, vřes obecný, borovice kleč nebo vlochyně V subalpínském pásmu dominuje smilka tuhá (Nardus stricta) a kostřava nízká (Festuca supina). Na kamenných sutích se objevuje hojný vřes obecný (Calluna vulgaris) , brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus) , brusnice brusinka (Vaccinium vitis-idaea) a řada dalších druhů Například co by se stalo s Krkonošemi, kdyby na nich nerostla tráva smilka tuhá. Kolik louky na hřebeni Krkonoš potřebovali budaři k tomu, aby uživili krávu. Anebo co je zvláštního na smrti Johanna Kuglera, který umrzl na Černé Kupě v roce 1868. Jen po stezkách Slíďák ostnonohý. Smilka tuhá. Lomikámen sněžný. Lesklice horská Právě na zviditelnění názvů zdejší fauny a flóŕy vsadili kreativci z agentury Leones Production, která vyhrála veřejnou zakázku na reklamní kampaň s názvem Krkonoše - tundra v srdci Evropy

Nardus stricta (smilka tuhá) BioLib

 1. V této oblasti je chráněn biotop úzkolistých suchých trávníků. Vyskytuje se zde například chráněná hvězdnice zlatovlásek, dále sesel fenyklový,..
 2. Tenkolisté druhy horských trav, v alpinském pásmu Hrubého Jeseníku kostřava nízká (Festuca supina), smilka tuhá (Nardus stricta) a metlička křivolaká (Avenella flexuosa). Vývoj. Jednogenerační (konec června - začátek září), doba letu se liší podle nadmořské výšky (v nejvyšších polohách létá nejpozději)
 3. Zajímavosti ze světa rostlin. Katalog rostlin s vyhledáváním jednotlivých druhů. Rezervace, chráněná území a jiné významné botanické lokality. Ohrožené a chráněné druhy rostlin

Náhradní vegetací na odlesněných místech jsou velmi často širokolisté stepní trávníky, avšak již bez nejnáročnějších teplomilných druhů, ve vyšších polohách ovšem přistupují i některé prvky acidofilní, potažmo horské, např. smilka tuhá (Nardus stricta) Při pastvě ovcí se rozšiřuje smilka tuhá. Vysoká produkce píce je charakteristická pro volně trsnaté trávy. Některé druhy volně trsnatých trav ustupují z porostu, pokud je u nich omezená možnost vysemeňování. Z pastevního porostu může po 4 - 6 letech ustoupit ovsík vyvýšený, bojínek luční nebo kostřava luční Živná rostlina housenek: medyněk měkký (Holcus mollis), metlička křivolaká (Avenella flexuosa), psineček rozkladitý (Agrostis capillaris), smilka tuhá (Nardus stricta), třtina křovištní (Calamagrostis epigejos

Video: Smilka tuhá :: Herbář Mirda

fotografický klíč k určování cévnatých rostlin

Vegetaci tvoří smilka tuhá, kostřava ovčí a další kostřavy, z bylin lze jmenovat zvonek okrouhlolistý, jestřábník chlupáček, mochnu nátržník nebo vítod. Ze vzácnějších druhů se vyskytuje všivec lesní a hadí mord nízký. Acidofilní suché trávníky Smilka tuhá - tráva s řídkým klasem, typická pro biotopy nad horní hranicí lesa. Rákos obecný - nejmohutnější tráva, jazýček tvoří věnec brv. Chrastice rákosovitá - vlhkomilná, vysoký jazýček. Lipnice roční - nízký vzrůst, člunkovitě zakončená listová čepel, snáší sešlapávání JETELOVINY TRÁV Začíná tu růst smilka tuhá, která může přispívat ke vzniku lavin, vysvětluje Dureggerová. Krávy svou přítomností stabilizují půdu, a snižují tak riziko sesuvů půdy v tomto turisty oblíbeném regionu a - hustě trsnatý plošně se rozrůstající (např. smilka tuhá) b - hust ě trsnatý polokulovitý (nap ř . kost ř ava ov č í) c, d - nadzemní výb ě žk

Smilka tuhá (Nardus stricta). mer months, probably due to higher var­ iability in quality. In spring, average for­ age quality is higher but differences in quality are still small at that time, so th Porosty rašelinišť až rašelinných luk jsou nápadné výraznou strukturou mechových bultů (kopečky v rašeliništi, které vznikají postupným narůstáním vegetace) tvořených ploníkem obecným a porostlých suchopýrem pochvatým, hojná je zde také ostřice obecná, suchopýr úzkolistý, sítina niťovitá a smilka tuhá Smilka tuhá 36 Srha laločnatá 37 Strdivka brvitá 38 Strdivka nicí 39 Sveřep bezbranný 40 Sveřep měkký 41 Sveřep vzpřímený 42 Tomka vonná 43 Trojštět žlutavý 44 Třeslice prostřední 45 Válečka prapořitá 46 Poděkování: Metodická pomůcka Kapesní atlas trav byla vytvořena v podpůrném programu 9.F.g. Metodick Vyhláška č. 62/1964 Sb. - Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a ministerstva spravedlnosti, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby - zrušeno k 06.02.200 kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), vřes obecný (Calluna vulgaris), hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides), smilka tuhá (Nardus stricta) Zajímavost. V minulosti byly na tomto místě skály dvě. Větší z nich byla odtěžena a lomový kámen byl použit při výstavbě nemocnice v Novém Městě na Moravě

Zatímco kolem nás roste oligotrofní kyselomilná vegetace, dominuje tady smilka tuhá, metlice, vidíme taky kvést celou řadu jestřábníků. Přímo pod námi ale vidíme, že charakter vegetace je jiný. Vidíme tady listy pampelišek, jetel plazivý, kontryhel a další nepůvodní druhy, vysvětluje Martin Erlebach ze Správy. V podrostu se dá najít i borůvka, brusinka nebo jahodník, ale taky vřes obecný, smilka tuhá a svízel horský. Naší první zastávkou byl jeden z největších viklanů v ČR. Tento Viklan, jenž se nachází na naučné stezce vedoucí z Jesenice kolem Velkého rybníka dále na Krtský rybník a Krtské skály již ale ve své.

Nardus stricta - smilka tuhá • Pladias: Databáze české

Sušší, vyvýšené plošky např. na místech krtin a lučních mravenišť osídlují druhy jako len počistivý (Linum catharticum), mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides), smilka tuhá (Nardus stricta), hvozdík kartouzek (Dianthus deltoides), snělek jehlancový (Danthonia decumbens), bedrník obecný (Pimpinella saxifraga) Z mnoha druhů sušších luk a pastvin se v území nachází např. pcháč bezlodyžný, černohlávek dřípatý, ožanka kalamandra, šedivka obecná, jetel podhorní, jetelovec chlumní, dobromysl obecná, bedrník obecný, smilka tuhá, tužebník obecný, světlík tuhý, starček přímětník, zvonek klubkatý, prvosenka jarní

Melilotus albus Med.. Rostlina | Semeno. Květenství. Hrozen úzký, válcovitý s 40 - 80 (120) květy, dlouhý 40 - 100 mm. Květenství vyrůstá na středně dlouhé květní stopce víceméně z úžlabí listu, kvete postupně, ve fázi kvetení a zralosti se prodlužuj Smilka tuhá (Nardus stricta) připomíná v alpinu krkonošské smilkové louky. Bezkolenec rákosovitý (Molinia arundinacea), se stébly až 2 m a příslušející do české flóry je v alpinu. Kostřava medvědí (Festuca scoparia) z pohoří jižní Evropy tvoří iluzi květnaté louky v expozici Design v duchu přírody

fotografický klíč k určování cévnatých rostlin

Směs semene - Horská louka - prodej osiva pro porosty v horác

Bilinné patro je poměrně chdé, tvořené nenáročnými druhy jako smilka tuhá, borůvka černá, sedmikvítek evroý, podbělice alá, třtina chloupkatá a metlička křivolaká. V letech 1895 až 1899 byla na vrchlu kladskou sekcí Moravskoslezského sudetského horského spolku vybodována 33,5 m vysoká kamnná rozhledna V porostech dominují nízké acidofilní trávy (kostřava ovčí, smilka tuhá, dvouzubec poléhavý, psineček rozkladitý), ale jinak jde o květnatý trávník s převahou bylin v druhovém složení. Biotop může být významný výskytem chráněných rostlin (hořeček, vratička, vemeník, vstavač)

Poklady z přírody 75 -Trávy iFauna

Kýchavice černá - Veratrum nigrum 1. Kýchavice černá) je oddenkatá 60 až 120 cm vysoká rostlina se skládanými přízemními listy široce eliptického tvaru, dosahujících délky až 35 cm. Všechny listy jsou lysé, Od poloviny do konce léta kvete mnoho hvězdovitými zapáchajícími květy červenohnědé až téměř černé barvy Ploščiny. Přírodní rezervace Ploščiny (24. 9. 2010) Základní údaje: Přírodní rezervaci Ploščiny tvoří rozsáhlý komplex horských extenzívních pastvin s roztroušenými stromy, křovinami a souvislejšími lesními porosty ve vrcholové partii hřbetu Královec - Ploštiny - Požár v Bílých Karpatech. Území se nachází. smilka tuhá aj. Byliny podobné travám (biky, ost řice aj.) pat ří mezi nevýznamné až plevelné druhy, p řevážn ě v extenzivních pastevních spole čenstvech (Mrkvi čka, 1998). Jeteloviny tvo ří d ůležitou a rozsáhlou čele ď bobovitých

Smilka tuhá - Wikiwan

V oligotrofní řadě A se vždy vyskytují alespoň některé stenoekní acidofyty a oligotrofní druhy - např. metlička křivolaká (Avenella flexuosa), vřes obecný (Calluna vulgaris), kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), ostřice kulkonosná (Carex pilulifera), plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum), smilka tuhá (Nardus stricta. bika hajní (Luzula luzuloides), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), metlička křivolaká (Avenella flexuosa), kostřava ovčí (Festuca ovina), smilka tuhá (Nardus stricta) aj. Jiné rostliny jsou pouze mírnými acidofyty, spíše preferují mírně kyselé až středně kyselé prostředí, ale nevyhýbají se ani neutrálnímu či. Zdravé jídlo: nejlepší prevence nachlazení, vysokého tlaku i rakoviny: Potraviny, které vám zajistí krásu i zdrav velmi dùležitý rekreaèní areál. napø. smilka tuhá nebo prha arnika. Blízkost teplého Polabí naznaèuje Blízkost teplého Polabí naznaèuje Nejrozsáhlejší pražský pøírodní park ležící na severovýchodì území výskyt ochmetu evroého na dubech, pro oblast mezofytika j V subalpínském stupni dominuje několik druhů trav (v závislosti na podmínkách mikrolokality), např. metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), metlička křivolaká (Avenella flexuosa), třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), smilka tuhá (Nardus stricta), kostřava nízká (Festuca supina), lipnice širolistá (Poa chaixii.

Nardus stricta (Smilka tuhá): popis, kultivary, návody na pěstování a množení a prodej V současné době zde dominuje smilka tuhá (Nardus stricta). Zvířena - Na vrcholové louce i v průsecích lesních cest žije ještěrka živorodá (Lacerta vivipara). V lesním porostu se vyskytuje mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) Smilka tuhá dala název nejvýznamnEjšímu stanovišti na pozemcích farmy, a sice druhovE bohatým smilkovým loukám. Cílem ochrany smilkových luk není podpora smilky tuhé jako takové, ale jiných ohrožených druhů, které s ní sdílí toto stanovištE. Mnohdy je dokonce potUeba píliš dominantní smilk

Rostliny trav - Výuková databáze - agrobiologi

Nardus stricta - smilka tuhá. Oxycoccus palustris - klikva bahenní. Pedicularis sylvatica - všivec lesní (všivec ladní) Peplis portula - kalužník šruchový. Phalaris arundinacea - chrastice rákosovitá. Phleum pratense - bojínek luční. Phragmites australis - rákos obecný. Phyteuma spicatum - zvonečník klasnat Na louce se vyskytuje tráva smilka tuhá a byla tu objevena i vzácná hlavinka horská. Přírodní rezervaci Javořina tvoří lesní porosty pralesovitého charakteru v rozsáhlém komplexu lesů, v nadmořské výšce 687 - 875 m a na rozloze 27,70 ha. Chráněnou oblastí bylo toto území vyhlášeno v roce 1994

New Page 2 [miroslavholes

Smilka tuhá je typickým a dominantním druhem horských nízkých trávníků, v nichž je konkurenčně velmi silná. Detail. SRHA LALOČNATÁ (Dactylis glomerata L.) Srha laločnatá patří k nejstarším kulturním, pícninářsky velmi výnosným travám. Má vysokou konkurenční schopnost křivolatá (Avenella flexuosa), smilka tuhá (Nardus stricta) a psineþek (Agrostis) (KUBÍKOVÁ 2007). Spalování fosilních paliv uvolňuje do atmosféry molekuly dusíku a síry. Používáním hnojiv se v půdě hromadí amoniak a oxid dusný. Tyto procesy obohacují půdy a vody o živiny Košárování se používá dodnes v horských oblastech karpatského oblouku k hnojení travních porostů a omezování ze zemědělského pohledu málo hodnotných druhů rostlin, jako je například smilka tuhá (Nardus stricta, obr. 1). Princip spočívá v zahánění pasoucích se zvířat na noc do přenosných ohrad (košárů), kde.

Dominantními rostlinami tu jsou především trávy metlička křivolaká (Avenella flexuosa) a smilka tuhá (Nardus stricta). Z dalších druhů tu roste např. ostřice Bigelowova ( Carex bigelowii ), bika sudetská ( Luzula sudetica ), vranec jedlový ( Huperzia selago ), lněnka alá ( Thesium alpinum ), violka žlutá sudetská ( Viola. P. Nardus stricta - smilka tuhá je travina, která tvoí tsn k sob piléhající ramety v každém kompaktním trsu, takže se šíí na krátkou vzdálenost a pomalu, ale jist. 8. Title: Microsoft Word - CJstrategie.doc Author: david Created Date V subalpínském stupni dominují trávy jako metlice trstnatá, metlička křivolaká, třtina chloupkatá, smilka tuhá, kostřava nízká, lipnice širolistá, bojínek švýcarský aj. Běžný je vřes obecný, ostřice Bigelowova, bika hajní měděná, bika lesní a další druhy

Rostliny - Čeleď Lipnicovité (Poaceae) Naturfoto

Základním druhem lučních porostů je tráva smilka tuhá. Dále zde roste metlička křivolaká, ostřice Bigeloxova, náholník jednoúborný, bojínek švýcarský, jestřábník alý, vřes obecný, hadí kořen větší, mochna zlatá, violka žlutá sudetská aj • Na holích převládá smilka tuhá, srdesnem hadím kořenem, sasankou narcisokvětou a kýchavicí bílou Lobelovou. Pinus mugo, Borovice kleč.

Level 7 - Poznávačka (BiO) A,B, - MemrisePoušť v jižních Čechách, step na Vysočině, tundra vFlóra Krkonoš | Krkonoše - oficiální webové stránky

Taková stanoviště ovládnou rostliny s xeromorfní stavbou listů (smilka tuhá). 4.2 Orografické faktory. Nadmořská výška ovlivňuje významně produkci a druhovou skladbu. Se stoupající nadmořskou výškou klesá primární produkce, na každých 100 - 250 m o 10 %. Ve vyšších nadmořských výškách klesají teploty. villosa) a smilka tuhá (Nardus stricta) a zda multitemporální přístup může přispět ke zvýšení přesnosti klasifikace těchto druhů. Práce není pouze akademická, reaguje na požadavky Správy KRNAP najít metodu vhodnou pro rozlišení a monitoring těchto konkrétních tří travních druhů od sebe. Správa KRNAP chce ověřit svor) především smrčiny a jejich podrost - brusnice borůvka, smilka tuhá, atd.) Neutrofilní - většině rostlin vyhovuje PH okolo 7. Alkalofilní - zásadomilné, vyžadující lehce zásaditou půdu. Další důležité pojmy z hlediska organismů a půdy: kalcifilní rostliny - vyžadují větší obsah vápníku v půdě. bylinná, trávy (smilka tuhá, kostřava ovčí), dřeviny tropů, Orchidaceae. Konkurence (kompetice) - zúčastněné populace mají podobné nároky na určitý zdroj prostředí, který určuje horní mez početnosti jedinců (vnitrodruhová i mezidruhová Aphodius bilimeckii Seidlitz, 1891 - hnojník. Syn.: Neagolius bilimeckii Seidlitz, 1891; Aphodius limbolarius Reitter, 1892; Neagolius limbolarius Reitter, 1892 Čeleď: Scarabaeidae - vrubounovití Status: CR Popis: Dorůstá velikosti 4,5-6 mm. Zbarvení samečků je velmi variabilní - hlava, štít a nohy černé, černo-hnědé nebo hnědé, krovky žluté s černou, černo-hnědou nebo.

Nejběžnějším typem horských luk jsou tzv. smilkové pastviny, kde hlavní složkou je smilka tuhá a několik málo dalších otužilých rostlin. Zejména v podhůří byla naprostá většina původní vegetace vymýcena, krajina zkulturněna a je zemědělsky využívána smilka tuhá. Kategorie Traviny - suché vzorky. smělek štíhlý Koeleria macrantha. český název: smělek štíhlý. l okalitu reprezentují d ub letní (Quercus robur), bříza bělokorá (Betula pendula) , smilka tuhá (Nardus stricta) Arkóza -hrubozrnný psamit s valounovou příměsí - křemen a živce (nad 20 %), nejčastěji draselných, vedlejším nerostem bývá muskovi Nardus stricta - smilka tuhá Potentilla erecta - mochna nátržník Solidago virgaurea subsp. virgaurea - zlatobýl obecný pravý Dm Vaccinium myrtillus - borůvka Dm Dg V. vitis-idaea - brusinka Mechorosty a lišejníky Cetraria islandica - pukléřka islandská Cladonia arbuscula - dutohlávka lesní C. rangiferina.

Dominantami jsou trávy smilka tuhá (Nardus stricta), psineëek obecný (Agrostis capillaris) a/nebo kostFava éervená (Festuca rubra agg.). Z charakteristických bylin jsou ptitomny napi. mochna nátržník (Potentilla erecta), violka psi (Viola canina), vítod obecný (Polygal A53. Nardus stricta - smilka tuhá - psica tuhá A54. Trisetum flavescens - trojštět žlutavý - trojštet žltkastý Typhaceae - orobincovité - pálkovité 203. Typha latifolia - orobinec širokolistý - pálka širokolistá A55. Typha angustifolia - orobinec úzkolistý - pálka úzkolistá Marchantiophyta Jungermaniida

Level 7 - Poznávačka (BiO) A,B - MemriseROZKVETLÁ ŠUMAVA - FotoČeskoProsinec v naší firmě | Agrostis

Buk nejlépe roste na čerstvě vlhkých, dobře provzdušněných, humózních a minerálně bohatých, často vápnitých půdách. Nesnáší půdy zamokřené a ulehlé, rovněž neroste na suchých a písčitých půdách. Citlivý k suchu i k pozdním mrazům. Kvete koncem dubna a v květnu, plody dozrávají na podzim. V ČR se bučiny. smilka tuhá,metli6ka krivolaká) N.2~gSltl:Q!hi-St. chudší na živiny, hnojené nedostate0ne nebo nepravidelne (kostrava cervená,trsnatá,psinecek tenkÝ,toten menší) l~:b.:rne~og.ofní-pudy mírne až prurn.zásobené živinami (trojštet žlutavý,zblochany) N4-mezoeutrofui-velmi dobre zásob. živinam geomorfologické zařazení: Hrubý Jeseník, Pradědská hornatina: okres: SU/BR: přírodní rezervace: CHKO Jeseníky, NPR Praděd: geologie: devonský kvarci