Home

Jung betekenis

Wat is de betekenis van Jung? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 4 betekenissen van het woord Jung. Door experts geschreven Jung omschrijft Freud in zijn autobiografie als de eerste man van werkelijk grote betekenis die hij ontmoette. Wel had hij vanaf het begin zijn twijfels over Freuds denkbeeld dat neurosen allemaal te herleiden zouden zijn tot seksuele verdringing of seksuele trauma's

Wat is de betekenis van Jung - Ensi

Hoewel er veel verschillende archetypen zijn, definieerde Jung twaalf primaire typen die de menselijke basismotivaties symboliseren. Elk type heeft zijn eigen set van waarden, betekenissen en persoonlijkheidskenmerken. Ook zijn de twaalf soorten archetypen verdeeld in drie sets van vier, namelijk Ego, Ziel en Zelf De betekenis van de voornaam Jung vind je op deze pagina. Er werden 2 verschillende betekenissen van Jung gevonden in de woordenlijst. Andere namen, definities, verklaringen, omschrijvingen, synoniemen, herkomst of afkomst kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken

Iedereen kent de archetype van Jung. Archetypen zijn oerkarakters die ieder mens intuïtief herkent. Ieder type heeft zijn eigen waarden, kwaliteiten, doelen en ambities. De oorsprong van deze archetypen ligt bij psycholoog Carl Jung (1875-1961). Hij verzamelde en analyseerde verhalen en mythologieën uit verschillende werelddelen en culturen Deze zesde band van de 'Psychologische Verhandelingen' bevat vijf verhandelingen, waarin de symboliek van de geest besproken wordt: een onderzoeking over de Satan in het Oude Testament door Dr. phil. R. Scharf en vier verhandelingen van mijn hand. De eerste verhandeling 'Over de phaenomenologie van de geest' geeft een kort overzicht over het archetype van de 'geest' Judging (J) of Perceiving (P) De vier letters die uw persoonlijkheidstype weergeven, helpen u om uzelf en de interactie met anderen te begrijpen. Om erachter te komen wat uw MBTI-type is, dient u de MBTI-vragenlijst in te vullen en een feedbacksessie te ondergaan met een gekwalificeerde MBTI-professional Jung baseerde het synchronistische model op drie kenmerken van spiritueel potentieel: Zinvol toeval: Willekeurige gebeurtenissen gebeuren soms met een zeer specifieke, persoonlijke betekenis. Oorzakelijk verband: Ondanks dat er geen duidelijke materiële oorzaak en gevolg is, is er een onmiskenbaar diepgaande persoonlijke betekenis, en dus een.

Carl Gustav Jung - Wikipedi

Archetypen van Jung: dit zijn de 12 persoonlijkheidstypen

  1. Jung Typologie / ISFJ-persoonlijkheidstype; ISFJ-persoonlijkheidstype ISFJ: Introvert-Sensor-Feeler-Judger. Introverts hebben de neiging bedachtzaam, gereserveerd en teruggetrokken te zijn. Het is een wijdverbreide misvatting dat Introverts verlegen zijn: dat hoeft helemaal niet. Ze putten hun energie uit hun eigen gedachten en uit de tijd die.
  2. Jung's persona Identification. According to Jung, the development of a viable social persona is a vital part of adapting to, and preparing for, adult life in the external social world. A strong ego relates to the outside world through a flexible persona; identifications with a specific persona (doctor, scholar, artist, etc.) inhibits psychological development
  3. Developments. William James used the term metanoia to refer to a fundamental and stable change in an individual's life-orientation. Carl Gustav Jung developed the usage to indicate a spontaneous attempt of the psyche to heal itself of unbearable conflict by melting down and then being reborn in a more adaptive form - a form of self healing often associated with the mid-life crisis and.
  4. Carl Gustav Jung was een Zwitserse psychiater, psycholoog en - misschien niet geheel verrassend - de grondlegger van de analytische psychologie. Tot op de dag van vandaag wordt zijn model vaak als persoonlijkheidstest gebruikt
Ambitious | INSIGHTS – succes med selvindsigt…

Jung voornaam betekeni

De 12 archetypen van Jung zijn voorbeelden van universele, archaïsche symbolen en beelden die voortkomen uit het collectieve onbewuste. Volgens Jung zijn er een oneindig aantal archetypes, toch heeft hij een methode gevonden om een verdeling te maken naar een aantal veel voorkomende archetypen Numineus, van het Latijnse numinosum, verwijst naar een effect dat onafhankelijk van de bewuste wil optreedt. Jung ontleende het begrip aan de Duitse theoloog Rudolf Otto, die het beschrijft als datgene waarvoor men huivert en waardoor men tegelijkertijd is gefascineerd Betekenis van Jung. Er is relatief weinig informatie over Jung, misschien kun je een tweetalig verhaal bekijken om je humeur te ontspannen, ik wens je een fijne dag! Tweetalige lezing van de dag. A woman walks into a pet shop and sees a cute little dog. She asks the shopkeeper, Does your dog bite Jung Typologie / ENTJ-persoonlijkheidstype; ENTJ-persoonlijkheidstype ENTJ: Extravert-iNtuitive-Thinker-Judger. Extraverts zijn joviaal, energiek en actiegericht. Ze zijn enthousiast en expressief. iNtuitives besteden meer aandacht aan fantasierijke en originele informatie. iNtuitives zijn gericht op de toekomst Jung omschrijft Sigmund Freud, (die 20 jaar ouder was) in zijn autobiografie als de eerste man die hij ontmoette met een werkelijk grote betekenis. Wel had hij vanaf het begin zijn twijfels over Freuds denkbeeld, dat neurosen allemaal te herleiden zouden zijn tot seksuele verdringing of seksuele trauma's

Betekenis van Jung archetype in branding voor jouw merk

Insights Discovery is een prachtige tool om te leren gedrag van jezelf en ook van anderen te begrijpen. Aan de hand van 2 assen (introvert versus extrovert & denken versus voelen) ontstaan 4 kwadranten die vertaald worden naar de vier kleuren: rood, geel, groen, en blauw. In dit artikel worden eerst de twee assen in meer detail beschreven Anima (Jung) Anima, according to Carl Jung, is the feminine side of a male's unconscious mind. It can be identified as all the unconscious feminine psychological qualities that a male possesses. In a film interview, Jung was not clear if the anima/animus archetype was totally unconscious, calling it a little bit conscious and unconscious Citaten uit de werken van Jung over liefde Wat wordt er niet allemaal 'liefde' genoemd! Het begint met het diepste geheim van het christendom, waarna we nog een niveau dieper de 'amor Dei'[1] van Origines, de 'amor intellectualis Dei'[2] van Spinoza, de 'liefde voor de idee' van Plato en de 'minne' van de mystici aantreffen C.G. Jung Vereniging Nederland Interdisciplinaire Vereniging voor Analytische Psychologie Kamer van Koophandel nr. 40344159 Email: info@jung-ivap.nl Bank: NL82 TRIO 0391 0597 85 t.n.v. Ver. Analytisch. Psych Jung LB Management - Dimmer 1730DD Druk/draai. Nu 49,75 incl. btw 41,12 excl. btw Normaal 86,58 incl. btw 71,55 excl. btw. In winkelwagen. Op werkdagen voor 16.30 uur besteld, over 2 werkdagen in huis. Wij leveren ook op zaterdagen

Jung Carl Jung (1875-1961), psychiater en psycholoog, grondlegger van de analytische psychologie. In zijn boek Psychologische typen uit 1921 werkte hij vier basistypen van de menselijke persoonlijkheid uit Wat beteken die achternaam Jung? Die Jung se naam beteken jonk en word dikwels gebruik om die jonger van twee mans met dieselfde naam te onderskei, soos 'n seun van 'n vader of die jongste van twee neefs. Dit kom van die Duitse woord jung, van die middel-hoë Duitse junk, wat jong beteken.JONG is die Engelse variant van die van, terwyl JAROS in Pole gevind word Volgens Jung was dié siening eensydig en dogmaties. Die libido, volgens Freud die mens se seksuele drang, het vir Jung 'n wyer betekenis gehad: 'n algemene lewenskragtigheid wat die grondslag van alle uitinge van die lewende natuur - dus ook die mens - vorm. Jung se standpunt was dat die menslike problematiek ver bo slegs sy seksuele.

Jung: Terwijl ik zo sprak over zeilen en de wind, hoorde ik ineens de stem van mijn moeder, zoals zij een wiegeliedje placht te zingen voor mijn zusje toen ik acht of negen jaar was. Een liedje over een klein meisje in een bootje op de Rijn, met visjes eromheen. Bijna onwillekeurig zette ik mijn verhaal aan de vrouw voort op de melodie van. Libido is een term waarmee Jung verwees naar een psychische energie of levensenergie, dit in tegenstelling tot wat zijn leermeester Sigmund Freud ermee bedoelde (de seksuele driften van een mens). Het libido is bij Jung de energie de die de persoonlijkheid doet functioneren archetype. Een term uit de gedachtewereld van Jung. Archetypen zijn overgeerfde, collectieve oerbeelden, die men volgens hem terugvindt in ieders onbewuste en die met name in dromen naar boven komen. Bron: psychoanalytischwoordenboek.nl

Jung - Symboliek van de geest - Geestkund

Dis hoekom die betekenis dikwels onduidelik is. Drome bevat boonop beelde, eerder as woorde. Daar is universele simbole in drome, soos die see. Ons assosieer die see met emosies. Maar jy moet ook weet wat die see vir jou persoonlik beteken. As jy byna in die see verdrink het, gaan dit waarskynlik heeltemal ‟n ander betekenis hê as vakansie. De notie van synchroniciteit ontwikkeld door Carl Jung is dat het een persoonlijke gebeurtenis is die de persoon die het observeert beïnvloedt. Om u te helpen de betekenis achter 16:16 beter te begrijpen gaan we u een interpretatie geven van dit spiegeluur met behulp van de beschermengelen en de numerologie en de kaarten van de Tarot van. Het werk van Jung vormt de basis van de Insights Kleurentest; de gratis online Quickscan die meer inzicht geeft in jouw voorkeuren. Het uitgangspunt van Jung is dat ieder mens uniek is en dat ieder mens bepaalde diep gewortelde psychologische voorkeuren heeft die ons een bepaalde kijk op situaties geven Volgens Jung zijn archetypen al vanaf de geboorte aanwezig in de menselijke geest. Het bekendste voorbeeld is de vrouw die een kind krijgt. Volgens Jung is dit een situatie waarin het archetype 'moeder' wordt aangewakkerd en z'n rol inneemt, waardoor de vrouw instinctief haar baby zal gaan verzorgen en zich over hem zal ontfermen

Synchroniciteit maakt deel uit van de door Carl Jung ontwikkelde analytische psychologie. Het verwijst naar het gelijktijdig optreden van twee gebeurtenissen die, hoewel ze geen direct oorzakelijk verband lijken te hebben, ooit een betekenis krijgen voor de persoon die ze observeert Kleurentest volgens Jung . Deze test is bedoeld voor deelnemers aan mijn training. Tijdens de training geef ik uitleg over het werk van Jung. We kijken naar de uitslag en gaan we in op de betekenis van de uitslag. Daarna richt ik mijn aandacht in de training vooral op de bijpassende communicatie (Jung) Deze dromen worden opgebouwd uit archetypische symbolen. Deze symbolen hebben eenuniversele betekenis. Deze dromen bevatten de grote wijze lessen, de aanduiding wat ons te doen staat in ons leven. Droombeelden zijn aspecten van jezel ARCHETYPEN De Analytische Psychologie van Carl Gustav Jung . Carl Gustav Jung (1875 - 1961) gaat er, net als Freud, van uit dat de menselijke psyche bestaat uit een bewuste en een onbewuste.Nieuw is dat Jung in het onbewuste een onderscheid maakt tussen het persoonlijk en het collectief onbewuste

In part one of this series of articles, I described the 4 colors of Insights Discovery in which peoples personalities can be understood using the two axes described by Carl Jung: introversion versus extraversion and thinking versus feeling. Jung also described a third preference in his works, which reflects how people like to take decisions: sensing versus intuition This is an online session of embodied Jungian therapy of 60 minutes. You get 20% if you chose this as a part of an introductory trajectory of a minimum of 6 session to be spread on a maximum length of 3 month. Sessions are possible in English, Dutch, Arabic and French Kleurenpsychologie is een tak van de psychologie die zich specifiek bezighoudt met de symbolische betekenis, duiding en de werking van kleuren. In de loop der jaren zijn er ook een aantal kleurentests ontwikkeld. Een kleurentest (projectietest) gaat uit van een verband tussen een voorkeur voor bepaalde kleuren en persoonlijkheidseigenschappen De test is een vragenlijst, over psychologische types, die ontworpen is door 2 psychologen om de theorie van de Zwitserse psychiater Carl G. Jung (1875-1961) toegankelijk en bruikbaar te maken. De test helpt je sterke punten te indentificeren Google's free service instantly translates words, phrases, and web pages between English and over 100 other languages

De betekenis van archetypen en hoe je ze inzet voor jouw bedrijf. Met ruim 7,5 miljard mensen op de wereld kun je je inbeelden dat er ontzettend veel verschillende soorten mensen zijn. Iedereen heeft zijn of haar eigen karakter, eigenschappen, valkuilen en talenten. Dit geldt ook voor bedrijven Hoe veelzeggend iemands eerste kleur ook is, ook iemands tweede, derde en laagste kleur kunnen enorm bepalend zijn voor zijn gedrag. Iedereen gebruikt alle 4 de Insights Kleuren, maar de specifieke volgorde en intensiteit van de kleuren verschilt per persoon: we hebben allemaal onze eigen unieke kleurenmix.. Download een voorbeeld van het Insights Discovery profiel > Best Builds from the Best Data. Riot-partnered U.GG provides the best League of Legends builds, LoL runes, Probuilds, Tier List, Counters, and more Maps of Meaning is a course based on the book Maps of Meaning: The Architecture of Belief. This lecture describes the perception of meaning as something prio..

Jung was geïnteresseerd in de psychologische betekenis van mythen, astrologie, hekserij. Het betrof een verschil in temperament; Freud was een wetenschapper, Jung een mysticus. Jung las het werk van Freud voor het eerst in 1900 en hij was meteen onder de indruk Die magiese realisme is ʼn verskynsel in die literêre werk (prosa, poësie of drama) waar die konkreet-reële aspekte soos KARAKTERS, RUIMTE en gebeure geplaas word teen die agtergrond van die magiese of ook die metafisiese. Die Italiaanse romanskrywer Massimo Bontempelli (1878-1960) het hierdie rigting in die kuns so benoem Voice Dialogue is een eenvoudige, hoogst 'elegante' methode.Theoretisch onderbouwd door Jung, is ze gevoed door stromingen als Psychodrama, Gestalt, Transactionele Analyse en Psychosynthese, terwijl invloeden van het Griekse denken, de leer van Aurobindo en Gurdjieff erin terug te vinden zijn

De schaduwkant betekent in de psychologie dat gedeelte van van ons onbewuste waar zich onze verdrongen zwakheden, tekortkomingen en instincten bevinden. Het is een van de vindingen van Carl Gustav Jung. 1- De schaduwkant en creativiteit Iedereen draagt een schaduwkant in zich, zei Jung, en hoe minder hij is vorm gegeven in het dagelijkse en bewust leven van iemand, des te donkerder en. Volgens de bekende psychiaters Sigmund Freud en Carl Jung zijn symbolen de 'taal' van dromen. Een symbool gaat dieper dan je in woorden kan uitdrukken aangezien een symbool direct tot de kern van de zaak komt en meteen een bepaald gevoel of gedachte oproept. Van een droom kan je best in de war raken Beelde wat nie van 'n bepaalde konteks afhanklik is vir hulle betekenis nie, maar wat gebaseer is op of teruggryp na die heel basiese menslike ervarings (soos primordiale instinkte, diepgewortelde magte, vrese en begeertes in wat Jung die kollektiewe onbewuste noem) staan bekend as argetipiese beelde De artikelnummers zijn samengesteld uit de betekenis van het basisartikel en de exacte kleur tezamen. Voorbeeld: Schakelwip voor schakelaar LC 990 + Kleur 32001 = Art.-nr. LC 990 32001 Het plaatsen van een opdracht geschiedt via de elektrotechnische vakhandel Bizzey x Yung Felix x Josylvio - Badman Ollo ft. 3Robi (prod. Yung Felix)Spotify: http://bit.ly/SpotifyBadmanOlloiTunes: http://bit.ly/iTunesBadmanOlloTidal:..

De 20 mooiste quotes van Carl Jung Álvaro Serrano. In de Bedrock-serie 'De mooiste quotes van' delen we regelmatig inspirerende citaten van wijze mensen, van invloedrijke filosofen tot feministen en auteurs. Misschien komt de naam Carl Jung je niet superbekend voor, maar de psychiater en psycholoog uit Zwitserland was de grondlegger van veel concepten die wij nog dagelijks gebruiken De begrippen introvert en extravert zijn in de jaren 30 van de vorige eeuw ontwikkeld door Carl Jung en tot kern gemaakt van zijn persoonlijkheidstypologie. Jung zag het als een van de meest basale aangeboren persoonskenmerken. Kort gezegd beschrijft de dimensie introvert - extravert de neiging van mensen om zich òf van mensen weg te bewegen.

Video: MBTI persoonlijkheidstypen - MBTI types in het Nederland

Spiegelurr de betekenis en de boodschap van de engelen >>

Jung geloofde dat dit een schaal was, met een ideale 'zelfkap' in het midden. Individuatie: Jung zag individuatie als zelfrealisatie, de ervaring van het realiseren van de betekenis of het doel van het leven - het ontdekken van het ware zelf. De balans tussen het bewuste en het onbewuste staat centraal De betekenis van de naam. Of anderen de naam mooi vinden en welke kenmerken zij bij de naam vinden passen. Hoeveel jongens en/of meisjes de naam de afgelopen jaren hebben gekregen. Het aantal personen in Nederland met de naam. Namen die erop lijken Benieuwd naar het liedje en de betekenis van Jung Verdammt? Bekijk de Nederlandse vertaling. Op onze website vindt je veel meer songteksten met vertalingen van Lo & Leduc! Bekijk ons archief en de andere songteksten, klik bijvoorbeeld op de letter L van Lo & Leduc en zie welke nummers wij nog meer van a in ons archief hebben staan zoals Jung. ESFJ's onder stress. ESFJ's raken over het algemeen gestrest in situaties die worden weergegeven in dit MBTI-stresshoofd. In deze situaties bent u geneigd pessimistisch en star te zijn. Ook twijfelt u eerder aan uzelf en bent u vatbaar voor gevoelloosheid. Download en deel * dit ESFJ-stresshoofd als geheugensteuntje voor uzelf en uw collega's. Feniks spirituele betekenis. De feniks stond daarmee symbool voor de onsterfelijkheid en wedergeboorte. Deze mythe vindt zijn oorsprong in de Egyptische mythologie die een vogel kende, de benoe, wat zoveel betekent als stralende verrijzenis. Soms werd deze vogel voorgeschoteld als gele kwikstaart, vaker als reiger Feniks spirituele betekenis.

Insights Discovery | Grit in education

Synchroniciteit: zo synchroniseer je met het kwantumvel

Insights kleuren: Wat is jouw voorkeurskleur? Wij geloven niet in hokjes. Jij bént dus geen kleur, maar je hebt wel een voorkeurskleur. Dat kan vurig rood, stralend geel, zacht groen of helder blauw zijn. Misschien is je voorkeurskleur geel, maar je hebt ook wat rood, groen en blauw in je persoonlijke palet 1. It was originally a song for Justin Bieber. The producer of Euphoria, Melanie Fontana, revealed that the song was originally meant for the Canadian singer, Justin Bieber. She also said that the song didn't really sound like the usual K-Pop songs. For some reason, eventually, Euphoria went to BTS's Jungkook. 2 Wat is domotica? Veel mensen stellen ons dezelfde vraag: wat is domotica? en wat is de betekenis van domotica?. Domotica staat voor het automatiseren van processen en handelingen in huis. Je kunt dit dan aansturen vanaf bijvoorbeeld je smartphone of met een paneel dat aan de muur wordt gemonteerd. Op die manier kun je allerlei zaken. In de twintiger jaren verdiepte Jungs begrip zich inzake de betekenis van de mandala's. Het Concept had de fantasieën omvat van oktober 1913 tot februari 1914. In de winter van 1917 schreef Jung een nieuw manuscript - hij noemde het 'Prüfungen' - dat dáár begint waar hij was geëindigd One shots (Uitg. Oogachtend) 19,99 € H

junk betekenis en definiti

Bron van spirituele kennis en beleving → Deze website omvat al wat gedurende vele jaren door Gene Zijde werd gebracht via een dieptrance medium Alles over de voornaam Jung : ontdek de betekenis, zijn populariteit gedurende de eeuwen en een kaart van de geografische verspreiding

Mandala's tekenen met Hannie de Jong | Op reis door de

Jung betekenis | baby namen op brabbels. Hieronder vind je alle informatie over de baby naam Jung. Je kunt de grote Jung enquete invullen, een bericht achterlaten of gewoon een kijkje neme Jung, die milder tegenover het vrouwelijke stond dan Freud, mannelijk en vrouwelijk als complementair beschouwde en onder meer de animus/anima theorie(zie hieronder) heeft opgesteld, was toch van mening dat vrouwen met uitgesproken mannelijke eigenschappen aan een 'mannelijkheidscomplex' leden. Hij was niet zo vernietigend als Freud over. Jung suggested that if the encounter with the shadow is the apprentice-piece in a man's development, then coming to terms with the anima is the master-piece. [Archetypes of the Collective Unconscious, CW 9i, par. 61.] The goal is her transformation from a troublesome adversary into a function of relationship between.

Artillery Sidewinder X1 Probleme - this is a amateur video

Carl Jung heeft vastgesteld dat het verschijnsel van synchroniciteit specifiek voor de waarnemer is. De betekenis achter 55 zal niet hetzelfde zijn voor elke persoon die het ziet. Een vorm van synchroniciteit is het zien van nummers, dezelfde nummers of steeds herhalende getallen die zich voordoen in je leven Wat is de betekenis en spirituele werking van deze oeroude vormen en hoe ondersteunen ze jou? Alles in de natuur is gebaseerd op een onderliggende geometrie. Oude beschavingen ontdekten al dat symmetrische vormen niet toevallig voorkwamen: zij zagen het als het mysterie van de schepping libido is de afkorting van libido sexualis, het best vertaald door geslachtsdrift. In de psychoanalytische literatuur is libido de seksuele kant van de levensdrift. Jung heeft het begrip verwaterd tot 'algemene psychische energie'. In Freuds opvatting maakt de geslachtsdrift een ontwikkeling in fasen door. Deze fasen zijn afhankelijk va.. Archetype Definition: a common character, image, symbol, or situation that occurs in literature and in life, and considered to be universal across most cultures. Examples of archetypes are found in the world around us every day: in our speech, our beliefs, media, sports, video games, psychology, art, and even our dreams

Carl Gustav Jung geeft ons zijn persoonlijke visie op de wereld van dromen. Van de oudheid tot nu hebben verschillende culturen dromen beschouwd als een deur naar een magische dimensie die het mogelijk maakt de toekomst te voorspellen of te communiceren met geesten of andere immateriële entiteiten Het JUNG schakelmateriaal is tevens erg scherp in prijs en daardoor een zeer interessant merk schakelmateriaal. Jung schakelmateriaal kopen? Elektramat biedt jou inbouw schakelaars AS 500, LS 990 en opbouw in verschillende kleuren. Daarnaast wordt ook het basismateriaal aangeboden en dat voor een zeer scherpe prijs Kindle Een licht van betekenis Carl Jung Psychologie Jungian Pin Button. Geïnspireerd door het grote werk van Carl G. Jung. Voor zover wij kunnen onderscheiden, is het enige doel van het menselijke bestaan een licht van betekenis in de duisternis van zuiver zijn ontsteken. De acceptatie va

Greta Thunberg: “Jongeren, gebruik je stemrechtZijn het nu emoties of gevoelens? | GOAL trainingenGOALProfSander Videler, MSc MA - Praktijk voor dieptepsychologie

Kindle Een licht van betekenis Carl Jung Psychologie Jungiaanse Samsung Case. Geïnspireerd door het grote werk van Carl G. Jung. Voor zover wij kunnen onderscheiden, is het enige doel van het menselijke bestaan een licht van betekenis in de duisternis van zuiver zijn ontsteken. De acceptatie va De kleurentaal van Insights is gebaseerd op het gedachtegoed van Carl Gustav Jung.Deze Zwitserse psycholoog en psychiater introduceerde het concept van psychologische voorkeuren: ieder mens heeft een favoriete manier van omgaan met de wereld en de mensen om hem heen Carl Gustav Jung onderscheidde type mensen gebaseerd op vier psychologische functies: denken, voelen, waarnemen en intuïtie. Hij combineerde deze functies met de tweedeling introvert/extravert. Voor DISC is het onderscheid tussen denken, voelen en introvert, extravert interessant. Introverte mensen richten hun energie op hun innerlijke wereld